Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤нш≥ центральн≥ органи та установи
≤нформац≥йний центр ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни, √оловне контрольно-рев≥з≥йне управл≥нн€ ”крањни, ¬ища атестац≥йна ком≥с≥€, √оловне управл≥нн€ реЇстрац≥њ та л≥цензуванн€, ƒержавне казначейство ”крањни, Ќац≥ональний ≥нститут стратег≥чних досл≥джень,

ƒепартамент спец≥альних телекомун≥кац≥йних систем та захисту ≥нформац≥њ, ”крањнський державний центр рад≥очастот, ”крав≥атранс, ƒепартамент ƒј≤ ћ¬— ”крањни, ÷ентр медичноњ статистики, Ќац≥ональний ол≥мп≥йський ком≥тет, –ахункова палата ”крањни, ƒержавний департамент продовольства ”крањни, Ќац≥ональний ƒепозитар≥й ”крањни, ≈кспоцентр ”крањни, Ќац≥ональний банк ”крањни, –ада п≥дприЇмц≥в ”крањни при  аб≥нет≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ƒержавний департамент ≥нтелектуальноњ власност≥, ¬ища рада юстиц≥њ, ƒержавна служба л≥карських засоб≥в ≥ вироб≥в медичного призначенн€.

÷ентральн≥ органи виконавчоњ влади, д≥€льн≥сть €ких спр€мовуЇтьс€ ≥ координуЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни через в≥дпов≥дних м≥н≥стр≥в;

- через ћ≥н≥стра економ≥ки ”крањни: ƒержавний ком≥тет ”крањни з енергозбереженн€;

- через ћ≥н≥стра прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни: ƒержавний ком≥тет ”крањни у справах ветеран≥в;

- через ћ≥н≥стра транспорту та зв'€зку ”крањни: ƒержавна служба автомоб≥льних дор≥г ”крањни;

- через ћ≥н≥стра ф≥нанс≥в ”крањни: √оловне контрольно-рев≥з≥йне управл≥нн€ ”крањни, ƒержавне казначейство ”крањни;

- через ћ≥н≥стра юстиц≥њ ”крањни: ƒержавний ком≥тет ”крањни у справах рел≥г≥й.

- оперативний р≥вень Ч м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади. ќсновним зм≥стом системи забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки Ї реал≥зац≥€ сукупност≥ науково-обірунтованих ≥ апробованих на практиц≥ з урахуванн€м св≥тового ≥ в≥тчизн€ного досв≥ду заход≥в у контекст≥ реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики ≥нформац≥йноњ безпеки.

—уттЇвим Ї той факт, що забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки Ї обов'€зковим дл€ ус≥х ≥нших державних орган≥в ≥ орган≥зац≥й, €ке вони зд≥йснюють у межах своЇњ компетенц≥њ самост≥йно, а також при зверненн≥ основних суб'Їкт≥в забезпеченн€ нац≥ональноњ безпеки.

—истему забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки складаЇ певне коло суб'Їкт≥в, €к≥ д≥ють в≥дпов≥дно до поставлених завдань ≥, виконуючи конкретн≥ функц≥њ, ірунтуючись при њх зд≥йсненн≥ визначеними принципами, застосовуючи адекватн≥ методи, утворюють один з вагомих елемент≥в загальноњ системи нац≥ональноњ безпеки.

–озгл€немо компетенц≥ю основних складових компонент≥в системи забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки.

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни €к вищий орган у систем≥ орган≥в виконавчоњ влади, в≥дпов≥дальний перед ѕрезидентом ”крањни та п≥дконтрольний ≥ п≥дзв≥тний ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни у межах, передбачених статт€ми 85, 87  онституц≥њ ”крањни, в≥дпов≥дно до ст. 116  онституц≥њ ”крањни, а також ст. 9 «акону ”крањни "ѕро основи нац≥ональноњ безпеки ”крањни":

Х забезпечуЇ ≥нформац≥йний суверен≥тет ”крањни, зд≥йсненн€ внутр≥шньоњ ≥ зовн≥шньоњ ≥нформац≥йноњ пол≥тики держави, виконанн€  онституц≥њ ≥ закон≥в ”крањни, акт≥в ѕрезидента ”крањни, що стосуютьс€ ≥нформац≥йноњ безпеки;

Х вживаЇ заход≥в щодо забезпеченн€ прав ≥ свобод людини ≥ громад€нина в ≥нформац≥йн≥й сфер≥;

Х забезпечуЇ проведенн€ державноњ пол≥тики ≥нформац≥йноњ безпеки;

Х спр€мовуЇ ≥ координуЇ роботу ус≥Їњ системи орган≥в державного управл≥нн€ з питань, що стосуютьс€ ≥нформац≥йноњ безпеки.

