Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ 3. —анаторно-курортн≥ та ≥нш≥ оздоровч≥ заклади
3.1. –озрахувати та проанал≥зувати динам≥ку зм≥н к≥лькост≥ обслужених турист≥в (в тому числ≥ ≥ноземних) оздоровчими закладами ’арк≥вському рег≥ону (у натуральних показниках).

3.2. –озрахувати та проанал≥зувати абсолютн≥ зм≥ни та темпи росту ≥ приросту загального обс€гу реал≥зац≥њ оздоровчих послуг по ’арк≥вському рег≥ону (у натуральних та варт≥сних показниках).

3.3. –озрахувати та проанал≥зувати середню тривал≥сть перебуванн€ у оздоровчих закладах. «робити висновки щодо тенденц≥й, сформулювати фактори, що впливають на тривал≥сть перебуванн€.

3.4. –озрахувати та проанал≥зувати середню варт≥сть перебуванн€ у оздоровчих закладах. «робити висновки щодо тенденц≥й, сформулювати фактори, що впливають на варт≥сть перебуванн€.

3.5. –озрахувати та проанал≥зувати середню варт≥сть 1 доби розм≥щенн€. «робити висновки щодо тенденц≥й, сформулювати фактори, що впливають на варт≥сть 1 доби розм≥щенн€.

3.6. –озрахувати та проанал≥зувати коеф≥ц≥Їнт €кост≥ завантаженн€. «робити висновки щодо тенденц≥й, сформулювати фактори, що впливають на €к≥сть завантаженн€ та приваблив≥сть оздоровчих заклад≥в дл€ турист≥в.

3.7. —класти по€снювальну анал≥тичну записку, в €к≥й прокоментувати результати розрахунк≥в, граф≥ки та д≥аграми; визначити фактори впливу; сформулювати чинники, що впливають на к≥льк≥сть обсужених турист≥в, реал≥зованих л≥жко-м≥сць, тощо оздоровчими закладами; надати пропозиц≥њ щодо актив≥зац≥њ д≥€льност≥ санаторно-курортного комплексу ”крањни, використовуючи св≥товий досв≥д та рекомендац≥њ ¬сесв≥тньоњ туристичноњ орган≥зац≥њ.

 

 

‘ормули дл€ розрахунк≥в

 оеф≥ц≥Їнт росту Ц це в≥дношенн€ величини показника на даний час до його величини за пер≥од, що безпосередньо передуЇ або до його величини за €кий-небудь ≥нший аналог≥чний час, прийн€тий за базу пор≥вн€нн€. ¬им≥рюЇтьс€ у в≥дносних величинах.  оеф≥ц≥Їнт росту розраховуЇтьс€ наступним чином:

базовий ;

ланцюговий .

 

якщо коеф≥ц≥Їнти росту виражають у в≥дсотках, то њх називають темпами росту:

 

.

 

“емп приросту Ц приростний показник, в≥дношенн€ р≥зниц≥ двох р≥вн≥в р€ду динам≥ки до р≥вн€, дос€гнутого в певний пер≥од або до певного моменту часу, прийн€того за базу пор≥вн€нн€. ¬им≥рюЇтьс€ у в≥дносних величинах або у в≥дсотках. “емп приросту може бути розрахований двома способами:

 

базовий ;

ланцюговий

 

ѕоказниками комерц≥йноњ ефективност≥ функц≥онуванн€ суб'Їкт≥в туристичноњ д≥€льност≥ Ї середн€ ц≥на турпут≥вки, середн€ варт≥сть одного туродн€ орган≥зованоњ подорож≥.

—ередн€ варт≥сть подорож≥ розраховуЇтьс€ €к в≥дношенн€ доход≥в в≥д наданн€ туристичних послуг (без ѕƒ¬, акцизного податку та аналог≥чних платеж≥в) до к≥лькост≥ обслужених турист≥в:

 

 

—ередн€ варт≥сть 1 туро-дн€ орган≥зованого туризму розраховуЇтьс€ €к в≥дношенн€ доход≥в в≥д наданн€ туристичних послуг (без ѕƒ¬, акцизного податку та аналог≥чних платеж≥в) до к≥лькост≥ туродн≥в за реал≥зованими туристичними пут≥вками:

 

 

—ередн€ тривал≥сть подорож≥ розраховуЇтьс€ €к в≥дношенн€ к≥лькост≥ фактично наданих туро-дн≥в до к≥лькост≥ обслужених турист≥в:

 

 

ѕоказником результативност≥ функц≥онуванн€ готел≥в та аналог≥чних засоб≥в розм≥щуванн€ Ї коеф≥ц≥Їнт €кост≥ завантаженн€.

