Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘ормули дл€ розвТ€занн€ задач. ‘ормула дл€ розрахунку майбутньоњ вартост≥ грошей (внеску) за умови застосуванн€ простих в≥дсотк≥в (звичайно застосовуЇтьс€ при нарахуванн≥ в≥дсотк≥в на
 

‘ормула дл€ розрахунку майбутньоњ вартост≥ грошей (внеску) за умови застосуванн€ простих в≥дсотк≥в (звичайно застосовуЇтьс€ при нарахуванн≥ в≥дсотк≥в на вклад, строк залученн€ €кого не перевищуЇ 1 року): FVn=PV*(1+n*i)

де FVn Ц майбутн€ варт≥сть грошей станом на к≥нець пер≥оду n; PV Ц поточна варт≥сть внеску; n Ц пор€дковий номер року; i Ц норма доходност≥.

‘ормула дл€ розрахунку майбутньоњ вартост≥ грошей (внеску) за умови застосуванн€ складних в≥дсотк≥в: FVn=PV*(1+i)n

де FVn Ц майбутн€ варт≥сть грошей станом на к≥нець пер≥оду n; PV Ц поточна варт≥сть внеску; n Ц пор€дковий номер року; i Ц норма доходност≥.

 

‘ормула дл€ розрахунку тепер≥шньоњ вартост≥ грошей (внеску) за умови застосуванн€ простих в≥дсотк≥в: PV=FVn*(1/(1+n*i))

де PV Ц поточна варт≥сть внеску; FVn Ц майбутн€ варт≥сть грошей станом на к≥нець пер≥оду n; n Ц пор€дковий номер року; i Ц ставка дисконтуванн€.

 

‘ормула дл€ розрахунку тепер≥шньоњ вартост≥ грошей (внеску) за умови застосуванн€ складних в≥дсотк≥в: PV=FVn*(1/(1+i)n)

де PV Ц поточна варт≥сть внеску; FVn Ц майбутн€ варт≥сть грошей станом на к≥нець пер≥оду n; n Ц пор€дковий номер року; i Ц ставка дисконтуванн€.

 

‘ормула дл€ розрахунку реальну ставку в≥дсотку: 1+r=(1+y)(1+i)

де: r Ц ном≥нальна ставка в≥дсотку; y Ц реальна ставка в≥дсотку; i Ц темп ≥нфл€ц≥њ.

y=((1+r)/(1+i))-1 або y=(r-i)/(1+i)

 

‘ормула дл€ розрахунку дох≥дност≥ (норми в≥дсотку): r=(Pn/P)-1

де: r Ц доходн≥сть за пер≥од; Pn Ц сума, одержана через n рок≥в; P Ц початково ≥нвестован≥ кошти.

 

‘ормула дл€ розрахунку дох≥дност≥ (норми в≥дсотку), €кщо пер≥од ≥нвестуванн€ (залученн€) не перевищуЇ 1 р≥к: r=((Pn/P)-1)*(360/t)

де: r Ц доходн≥сть за пер≥од; Pn Ц сума, одержана через n рок≥в; P Ц початково ≥нвестован≥ кошти; t Ц пер≥од ф≥нансовоњ операц≥њ.

 

 

Ћекц≥€ 5. ”правл≥нн€ прибутком

 

ѕрост≥

 

1. ѕрибуток Ц це (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. р≥зниц€ м≥ж доходами в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ та обовТ€зковими платежами, що вход€ть до ц≥ни товару;

б.частина чистого доходу, що залишаЇтьс€ п≥дприЇмству п≥сл€ в≥дшкодуванн€ витрат, повТ€заних з виробництвом, реал≥зац≥Їю продукц≥њ та ≥ншими видами д≥€льност≥.

 

2. –≥зниц€ м≥ж чистим доходом в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ ≥ соб≥варт≥стю реал≥зованоњ продукц≥њ Ц це (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. валовий прибуток;

б.операц≥йний прибуток;

в. прибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥;

г. чистий прибуток.

 

3. ѕрибуток, що надходить у розпор€дженн€ п≥дприЇмства п≥сл€ сплати податку на прибуток Ц це (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. валовий прибуток;

б.операц≥йний прибуток;

в. прибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥;

г. чистий прибуток.

