Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ

Яка галузь міжнародного права займається захистом прав людини під час збройних конфліктів?Загрузка...

1. Міжнародне гуманітарне право

2. Міжнародне кримінальне право

3. Міжнародне воєнне право

4. Право безпеки

 

$RR02348,5,14,2,0,2

Основними документами міжнародного гуманітарного права є:

1. Декларація прав людини;

2. Чотири Женевські конвенції і три протоколи до них;

3. Пакти про права людини 1966 р.

4. Статут Ради Європи.

 

$RR02349,5,14,2,0,2

Для позначення осіб, які мають право приймати участь у військових діях, у міжнародному праві використовують термін:

1. Репатріанти;

2. Інтерновані;

3. Комбатанти;

4. Найманці.

 

$RR02350,5,14,2,0,2

Національне товариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця:

1. Об’єднують всі національні товариства, підтримують і координують їх діяльність на міжнародному рівні;

2. є нейтральною міжнародною неурядовою організацією;

3. Діє тільки в рамках своєї держави;

4. Представляє собою один із органів держави.

 

$RR02351,5,14,2,0,2

Міжнародне гуманітарне право забороняє будь-які засоби і методи ведення війни, які:

1. Спричиняють надмірні ушкодження і страждання;

2. Не наносять серйозної і довготривалої шкоди навколишньому середовищу;

3. Дозволяють встановлювати відмінність між особами, які беруть участь у військових діях і особами, які не приймають такої участі.

4. Не передбачені національним правом.

 

$RR02352,5,14,2,0,2

Чотири Женевські конвенції 1949 року ще називають:

1. Про покращення долі поранених і хворих в діючих арміях;

2. Про захист військовополонених;

3. Про захист цивільного населення під час війни;

4. Про захист жертв війни.

 

$RR02353,5,14,2,0,2

Емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця виконують наступні функції:

1. Захисну;

2. Охоронну;

3. Інформаційну;

4. Нейтральну;

5. Розпізнавальну;

6. Представницьку.

 

$RR02354,5,14,2,0,2

До осіб, які припинили приймати участь у воєнних діях відносять:

1. Поранених;

2. Духовний персонал;

3. Душевно-хворих;

4. Цивільних осіб;

5. Військовополонених;

 

$RR02355,5,14,2,0,2

До осіб, які припинили приймати участь у воєнних діях відносять:

1. Воєнні кореспонденти

2. Духовний персонал;

3. Душевно-хворих;

4. Військовополонених;

 

$RR02356,5,14,2,0,2

Котрі з названих організацій діють лише в межах своєї держави:

1. Національне товариство Червоного Хреста;

2. Національне товариство Червоного Півмісяця;

3. Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

4. Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста.

5. Міжнародне товариство гуманітарної допомоги.

 

$RR02357,5,14,2,0,2

Під захистом міжнародного гуманітарного права знаходяться:

1. Цивільне населення;

2. Духовний персонал;

3. Генерали;

4. Найманці

5. Офіцери.

 

$RR02358,5,14,2,0,2

Відповідно до Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру під час винесення вироку засудженому має бути повідомлено про:

1. про термін виконання покарання;

2. про обмеження його прав та свобод

3. його права на оскарження в судовому чи іншому порядку

4. про наслідки винесення вироку

5. про строк, протягом якого він може скористатися правом на оскарження

 

 

$RR02359,5,14,2,0,2

Відповідно до Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру медичний і духовний персонал не повинен примушуватись до виконання завдань, не сумісних з його…….?

1. гуманістичною місією

2. духовною місією

3. медичною місією

4. політичною місією

5. гуманітарною місією

 

$RR02360,5,14,2,0,2

Кому відповідно до положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими може передати військовополонених держава, що тримає в полоні?

1. сусідній державі

2. будь-якій державі

3. лише державі, яка є учасницею Женевської конвенції про поводження з військовополоненими

4. лише Державі-покровительці

5. лише нейтральній державі, яка є учасницею Женевських конвенцій

 

$RR02361,5,14,2,0,2

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 136 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.