Классификация зубочелюстных аномалий*4*45*1
Лекции.Орг

Поиск:


Классификация зубочелюстных аномалий*4*45*1
#1

*!ТІС САНЫНЫҢ АНОМАЛИЯЛАРЫНА ЖАТАДЫ

 

*гиперплазия

*+сверхкомплектті тістер

*микродентия

*+адентия

*бириккен тистер

*макродентия

 

 

#2

*!ТІС МӨЛШЕРІНІҢ АНОМАЛИЯЛАРЫНА ЖАТАДЫ

 

*Гетченсон тистери

*гипоплазия

*+микродентия

*истик таризди тистер

*гиподентия

*+макродентия

 

#3

*!ТІСТІҢ ҚАТТЫ ТІНДЕРІНІН ҚҰРЫЛЫМ АНОМАЛИЯЛАРЫНА ЖАТАДЫ

 

*сверхкомплектты тістер

*+Гетченсон тістері

*макродентия

*микродентия

*ретенирленген тістер

*+гипоплазия

*+флюороз

 

#4

*!АДЕНТИЯ ТҮРЛЕРІ….

 

*бірбетті

*+жартылай

*бүйірлі

*алдыңғы

*артқы

*+толық

 

#5

*!СВЕРХКОМПЛЕКТТІ ТІСТЕРДІҢ ДИАГНОСТИКАСЫНА АРНАЛҒАН РЕНТГЕННОГРАММА ТҮРЛЕРІ:

 

*панорамды рентгенография

*+ортопантомограмма

*томография СТЖБ

*телерентгенография

*+3D рентгенография

*+прицельды дентальды сүрет

 

#6

*!ТІСТЕР РЕТЕНЦИЯСІНІҢ СЕБЕБІ:

 

*+жаракат

*микродентия

*тіс формасынын аномалиясы

*+сүт тісті ерте жулу

*шайнау қызметінін жеткіліксіздіги

*тұрақты тісті ерте жұлу

*ішкі секреция бездерінің бұзылысы

 

#7

*!ТІСТІҢ КАТТЫ ТІНДЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ АНОМАЛИЯЛАРЫНА КІРЕДІ:

 

*+гипоплазия

*+гиперплазия

*макродентия

*+гиперцементоз

*істік тистер

*гиподентия

 

#8

*!САГИТТАЛЬДЫ АНОМАЛИЯ

 

*терең тістем

*ашық тістем

*+мезиальды

*айқас

*+дистальды

*тік

 

#9

*!ВЕРТИКАЛЬДІ АНОМАЛИЯЛАРҒА ЖАТАДЫ:

 

*прогнатия

*прогения

*+терең тістем

*+ашық тістем

*мезиальды

*айкас

*дистальды

 

#10

*!ТІС ҚАТАРЫНЫҢ ФОРМАСЫНЫҢ АНОМАЛИЯСЫ

 

*парабола

*жарты эллипс

*симметриялы

*+ершік тәрізді

*+V-тәрізді

*овальды

 

#11

*!САГИТАЛЬДЫ БАҒЫТТАҒЫ ТІСТЕРДІҢ ОРНАЛАСУ АНОМАЛИЯСЫ:

 

*оральды

*+дистальды

*+мезиальды

*вестибулярлы

*инфраорналасу

*супраорналасу

 

 

#12

*!ВЕРТИКАЛЬДЫ БАҒЫТТАҒЫ ТІСТЕРДІҢ ОРНАЛАСУ АНОМАЛИЯСЫ:

 

*мезиальды

*дистальды

*лингвальды

*вестибулярды

*+инфраорналасу

*+супраорналасу

 

#13

*!ТРАНСВЕРСАЛЬДЫ БАҒЫТТА ТІСТЕРДІҢ ОРНАЛАСУ АНОМАЛИЯСЫ:

 

*оральды

*мезиальды

*дистальды

*+лингваоральды

*+вестибулооральды

*инфраорналасу

 

 

#14

*!ДӘРІГЕРЛЕР АРАСЫНДА ҚАЙ КЛАССИФИКАЦИЯ ЕҢ КЕҢ ТАРАЛҒАН:

 

*+ВОЗ (1975)

*Катц (1939)

*+Энгль (1889)

*Кнайзель (1836)

*Аболмасов (1982)

*Ильина-Маркосян (1967)

 

#15

*!ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ТІСТЕМГЕ ЖАТАДЫ:

 

*ашық

*+ортогнатиялық

*+бипрогнатиялық

*мезиальды

*дистальды

*терең

 

#16

*!ВЕРТИКАЛЬДЫ ЖАЗЫҚТЫҚ БОЙЫНША АНОМАЛЬДЫ ТІСТЕМ:

 

*тік

*+терең

*+ашық

*мезиальды

*дистальды

*айқас

 

#17

*!САГИТАЛЬДЫ ЖАЗЫКТЫҚ БОЙЫНША АНОМАЛЬДЫ ТІСТЕМ:

 

*тік

*терең

*ашық

*+мезиальды

*+дистальды

*айқас

 

 

#18

*!ЗЕРТТЕУДІҢ КЛИНИКАЛЫК ӘДІСТЕРІ:

 

*+карап тексеру

*+перкуссия

*аускультация

*лаборатория

*цефалометрия

*миотонометрия

 

 

#19

*!ЗЕРТТЕУДІҢ ПАРАКЛИНИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІНЕ ЖАТАДЫ:

 

*қ арап тексеру

*пальпация

*аускультация

*+лабораториялык

*инструменталды

*+рентгенологиялык

 

#20

*!ИНСТРУМЕНТАЛЬДЫ ӘДІСТЕР БӨЛІНЕДІ…..

 

*лабораториялық

*+графикалык

*+инструменталды

*антропометриялық

*кефалометриялық

*рентгенологиялық

 

#21

*!ФУНКЦИОННАЛЬДЫ ШАЙНАУ СЫНАМАЛАР БОЛАДЫ….