 

4. ќперац≥йний прибуток, скоригований на величину ф≥нансових та ≥нших доход≥в ≥ ф≥нансових та ≥нших витрат Ц це (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. валовий прибуток;

б.операц≥йний прибуток;

в. прибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥;

г. чистий прибуток.

 

5. Ѕалансовий прибуток, скоригований на р≥зницю ≥нших операц≥йних доход≥в та операц≥йних витрат Ц це (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. валовий прибуток;

б.операц≥йний прибуток;

в. прибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥;

г. чистий прибуток.

 

6. ƒжерелом формуванн€ резерв≥в самострахуванн€ п≥дприЇмства Ї (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. валовий прибуток;

б.нерозпод≥лений прибуток;

в. чистий прибуток;

г. прибуток в≥д ф≥нансовоњ д≥€льност≥.

 

7. ќсновною метою управл≥нн€ прибутком Ї (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. забезпеченн€ максим≥зац≥њ благополучч€ власник≥в п≥дприЇмства у поточному ≥ перспективних пер≥одах;

б.оптим≥зац≥€ розпод≥лу прибутку п≥дприЇмства;

в. забезпеченн€ пост≥йного зростанн€ ≥нвестиц≥й.

 

8. ¬ласними джерелами формуванн€ кап≥талу п≥дприЇмств виступають (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. кредиторська заборгован≥сть;

б. нерозпод≥лений прибуток;

в. довгостроков≥ зобовТ€занн€.

 

9. “очка беззбитковост≥ показуЇ к≥льк≥сть вироб≥в, коли (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. прибуток = 0;

б. прибуток максимальний;

в. прибуток м≥н≥мальний;

г. витрати на виробництво максимальн≥;

д. витрати на виробництво м≥н≥мальн≥.

 

10. ” розрахунку крапки беззбитковост≥ беруть участь (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. пост≥йн≥ витрати, питом≥ зм≥нн≥ витрати, обс€г реал≥зац≥њ;

б. загальн≥ витрати й маса прибутку;

в. пр€м≥, непр€м≥ витрати й обс€г реал≥зац≥њ;

г. ц≥на та зм≥нн≥ витрати на одиницю продукц≥њ.

 

11. ќбТЇкт управл≥нн€ прибутком п≥дприЇмства це (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. чистий дох≥д;

б.сукупн≥сть ф≥нансових в≥дносин, €к≥ виникають у процес≥ операц≥йноњ, ≥нвестиц≥йноњ та ф≥нансовоњ д≥€льност≥ субТЇкта господарюванн€ щодо перетворенн€ доходу в≥д зазначених вид≥в д≥€льност≥ в прибуток;

в. сукупн≥сть ф≥нансових в≥дносин, €к≥ виникають у процес≥ господарськоњ д≥€льност≥ субТЇкта господарюванн€ щодо перетворенн€ доходу в≥д р≥зних вид≥в д≥€льност≥ в прибуток.

 

12. ќперац≥йний леверидж Ц це (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. потенц≥йна можлив≥сть впливати на валовий прибуток шл€хом зм≥ни структури соб≥вартост≥ ≥ обс€гу випуску;

б. потенц≥йна можлив≥сть впливати на прибуток п≥дприЇмства за рахунок оптим≥зац≥њ сп≥вв≥дношенн€ пост≥йних ≥ зм≥нних витрат;

в. можлив≥сть одержанн€ б≥льшоњ чи меншоњ зм≥ни прибутку за одн≥Їњ ≥ т≥Їњ ж зм≥ни виручки;

г. потенц≥йна можлив≥сть впливати на прибуток п≥дприЇмства шл€хом зм≥ни обс€гу ≥ структури довгострокових пасив≥в.

 

13. ѕ≥дприЇмство стр≥мк≥ше втрачаЇ прибутки при пад≥нн≥ продаж≥в при б≥льш _______ операц≥йному важел≥ (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. низькому;

б. високому;

в. будь-€кому;

г. в кожному випадку по р≥зному.

