Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћ≥стинг 1. ‘айл chap3\table.htm
„еркаський державний технолог≥чний ун≥верситет

 афедра механ≥ки, пол≥граф≥чних машин ≥ технолог≥й

 

 

 

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ »

ƒо виконанн€ практичних роб≥т

з дисципл≥ни: Ђ“ехнолог≥њ створенн€ WEB стор≥нокї

 

 

дл€ студент≥в ќ – Ђбакалаврї

з напр€му 6.051501 Ђ¬идавничо-пол≥граф≥чна справаї

денноњ форми навчанн€

 

 

„еркаси

2016 р≥к


ћетодичн≥ вказ≥вки до виконанн€ практичних роб≥т дл€ студент≥в

за напр€мом п≥дготовки 6.051501 У¬идавничо-пол≥граф≥чна справаФ.

 

Ђ___ї ________, 201_ року - 53 с.

 

 

–озробник: ћисник Ѕ.¬., старший викладач кафедри механ≥ки, пол≥граф≥чних машин ≥ технолог≥й.

 

ћетодичн≥ вказ≥вки схвалено на зас≥данн≥ кафедри механ≥ки, пол≥граф≥чних машин ≥ технолог≥й

ѕротокол в≥д Ђ____ї________________201_ року є ___

 

«ав≥дувач кафедри компТютерних та ≥нформац≥йних технолог≥й

 

_______________________ (“.≤. ¬ерет≥льник)

 

–ецензент __________________________________

 

_______________________ (__________________)

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

Ђ_____ї___________________ 201_ року
ѕрактична робота є1

 

“ема: “аблиц≥ в документах HTML

ћета: Ќавчитис€ створювати стор≥нки в ≥нтернет≥ з таблиц€ми засобами мови програмуванн€ HTML.

 

“еоретичн≥ в≥домост≥

 

ƒуже часто доводитьс€ розм≥щувати в документ≥ HTML табличн≥ дан≥. ÷е можливо зробити двома способами.

ѕерший спос≥б пол€гаЇ в тому, що ви оформл€Їте текст таблиц≥ шрифтом з ф≥ксованою шириною символ≥в, а дл€ вир≥внюванн€ колонок використовуЇте символи пропуску. ÷ей спос≥б буде працювати, однак в≥н навр€д чи дозволить вам створити таблицю, €ка буде вигл€дати красиво.

ƒругий спос≥б передбачаЇ використанн€ оператор≥в мови HTML, спец≥ально призначених дл€ створенн€ таблиць. ÷≥ оператори в≥дкривають широк≥ можливост≥: можливо використати рамки навколо вс≥х або т≥льки де€ких осередк≥в ≥ р€дк≥в таблиц≥, створювати таблиц≥, що мають заголовки ≥ п≥дписи, розм≥щувати в елементах таблиц≥ текст, граф≥ку або дов≥льн≥ об'Їкти, використати €к фон дл€ осередк≥в растров≥ граф≥чн≥ зображенн€.

ƒл€ елемента таблиц≥ можливо указати кол≥рний фон ≥ в≥дступ, що дозвол€ючи зображати текст на кольоровому фон≥ з отбивкой. ÷ей прийом часто використовуЇтьс€ в Internet, оск≥льки значно пол≥пшуЇ зовн≥шн≥й вигл€д стор≥нки.

1. Ќайпрост≥ша таблиц€

ѕерш н≥ж перейти до докладного вивченн€ можливостей мови HTML по створенню таблиць, потр≥бно показати, €к можливо створити найпрост≥шу таблицю

” текст≥ документа HTML таблиц€ визначаЇтьс€ м≥ж командами <TABLE> ≥ </TABLE>. ” найпрост≥шому раз≥ р€дка таблиц≥ обмежуютьс€ командами <TR> ≥ </TR>, а стовпц≥ (осередки р€дка) - командами <TD> ≥ </TD>, наприклад:

 

<“ј¬L≈>

<TR><TD>000</TD><TD>001</TD><TD>002</TD </TR>

<TR><TD>010</TD><TD>011</TD><TD>012</TD </TR>

<TR><TD>100</TD><TD>101</TD><TD>102</TD> </TR>

</TABLE>

 

ѕерший р€док, обмежений операторами <TR> ≥ </TR>, складаЇтьс€ з трьох осередк≥в, в €ких знаход€тьс€ р€дки 000, 001 ≥ 002.  ожний такий р€док обмежений операторами <TD> ≥ </TD>.