 

*Курлянский

*Френкель

*+Гельман

*+Рубинов

*Агапов

*Оксман

 

#22

*!СӨЙЛЕУ ҚЫЗМЕТІН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ:

 

*+палатография

*реография

*+фонография

*артрография

*термометрия

*спирография

 

#23

*!PONT ӘДІСІ БОЙЫНША ЗЕРТТЕЛЕТІН ТІСТЕР:

 

*+16, 26, 36, 46

*31, 32, 41, 42

*51, 52, 61, 62

*15, 25, 35,45

*71, 72, 81, 82

*+14, 24, 34, 44

 

#24

*!ТОН ИНДЕКСІ ТЕҢ:

 

*+1,35

*1,23

*1,22

*+1,33

*1,49

*1,68

 

#25

*!АУЫЗСЫРТЫ РЕНТГЕНОГРАФИЯГА ЖАТАДЫ:

 

*прицельді рентген

*+ортопантомограмма

*+телерентгенограмма

*қол рентгнография

*дентальды рентгенография

*ортанғы тандай тігісі рентгенография

 

#26

*!ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ ЗЕРТТЕУГЕ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ:

 

*мұрынерін бұрышы

*тандай тігіс кенеюі

*+тіс түбірін

*омыртқа сызығын

*+тіс ұрығын

*жақ сүйектерінін өсу бағыты

 

#27

*!НАУҚАСТЫҢ СҮЙЕК ЖАСЫН АНЫҚТАУ:

 

*+3Д-диагностикасы

*томография стжб

*телерентгенография

*ортопантомография

*+кол рентгенографиясы

*панорамды рентгенография

 

#28

*!Жарып шыққан және ретинирленген тістер орталық жазыктыққа байланысын анықтайтын әдіс.

 

*томография

*+3Д-дигностикасы

*+ортопантомографиясы

*дентальды рентгенография

*тік проекциядагы телерентгенография

*бүйір проекциядағы телерентгенография

 

#29

*!ПАНОРАМДЫ РЕНТГЕНОГРАФИЯДАҒЫ ЖОҒАРҒЫ ЖАҚТЫҢ КӨРІНІСІ

 

*+мұрын куысы

*+альвеолярды доға

*буын басы

*ментальды тесік

*мандай куысы

*мандибулярлы тесік

 

#30

*!ЖАҚТЫҢ ОРТОПАНТОМОГРАММАСЫН ЖАСАЙДЫ

 

*+тіс санын анықтау үшін

*бет сүйегіның кұрылысын анықтау

*протездеуге көрсеткіштерді анықтау

*тандайдың тігісін анықтау

*+тістердің орналасуын анықтау үшін

*жақтың өсуін жобалау

 

#31

*! БЕТТІҢ ҚАРАП ТЕКСЕРУІ ФАС ЖАҒДАЙЫНДА АНЫКТАУҒА БОЛАДЫ

 

*тістем

*мұрынерін бұрышы

*мұрынның формасы

*бет профиль формасын

*+беттің төменгі 1/3 бөлігінің биіктігін

*+мұрын ерің қатпарының айқындылығын

 

#32

*!БЕТТІҢ ПРОФИЛЬ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАРАП ТЕКСЕРГЕНДЕ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ

 

*бет ассиметриясы

*ерін түйісуі

*+мұрын ерің бұрышы

* мұрын ерін қатпарының айқындылығы

*маңдай мұрын формасы

*+төмеңгі жақ бұрышы

 

#33

*!АНТРОПОМЕТРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСІНІҢ НЕГІЗГІ МАҢЫЗЫ

 

*+бет енін өлшеуі

*тісжақ жүйесінің қызметін анықтау

*ерін формасын өлшеу

*анамнез жинау

*+бет биіктігін өлшеу

*жақтардың орналасуын анықтау

 

#34

*!АНТРОПОМЕТРИЯЛЫҚ ӨЛШЕМДЕР ӨТКІЗІЛЕДІ.....

 

*+науқас бетінде

*диагностикалық модельде

*+бет фотографиясында

*телерентгенограммада

*ортопантомограммада

*мастикациограммада

 

#35

*!ФАС ЖАҒДАЙЫНДА СУРЕТТЕГІ ӨЛШЕНЕТІН СЫЗЫҚТАР

 

*+маңдайлық

*туберальды

*қарашықтық

*+гнатиялық

*еріндік

*горизонтальды

 

#36

*СУРЕТТЕРДІ ФАС ЖАҒДАЙЫНДА ПАРАЛЕЛЛЬДІ СЫЗЫҚТАРДЫ ҚАЙ НҮКТЕЛЕРДЕ ЖҮРГІЗЕДІ

 

*+трихион

*жоғарғы жақта

*қасаралық

*төмеңгі жақта

*бет доғасы

*+иек

 

#37

*!БЕТ ПРОФИЛЬ ТИПТЕРІ

 

*тар

*жалпақ

*+тік

*+шығыңқы

*ассиметриялық

*симметриялық

*+кіріңкі

 

#38

*! ФАС КЕЗІНДЕГІ БЕТ ТҮРЛЕРІ

 

*+тар

*тік

*кіріңкі

*+жалпақ

*симметриялық

*ассиметриялық

 

#39

*!БЕТ ФОРМАЛАРЫ

 

*тік

*+овальды

*+домалақ

*+квадрат

*симметриялық

*тік төртбұрыш

*пропорциональды

 

#40

*!ШВАРЦ ӘДІСІМЕН ТРГ АНАЛИЗ КЕЗІНДЕ .... ЗЕРТТЕУЛЕР ӨТКІЗЕДІ

 

*+краниометриялык

*кефалометриялық

*цефалометриялық

*гнатометриялық

*фотометриялық

*графиялық

 

#41

*!ТРГ АНАЛИЗ ЖАСАУ ӘДІСІНІҢ АВТОРЫ

 

*Шварц+

*Энгль

*Даунс+

*Твида

*Ди Паоло

*Персин

 

#42

*!АПИКАЛЬДЫ БАЗИС МӨЛШЕРІН МЫНА БАҒЫТ БОЙЫНША АНЫҚТАЙДЫ

 

*сагиттальды +

*горизонтальды

*трансверзальды+

*вертикальды

*дистальды

*тік

 

#43

*!ЗЕРТТЕУДІҢ ГРАФИКАЛЫҚ ӘДІСІ

 

*анропометрия

*+симметроскопия

*артрофонография

*+параллелография

*гнатометрия

*цефалометрия

 

#44

*!ТӨМЕНГІ ЖАҚТЫҢ ҚОЗҒАЛЫС ТРАЕКТОРИЯСЫ

 

*+горизонтальды

*трансверзальды

*вертикальды

*дистальды

*+сагиттальды

*тік

 

#45

*!СВЕРХКОМПЛЕКТІ ТІС ДИАГНОСТИКАСЫНДА НЕҒҰРЛЫМ ТИІМДІ РЕНТГЕНОГРАММА ТҮРІ

*панорамды рентгенография

*+ортопантомограмма

*томография СТЖБ

*телерентгенография

*+3D рентгенография

*прицельді дентальды сурет

 

 

*Ортодонтические аппараты. Аномалия положения, формы, размеров и структуры зубов* 1*20*2*

 

#1

*!Гиперодентия - бұл аномалия…..

 

*мөлшер

*+сан

*форма

*түс

*жарып шығу

#2

*!Микродентия - бұл аномалия…..