ќкр≥м цього, з анал≥зу нормативно-правовоњ бази, що регулюЇ д≥€льн≥сть  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, можна виокремити також ≥ ≥нш≥ функц≥њ та завданн€ в сфер≥ ≥нформац≥йноњ безпеки, серед €ких можна вид≥лити наступн≥:

Х визначаЇ потреби в витратах на забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки, забезпечуЇ виконанн€ затвердженого ¬ерховною –адою ”крањни ƒержавного бюджету ”крањни щодо ф≥нансуванн€ заход≥в у сфер≥ ≥нформац≥йноњ безпеки у визначених обс€гах;

Х орган≥зовуЇ розробленн€ ≥ виконанн€ державних програм з розвитку ≥нформац≥йноњ ≥нфраструктури орган≥в державного управл≥нн€;

Х зд≥йснюЇ передбачен≥ законодавством заходи щодо формуванн€, розм≥щенн€, ф≥нансуванн€ та виконанн€ державного оборонного замовленн€ на поставку (закуп≥влю) продукц≥њ, виконанн€ роб≥т, наданн€ послуг дл€ потреб орган≥в, що забезпечують ≥нформац≥йну безпеку;

Х встановлюЇ пор€док наданн€ суб'Їктам забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки у користуванн€ державного майна, засоб≥в зв'€зку ≥ рад≥очастотного ресурсу, комун≥кац≥й, ≥нших об'Їкт≥в ≥нфраструктури держави, нав≥гац≥йноњ, топогеодезичноњ, метеоролог≥чноњ, г≥дрограф≥чноњ та ≥ншоњ ≥нформац≥њ;

Х зд≥йснюЇ загальнодержавн≥ заходи щодо забезпеченн€ живучост≥ об'Їкт≥в ≥нформац≥йноњ ≥нфраструктури;

Х забезпечуЇ комплектуванн€ особовим складом сили забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки;

Х утворюЇ, реорган≥зовуЇ, л≥кв≥довуЇ науково-досл≥дн≥ установи, навчальн≥ заклади та окрем≥ кафедри (в≥дд≥ленн€, факультети) суб'Їкт≥в забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки;

Х забезпечуЇ реал≥зац≥ю права на соц≥ально-економ≥чний захист в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни, що регламентуЇ д≥€льн≥сть окремих суб'Їкт≥в забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки;

Х зд≥йснюЇ у визначених законом випадках регулюванн€ господарськоњ д≥€льност≥ у суб'Їктах забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки;

Х встановлюЇ в≥дпов≥дно до закону пор€док реал≥зац≥њ та утил≥зац≥њ об'Їкт≥в ≥нформац≥йноњ ≥нфраструктури, ≥нформац≥йних ресурс≥в;

Х забезпечуЇ зд≥йсненн€, передбачених законодавством заход≥в, щодо цив≥льноњ оборони ”крањни, наданн€ в≥йськовоњ допомоги ≥ншим державам, направленн€ п≥дрозд≥л≥в «бройних сил ”крањни до ≥нших держав, допуску та умов перебуванн€ п≥дрозд≥л≥в збройних сил ≥нших держав на територ≥њ ”крањни та участ≥ ”крањни в м≥жнародних миротворчих операц≥€х;

Х контролюЇ виконанн€ закон≥в у сфер≥ оборони, зд≥йснюЇ в≥дпов≥дно до закон≥в ≥нш≥ заходи щодо забезпеченн€ обороноздатност≥ ”крањни, координуЇ ≥ контролюЇ њх виконанн€ та несе, в межах своњх повноважень, в≥дпов≥дальн≥сть за забезпеченн€ оборони ”крањни.

ћ≥н≥стерства та ≥нш≥ центральн≥ органи виконавчоњ влади в межах своњх повноважень, на€вних засоб≥в бюджетного ≥ позабюджетного ф≥нансуванн€:

Х забезпечують реал≥зац≥ю закон≥в ”крањни, указ≥в та розпор€джень ѕрезидента ”крањни, концепц≥й, доктрин, програм, постанов орган≥в державного управл≥нн€ у сфер≥ ≥нформац≥йноњ безпеки;

Х забезпечують створенн€, п≥дтримку в готовност≥ ≥ застосуванн€ сил та засоб≥в забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки, а також управл≥нн€ њх д≥€льн≥стю;

Х у межах своЇњ компетенц≥њ розробл€ють нормативн≥ правов≥ акти в ≥нформац≥йн≥й сфер≥ ≥ представл€ють њх ѕрезидентов≥ ”крањни та  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

Х внос€ть в органи виконавчоњ влади пропозиц≥њ по удосконаленн€ функц≥онуванн€ системи забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки ”крањни;

Х керують д≥€льн≥стю п≥дв≥домчих орган≥зац≥й з плануванн€ ≥ проведенн€ заход≥в по забезпеченню ≥нформац≥йноњ безпеки;

Х забезпечують дотриманн€ прав ≥ законних ≥нтерес≥в громад€н, орган≥зац≥й ≥ держави, закон≥в та ≥нших нормативно-правових акт≥в в ≥нформац≥йн≥й сфер≥;

Х прит€гують до в≥дпов≥дальност≥ посадових ос≥б, д≥њ €ких призвод€ть до порушенн€ нац≥ональних ≥нтерес≥в в ≥нформац≥йн≥й сфер≥, створюють умови або безпосередню загрозу ≥нформац≥йн≥й безпец≥ ”крањни.

