Лекции.Орг


Поиск:
Короткі теоретичнi вiдомостi
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Циклова комісія спеціальних комп‘ютерних дисциплін

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

до лабораторної роботи № 6
ОС Windows. Програми Провідник та Total Commander
з дисципліни «Інформатика»

для студентів

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

спеціальних комп‘ютерних дисциплін

Протокол № 1

від «31» серпня 2015р.

Голова комісії: _________(Беца Л.В.)

 

Львів 2015


Розробники інструкції: Хамець М.Й., викладач спеціальних комп’ютерних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу Національного університету “Львівська політехніка”

____________________ (Хамець М.Й.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

" 26 " серпня 2015 року, – 6 с..

 


Тема роботи: ОС Windows. Програми Провідник та Total Commander.

Мета роботи: Уміти користуватися програмами Провідник і Total Commander для огляду файлової структури, запуску програм; виконання дій з файлами, папками та їхніми групами.

Короткі теоретичнi вiдомостi

Подорож файловою структурою разом із провідником. Програма Провідник призначена для навігації (подорожі) файловою структурою і виконання дій з її об’єктами: копіювання, переміщення, перейменування, відшукання файлів і папок тощо.

Вікно складається з двох головних частин: дерева папок ліворуч робочого поля зі змістом активної папки праворуч. Додатково можна увімкнути панель інструментів і рядок статусу.

Програма дає змогу переглядати вміст папок, відкривати будь-яку папку і виконувати дії з її вмістом: запускати програми, переміщати, копіювати ярлики, файли, інші папки тощо.

Навігація файловою структурою. Щоб розкрити і переглянути вміст будь-якої закритої папки, потрібно або клацнути один раз на її значку на дереві (тобто у лівому вікні), або клацнути двічі на значку потрібної папки у правому вікні. Таким способом, наприклад, готують папку-сервер, яка містить об’єкти, що пересилатимуть у папку, яку називатимемо клієнтом.

Розглянемо, як готують папку-клієнт до приймання об’єктів. Перед назвою папок на дереві може бути позначка «+» чи «-». Відсутність позначки свідчить про те, що папка порожня або містить лише файли. Позначка «+» означає, що папка закрита і в ній є інші папки. Щоб побачити структуру цієї папки у вигляді гілки дерева, потрібно клацнути на позначці «+». Щоб згорнути гілку дерева, слід клацнути на позначці «-». Клацаючи на цих позначках, отримують доступ до певної папки. Тепер потрібні файли чи папки можна вибирати і перетягувати з папки-сервера у правому вікні на піктограму папки-клієнта, що є на дереві у лівому вікні. Папку-клієнт під час цього процесу відкривати не потрібно. Якщо це необхідно зробити, то слід викликати контекстне меню потрібної папки і виконати команду Відкрити.

Файлова структура є багаторівневою. Найвищим рівнем є робочий стіл, який містить папки «Мій комп’ютер», кошик тощо.

Навігація у правому вікні здійснюється методом клацання на папках для руху вниз по структурі або на кнопці Вгору на панелі інструментів для руху вгору. Вигляд значків тут можна змінювати на малі, великі, на таблицю. Назви файлів можуть відображатися з розширенням або без них. Інколи це викликає незручність. Щоб розширення (bat, com, exe, txt тощо) подавались на екран завжди, потрібно зняти передостанній прапорець на закладці Перегляд у вікні Параметри команди Вигляд,а у Windows XP у вікні Параметри папки… пункту Сервіс.

Щоб у правому вікні побачити головні властивості об’єктів (назву, тип, обсяг, дату внесення останніх змін, дату створення, атрибут, власника, автора, тему, категорію, тощо), піктограми слід подавати у вигляді таблиці. Сукупність властивостей, які відображатимуться, можна підібрати за допомогою команди Вибрати стовпці в таблиці… з пункту Вигляд головного меню програми. Якщо об’єктів багато, їх варто впорядкувати (за іменем, обсягом, датами, власниками, авторами тощо). Щоб впорядкувати об’єкти за зростанням значення деякої властивості, у її заголовку треба клацнути мишею. Порядкувати в зворотному напрямку, слід клацнути ще раз.