 

*+көлемі

*сан

*форма

*түс

*жарып шығу

#3

*!Ретенция - бұл аномалия…..

 

*мөлшер

*сан

*форма

*түс

*+жарып шығу

 

#4

*!Тіс көлемінің аномалиясы….

 

*адентия

*ретенция

*дистопия

*тортоаномалия

*+макродентия

 

#5

*!Тіс орналасуының аномалиясы….

 

*+транспозиция

*прогнатия

*бипрогнатия

*протракция

*микродентия

 

#6

*!Тістердің көлемініңінің аномалиясына жатады….

 

*+макродентия, микродентия

*макродентия, адентия

*адентия, гипердентия

*гипердентия, макродентия

*адентия

 

#7

*!Тістердің формасының аномалиясына жатады…

 

*+Фурне тістері

*макродентия

*микродентия

*гипердентия

*гиподентия

 

#8

*!Тістердің вертикальды жазықтық бойынша орналасуының аномалиясы….

 

*протрузия

*диастема

*таңдайлық орналасу

*вестибулярлы орналасу

*+супраокклюзияя

 

 

#9

*!Тістердің санының аномалиясына жатады….

 

*тортоаномалия

*микродентия

*мегалодентия

*макродентия

*+гипердентия

 

#10

*!Гиперодонтияның себебі….

 

*микродентия

*адентия

*ретенция

*тортоаномалия

*+сверхкомплектітіс

 

#11

*!Макродентияның себебі…

 

*уақытша тістерді уақытынан ерте жулу

*біріншілік адентия

*ретенция

*+тұқым құалайтын фактор

*зиянды әдет

 

#12

*!11, 21 макродентиясы қай аномалияға жатады

 

*+көлемі

*құрылыс

*тістердің орналасуы

*форма

*жарып шығуы

 

#13

*!Сагитальды жазықтық бойынша тістердің орналасауының аномалиясы…

 

*протрузия, ретрузия

*вестибулярлы, оральды

*+мезиальды, дистальды

*протракция, ретракция

*супраокклюзия, инфраокклюзия

 

#14

*!Винті бар кеңейтетін пластинка әсер ету принципі бойынша…

 

*функциональды-әсер етуші

*функциональды-бағыттаушы

*+механикалық-әсер етуші

*аралас

*емдік

 

#15

*!Кеңейту пластинкасында активті күші….

 

*резиналық тяга

*лигатура

* пружина с завитком

* итермел-пружина

*+винт

 

#16

*!Энгль аппараты бекіту әдісі бойынша

 

*стационарлы

*реципрокты

*емдік

*алмалы

*+алынбайтын

 

#17

*!Гожгариан аппараты бекіту әдісі бойынша

 

*стационарлы

*реципрокты

*емдік

*алмалы

*+алынбайтын

 

 

#18

*!Омего тәрізді петляны ұсынған

 

*Андрезан

*+Коффин

*Калвелис

*Френкель

*Шварц

 

#19

*!QuadHelix аппараты бекіту әдісі бойынша

 

*стационарлы

*реципрокты

*емдік

*алмалы

*+алынбайтын

 

#20

*!Механикалық әсер ету аппараттарының құрылыс элементтері

 

*+экспансивті доға

*еңкею жазықтығы

*окклюзиялық бастырма

*винт және ерін пилоты

*ұрттық щиттар

 

#21
*!Бынин каппасының күш көзі болып

 

*вестибулярлы доға

*окклюзиялық бастырма

*ұрттық щиттар

*+еңкею жазыктығы

*тістем алаңы

 

#22
*!Бынин каппасы әсер ету әдісі және әсер ету орны бойынша

 

*бір жақтық

*+біржақтық жақаралық әсер

*екіжақтық

* ауызсыртылық

*сәйкес келуші

 

#23
*!Бынин аппараты конструкциясы бойынша

 

*доғалы

*+каппалық

*пластиналы

*блокты

*каркасты

 

#24
*!Бынин каппасында тірек нүктесі болып

 

*жоғарғы тіс қатары

*+төменгі тіс катары

*жоғарғы және төменгі тіс қатары

*қатты таңдай

*альвеолярлы өсінді

 

#25
*!Функциональды-бағыттаушы әсер ететін аппараттардың күш көзі

 

*винттер, окклюзионды бастырма

*+еңкею жазыктығы,тістем алаңы

*пружиналар, винттер

*ерін, ұрт пелоты

*доға, ерін бампері

 

#26
*!Функциональды-бағыттаушы аппарат…

 

*Коффин аппараты

*Лури аппараты

*винті бар пластинка

*QuadHelix аппараты

*+Бынина каппасы

 

#27

*!Энгль аппаратының бекіну әдісі бойынша

 

*стационарлы әдіс

*реципрокты әдіс

*емдік әдіс

*алмалы әдіс

*+алынбайтын әдіс

 

#28
*!Кербитцтің арнайы пластинкасы тұрады…

 

*вестибулярлы және тілдік щиттерден

*кламмерлері бар негіз пластинкасынан

*ерін пелоттарынан және ұрттық щиттерден

*+вестибулярлы пластинқадан

*каппадан

 

#29
*!Бынин аппаратының конструкциясы бойынша

 

*доғалы

*+каппалық

*пластиналы

*блокты

*каркасты

 

#30
*!Бынин каппасының күш көзі болып табылады?

 

*вестибулярлы доға

*окклюзиялық бастырма

*ұрттық щиттар

*+еңкею жазыктығы

*тістем алаңы

 

#31
*!Андрезена-Гойпля активаторы әсер ету әдісі және орны бойынша

 

*біржақтық

*+екіжақтық

*біржақтық жақаралық

*сәйкестену

*ауызсыртылық

 

#32
*!Андрезена-Гойпля активаторы әсер ету принципі бойынша

 

*функциональды бағыттаушы

*+фунқционалды әсер етуші

*механикалық-әсер етуші

*аралас

*алмалы

 

#33
*!Андрезена-Гойпля активаторы конструкциясы бойынша….

 

*доғалы

*каппалы

*+пластиналық

*аралас

*каркасты

 

#34
*!Бынин каппасында күш көзі болып табылады…..