14. ќсновне р≥вн€нн€ модел≥, що характеризуЇ умову беззбитковост≥, маЇ такий вигл€д де: ¬– Ц дох≥д (виручка) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ; ¬п Ц пост≥йн≥ витрати; ¬зм Ц загальн≥ зм≥нн≥ витрати; (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. ¬– = ¬зм-¬п;

б. ¬– = ¬зм+¬п;

в. ¬– = ¬п-¬зм;

г. ¬– = ¬п+¬зм.

 

15. ƒл€ розрахунку сили операц≥йного левериджу використовуЇтьс€ така формула (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. DOL = ћаржинальний дох≥д/ѕрибуток;

б. DOL = ѕрибуток/ ћаржинальний дох≥д;

в. DOL = „истий прибуток/ ћаржинальний дох≥д.

 

16. ѕри розробц≥ ц≥новоњ пол≥тики п≥дприЇмства необх≥дно (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. визначити оптимальну величину витрат на виробництво ≥ збут продукц≥њ п≥дприЇмства дл€ забезпеченн€ отриманн€ прибутку при р≥вн≥ ц≥н на ринку;

б. встановити корисн≥сть продукц≥њ п≥дприЇмства дл€ потенц≥йних покупц≥в ≥ м≥ри по обірунтуванню в≥дпов≥дност≥ р≥вн€ запрошуваних ц≥н;

в. знайти величину обс€гу продаж≥в продукц≥њ або частку ринку дл€ п≥дприЇмства, при €кому його виробництво найб≥льш прибутково;

г. вс≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥.

 

17. ѕовн≥ витрати Ц це (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. сума пост≥йних ≥ зм≥шаних витрат;

б. сума зм≥нних ≥ зм≥шаних витрат;

в. сума пост≥йних ≥ зм≥нних витрат.

 

18. –еал≥зац≥€ необоротних актив≥в Ц це Ї (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. операц≥йна д≥€льн≥сть;

б. ≥нвестиц≥йна д≥€льн≥сть;

в. ф≥нансова д≥€льн≥сть;

г. ≥нша д≥€льн≥сть.

 

19. –еал≥зац≥€ ф≥нансових ≥нвестиц≥й Ц це Ї (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. операц≥йна д≥€льн≥сть;

б. ≥нвестиц≥йна д≥€льн≥сть;

в. ф≥нансова д≥€льн≥сть;

г. ≥нша д≥€льн≥сть.

 

20. –озпод≥л витрат п≥дприЇмства на пост≥йн≥ й зм≥нн≥ провадитьс€ з метою (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. визначенн€ м≥н≥мально необх≥дного обс€гу реал≥зац≥њ дл€ беззбитковоњ д≥€льност≥;

б. визначенн€ виробничоњ й повноњ соб≥вартост≥;

в. плануванн€ прибутку й рентабельност≥;

г. визначенн€ суми виторгу, необх≥дноњ дл€ простого в≥дтворенн€.

 

21. ¬ основ≥ CVP Ц анал≥зу лежить под≥л операц≥йних витрат на (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. зм≥нн≥ та пост≥йн≥ витрати;

б. пр€м≥ та непр€м≥ витрати;

в. зовн≥шн≥ та внутр≥шн≥.

 

22. —п≥вв≥дношенн€ пост≥йних ≥ зм≥нних операц≥йних витрат п≥дприЇмства, а в≥дпов≥дно й ≥нтенсивн≥сть впливу на операц≥йний прибуток п≥дприЇмства називаЇтьс€ (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. загальною сумою видатк≥в;

б. порогом рентабельност≥;

в. коеф≥ц≥Їнтом операц≥йного левериджу;

г. запасом ф≥нансовоњ м≥цност≥.

 

23. ѕроцес формуванн€ напр€мк≥в майбутнього використанн€ прибутку в≥дпов≥дно до ц≥лей ≥ завдань розвитку п≥дприЇмства (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. розрахунок прибутку;

б. розпод≥л прибутку;

в. управл≥нн€ прибутком.

 

24. —к≥льки ≥снуЇ етап≥в розробки ц≥новоњ пол≥тики (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. 5;

б. 6;

в. 4;

г. 3.