 оеф≥ц≥Їнт €кост≥ завантаженн€ Ц це середн€ к≥льк≥сть турист≥в на реал≥зоване л≥жко-м≥сце. ѕоказник характеризуЇ €к≥сть завантаженн€ та приваблив≥сть засоб≥в розм≥щуванн€ дл€ турист≥в.

 оеф≥ц≥Їнт €кост≥ завантаженн€ (—ередн€ к≥льк≥сть турист≥в на надане л≥жко-м≥сце) розраховуЇтьс€ €к в≥дношенн€ к≥лькост≥ обслужених турист≥в до к≥лькост≥ фактично реал≥зованих м≥сць:

 

 

ѕоказниками комерц≥йноњ ефективност≥ функц≥онуванн€ засоб≥в розм≥щуванн€ Ї середн€ ц≥на, середн€ варт≥сть перебуванн€.

—ередн€ ц≥на л≥жко-м≥сц€ розраховуЇтьс€ €к в≥дношенн€ доход≥в в≥д наданих послуг розм≥щуванн€, тобто плати за проживанн€ (без ѕƒ¬, акцизного податку та аналог≥чних платеж≥в) до к≥лькост≥ фактично наданих м≥сць:

 

 

—ередн€ варт≥сть перебуванн€ 1 туриста у заклад≥ розм≥щуванн€розраховуЇтьс€ €к в≥дношенн€ доход≥в в≥д наданих послуг розм≥щуванн€ (плати за проживанн€ без ѕƒ¬, акцизного податку та аналог≥чних платеж≥в) до к≥лькост≥ обслужених турист≥в:

 

—ередн€ тривал≥сть перебуванн€ туриста у заклад≥ розм≥щуванн€ розраховуЇтьс€ €к в≥дношенн€ к≥лькост≥ фактично реал≥зованих м≥сць до к≥лькост≥ обслужених турист≥в:

 


–екомендована л≥тература

Ѕазова

1. јгафонова Ћ.√., “уризм, готельний та ресторанний б≥знес: ц≥ноутворенн€, конкуренц≥€, державне регулюванн€. Ќавч. пос≥б. / Ћ. √.јгафонова, ќ.™. јгафонова -  .: «нанн€ ”крањни, 2002.

2. Ѕалабанов ».“., Ёкономика туризма.: ”чеб. пособие. / ». “. Ѕалабанов, Ѕалабанов ј. ». - ћ.: ‘инансы и статистика, 2009.

3. √орбылева «.ћ. Ёкономика туризма.: ”чеб. пособие. / «.ћ. √орбылева. Ц ћинск: Ѕ√Ё”, 2012.

5. √ул€ев ¬.√. “уризм: зкономика и социальное развитие.: ”чеб. пособие. / ¬. √. √ул€ев - ћ.: ‘инансы и статистика, 2013.

6. “каченко “. ≤., ≈коном≥ка готельного господарства ≥ туризму. Ќавч. пос≥б. / “. ≤. “каченко, —. ѕ. √авр≥люк Ц  .:  Ќ“≈”, 2013.

7. ÷ены и ценообразование: ”чеб. пособие. ѕод ред. ¬.≈. ≈сипова. Ц —ѕб.: ѕитер, 2012.

8. Ўарапова ј.ќ. ÷≥ноутворенн€ у туризм≥.: Ќавч. пос≥б. / ј. ќ. Ўарапова Ц  .:  Ќ“≈”, 2007.

9. Ёкономика современного туризма: ”чеб. пособие. / ѕод ред. √.ј.  арповой. Ч —ѕб.: √ерда, 2005.

10. яковлев √. ј. Ёкономика и статистика туризма.: ”чеб. пособие. / √. ј. яковлевЦ ћ.: »зд. –ƒЋ, 2004.

 

ƒопом≥жна

1. √осподарський кодекс ”крањни (з≥ зм≥нами та доповненн€ми) // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2003. -є18, є19-20, є21-22. - — 144.

2. «акон ”крањни Ђѕро внесенн€ зм≥н до «акону ”крањни Ђѕро туризмї //. ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004. -є13. - — 180.

3. «акон ”крањни Ђѕро курортиї // ¬¬–. - 2000. - є50. - — 435 -451.

4.  урортн≥ ресурси ”крањни. -  : Ђ”крпрофоздоровниц€ї, 1999. - 344 с

5. «акон ”крањни Ђѕро охорону та використанн€ пам'€ток ≥стор≥њ та культуриї // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади. - 2000. - є39.

6.  онцепц≥њ, визначенн€ ≥ класиф≥кац≥њ дл€ статистики туризму. “ехн≥чний пос≥бник є1. - [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: - http://www.world-tourism.org

7. ѕодатковий кодекс ”крањни // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ ради ”крањни, 2011. - є13-14, є15-16, є17. - —. 112 (з≥ зм≥нами за «аконом ”крањни є 3741 -VI в≥д 20.09.2011р.).