 

*вестибулярлы доға

*итергіш пружина

*тістем алаңы

*+еңкею жазыктығы

*резиналық тяга

 

#35
*!Алынбайтын, функциональды-бағыттаушы аппарат…

 

*Бынин

*Брюкль

*Гуляев

*Каламкаров

*+Шварца

 

#36
*!Брюкль аппараты әсер етуі бойынша

 

*функциональды бағыттаушы

*функциональды әсер етуші

*механикалық-әсер етуші

*+аралас әсер етуші

*емдік

 

#37
*!Брюкль аппаратының күш көзі болып табылады

 

*вестибулярлы доға

*итергіш пружина

*тістем алаңы

*+еңкею жазыктығы

*резиналық тяга

 

 

#38
*!Бионатор Янсона конструкция түрі бойынша

 

*+ашык типті моноблок

*жабық типті моноблок

*каркасты

*пластиналық

*доғалық

 

#39

*!Аппарат Хургина конструкциясы бойынша

 

*моноблокты

*каппалы

*+пластиналык

*каркасты

*доғалы

 

#40
*!Аппарат Гуляев әсер етуі бойынша

 

*механикалық

*функциональды-бағыттаушы

*функциональды

*+аралас әсер етуші

*емдік

 

#41
*!Френкель фунциялық регуляторы әсер етуі бойынша

 

*механикалық

*функциональды-бағыттаушы

*функциональды

*+аралас әсер етуші

*емдік

 

#42
*!Френкель фунциялық регуляторы орналасуы бойынша

 

*ауызсыртылық

*аралас

*+ауызішіліқ

*вестибулярлы

*жақтық

 

#43
*!Френкель фунциялық регуляторы конструкциясы бойынша

 

*пластиналық

*доғалық

*+карқасты

*каппалық

*блокты

 

#44
*!Френкель фунциялық регуляторының 1 типі әсер етуі бойынша

 

*стационарлы

*реципрокты

*алмалы

*алынбайтын

*+аралас әсер етүші

 

 

#45
*!Комбинирленген, алынбайтын аппарат болып табылады

 

*Кламмта активаторы

*+Гербсцт апарат

*Каламкарова аппараты

*Андрезана-Гойпля активаторы

*функции Френкеля регуляторы

 

*Ортодонтические аппараты. Аномалия положения, формы, размеров и структуры зубов*2*112*2*

 

 

#1

*!Бала 11 жаста, эстетикалық жетіспеушілікке шағымданды. Орталық күрек тістер арасында таңдай жақта тіс жарып шығуда.

Диагноздардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*тістердің қатты тіндерінің құрылысының бұзылысы

*+тіс санының аномалиясы

*тістердің орналасуының аномалиясы

*тістердің формасының аномалиясы

*тіс мөлшерінің аномалиясы

 

 

#2

*!7 жастағы баланы қарап тексергенде ені 10мм болатын, әрқайсының 2 антогонист бар үлкен көлемді орталық күрек тістер анықталды.

Диагноздардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*+макродентия

*микродентия

*шиповидные зубы

*гипердентия

*гиперплазия

 

 

#3

*!Бала 11 жаста, тістерінің жоқтығына шағымдануда. Қарап тексергенде бетінің үштен бір бөлігі төмендеген, беттің ортаңғы бөлігі қалыптаспаған, профилі вогнутый, шашы, кірпігі, қасы сирек, ауыз бұрышында жарылу бар. Ауыз құысында 4 шип тәрізді тісі бар.

Диагноздардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*синдром Стейнтона-Капдепона

*жетілмеген дентиногенез

*бас-бұғаналық дизостоз

*+эктодермальды дисплазия

*жетілмеген остеогенез

 

 

#4

*!Бала 9 жаста. Қарап тексергенде және рентген суретте 11,21 тістерінің ұрығы жоқ.

Диагноздардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*дистопия

*гиперадентия

*микродентия

*+адентия

*макродентия

 

#5

*!Бала 8 жаста. Қарап тексергенде және рентген суретте 12,22 тістерінің ұрықтары жоқ.

Диагноздардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*дистопия

*гиперадентия

*микродентия

*+адентия

*макродентия

 

 

#6

*!Жасөспірім 15 жаста. Қарап тексергенде және рентген суретте 15, 25 тістерінің ұрығы жоқ.

Диагноздардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*дистопия

*гиперадентия

*микродентия

*+жартылай адентия

*макродентия

 

#7

*!Бала 9 жаста. 22 тісінің жоқ болуына шағымданып келді. Прицельді рентген суретте 22 тісінің ұрығы жоқ болып шықты.

Диагноздардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*+жартылай біріншілік адентия

*толық үшіншілік адентия

*толық біріншілік адентия

*толық екіншілік адентия

*аплазия

 

#8

*!Бала 8 жаста. Ата анасы эстетикасына шағымдануда. Орталық күрек тістер арасында таңдай жағында тіс жарып шығуда.

Диагноздардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*тістердің қатты тіндерінің құрылысының бұзылысы

*+тіс санының аномалиясы

*тіс орналасуының аномалиясы

*тіс формасының аномалиясы

*тіс мөлшерінің аномалиясы

 

#9

*!13 жастағы баланың ата- анасы баласынын эстетикасына шағымдануда. Тіс формуласы жасына сай. 12, 22 тістері оральды орналасқан.

Аномалиялардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*қатты тіндердің құрылысы

*жарып шығуы

*+орналасуы

*формасы

*мөлшері

 

#10

*!Бала 12 жаста эстетикасына шағымданды. Объективті: беті симметриялы, тіс формуласы жасына сай. 13 тісі тіс доғасынан шыққан, ерін жаққа қисайған.

13 тістің орналасуының қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*+вестибулярлы

*лингвальды

*мезиальды

*дистальды

*оральды

 

#11

*!12 жастағы баланың ата анасы эстетикасына шағымдануда. Тіс формуласы жасына сай. 12, 22 тістері оральды орналасқан.

Аномалиялардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*қатты тіндердің құрылысы

*жарып шығуы

*+орналасуы

*формасы

*мөлшері

 

#12

*!Жасөспірім 19 жаста, дәрігер ортодонттың қарап тексеруінен кейін 22 тісінің тортоаномалиясы табылды.

Аномалиялардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*тістердің вестибулярлы еңкеюі

*+тістердің өз осьінен айналуы

*тістердің супрапозициясы

*тістердің оральды еңкеюі

*тістердің инфрапозициясы

 

#13

*!Бала 13 жаста, эстетикасына шағымдануда. Объективті: беті симметриялы, тіс формуласы жасына сай. 13 тісі тіс доғасынан шыққан, ерін жаққа қисайған.

13 тістің орналасуының қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*+вестибулярлы

*лингвальды

*мезиальды

*дистальды

*оральды

 

#14

*!8 жастағы баланың ата- анасы жоғарғы жақ тістерінің арасындағы саңылауға шағымдануда. Объективті: беті симметриялы, мұрынмен дем алады, ауыз құысында: жоғарғы ерін үзеңгісі төмен орналасқан, 11 тіс латеральды ығысқын, 11, 21 тістерінің арасы 4мм ашық.

Диагноздардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*тортоаномалия

*транспозиция

*+диастема

*дистопия

*трема

 

#15

*!10 жастағы баланың ата -анасы алдыңғы тістерінің арасындағы саңылауға шағымдануда. Ауыз құысында 12, 22 тістері жоқ. 11 22 тістерінің арасы 4 мм ашық. Рентген суретте 12 22 тістерінің ұрығы жоқ..

Диагноздардың қайсысы дәлірек болып келеді?

 

*диастема, тортоаномалия

*диастема, транспозиция

*диастема, ретенция

*+диастема, адентия

*диастема, тремы

 

 

#16

*!15жастағы жасөспірім, қаралу үшін стоматолог дәрігерге келді. Ауыз қуысында: 1.3 тіс 1.5 және 1.4 тіс арасында орналасқан.

Қандай диагноз ЕҢ ықтимал?

 

*тортоаномалия

*+транспозиция

*гиподентия

*ретенция

*адентия

 

#17

*!13 жастағы жасөспірім, эстетикалық жеткіліксіздікке шағымданды. Сыртқы келбетінде өзгеріс жоқ. Ауыз қуысында: 13, 23 тістері вестибулярлы және окклюзионды жазықтықтан жоғары орналасқан.

Төмендегі диагноздардың қайсысы 1.3 және 2.3 тістерінің орналасуына ЕҢ ықтимал?

 

*+супраокклюзионды

*инфраокклюзионды

*трансверсальды

*мезиальды

*дистальды

 

#18

*!13 жастағы жасөспірім,эстетикалық жеткіліксіздікке шағымданды.Сыртқы келбетін қарап тексеруде беті жіңішке. Ауыз қуысында: 13, 23 тістері вестибулярлы және окклюзионды жазықтықтан жоғары орналасқан. 1.1, 2.1 тістердің ені 10 мм.

Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы сайкес келеді?

 

*+супраокклюзия, макродентия

*супраокклюзия, микродентия

*инфраокклюзия, макродентия

*инфраокклюзия, микродентия

*ретенция, макродентия

 

#19

*!14жасар жасөспірімнің диагностикалық мүсінін қарап тексергенде: 12 тістің енінің қосындысы, тіс қатарының окклюзионды жазықтығының ұзындығынан ұзын.

Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы сайкес келеді?

 

*+тістердің тығыз орналасуы

*транспозиция

*микродентия

*диастема

*трема

 

#20

*!12 жасар баланың диагностикалық мүсінін қарап тексергенде тіс қатарының ұзындығы 12 тістің еніннің ұзындығынан ұзын.

Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы сайкес келеді?

 

*Тістердің тығыз орналасуы

*+диастема, трема

*тортоаномалия

*макродентия

*транспозиция

 

#21

*!8 жасар баланың ата- анасы жоғарғы жақ тістерінің арасындағы саңылауға шағымданады. Объективті:беті симметриялы, тыныс алуы мұрынмен, ауыз қуысында: жоғарғы ерін үзеңгісі төмен бекітілген, 1.1 тіс латеральды ығысқан, 1.1 және 2.1 тістердің арасы – 4 мм ашық.

Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы сайкес келеді?

 

*тортоаномалия

*транспозиция

*+диастема

*дистопия

*трема

 

#22

*!10 жасар баланың ата анасы алдыңғы тістердің арасындағы саңылауға шағымданады.Ауыз қуысында 1.2, 2.2 тістері жоқ,1.1 және 2.1 тістерінің арасы 4 мм, рентгенограммада 12, 22 тістерінің ұрығы жоқ.

Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы сайкес келеді?

 

 

*диастема, тортоаномалия

*диастема, транспозиция

*диастема, ретенция

*+диастема, адентия

*диастема, тремы

 

#23

*!15 жасар жасөспірім стоматологқа проф осмотрмен келді.Ауыз қуысында: 1.3 тіс 1.5 және 1.4 тістерінің арасында орналасқан..

Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы сайкес келеді?

 

*тортоаномалия

*+транспозиция

*гиподентия

*ретенция

*адентия

 

#24

*!13жасар жасөспірім эстетикалық жеткіліксіздікке шағымданып келді.Қарап тексеруде өзгеріс жоқ. Ауыз қуысында: 13, 23 тістері вестибулярлы және окклюзионды жазықтықтан жоғары орналасқан.

1.3 және 2.3 тістерінің орналасуы төмендегі қай диагнозға сайкес келеді?

 

*+супраокклюзионды

*инфраокклюзионды

*трансверсальды

*мезиальды

*дистальды

 

#25

*!13 жасар жасөспірім, эстетикалық жеткіліксіздікке шағымданады. Сыртқы текскруде беті жіңішке.Ауыз қуысында: 13, 23 тістері вестибулярлы және окклюзионды жазықтықтан жоғары орналасқан. 1.1, 2.1 тістерінің ені – 10 мм.

Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы сайкес келеді?

 

 

*+супраокклюзия, макродентия

*супраокклюзия, микродентия

*инфраокклюзия, макродентия

*инфраокклюзия, микродентия

*ретенция, макродентия

 

#26

*!14 жасар баланың диагностикалық мүсінің өлшегенде: 12 тістің енінің ұзындығы тіс қатарының окклюзионды жазықтығынан ұзын

Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы сайкес келеді?

 

*+тығыз орналаскан тістер

*транспозиция

*микродентия

*диастемы

*тремы

 

#27

*!12 жасар баланың диагностикалық мүсінің қарағанда: тіс қатарының ұзындығы 12 тістің енінің ұзындығынан ұзын.

Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы сайкес келеді?

 

 

*Тістердің тығыз орналасуы.

*+диастема, трема

*тортоаномалия

*транспозиция

*макродентия.

 

#28

*!9 жасар баланың ата- анасы жоғарғы жақтағы орталық күрек тістердің жоқтығына шағымданды. Рентгенограммада: 1.2,2.2 тістерінің ұрығының болуы, осы тістер маңында тығыз кортикальды пластинка бар.

Қандай аномалия ЕҢ ықтимал?

 

*Сверхкомплекті тіс

*тортоаномалия

*транспозиция

*адентия

*+ретенция

 

 

#29

*!14 жасар бала эстетикалық жеткіліксіздікке шағымданды. Профилі шығыңқы, ауыз қуысында 1.3 және 2.3 тістері вестибулярлы орналасқан.,бірінші молярлар тұсында түйісу төмпешіктік..

Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы сайкес келеді?

 

*ортогнатиялық

*тік

*ашық

*мезиальды

*+дистальды

 

#30

*! Қай аппарат кеңейтетін винты бар пластинка?