 оманди, €к≥ вжит≥ в цьому приклад≥, допускають використанн€ параметр≥в, €к≥ будуть розгл€нут≥ п≥зн≥ше. ÷≥ параметри впливають на зовн≥шн≥й вигл€д таблиц≥.

” л≥стинг 1 приведений початковий текст документа HTML, в €кому визначен≥ 2 таблиц≥. ѕерша з них складаЇтьс€ з трьох р€дк≥в ≥ не маЇ н≥€кого додаткового оформленн€. ƒруга таблиц€ отцентрирована, маЇ рамку шириною 2 п≥ксел€ ≥ ширину, що становить 60 % в≥д ширини в≥кна перегл€ду навигатора.

 

Ћ≥стинг 1. ‘айл chap3\table.htm

<!"DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 3.2//EN">

<HTML>

<HEAD>

<“ITLE>“аблиц€</“ITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR=#FFFFFF>

<TABLE>

<TR><TD>000</TD><TD>001</TD><TD>002</TD> </TR>

<TR><TD>010</TD><TD>011</TD><TD>012</TD> </TR>

<TR><TD>100</TD><TD>101</TD><TD>102</TD> </TR>

</TABLE>

<TABLE ALIGN=JUSTIFY BORDER=2 WIDTH=60%> <TR><TD>000</TD><TD>001</TD><TD>002</TD></TR> <TR><TD>010</TD><TD>011</TD><TD>012</TD></TR> <TR><TD>100</TD><TD>101</TD><TD>102</TD></TR>

</TABLE>

</BODY>

</HTML>

 

«овн≥шн≥й вигл€д отриманих таблиць показаний на мал. 1.

ћјЋ. 1. Ќайпрост≥ша таблиц€ ≥ таблиц€ з рамкою

2. як зм≥нити зовн≥шн≥й вигл€д таблиц≥

” цьому розд≥л≥ стисло розгл€нут≥ найб≥льш важлив≥ оператори мови HTML ≥ њх параметри, призначен≥ дл€ створенн€ таблиць. «астосовуючи ц≥ параметри, можливо створювати сам≥ р≥зн≥ таблиц≥.

ѕередус≥м розгл€немо параметри оператора <TABLE>, що визначають зовн≥шн≥й вигл€д таблиц≥ загалом. ѕот≥м займемос€ операторами <TR> ≥ <TD>, що визначають зовн≥шн≥й вигл€д р€дк≥в ≥ стовпц≥в таблиц≥.

2.1. ѕараметри оператора <TABLE>

ƒл€ оператора <TABLE>, €ким в≥дм≥чаЇтьс€ початок таблиц≥, можливо указати численн≥ параметри, що визначають зовн≥шн≥й вигл€д таблиц≥ загалом. Ќижче приведен≥ найб≥льш важлив≥ з них:

ѕараметр ќпис
ALIGN ¬изначаЇ вир≥внюванн€ таблиц≥. ƒопустимо вказувати наступн≥ значенн€: Ј LEFT таблиц€ вир≥внюЇтьс€ по л≥вому краю в≥кна перегл€ду; Ј CENTER центруванн€ таблиц≥; Ј RIGHT вир≥внюванн€ по правому краю; Ј JUSTIFY вир≥внюванн€ по л≥вому ≥ правому краю
BACKGROUND –астрове граф≥чне зображенн€, €ке використовуЇтьс€ €к фон дл€ в≥дображенн€ що м≥ститьс€ таблиц≥. (ѕро використанн€ растрових зображень в документах HTML ми розкажемо в наступному розд≥л≥)
BGCOLOR  ол≥р фону дл€ таблиц≥
BORDER ”становка товщини рамки в п≥ксел€х
BORDERCOLOR ”становка кольору рамки. ÷ей параметр використовуЇтьс€ разом з параметром BORDER
BORDERCOLORDARK “емний кол≥р, €кий використовуЇтьс€ дл€ трьохм≥рного вид≥ленн€ рамки
BORDERCOLORLIGHT —в≥тлий кол≥р, €кий використовуЇтьс€ дл€ трьохм≥рного вид≥ленн€ рамки
CELLPADDING ¬≥дстань м≥ж кра€ми елемента таблиц≥ ≥ вм≥стом цього осередку
CELLSPACING ¬≥дстань м≥ж рамкою таблиц≥ ≥ елементами ц≥Їњ таблиц≥
CLEAR ‘орматуванн€ тексту, розташованого в документ≥ HTML п≥сл€ таблиц≥: Ј NO текст розм≥щуЇтьс€ в≥дразу п≥сл€ таблиц≥; Ј LEFT текст розм≥щуЇтьс€ на першому р€дку п≥сл€ таб лицы. ÷ей р€док вир≥внюЇтьс€ по л≥воњ гра нице; Ј RIGHT текст розм≥щуЇтьс€ на першому р€дку п≥сл€ таб лицы. ÷ей р€док вир≥внюЇтьс€ по правоњ гра нице
COLS  ≥льк≥сть стовпц≥в в таблиц≥
FRAME ÷ей параметр визначаЇ зовн≥шн≥й вигл€д рамки, распо ложенной навколо таблиц≥. ћожлив≥ наступн≥ зна чени€: Ј BORDER рамка в≥дображаЇтьс€ з вс≥х бок≥в таблиц≥(використовуЇтьс€ за умовчанн€м); Ј VOID рамка навколо таблиц≥ (зовн≥шн€) не в≥дображаЇтьс€; ABOVE в≥дображаЇтьс€ верхн€ рамка; Ј BELOW в≥дображаЇтьс€ нижн€ рамка; Ј HSIDES в≥дображаЇтьс€ верхн€ ≥ нижн€ рамка; Ј LHS в≥дображаЇтьс€ л≥ва рамка; Ј RHS в≥дображаЇтьс€ права рамка; Ј VSIDES рамка в≥дображаЇтьс€ з л≥вого ≥ правого боку таблиц≥; Ј BOX рамка в≥дображаЇтьс€ т≥льки ≥з зовн≥шньоњ сторони таблиц≥
NOWRAP якщо р€дки таблиц≥ не вм≥щуютьс€ по горизонтал≥ у в≥кн≥ перегл€ду навигатора, вони не перенос€тьс€ на сле дуючий р€док, тобто не згортаютьс€
RULES ѕараметр визначаЇ зовн≥шн≥й вигл€д л≥н≥й, €кими розд≥л€ютьс€ м≥ж собою елементи таблиц≥. ¬≥н може прини мати наступн≥ значенн€: Ј NONE розд≥лов≥ л≥н≥њ м≥ж елементами таблиц≥ не в≥дображаютьс€; Ј GROUPS в≥дображаютьс€ горизонтальн≥ розд≥лов≥ л≥н≥њ м≥ж вс≥ма групами таблиць, визначеними операторами THEAD, TBODY, TFOOT ≥ COLGROUP; Ј ROWS в≥дображаютьс€ горизонтальн≥ розд≥лов≥ л≥н≥њ м≥ж вс≥ма р€дками таблиц≥; Ј COLS в≥дображаютьс€ вертикальн≥ розд≥лов≥ л≥н≥њ м≥ж стовпц€ми таблиц≥; Ј ALL в≥дображаютьс€ розд≥лов≥ л≥н≥њ м≥ж вс≥ма стовпц€ми ≥ р€дками таблиц≥
VALIGN ѕараметр визначаЇ вир≥внюванн€ таблиц≥ по вертикал≥. ƒопустим≥ наступн≥ значенн€: Ј “ќ– вир≥внюванн€ вздовж верхньому кордону; Ј MIDDLE вир≥внюванн€ по середин≥ в≥кна; Ј BOTTOM вир≥внюванн€ вздовж нижньому кордону; Ј BASELINE вир≥внюванн€ по базов≥й л≥н≥њ тексту
WIDTH Ўирина таблиц≥ в п≥ксел€х або в процентах в≥д ширини в≥кна перегл€ду навигатора

2.2. ѕараметри оператора <TR>

ќператор <TR> призначений дл€ створенн€ р€дк≥в таблиц≥. ƒл€ нього ви можете указати р€д параметр≥в, що визначають зовн≥шн≥й вигл€д р€дка:

ѕараметр ќпис
ALIGN ÷ей параметр визначаЇ вир≥внюванн€ тексту в елементах таблиц≥. ƒопустимо вказувати наступн≥ значенн€: Ј LEFT текст вир≥внюЇтьс€ по л≥вому краю; Ј CENTER центруванн€ (використовуЇтьс€ за умовчанн€м); Ј RIGHT вир≥внюванн€ по правому краю; Ј JUSTIFY вир≥внюванн€ по л≥вому ≥ правому краю
BORDERCOLOR ”становка кольору рамки. ÷ей параметр використовуЇтьс€ разом з параметром BORDER оператора <TABLE>
BORDERCOLORDARK “емний кол≥р, €кий використовуЇтьс€ дл€ трьохм≥рного вид≥ленн€ рамки р€дка
BORDERCOLORLIGHT —в≥тлий кол≥р, €кий використовуЇтьс€ дл€ трьохм≥рного вид≥ленн€ рамки р€дка
NOWRAP якщо текст в р€дку не вм≥щуЇтьс€ по горизонтал≥ у в≥кн≥ перегл€ду навигатора, в≥н не переноситьс€ на наступний р€док, тобто не згортаЇтьс€
VALIGN ѕараметр визначаЇ вир≥внюванн€ тексту в р€дку по вертикал≥. ƒопустим≥ наступн≥ значенн€: Ј “ќ– вир≥внюванн€ вздовж верхньому кордону осередку; Ј MIDDLE вир≥внюванн€ по центру осередку; Ј BOTTOM вир≥внюванн€ вздовж нижньому кордону осередку; Ј BASELINE вир≥внюванн€ по базов≥й л≥н≥њ тексту

2.3. ѕараметри оператора <TD>

«а допомогою оператора <TD> визначаютьс€ елементи таблиц≥. ƒл€ нього можливо указати наступн≥ значенн€:

ѕараметр ќпис
ALIGN ÷ей параметр визначаЇ вир≥внюванн€ тексту в елементах таблиц≥. ƒопустимо вказувати наступн≥ значенн€: LEFT текст вир≥внюЇтьс€ по л≥вому краю; CENTER центруванн€ (використовуЇтьс€ за умовчанн€м); RIGHT вир≥внюванн€ по правому краю; JUSTIFY вир≥внюванн€ по л≥вому ≥ правому краю
BORDERCOLOR ”становка кольору рамки. ÷ей параметр використовуЇтьс€ разом з параметром BORDER оператора <TABLE>
BACKGROUND –астрове граф≥чне зображенн€, €ке використовуЇтьс€ €к фон дл€ в≥дображенн€ що м≥ститьс€ осередку
BGCOLOR  ол≥р фону дл€ осередку
BORDERCOLORDARK “емний кол≥р, €кий використовуЇтьс€ дл€ трьохм≥рного вид≥ленн€ рамки навколо осередку
BORDERCOLORLIGHT —в≥тлий кол≥р, €кий використовуЇтьс€ дл€ трьохм≥рного вид≥ленн€ рамки навколо осередку
COLSPAN «а допомогою цього параметра можливо указати, що елемент займаЇ дек≥лька сус≥дн≥х осередк≥в, розташованих праворуч або зл≥ва в т≥й же колонц≥. «наченн€ параметра визначаЇ к≥льк≥сть осередк≥в, що об'Їднуютьс€
HEIGHT ¬исота осередку в п≥ксел€х
NOWRAP якщо текст в осередку не вм≥щуЇтьс€ по горизонтал≥ у в≥кн≥ перегл€ду навигатора, в≥н не переноситьс€ на наступний р€док, тобто не згортаЇтьс€
ROWSPAN јналог≥чне COLSPAN. але дл€ р€дк≥в таблиц≥
VALIGN ѕараметр визначаЇ вир≥внюванн€ тексту в осередку по вертикал≥. ƒопустим≥ наступн≥ значенн€: “ќ– вир≥внюванн€ вздовж верхньому кордону осередку; MIDDLE вир≥внюванн€ по центру осередку; BOTTOM вир≥внюванн€ вздовж нижньому кордону осередку; BASELINE вир≥внюванн€ по базов≥й л≥н≥њ тексту
WIDTH Ўирина осередку в п≥ксел€х

ћ≥ж операторами <TD> ≥ </TD> можливо розм≥стити текстовий р€док або будь-€кий ≥нший об'Їкт, наприклад посиланн€ на граф≥чне зображенн€.