 

25. —уть методу визначенн€ ц≥ни Ђза точкою беззбитковост≥ї пол€гаЇ (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. у визначенн≥ взаЇмозв'€зку м≥ж пост≥йними й зм≥нними витратами виробництва, а також валовими надходженн€ми;

б. розрахунках ц≥льового прибутку ф≥рми в≥д виготовленн€ ≥ продажу парт≥њ товару в≥дпов≥дного обс€гу;

в. п≥драхунках бажаних прибутк≥в ≥ можливих збитк≥в унасл≥док неправильно спрогнозованого обс€гу продажу.

 

26. ќперац≥йн≥ витрати не включають (одна в≥рна в≥дпов≥дь):

а. адм≥н≥стративн≥ витрати;

б.витрати на збут;

в. ≥нш≥ операц≥йн≥ витрати;

г. втрати в≥д уц≥нки ф≥нансових ≥нвестиц≥й та необоротних актив≥в.

 

27. Ќеобх≥дно припустити, що п≥дприЇмства ј ≥ ¬ отримують однакову за обс€гом та темпами росту виручку в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ. ѕроте коеф≥ц≥Їнт операц≥йного левериджу у п≥дприЇмства ј б≥льше, н≥ж у п≥дприЇмства ¬. ¬каж≥ть, на €кому п≥дприЇмств≥ спостер≥гатиметьс€ сильн≥ша д≥€ операц≥йного важел€, за умови переходу обома п≥дприЇмствами порогу рентабельност≥:

а. на п≥дприЇмств≥ ј, оск≥льки при зб≥льшенн≥ виручки прибуток зростатиме з б≥льшим прискоренн€м;

б.на п≥дприЇмств≥ ¬, оск≥льки при великих пост≥йних витратах зниженн€ виручки призведе до набагато б≥льшоњ втрати прибутку;

в. на обох п≥дприЇмствах, оск≥льки темни зм≥ни виручки однаков≥, що спричин€Ї однакову зм≥ну прибутку.

 

28. ¬изначте чергов≥сть етап≥в процесу плануванн€ операц≥йних доход≥в п≥дприЇмства:

а. оц≥нка ≥ прогнозуванн€ конТюнктури товарного ринку; 2

б. розрахунок плановоњ суми р≥зних вид≥в операц≥йних доход≥в; 3

в. анал≥з операц≥йного доходу п≥дприЇмства в передплановому пер≥од≥; 1

г. розробка системи заход≥в на забезпеченн€ виконанн€ плану операц≥йних доход≥в. 4

 

29. «найти в≥дпов≥дну пару:

а. зм≥нн≥ витрати; 2

б. пост≥йн≥ витрати; 3

в. зм≥шанн≥. 1

 

1. оплата за електроенерг≥ю;

2. витрати на матер≥али;

3. амортизац≥йн≥ в≥драхуванн€.

 

—кладн≥

30. ¬их≥дн≥ дан≥: маржинальний дох≥д Ц 20000 грн., прибуток Ц 8000 грн. ¬изначити силу впливу операц≥йного важел€:

 

31. ¬их≥дн≥ дан≥: маржинальний дох≥д на одиницю продукц≥њ Ц 20 грн., пост≥йн≥ затрати Ц 12000 грн., коеф≥ц≥Їнт маржинального доходу Ц 0,286. ¬изначити точку беззбитковост≥ у штуках та у грошовому вираз≥:

 

32. ” зв≥тному пер≥од≥ п≥дприЇмство реал≥зувало 40 тис. вироб≥в. ¬изначте прибуток в≥д њх реал≥зац≥њ, використовуючи наступн≥ дан≥: ц≥на одиниц≥ продукц≥њ 120 грн., зм≥нн≥ витрати на одиницю продукц≥њ 90 грн., загальна величина пост≥йних витрат 1 млн. грн.:

 

33. ¬≥дом≥ наступн≥ данн≥: обс€г реал≥зац≥њ - 70 000 гри “очка беззбитковост≥- 42 000 грн. –озрахуйте запас ф≥нансовоњ м≥цност≥ виражений в гривн≥:

 

34. ѕ≥дприЇмство виготовл€Ї ≥ реал≥зуЇ вироби. ƒан≥ на одиницю вироб≥в: ц≥на - 70 грн., зм≥нн≥ затрати - 50 грн., пост≥йн≥ затрати за м≥с€ць - 12000 грн., прибуток - 8000 грн. –озрахуйте точку беззбитковост≥:

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 492 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1490 - | 1323 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.034 с.