 

*функциональды

*функциональды бағыттаушы

*қосарланған

*+механикалық әсер ететін

*емдік

 

#31

*!7 жасар баланың ата анасы жоғарғы жақтағы орталық күрек тістердің жоқтығына шағымданды. Рентгенограммада: 1.1,2.1 тістерінің ұрығының болуы, осы тістер маңында тығыз кортикальды пластинка бар.

Қандай аномалия ЕҢ ықтимал?

 

*Сверхкомплекті тіс

*тортоаномалия

*транспозиция

*адентия

*+ретенция

 

#32

*!8 жасар баланы қарап тексергенде жоғарғы жақтағы орталық күрек тістердің көлемі үлкен 10 мм.

Қандай аномалия ЕҢ ықтимал?

 

*+макродентия

* микродентия

*істік тәрізді тістер

*гипердентия

*гиперплазия

 

#33
*!Жоғарғы жақтың тіс қатары формасын дұрыстайтын жәнеде таңдай тігісін кеңейтетін аппарат.

 

*Симона

*Шварца

*Брюкля

*Малыгина

*+Дерихсвайлер

 

#34
*!Ерін және ұрттың альвеолярлы өсіндіге және тіс қатарының дамымай қалған жерлеріне әсер ететін қысымын болдырмауға, еріннің түйісуін жақсартуға ,тілдің орналасуына және функциясына әсер ететін аппарат?.

Төменде көрсетілген аппараттардың қайсысы тиімдлі?

 

*аппарат Мершон

*+регулятор функций Френкеля

*аппарат Брюкль

*пластинка Катц

*аппарат Корн

 

#35

*!Кеңейтетін винты бар пластинка қалай әсер етеді?

 

*функциональды

*функциональды бағыттаушы

*қосарланған

*+механикалық әсер ететін

*емдік

 

#36

*!Жақ беттік деформацияның профилактикасына және еміне арналған жаттығуларды ұсынған кім?

 

*Хотц

*Френкель

*Андрезен

* Катц

*+Роджерса

 

#37

*!Төменгі жақтық базисті пластинкамен вестибулярлы аппарат элементтерін біріктіретін аппараттар.

Төмендегі аппараттардың қайсысы ЕҢ тиімді?

 

*Каламкарова

*Кожгорияна

*Мершона

*+Мюллеман

*Эйнсворта

 

#38

*!Жоғарғы жаққа еңкею жазықтығы және кеңейтетін винты бар аппарат.

Қандай аппарат ЕҢ тиімді?

 

*Гуляев

*Брюкль

*+Хургиндікі

*Катц

*Кламмт

 

#39

*!Аппарат вестибулярлы қалқаннан,ерін пилоттарынан, лингвальды және вестибулярлы доғадан, таңдай бюгелінен тұрады.

Қандай аппарат ЕҢ тиімді?

 

*Андрезена-Гойпля активаторы

*Брюкля аппараты

*Кламмта ашық активаторы

*+регулятор функции Френкеля

*Мюллемана пропульсоры

 

#40

*!Мезиальды прикус кезінде жақ сүйектерінің қарқынды өсуі кезінде қолданылатын аппарат.

 

*Бынина аппараты

*Брюкля активаторы

*Кламмта активаторы

*+регулятор функции Френкеля

*Персина аппараты

 

 

#41
*!Жоғарғы жақ тіс қатарының формасын дұрыстайтын және таңдай тігісін кеңейтетін аппарат.

 

*Симона

*Шварца

*Брюкля

*Малыгина

*+Дерихсвайлер

#42
*!Төменде көрсетілген элементтердің қайсысы кеңейтетін пластинканың тіректік бөлімінде жатады?

 

*кламмерлер

*винттер

*доғалар

*+базис

*итергіштер

 

#43
*!Тіс қатарына арнайы жасалған пластмасты каппасы бар аппарат, ал орын ауыстыратын тіске трубкасы бар пласстмассалы және металлдан жасалған коронкажасалады. Каппа мен коронка арасында доға соңы кескішпен, гайкамен және оған кіргізілетін трубкадан тұрады.

Қандай аппарат туралы айтылған?

 

*Мершона

*Айнсворта

*Бертония

*+Каламкаров

*Энгля

 

 

#44
*!Төмендегі эременттердің қайсысы кеңейтетін пластинканың тіректік бөліиіне жатады?

 

*кламмерлер

*винттер

*доғалар

*+базис

*итергіштер

 

#45
*!Механикалық әсер ететін аппараттардың конструктивті элементі

 

*+экспансивті дога

*еңкею жазықтығы

*окклюзионды бастырма

* винт и ерінді пилот

*ұрттық щит

#46
*!Механикалық әсер ететін аппараттың активті күштің көзі болып табылатын элемент

 

*+Коффин прүжинасы

*тістем алаңы

*ұрттық щит

*еңкею жазықтығы

*еріндік пелоттар

 

#47
*!Аппарат бірінші премолярға бекітілген ортодонтиялық коронокданнемесе кольцодан тұрады. Вестибулярлы бетіндегі тірек элементтеріне вертикальды бағытта трубка дәнекерленген.( припаяны)

Қандай аппарат туралы айтылып тұр?

 

*Энгля

*Каламкарова

*+Эйнсворт

*лицевая дуга

*каппа Бынина

#48
*!Тіс қатарында орналасқан тіс үстілік пластмассалы каппасы бар аппарат, ал орын ауыстыратын тіске пластмассалы немесе металлды коронка жасалады. Каппат мен коронка ортасына Энгль доғасы орналасқан.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*Энгля

*+Каламкаров

*Эйнсворта

*беттік доға

*Бынина аппараты

 

#49
*!Аппарат лигатурадан және доғадан, тұрақты молярға ортодонтиялық коронкадан тұрады.Ол механикалық әсер ететін.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*+Энль аппараты

*Каламкарова

*Эйнсворта

*беттік доға

*Бынина аппараты

 

#50
*!Аппарат представляет собой пластмассовую каппу и цементируется на 6 тіске цеметтелетін пластмассалы каппадан тұратын аппарат,тірек элементі болып табылады. Тістердің ауысатын уақытының басында қолданылады.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*+Шварц

*Бынина

*Персина

*Брюкля

*Гуляева

 

#51
*!Аппарат құрамында екі ортодонтиялық пластинка бар, премоляр тұсында окклюзионды бастырма орналасқан, ол төменгі жақты жылжытуға көмектеседі.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*+Твин Блок аппарат

*Бынина каппасы

*Шварца каппасы

*Катца пластинкасы

*Брюкля аппараты

 

#52
*!Функционалды әсер ететін аппаратттар төмендегі бұлшық еттердің қайсысына әсер етеді?