¬≥дпов≥дно до ст. 13 «акону ”крањни "ѕро м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ" до в≥данн€ м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й у межах ≥ формах, визначених  онституц≥Їю ≥ законами ”крањни, належить вир≥шенн€ питань:

1) забезпеченн€ законност≥, охорони прав, свобод ≥ законних ≥нтерес≥в громад€н;

2) соц≥ально-економ≥чного розвитку в≥дпов≥дних територ≥й;

3) бюджету, ф≥нанс≥в та обл≥ку;

4) управл≥нн€ майном, приватизац≥њ та п≥дприЇмництва;

5) промисловост≥, с≥льського господарства, буд≥вництва, транспорту ≥ зв'€зку;

6) науки, осв≥ти, культури, охорони здоров'€, ф≥зкультури ≥ спорту, с≥м'њ, ж≥нок, молод≥ та неповнол≥тн≥х;

8) зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥;

9) оборонноњ роботи та моб≥л≥зац≥йноњ п≥дготовки;

10) соц≥ального захисту, зайн€тост≥ населенн€, прац≥ та зароб≥тноњ плати.

ѕри чому м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ вир≥шують й ≥нш≥ питанн€, в≥днесеш законами до њх повноважень.

÷≥кавим Ї ≥ той факт, що  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни в межах, визначених законами ”крањни, може передавати м≥сцевим державним адм≥н≥страц≥€м окрем≥ повноваженн€ орган≥в виконавчоњ влади вищого р≥вн€.

ѕередача м≥сцевим державним адм≥н≥страц≥€м повноважень ≥нших орган≥в супроводжуЇтьс€ передачею њм в≥дпов≥дних ф≥нансових, матер≥ально-техн≥чних та ≥нших ресурс≥в, необх≥дних дл€ зд≥йсненн€ цих повноважень.

ƒо безпосередньоњ компетенц≥њ м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й в сфер≥ забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки можна в≥днести:

1) забезпечуЇ виконанн€  онституц≥њ та закон≥в ”крањни, р≥шень  онституц≥йного —уду ”крањни, акт≥в ѕрезидента ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ≥нших орган≥в державноњ влади в сфер≥ забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки;

2) забезпечуЇ зд≥йсненн€ заход≥в щодо охорони громадськоњ безпеки, громадського пор€дку, боротьби з≥ злочинн≥стю в ≥нформац≥йн≥й сфер≥;

3) забезпечуЇ розгл€д звернень громад€н та њх об'Їднань, контролюЇ стан ц≥Їњ роботи в органах м≥сцевого самовр€дуванн€, на п≥дприЇмствах, в орган≥зац≥€х ≥ установах, розташованих на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ;

4) зд≥йснюЇ заходи щодо орган≥зац≥њ правового ≥нформуванн€ та ≥нформац≥йного вихованн€ населенн€;

5) проводить роботу, пов'€зану з розробленн€м та зд≥йсненн€м заход≥в щодо ≥нформац≥йного забезпеченн€ б≥женц≥в, а також депортованих ос≥б, €к≥ добров≥льно повертаютьс€ в рег≥они њх колишнього проживанн€;

6) забезпечуЇ виконанн€ законодавства щодо нац≥ональних меншин ≥ м≥грац≥њ, про свободу думки ≥ слона, свободу св≥тогл€ду ≥ в≥роспов≥данн€;

7) оголошуЇ у раз≥ стих≥йного лиха, авар≥й, катастроф, еп≥дем≥й, ен≥зоот≥й, пожеж, ≥нших надзвичайних под≥й зони надзвичайноњ ситуац≥њ; зд≥йснюЇ передбачен≥ законодавством заходи, пов'€зан≥ ≥з забезпеченн€м ≥нформац≥йноњ безпеки, захистом ≥нформац≥йних прав особи;

8) зд≥йснюють ≥нформац≥йне супроводженн€ д≥€льност≥ авар≥йно-р€тувальних служб за м≥сцем њх дислокац≥њ, п≥д час пр€муванн€ до зон надзвичайних ситуац≥й та п≥д час л≥кв≥дац≥њ надзвичайних ситуац≥й, зокрема у поданн≥ њм необх≥дноњ ≥нформац≥њ, засоб≥в зв'€зку та ≥нших матер≥альних засоб≥в ≥ послуг;