8. ÷ив≥льний кодекс ”крањни (з≥ зм≥нами та доповненн€ми) // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2003. - є40-14. - — 356.

9. ћетодика розрахунку обс€г≥в туристичноњ д≥€льност≥. - Ќаказ ƒержавноњ туристичноњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни та ƒержавного ком≥тету статистики ”крањни в≥д 12.11.2003 р. -є142/394. [≈лектронний ресурс]. –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/zll28-03

10. ќсипов ¬. ≤. ≈коном≥ка п≥дприЇмства: ѕ≥дручник. / ¬. ≤. ќсипов - ќдеса: ћа€к, 2005. - 720 с.

11. ѕоложенн€ (—тандарт) бухгалтерського обл≥ку 15 Ђƒох≥дї, зареЇстроване в ћ≥нюст≥ ”крањни 14.12.1999 р. за є860/4153.

12. ѕоложенн€ (—тандарт) бухгалтерського обл≥ку 16 Ђ¬итратиї, зареЇстроване в ћ≥нюст≥ ”крањни 19.01.2000 р. за є27/4248.

13. ѕоложенн€ (—тандарт) бухгалтерського обл≥ку 17 Ђѕодаток на прибутокї, зареЇстроване в ћ≥нюст≥ ”крањни 20.01.2001 р. за є47/5238.

14. ѕоложенн€ (—тандарт) бухгалтерського обл≥ку 3 Ђ«в≥т про ф≥нансов≥ результатиї, зареЇстроване в ћ≥нюст≥ ”крањни 21 червн€ 1999 р. за є397/3690.

15. —≥дун ¬. ј. ≈коном≥ка п≥дприЇмства: Ќавч. пос≥б.: ¬ид. 2-ге, перероб. та доп. / ¬. ј. —≥дун, ё. ¬. ѕономарьова. -  .: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2006. - 356 с.

16. —линьков ¬.Ќ. Ѕизнес-план и организаци€ финансово-хоз€йственной де€тельности предпри€ти€: ”чеб. пособие. 2-е изд., стереотипное. -  .: јлерта, 2006. - 456 с.

17. —тадницький ё. ≤. ѕросторова економ≥ка: Ќавчальний пос≥бник / ё. ≤. —тадницький, ≤. ¬. Ѕакушевич, ё. ё. —тадницька. Ц “ерноп≥ль: “≤—≤“, 2011.-400 с.

18. —тадницький ё.≤. ѕросторов≥ аспекти конкуренц≥њ технолог≥й: монограф≥€ / ё.≤.—тадницький, ќ.≈.“овкан, ј.¬.—имак, Ћ.ћ. оваль. - ’мельницький: ’Ќ”, 2009. -95 с.

19. „епурда Ћ.ћ. ≈коном≥ка та орган≥зац≥€ д≥€льност≥ об'Їднань п≥дприЇмств: Ќавч. пос≥б. / Ћ.ћ. „епурда, —.—. Ѕел€ева, ћ.¬. ѕлахотн≥кова; ѕ≥д заг. ред. Ћ.ћ. „епурди. -  .: ѕрофес≥онал, 2005. - 272 с.

≤нформац≥йн≥ ресурси

1. Tourism and the world economy [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.unwto.org / facts/eng/economy.htm

2. Ќац≥ональний класиф≥катор ”крањни.  ласиф≥кац≥€ вид≥в економ≥чноњ д≥€льност≥. ƒ  009:2010. - Ќаказ ƒержспоживстандарту ”крањни в≥д 11.10.10 р. - є457 [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.rada.gov.ua.

3. ќф≥ц≥йне виданн€ ¬сесв≥тньоњ туристичноњ орган≥зац≥њ: UNWTO World Tourism Barometer [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.world-tourism.org

4. ќф≥ц≥йний сайт ¬сесв≥тньоњ туристичноњ орган≥зац≥њ (UNWTO World Tourism Organization) [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.world-tourism.org

5. ќф≥ц≥йний сайт ƒержавного агентства ”крањни з туризму та курорт≥в [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.tourism.org.ua

6. ќф≥ц≥йний сайт ƒержавноњ прикордонноњ служби ”крањни [≈лектронний ресурс]. -–ежим доступу: http://www.pvu.org.ua

7. ќф≥ц≥йний сайт ƒержавноњ служби статистики ”крањни [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.ukrstat.org.ua

8. ”крањнський туристичний портал [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.turkraina.info.news

 

 


 

ƒќƒј“ »


ƒодаток ј

ѕ–» Ћјƒ «јѕќ¬Ќ≈ЌЌя “»“”Ћ№Ќќ√ќ ј– ”Ўј

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 351 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1534 - | 1481 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.