 

*+шайнәу

*мимикалық

*жоғарылататын

* шығаратын

*комбинирленген

 

#53
*!Қай аппарат функционалды-әсер ететін пассивті?

 

*+пропульсор Мюллеман

*регулятор функции Френкеля

*каппа Шварца

*пластинка Хургиной

*дуга Энгля

 

#54
*!Аппараттың құрамында төменгі жақтық базистік пластинкасы бар вестибулярлы аппарат.Принципі бойынша функциональды- әсер ететін,алынатын. Тістемді биіктігі бойышша дұрыстайды.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*Каламкарова

*Кожгорияна

*Мершона

*+Мюллеман

*Эйнсворта

 

#55
*!Аппарат сымнан жасалған еңкею жазықтығы бар металл коронкадан тұрады.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*+направляющая коронка Катц

*каппа Бынина

*каппа Шварца

*пластинка Катца

*аппарат Брюкля

 

#56
*!Жоғарғы жаққа арналған базистен тұратын аппарат, алдыңғы тістердің кесу қырын және еңкею жазықтығын ерін бетке иеді. Базис таңдайдың алдыңғы бөлігінің шырышты қабығына және алдыңғы тістердің мойын бөлігіне жабыспайды.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*+Катц

*Гуляева

*Брюкля

*Хургиной

*Энгля

 

#57
*!Қай конструктивные элементтер функционально-әсер етуші аппаратта эффективті?

 

*экспансивті доға

*белбеу жазықтық

*окклюзионды бастырма

*винт және ерінді пилоттар

*+ұрттык щиттер

 

#58
*!Аппарат төменгі жақта орналасады. Бүйір тістерге арналған каппадан және алдыңғы бөлікке арналған еңкею жазықтығынан тұрады.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*+каппа Бынин

*каппа Шварца

*ретенционная каппа

*аппарат Персина

*аппарат Эйнсворта

 

 

#59
*!Аппарат фронтальды дизоклюзия кезінде және тіс арасында тілді жұту кезінде қолданылады. Әсер ететін бөлімі: тілге арналған қалқан.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*Каламкарова

*Кожгорияна

*Мершона

*+пластинка Краус

*Твин-блок Кларка

 

#60
*!Стандартты вестибулярлы пластинка қай функцияны дұрыстау үшін қажет?

 

*+ауыздын дөнгелек бұлшық еті

*жұтыну

*шайнау

*сору

*арқа тегістеу

 

#61
*!Ортодонтиялық аппарат функционалды болып табылады, әсер етуі бойынша жақ аралық әсер ететін біржақты.

 

*Энгль доғасы

*+Катц пластінкасы

*доғалы пластинка

*Андрезена-Гойпл активаторы

*беттік доға

 

#62
*!8 жасар бала. Ата анасы төменгі ерінді тістеуіне шағымданады.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*вестибулооральная пластинка

* пластинка с вестибулярной дугой

*+вестибулярлы пластинқа

*пластинка с винтом

*пластинка с накусочной площадкой

 

#63
*!Аппарат эластикалық пластмассадан тұрады, ортодонтиялық емге және зиянды әдеттерден айырылуға көмектеседі. Кішкене аномалияларды және тістің орналасуына әсер етеді.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*вестибулооральная пластинка

*пластинкалар

*рейтенер

*каппа Бынина

*+трейңерлер

 

#64
*!Аппарат еңкею жазықтығы бар пластмассалы каппадан тұрады, төменгі жақтың 6 алдыңғы тістеріне орнатылады.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*+Шварц

*Бынина

*Персина

*Брюкля

*Гуляева

 

#65

*!4,5 жастағы бала, ауыз қуысында сымнан жасалған қалқаны бар тұрақты вестибулярлы пластинка.

Төмендегі қай функцияны дұрыстауға ЕҢ тиімді?

 

*дем алу

*+тілдін орналасуынна

*төменгі жақтың орналасынаположения нижней челюсти

*шайнау және жұтыну

*өзіндік шайнау бұлшық еті

 

#66

*!Активатор Андрезен-Гойпль әсер етуі бойынша қай топқа жатады?

 

*+функционалды-асер ететін

*функциональды

*механикалық

*ауыз сыртылық

*аралас

 

#67

*!Төмендегі ортодонтиялық аппараттардың қайсысы универсальды, комбинирленген аппарат,алынбалы?

 

*Энгль аппараты

*Катца пластинкасы

*доғалы пластинка

*+Андрезен-Гойпль актіваторы

*беттік доға

 

#68

*!Аппарат алдыңғы бөлікте орналасқан еңкею жазықтығы бар базистен, вестибулярлы доғадан, төменгі жаққа орнатылған кламмерлерден тұрады.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*+Брюкль

*Персина

*Гуляева

*Энгля

*Мершона

 

 

#69

*!Аппаратвестибулярлы қалқаннан және ерін пилоттарынан, лингвальды және вестибулярлы доғадан және таңдай бюгелінен тұрады.

Қандай аппарат ЕҢ тиімді?

 

*Мершон аппараты

*+Френкель фүнкциясынын регуляторы

*Брюкл аппараты

*Катца аппараты

*Корн аппараты

 

#70

*!Тіс қатарын кеңейту ғана емес, апикальды базистінде кеңеюі ненің көмегімен жеткізіледі…

 

*Энгля аппараты

*кеңейткіш пластинка

*Брюкль аппараты

*+Френкель фүнкциясынын регуляторы

*Корн пластинкасы

 

#71

*!9жасар бала, ауыз қуысының санациясынан кейін ортодонт дәрігерге жіберілді. Профиль шығынқы. Тіс қатарын түйістіргенде жоғарғы тістер төменгі ерін үстінде орналасқан. Аыз қуысында: сагиттальды саңылау 4 мм. Төменгі күрек тістер таңдаймен түйіседі.

Френкель регуляторларының қай түріне жатады?

 

*+I-тип

*II-типа

*III-типа

*I-типа

*V-типа

 

#72
*!Аппарат эластикалық пластмассадан тұрады. Ортодонтиялық емге, зиянды әдеттерден айырылуға көмектеседі. Кішкене аномалияларды және тістің орналасуына әсер етеді.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*вестибулооральды пластинка

*вестибулярлы доғамен

*+трейңерлер

*Бынин каппасы

*рейтенер

 

#73
*!Аппарат еңкею жазықтығы бар пластмассалы каппадан тұрады жәнетөменгі жақтың 6 алдыңғы тістеріне орнатылады.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*Гуляева

*Бынина

*Персина

*Брюкля

*+Шварц

 

#74
*!Мезиодистальды орын ауыстыруға арналған қол тәрізді пружинана кім ұсынды

 

*Андрезанмен

*Коффинмен

*+Калвелпен

*Френкелмен

*Шварцмен

 

#75
*!Аппараттөменгі жаққа орнатылады, алдыңғы күрек тістерді вестибулярлы жылжытуға арналған еңкеюжазықтығы бар базистен тұрады.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*Гуляева

*Персина

*+Брюкль

*Энгля

*Мершона

 

#76
*!Аппаратжоғарғы жаққа арналған, еңкею жазықтығы мен тіс доғасын кеңейтуге арналған винттен тұрады.

