Лекции.Орг


Поиск:
Тема 4. Особливості національного культурного простору у ХІХ ст.
2 години

 1. Формування українського культурного простору в умовах Австро-Угорської та Російської імперій вХІХ ст.
 2. Умови формування та основні етапи становлення української національної ідеї.
 3. Проблема вивчення української культури в діяльності творчих спілок ХІХ ст.:

- Харківсий гурток

- «Руська трійця»,

- Кирило-Мефодіївське товариство.

 1. Література як інтегруючий чинник українського культуротворчого процессу в другій половині ХІХ ст.

- Роль Т.Г. Шевченка в становленні української культури

- Реалізм – основні етапи стильових ознак

- Розвиток театрального мистецтва

Проблемне питання

 1. Розвиток науки в Україні в умовах імперської культурної політики. Наукова і культурно-просвітницька діяльність Львівського, Харківського і Київського університетів

Література

Основна

 1. Історія української культури /За заг. ред І.Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656с.
 2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навчальний посібник /За ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568с.
 3. Лобановський Б. Б., Говдя П. І. Українське мистецтво другої половини XIX ст. — поч. XX ст. — К., 1989.
 4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – 728с.
 5. Українська і зарубіжна культура: Навчальний посібник / За заг. ред. К.В. Заболоцької. – Донецьк: Східний видавнічий дім, 2001. – 372с.
 6. Українська культура: історія і сучасність: Навчальний посібник /За ред. С.О. Черепанової. – Львів: Світ, 1994. – 456с
 7. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ — початку ХХ ст.— К., 2000.
 8. Шейко В.М. Історія української культури: навч. посібник / В.М. Шейко Л.Г.Тишевська, наук. ред. В.М. Шейко. — К.: Кондор, 2006.-264 с.

Додаткова

 1. Антонович Д. Триста років українського театру (1617-1917). – Львів., 1997
 2. Асеева Н. Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры конца ХІХ — начала ХХ века. — К., 1986.
 3. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856—1886). — К.: Критика, 2006. — 632с.
 4. Забужко О. С. Філософія української ідеї: Франківський період. — К., 1993.
 5. Історія української культури: Зб. матеріалів і документів /С.М. Клапчук (ред.), Б.І.Білик (упоряд.), В.Ф. Остафійчук (ред.). – К.: Вища школа, 2000. – 607с.
 6. Рубан В. Український портретний живопис другої половини ХІХ — початку ХХ ст. — К., 1986.
 7. Семчишин М. Тисячоліття української культури. — К., 1993.

 

Тема 5. Національно-культурне відродження кінця ХІХ-30 роки ХХ ст.

2 години

1. Суспільно-історичні передумови соціокультурних трансформацій в Україні кінця ХІХ – 30 роки ХХ ст.

2. Умови формування та основні етапи становлення української національної ідеї

- громади і громадовство в українській культурі

- діяльності «Просвіт» на теренах Західної України

- братство Тарасівців

3. Мистецькі пошуки кінця ХІХ – початку ХХ століття

- модерністські течії в літературі

- стиль модерн в українській кульурі

- музична творчисть та театр Корифеїв

4. Розвиток культури у добу Національно-демократичної революції (1917-1920 рр.)

5. «Розстріляне відродження» в українській культурі 30 років ХХ ст.

Література

Основна

 1. Гундорова Т.І. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів: Літопис, 1997. – 297 с.
 2. Європейська та українська культура в нарисах: Навчальний посібник /За ред. Цехмістро І.З, Штанько В.І., Старовойт В.С., Леонтьєвої В.М.. – К.: Цент навчальної літератури, 2003. – 320с.
 3. Козира Є.В. Українська та зарубіжна культура. – К.: Здоров’я, 2001. – 248с.
 4. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – К.: ЦУЛ, 2002. – 508с.
 5. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – 728с.
 6. Українська і зарубіжна культура: Навчальний посібник / За заг. ред. К.В. Заболоцької. – Донецьк: Східний видавнічий дім, 2001. – 372с.
 7. Українська культура: історія і сучасність: Навчальний посібник /За ред. С.О. Черепанової. – Львів: Світ, 1994. – 456с
 8. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник /За ред. М.М. Заковича. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 550с.
 9. Українська та зарубіжна культура: Підручник /За ред. В.О. Лозового. – Харків: Одіссей, 2006. – 376с.

Додаткова

1. Богуславский М. Парадоксы культуры ХХ ст. – Харьков, 2000.

 1. Історія української культури: Зб. матеріалів і документів /С.М. Клапчук (ред.), Б.І.Білик (упоряд.), В.Ф. Остафійчук (ред.). – К.: Вища школа, 2000. – 607с
 2. Красильников О. Історія українського театру ХХ століття. — К.,1999.
 3. Краснодембський З. На постмодерністських роздоріжжях культури. — К., 2000.
 4. Кульчицький С.В., Павленко Ю.В., Руда С.П. та ін. Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті. 1918-1998. – К.: Фенікс, 2000. – 527с.
 5. Ивбулис В. Модернизм и постмодернизм. — М., 1988.
 6. Липа Ю.І. Призначення України. — Львів: Просвіта, 1992. — 270с.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 899 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

1461 - | 1253 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.