ƒл€ того щоб створити пустий осередок з рамкою, запиш≥ть в нењ символ непрерывающего пропуску:

 

<TD>&nbsp;</TD>

 

÷ей же символ можливо використати дл€ розм≥щенн€ по вертикал≥ всередин≥ елемента таблиц≥ елемент≥в списку:

 

<–>&nbsp;<BR>

 

2.4. ѕараметри оператора <“Ќ>

«вичайно перший р€док таблиц≥ використовуЇтьс€ дл€ розм≥щенн€ заголовк≥в стовпц≥в. «а допомогою оператора <“Ќ> можливо створити такий р€док заголовка.

ѕараметри цього оператора аналог≥чн≥ щойно розгл€нутим параметрам оператора <TD>, тому ми не будемо њх приводити окремо.

2.5. ќператор <—ј–“ION>

«а допомогою оператора <CAPTION> можна забезпечити таблицю п≥дписом, розташованим зверху над таблицею або знизу п≥д таблицею.

ƒл€ оператора <CAPTION> в стандарт≥ мови HTML верс≥њ 3.2 визначений параметр ALIGN. ÷ей параметр може мати значенн€ “ќ– або BOTTOM. ” першому випадку п≥дпис буде розташований над таблицею, а у другому - п≥д таблицею.

Ќижче приведений приклад використанн€ оператора <CAPTION>:

 

<TABLE BORDER WIDTH=100%>

<CAPTI0N ALIGN=BOTTOM>Ta6л. 1. “аблиц€ значений</—ј–“ION>

<TR><TD>000</TD><TD>001</TD><TD>002</TD></TR>

<TR><TD>010</TD><TD>011</TD><TD>012</TD></TR>

<TR><TD>100</TD><TD>101</TD><TD>102</TD></TR>

</TABLE>

 

Ќав≥гатор Microsoft Internet Explorer використовуЇ ≥ншу систему визначенн€ розташуванн€ п≥дпису таблиц≥. ƒодатково до параметра ALIGN тут використовуЇтьс€ параметр VALIGN.

«а допомогою параметра VALIGN, €кий може мати значенн€ “ќ– або BOTTOM, можна перетворити напис в п≥дпис.

ѕараметр ALIGN в трактуванн≥ навигатора Microsoft Internet Explorer може приймати значенн€ LEFT або RIGHT ≥ визначаЇ вир≥внюванн€ п≥дпису по горизонтал≥.

Ќаприклад, в наступному фрагмент≥ початкового тексту документа HTML створюЇтьс€ таблиц€ з п≥дписом, €кий розташований над таблицею ≥ виравнена вздовж правому кордону:

 

<TABLE BORDER WIDTH=100%>

<CAPTI0N VALIGN=TOP јLIGN=RIGHT>“абл. 2. “аблиц€ значений</—ј–TION>

<TR><TD>000</TD><TD>001</TD><TD>002</TD></TR>

<TR><TD>010</TD><TD>011</TD><TD>012</TD></TR>

<TR><TD>100</TD><TD>101</TD><TD>l02</TD></TR>

</TABLE>

 

—пос≥б оформленн€ п≥дпис≥в до таблиць, що пропонуЇтьс€ ф≥рмою Microsoft, маЇ б≥льше можливостей, однак цей спос≥б несум≥сний з Ќав≥гатором Netscape Navigator. ÷е обмежуЇ його застосуванн€.

ѕриклад. —твор≥ть таблицю. ѕерший р€док заливши голубим кольором ќбТЇднано три ком≥рки по горизонтал≥ 1 2 ќбТЇднано по вертикал≥ 3 4

ќб'Їднано три ком≥рки по горизонтал≥
ќбЇднано по вертикал≥    
   

 

<HTML>

<HEAD> <TITLE>“аблиц€</TITLE></HEAD>

<BODY BGCOLOR="yellow">

<TABLE WIDTH="90%" HEIGHT="30%" ALIGN="center" BORDER="4"

BORDERCOLOR="black">

<TR HEIGHT="40%">

<TD COLSPAN="3" ALIGN="center" VALIGN="middle"

BGCOLOR="aqua"> ќб'Їднано три ком≥рки по горизонтал≥</TD>

</TR>

<TR><TD WIDTH="30%" ROWSPAN="2" ALIGN="center">

ќбЇднано по вертикал≥</TD><TD>1</TD><TD>2</TD>

</TR>

<TR><TD>3</TD><TD>4</TD>

</TR>

</TABLE>

</BODY>

</HTML>

«авданн€ 1.