Төмендегі қай аппарат туралы айтылған?

 

*Гуляева

*+Хургиндікі

*Брюкля

*Катц пластинкасы

*Кламмт активаторы

 

#77
*!Ортодонтиялық аппарат функционалды болып табылады және әсер етуі бойынша жақ аралық әсер ететін біржақты.

 

*Энгль аппараты

*+Катца пластинкасі

*доғалы пластинка

*Андрезен-Гойпль активаторы

*беттік доға

 

#78
*!Аппарат вестибулярлы қалқаннан және төменгі ерінге арналған пилоттарынан, лингвальды және вестибулярлы доғадан және таңдай бюгелінен тұрады.

Қандай аппарат ЕҢ тиімді?

 

*регулятор функции Френкеля I тип

*+регулятор функциясы ФренкельII типі

*регулятор функции Френкеля III тип

*Андрезена-Гойпл активаторы

*Башарова аппараты

 

 

#79
*!Аппарат жоғарғы алдыңғы тістердің таңдай жаққа еңкеюін жою үшін, кері терең тістем кезінде және төменгі тістер арасындағы трема мен диастема кезінде қолданылады.

Қандай аппарат ЕҢ тиімді?

 

*+ Брюкль

* Персина

*Гуляева

*Энгля

*Мершона

 

#80
*!Моноблок екі доға тәрізді петельден, алдыңғы тістердің оральді бөлігінде орналасқан,тіл қысымының таңдайға және тіске әсер етеді.

Қандай аппарат ЕҢ тиімді?

 

*Гуляев аппараты

*Брюкль аппараты

*Хургина пластинкасы

*Катц пластинкасы

*+Кламмт актіваторы

 

#81
*!Ортодонтиялық аппарат функционалды болып табылады және әсер етуі бойынша жақ аралық әсер ететін біржақты.

 

*Гербст аппараты

*+Катц пластінкасы

*доғалы пластинка

*Андрезена-Гойпл активаторы

*беттік доға

 

#82
*!Аппарат жоғарғы жақ өсуін стимулдейті 2 ұрттық щиттен, таңдай бюгелінен, ерін пилоттан, жоғарғы ерінді тартқыштан тұрады.

Ортодонтиялық аппаратттардың ішінде қайсысына жатады?

 

*ФренкелдіңI типфункциялық регуляторы

*ФренкелдіңII типфункциялық регуляторы

*+ФренкелдіңIII типфуңкциялык регуляторы

*активатор Андрезена-Гойпля

*Башаров аппараты

 

#83

Аппарат дистальды окклюзиясы бар пациенттің төменгі жағын шығаратын алынбайтын жақаралық болып табылады.

 

*Коффина

*Катца

*Персина

*Бынина

*+Гербст

 

#84
*!Төмендегі көрсетілген аппараттардың қайсысы аралас алмалы болып табылады?

 

*активатор Кламмта

*бионатор Янсона

*+Персин аппараті

*аппарат QuadHelix

*каппа Бынина

 

#85

*!Аппарат сым доғасы және пружинасы бар, жеңіл крнструкциялы ашық моноблокты болып табылады?

Төменде көрсетілген аппараттардың қайсысына жатады?

 

*Энгль аппараты

*Катц пластинкасы

*доғалы пластинка

*Эшлер активаторы

*+Кламм активаторі

 

#86
*!Аппарат екі пластинкадан, бүйір тістерге арналған окклюзионды бастырмадан, төменгі алдыңғы вестибулярлы доғадан және арнайы Вайзе винтінен тұрады.

Төменде көрсетілген аппараттардың қайсысына жатады?

 

*+Вундерер активаторыы

*пластинка Катца

*доғасы бар пластинка

*активатор Эшлера

*ативатор Кламмта

 

#87
*!Алынбайтын, гибридті аппарат. Төменгі жақты шығару үшін қолданады.

Төменде көрсетілген аппараттардың қайсысына жатады?

 

*+Гербст

*Персина

*Гуляева

*Энгля

*Мершона

 

#88
*!Аппарат екі ұрттық щиттен, төменгі ерін пилоттан, лингвальды доғадан, жоғарғы жақ алдыңғы тістеріне арналған вестибулярлы доғадан, таңдай бюгелінен және жоғарғы жақ сүйір тістеріне арналған петлядан тұрады.

Төменде көрсетілген аппараттардың қайсысына жатады?

*+Френкелдін I тип функциялык регуляторы

*Френкелдің II тип функциялық регуляторы

*ФренкелдіңIII типфуңкциялық регуляторы

*активатор Андрезена-Гойпля

*Башаров аппараты

 

#89
*!Аппарат алынбайтын, аралас әсер етуші. Жоғарғы жақ тістерінің таңдай жаққа иілумен қоса жүретін тіс қатарының дистальды окклюзиясын емдеуге арналады.

Төменде аталған ортодонтиялық аппараттардың қайсысы дұрыс?

 

*Френкелдің I тип

*+Френкелдіің II типі

*Френкелдің III тип

*Персина аппараты

*Башаров аппараты

 

#90
*!Қарым қатынас қызметін, тіл орналасуын, ерін түйісуін тұрақтандыратын, қалыптаспаған тіс қатарымен және альеола өсіндісіне ерін мен ұрттың қысымын жоятын қызметі бар аппарат.

Төменде көрсетілген аппараттардың қайсысы дұрыс?

 

*Мершон аппараты

*+Френкелдін фүнкциялык регуляторы

*Брюкль аппараты

*Катц пластинкасы

*Корн аппараты

 

#91

*!Аппарат окклюзия бойынша бір бірімен қосылған жоғарғы және төменгі пластинкадан тұрады, оған доға, пружина, винт қосылуы мүмкін.

Қайсысы дұрыс болып келеді?

 

*Френкелдің I тип функциялық регуляторы

*Френкелдің II тип функциялық регуляторы

*Френкелдің III тип фуңкциялық регуляторы

*+Андрезена-Гойпля активаторі

*Башаров аппараты

 

 

#92

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 498 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.356 с.