9) погоджуЇ проект плану проведенн€ потенц≥йно небезпечних заход≥в в умовах присутност≥ цив≥льного населенн€ за участю особового складу «бройних сил ”крањни, ≥нших в≥йськових формувань та правоохоронних орган≥в з використанн€м озброЇнн€ ≥ в≥йськовоњ техн≥ки; взаЇмод≥Ї з органами в≥йськового управл≥нн€ п≥д час плануванн€ та проведенн€ таких заход≥в з метою запоб≥ганн€ ≥ недопущенн€ надзвичайних ситуац≥й та л≥кв≥дац≥њ њх насл≥дк≥в;

10) забезпечуЇ своЇчасне ≥нформуванн€ населенн€ про за≥розу виникненн€ або виникненн€ надзвичайних ситуац≥й п≥д час проведенн€ потенц≥йно небезпечних заход≥в в умовах присутност≥ цив≥льного населенн€ за участю особового складу «бройних сил ”крањни, ≥нших в≥йськових формувань та правоохоронних орган≥в з використанн€м озброЇнн€ ≥ в≥йськовоњ техн≥ки;

11) розгл€даЇ справи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€, в≥днесен≥ до њњ в≥данн€, утворюЇ адм≥н≥стративн≥ та спостережн≥ ком≥с≥њ, координуЇ њх д≥€льн≥сть;

12) зд≥йснюЇ разом з в≥дпов≥дними виконавчими органами рад п≥дготовку ≥ внесенн€ в установленому пор€дку на розгл€д ради пропозиц≥й, погоджених з в≥дпов≥дними головними управл≥нн€ми, управл≥нн€ми ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, област€х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥, щодо утворенн€, реорган≥зац≥њ або л≥кв≥дац≥њ м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ, чисельност≥ њњ прац≥вник≥в зг≥дно з нормативами, затвердженими ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни, витрат на утриманн€ та матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ д≥€льност≥ м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ, навчанн€ њњ прац≥вник≥в, створенн€ ƒЋя них необх≥дних житлово-побутових умов.

ќсновне завданн€ по реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики у сфер≥ ≥нформац≥йноњ безпеки покладено на органи виконавчоњ влади, €к≥ зд≥йснюють на основ≥ законодавства державне управл≥вн€.

 омпетенц≥€ орган≥в виконавчоњ влади у сфер≥ забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки пол€гаЇ у виконанн≥ законодавства ” крањ ни, р≥шень ѕрезидента ”крањни ≥  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у зазначен≥й сфер≥. ѕредмети веденн€ орган≥в виконавчоњ влади в област≥ забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки визначаютьс€ ѕрезидентом ”крањни ≥  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањна. «м≥ст владних повноважень орган≥в виконавчоњ влади пол€гаЇ у тому, щоб приймати в рамках предмет≥в власного веденн€ в≥дпов≥дн≥ нормативн≥ правов≥ акти, зд≥йснювати правозастосовчу практику, готувати пропозиц≥њ по реал≥зац≥њ сп≥льно з ≥ншими органами виконавчоњ влади основних напр€м≥в пол≥тики нац≥ональноњ безпеко в ≥нформац≥йн≥й сфер≥.

 омпетенц≥€ м≥жв≥домчих ≥ державних ком≥с≥й з р≥зних аспект≥в забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки, €к≥ створюютьс€ ѕрезидентом ≥  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в, пол€гаЇ передус≥м у забезпеченн≥ узгодженост≥ д≥€льност≥ ус≥Їњ системи орган≥в державного управл≥нн€. ѕредмети њх веденн€ визначаютьс€ положенн€ми про них, а владн≥ повноваженн€, €к правило, обмежуютьс€ прийн€тт€м р≥шень, що нос€ть рекомендац≥йний характер.

ќсоблив≥сть реал≥зац≥њ функц≥й забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки пол€гаЇ у тому, що кожний орган держави зд≥йснюЇ власну д≥€льн≥сть на баз≥ використанн€ ≥нформац≥йноњ ≥нфраструктури сусп≥льства, виробл€Ї ≥ споживаЇ ≥нформац≥йн≥ ресурси, маЇ певн≥ в≥дносини ≥з громад€нами ≥ €к власник ≥нформац≥йних ресурс≥в ≥ тих, що складають ≥нформац≥йну ≥нфраструктуру, мас вживати певн≥ д≥њ по забезпеченню збереженн€ ресурс≥в ≥ безпеки функц≥онуванн€ ≥нформац≥йних ≥ телекомун≥кац≥йних систем, мереж зв'€зку, систем управл≥нн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 239 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1892 - | 1501 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.