1. ¬≥дкриваЇмо блокнот ≥ створюЇмо нову Web-стор≥нку.

1.1. «адаЇмо фон документу зелений.

1.2. ѕо л≥вому краю, кол≥р жовтий, розм≥р 7, стиль Comic Sans MS ќзначаЇ те,

що будь-€ка ≥нформац≥€ заноситьс€ в памТ€ть ≥ видобуваЇтьс€ з нењ за

адресами.

1.3.ѕровед≥ть горизонтальну л≥н≥ю червоного кольору шириною10 ≥ напиш≥ть

по л≥вому краю, розм≥ром 6 ≥ курсивом ’арактеристики компТютера.

2. «береж≥ть файл п≥д ≥мТ€м page2.html в папц≥ ћои документы.

3. ¬≥дкрийте page1.html ≥ в блокнот≥ створ≥ть г≥перпосиланн€ на другу стор≥нку,

текст г≥перпосиланн€ - ѕринцип адресност≥ памТ€т≥.

4. ¬≥дкрийте page2.html ≥ в блокнот≥ створ≥ть г≥перпосиланн€ на page1.html, текст

г≥перпосиланн€ - ’арактеристики.

5. ¬≥дкрийте обидв≥ стор≥нки в браузер≥ ≥ перев≥рте правильн≥сть роботи

г≥перпосилань.

6. —твор≥ть на друг≥й Web-стор≥нц≥ таблицю за зразком

≤нформац≥йна (обчислювальна) система
јпаратне забезпеченн€ ѕрограмне забезпеченн€

 

«авданн€ 2.

1. ¬≥дкриваЇмо блокнот ≥ створюЇмо Web-стор≥нку.

1.1.«адаЇмо фон документу aqua.

1.2.ѕо ширин≥ краю, кол≥р син≥й, розм≥р 7, стиль Comic Sans MS ≈лектронна

таблиц€ Ц це прикладна програма дл€ економ≥ст≥в, бухгалтер≥в,

≥нженер≥в, науковц≥в Ц ус≥х тих, кому доводитьс€ працювати з великими

масивами числовоњ ≥нформац≥њ..

1.3.ѕровед≥ть горизонтальну л≥н≥ю кольору red шириною 7 ≥ напиш≥ть по

л≥вому краю, розм≥ром 6 ≥ курсивом ‘ункц≥њ електронних таблиць.

2. «береж≥ть файл п≥д ≥мТ€м page2.html в папц≥ ћои документы.

3. ¬≥дкрийте стор≥нку створену на попередньому уроц≥ page1.html ≥ в блокнот≥

створ≥ть г≥перпосиланн€ на page2.html, текст г≥перпосиланн€ - ≈лектронна

таблиц€.

4. ¬≥дкрийте page2.html ≥ в блокнот≥ створ≥ть г≥перпосиланн€ на page1.html, текст

г≥перпосиланн€ - ‘ункц≥њ.

5. ¬≥дкрийте обидв≥ стор≥нки в браузер≥ ≥ перев≥рте правильн≥сть роботи

г≥перпосилань.

6. —твор≥ть на друг≥й Web-стор≥нц≥ таблицю за зразком

¬нутр≥шн€ памТ€ть
ќ«ѕ (RAM) ѕ«ѕ (BIOS)  еш-памТ€ть

 


ѕрактична робота є2

 

“ема: √раф≥ка, ан≥мац≥€, в≥део ≥ звук в документах HTML

ћета: Ќавчитис€ створювати стор≥нки в ≥нтернет≥ ≥з вбудованою граф≥кою засобами мови програмуванн€ HTML.

 

“еоретичн≥ в≥домост≥

 

ƒл€ п≥дготовки мульт≥мед≥йной ≥нформац≥њ можуть бути потр≥бн≥ спец≥альн≥ додатки, так≥, €к граф≥чн≥ редактори, кошти введенн€ ≥ обробки звуку. як приклад можна назвати так≥ граф≥чн≥ редактори, €к Corel Draw ≥ Adobe Photoshop.