Дії з об’єктами та їхніми групами.Переміщати, копіювати, вилучати можна один об’єкт або групу об’єктів. Групу утворюють способом виокремлення об’єктів, клацаючи мишею на назві в режимі натиснутої клавіші Ctrl.

Виокремити (об’єднати в групу) всі об’єкти можна за допомогою комбінації Ctrl+A.

Щоб виокремити об’єкти від першого до заданого, достатньо клацнути мишею над першим і останнім у режимі натиснутої клавіші Shift.

Дії копіювання і переміщення об’єктів можна виконати двома головними способами: 1) за допомогою буфера обміну, використовуючи меню програми, панель інструментів чи комбінацій клавіш; 2) методом перетягування піктограм об’єктів.

Використання буферу обміну. Розглянемо три важливі комбінації клавіш, які можна використовувати в різних програмах:

Ø Ctrl+X – вилучити вибрані об’єкти в буфер обміну;

Ø Ctrl+С – копіювати вибрані об’єкти в буфер обміну;

Ø Ctrl+V – вставляти зміст буфера у потрібне місце.

В програмі Провідник рекомендується використовувати метод перетягування. Зазвичай вибрані об’єкти із заздалегідь відкритої папки-сервера перетягують у папки, що є на деревоподібній лівій частині вікна, користуючись смугою вертикального прокручування для відшукання папки-клієнта.

Програма Total Commander. Total Commander (TC) – це програма для виконання дій над об’єктами за допомогою вікон двох папок (зокрема, дисків), одне з яких є активним (віддавачем, сервером), а інші – пасивним (приймачем, клієнтом). Раніше ця програма називалась Windows Commander.

Для ТС збережені головні принципи роботи, характерні для програм з двовіконним інтерфейсом (Norton Commander, FAR тощо).

Розглянемо вікно програми ТС. Воно містить меню, панель інструментів, два робочі вікна (які називають панелями) з рядками заголовків, засоби для активації дисків, вертикальні смуги прокручування, рядок статусу, командний рядок, рядок функціональних клавіш.

Одне з робочих вікон (ліве) є активним, інше – пасивним. Характерні риси активного вікна: 1) наявність ледь помітної пунктирної рамки для виокремлення об’єктів; 2) відображення активного шляху перед командним рядком; 3) виокремлений кольором рядок заголовків.

За допомогою ТС особливо зручно:

· візуально відшуковувати папки і файли;

· упорядковувати назви файлів і папок;

· переглядати файли (F3);

· створювати (Shift+F4) і редагувати (F4) текстові документи;

· копіювати (F5);

· переміщати чи перейменовувати об’єкти (F6);

· створювати папку (F7);

· вилучати об’єкти (F8);

· архівувати, розархівовувати файли;

· запускати програми на виконання тощо.

Щоб відкрити папку слід клацнути на ній двічі, а щоб закрити (піднятися на рівень угору), слід клацнути на значку, який має вигляд двох горизонтальних крапок.

Програма має багатомовний інтерфейс, зручну панель інструментів, що дублює команди меню і дає змогу швидко запустити часто вживані програми, а також звичний для користувачів з досвідом рядок функціональних клавіш F3-F8. За допомогою команд головного меню файли можна архівувати, поділяти на частини, шифрувати і розшифровувати, групувати, надавати права доступу тощо.

Total Commander має особливо зручні засоби організації FTP зв’язку, призначеного для пересилання файлів з комп’ютера на комп’ютер в Інтернеті чи Інтранеті.

 

Хід роботи

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 238 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы договорились о значении слов. © Рене Декарт
==> читать все изречения...

1401 - | 1208 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.