Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јндай ауруларға є 1 емдәм тағайындалады. +в) 12 елi iшекпен асқазанның ойық жарасы, жедел гастритке
+в) 12 елi iшекпен асқазанның ойық жарасы, жедел гастритке

128. ∆алған круп клиникасына тән емес симптомды таңдаңыз: + бөртпе шығу

129. ≈рте жастағы баланың сүйек т≥н≥:

+ суға, қан тамырларына бай, минералды тұздарға тапшы

130. Ѕаланың тыныс алу жи≥л≥г≥н санау қажет:

+ фонендоскоптың көмег≥мен, ұйықтап жатқанда

131. Ѕақылаулы өлшеу кез≥нде анықталады:

+ ана төс≥нен б≥р ретт≥к сорып алынған сүт мөлшер≥

132. Қосымшаны беру қажет: + ана төс≥н емгенге дей≥н, қасықтан

133. 3 жасар баланың асқазанын шаю үш≥н керек: +3 литр су t +22 градус

134. Өт шығару жолдарының дискинези€сы кез≥нде балаларға тағайындайды:

+є5 емдәм (≥р≥мш≥к, жұмыртқаның ақ уызы, қарақұмық ботқасы, майлы емес сорпа, көкөн≥с пюрес≥)

135. —убфебрильдi қызбаға тән температура: +г) 37-38 градус

136. Қосымша тамақ түр≥: + ботқалар

137. Ѕосану кез≥ндег≥ бас сүйег≥ ≥ш≥л≥к жарақатының нег≥зг≥ белг≥с≥:

+ б≥р дыбысты милы айқай, құрысулар

138. Ќәрестен≥ң гемолиз ауруының ең ауыр түр≥: + ≥с≥к

139. “абан ж/е алақан бұлшық еттер≥н≥ң Ђакушер қолыї тәр≥здес тоникалық құрысуы тән:

+ карпо-педальдық спазмға

140. √ипотрофи€ның III дәрежес≥нде тер≥ асты май қабаты: + жоқ

141. Ѕронх дем≥кпес≥ кез≥нде: + экспираторлық ент≥гу

142. ћұрын жолдарын тазалауда қолданылады:

+ өс≥мд≥к майына матырылған залалсыздандырылған мақта шиыршықтары

143. ∆аңа туған нәрестеде тыныс алу жил≥г≥: + 40 рет 1мин

144. јнеми€ның ем≥нде қолданылатын нег≥зг≥ препараттар: + тем≥р препараттары

145. Қандай ауруларға є 1 емдәм тағайындалады:

+в) 12 елi iшекпен асқазанның ойық жарасы, жедел гастритке

146. Қандай ауруларға є 7 емдәм тағайындалады: +в) жедел және созылмалы нефрит

147. Қандай аурулар кез≥нде є 9 емдәм тағайындалады: +д) сусамыр (қант диабет≥)

148. —убфебрильдi қызбаға тән температура: +г) 37-38 градус

149. «әр түсiнiң ет жуған су си€қты болуы оның құрамында көп мөлшерде не болғандықтан: +в) эритроциттер

150. ќлигури€ Ц бұл: +б)несеп бөл≥нуд≥ң азаюы

151. “уа пайда болған жүрек кем≥ст≥г≥н≥ң негiзгi себебi болып табылады:

+б) жүктi әйелдерде қызамықтың болуы

152. Ѕ≥р жасар баланы үй≥нде қарап тексергенде медбике оның дене қызуының 39,2º— ге дей≥н көтер≥лген≥н анықтады. Ѕалаға дәр≥герге дей≥нг≥ көмек көрсеткенде қандай манипул€ци€ны ≥стеуге болмайды? + а) баланы жылы орап қоюға

153. 13 жасар ер балаға таңертең ашқарында биохими€лық зерттеуге қан алу үш≥н емшаралық кабинетке келу белг≥ленд≥. Қан алып жатқанда ол бозарып кетт≥ де, ақырындап еденге құлады,ес-түс≥нен айырылады.Ѕалаға не болды? + г) естен тану

154. "јнтропометри€" ұғымына қайсысы к≥рмейт≥н≥н көрсет≥ң≥з:

+г)артериалды қысымды өлшеу

155. Ѕосану кез≥ндег≥ бас сүйег≥ ≥ш≥л≥к жарақатының нег≥зг≥ белг≥с≥:

+ б≥р дыбысты милы айқай, құрысулар

156. Ќәрестен≥ң гемолиз ауруының ең ауыр түр≥: + ≥с≥к

157. “абан ж/е алақан бұлшық еттер≥н≥ң Ђакушер қолыї тәр≥здес тоникалық құрысуы тән:

+ карпо-педальдық спазмға

158. √ипотрофи€ның III дәрежес≥нде тер≥ асты май қабаты: + жоқ

159. Ѕронх дем≥кпес≥ кез≥нде: + экспираторлық ент≥гу

160. Қыздыру компресс≥н пайдаланудың емд≥к әсер≥ немен байланысты екен≥н көрсет≥ң≥з: +в)қан тамырларының кеңею≥мен

161. ≤шек гельминтоздарына жатады: +в)аскаридоз

162. 3 айлық сәбид≥ жасанды тамақтандыруға көш≥ргеннен кей≥н бет≥н≥ң ашық гипереми€сы, басының түкт≥ бөл≥г≥нде және қабақүст≥ доғаларында гнейс пайда болды, жи≥ құсып тастау байқала бастады. Қандай ауру түр≥ деп ойлауға болады:

+д)экссудативт≥-катаралды диатез

163. Ѕ≥р жасар бала қатты сырқаттанып қалды, температурасы 38.9∞— дей≥н көтер≥лд≥, инспираторлы дем≥кпе, жи≥ арсылдап жөтелу, минутына 60 жуық тахипноэ пайда болды. Ѕұл жағдайда келес≥ ауру туралы ойлауға болады:

+г)∆–¬», ларинготрахеит, көмейд≥ң тарылуы

164. 1,5 жастағы бала ұсақ заттармен ойнау барысында толық денсаулық көр≥н≥с≥нде кенеттен қалшылдаған жөтел ұстама өр≥стед≥. »нспираторлы сипаттағы дем≥кпе пайда болды. Ѕалаға не болды: +г)тыныс жолдарындағы бөтен дене

165. Құрысуға қарсы препараттарды таңдаңыз: + седуксен, диазепам, магний сульфат

166. —≥зд≥ң балаңыз 14 жаста, ≥ш≥ өте бастады. ћұндай жағдайда дәр≥гер-емдәмтанушы не ≥стеуд≥ ұсынады:

+г)қаражидектен, қызылдан, майылдан, бекеден, алмұрттан жасалған кисель және д≥р≥лдек беруд≥

167.  ≥ш≥ хоре€ кез≥нде зақымданатын жүйе: +а)жүйкел≥к

168.∆–¬» (ќ–¬»)мен ауырған балада түнде ит үрген тәр≥зд≥ жөтел, дауысы қырылдап, инспираторлы ент≥гу пайда болған. —≥зд≥ң диагнозыңыз:

+г) жедел стенозды ларинготрахеит

169.Ѕициллиналы профилактикалау жүрг≥з≥лед≥: +в)ревматизмде

јйлық бала ана сүт≥ көпт≥г≥нен осы уақытқа дей≥н нег≥з≥нен ана сүт≥мен қоректенед≥, сирек шырын бер≥лед≥. ƒиспансерлеу кез≥нде балада тем≥р тапшылықты қан аздық анықталған. јурудың пайда болу себеб≥?

+г) қосымша тағамның болмауы.

171. Қанның түрл≥к элементтер≥не келес≥ден басқалардың барлығы жатады:

+г)креатинин

172. Ѕалаға жасанды дем берер алдында өтк≥зу қажет:

+ тыныс жолдарының санаци€сын өтк≥зу

 үнд≥к бала. Ѕойы 52см, 3800г салмақпен туылды. “уылғанда јпгар шкаласы бойынша 8-9 балл. Қарап көргенде: жалпы жағдайы жақсы, тер≥с≥ таза, сарғайған, бала белсенд≥, тамыр соғуы минутына 140 рет, тыныс алуы минутына 46, дене қызуы 36,5—. Ѕаланың жағдайын анықта?

+в) уақытында туылған бала, физиологи€лық сарғаю

∆асанды тамақтандырылған 3 айлық бала тамақтанған кезде және ұйықтағанда желкес≥ терлеп, қорқатын болған. Ѕұл қандай жағдай?

+а) мешелд≥ң алғашқы кезең≥

175. 5 жасар қыз баланың ұйқысы бұзылып, т≥т≥ркенг≥ш болып, көтен ≥шег≥ қышып, зәр≥н ұстай алмауы байқалған. Қандай ≥шек құрты ауруы деп ойлайсыз? +б) энтеробиоз

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1100 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

479 - | 456 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.