Ќе виключено, що доведетьс€ придбати в≥деокамеру, адаптер дл€ введенн€ в≥деос≥гнала в≥д в≥деомагн≥тофона або в≥деокамери, а також редактор файл≥в з в≥деофрагментами. –ан≥ше розгл€нут≥ основн≥ кошти ≥ методики, користуючись €кими можна самост≥йно створювати невелик≥ в≥деофрагменти в формат≥ файл≥в AVI.

якщо немаЇ достатн≥х художн≥х талант≥в, необх≥дних дл€ створенн€ граф≥чних зображень або в≥деофрагмент≥в, можливо њх замовити у художника або придбати окремо. ” будь-€кому випадку треба потурбуватис€ про дотриманн€ авторських прав на всю ≥нформац≥ю, €ку маЇтьс€ нам≥р опубл≥кувати на сервер≥ WWW, а також на вс≥ додатки, €к≥ будуть встановлен≥ €к розширенн€ сервера (програми CGI або розширенн€ типу ISAPI).

1. –озм≥щенн€ граф≥чних зображень

ƒл€ розм≥щенн€ граф≥чних зображень всередин≥ тексту або таблиць можна скористатис€ оператором <IMG>. ƒл€ цього оператора можливо вказувати р€д параметр≥в, що визначають адресу файла ≥з зображенн€м, вир≥внюванн€ тексту, розташованого б≥л€ зображенн€, ≥ т. д. Ќ≥же приведений список параметр≥в, допустимих дл€ оператора <IMG> в стандарт≥ мови HTML верс≥њ 3.2.

ѕараметр ќпис
SRC јдреса UR.L файла з граф≥чним зображенн€м
ALT “екстовий р€док, €кий в≥дображаЇтьс€ зам≥сть граф≥чного зображенн€ в тих випадках, коли нав≥гатор не може показувати граф≥чн≥ зображенн€ або коли таку можлив≥сть в≥дключена
ALIGN ¬ир≥внюванн€ тексту в≥дносно граф≥чного зображенн€: LEFT вздовж л≥вому кордону; RIGHT вздовж правому кордону; “ќ– вздовж верхньому кордону; MIDDLE по центру зображенн€; BOTTOM вздовж нижньому кордону; “≈’““ќ– вир≥внюванн€ вздовж верхньому кордону в≥дносно самих високих символ≥в в текстовому р€дку; ABSMIDDLE вир≥внюванн€ середини текстового р€дка в≥дносно середини зображенн€; BASELINE вир≥внюванн€ нижньоњ рамки зображенн€ в≥дносно базовоњ л≥н≥њ текстового р€дка; ABSBOTTOM вир≥внюванн€ нижнього кордону зображенн€ в≥дносно нижнього кордону поточного р€дка
HEIGHT ¬исота зображенн€ в п≥к сел€х
WIDTH Ўирина зображенн€ в п≥к сел€х
BORDER Ўирина рамки навколо зображенн€ в п≥ксел€х (використовуЇтьс€ т≥льки нав≥гатором Netscape Navigator)
HSPACEJ Ўирина в≥льного простору в п≥ксел€х, €кий повинно в≥дд≥л€ти зображенн€ в≥д тексту по горизонтал≥
VSPACE Ўирина в≥льного простору в п≥ксел€х, €кий повинно в≥дд≥л€ти зображенн€ в≥д тексту по вертикал≥
USEMAP Хјдреса URL файла, що м≥стить так звану карту зображенн€, €ка використовуЇтьс€ дл€ сегментованой граф≥ки. (—егментована графика буде розгл€нута нами п≥зн≥ше в цьому розд≥л≥)
ismap ÷ей параметр вказуЇ, що дане зображенн€ Ї сегментованим

«а допомогою параметр≥в HEIGHT ≥ WIDTH допускаЇтьс€ виконувати масштабуванн€ граф≥чних зображень. «наченн€ цих параметр≥в можливо вказувати в процентах в≥д ширини в≥кна перегл€ду.

ћасштабуванн€ дозвол€Ї п≥дготувати граф≥чний файл в≥дносно невеликого розм≥ру, €кий швидко передаЇтьс€ через Internet ≥ займаЇ при цьому значну площу у в≥кн≥ нав≥гатора., однак, не можна масштабувати сегментован≥ граф≥чн≥ зображенн€ ≥ тонов≥ зображенн€.

” л≥стинг 2. приведений приклад документа HTML, в €кий вставлене 2 растрових граф≥чних зображенн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 252 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

717 - | 636 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.07 с.