Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


A. јнтихол≥нестеразн≥ засоби 2 страница
B. «меншенн€ окислювального обм≥ну у м≥окард≥ внасл≥док блокади фермент≥в циклу  ребсу

C. «меншенн€ енергетичних витрат м≥окарда внасл≥док зниженн€ навантаженн€.

D. «б≥льшенн€ надходженн€ кисню в м≥окар

E. «ниженн€ потреби ≥ зб≥льшенн€ надходженн€ кисню в м≥окар

 

42. ’ворому з д≥агнозом ≥шем≥чна хвороба серц€ призначено анаприл≥н (пропранолол). „им можна по€снити його терапевтичний ефект?

A. *«меншенн€м потреби м≥окарда в кисн≥

B. «меншенн€м чутливост≥ м≥окарда до катехолам≥н≥в

C. «меншенн€м синтезу катехолам≥н≥в у пресинаптичн≥й частин≥ синапсу

D. «меншенн€м викиду катехолам≥н≥в з пресинаптичноњ частини синапсу

E. ѕ≥двищенн€м чутливост≥ м≥окарду до катехолам≥н≥в

 

43. ’ворому дл€ л≥куванн€ ≥шем≥чноњ хвороби серц€ було призначено β - адреноблокатор. „ерез де€кий час у нього зФ€вилис€ кашель, бронхоспазм. якому з перерахованих засоб≥в властива така поб≥чна д≥€?

A. *јнаприл≥н

B. јтенолол

C. “ал≥нолол

D. јдренал≥н

E. ћетопролол

 

44. ’ворий на ≥шем≥чну хворобу серц€ не пов≥домив л≥карю, що в нього бувають напади бронхоспазму. Ћ≥кар призначив препарат, п≥сл€ застосуванн€ €кого серцев≥ бол≥ зменшилис€, але приступи бронхоспазму стали част≥шими. який препарат було призначено?

A. *јнаприл≥н

B. јдренал≥н

C. ћезатон

D. Ќорадренал≥н

E. ≤задрин

 

45. ћолод≥й ж≥нц≥ (28 рок≥в) з метою л≥куванн€ тах≥аритм≥њ л≥кар вир≥шив призначити препарат з групи бета-адреноблокатор≥в. ƒ≥знавшись про те, що ж≥нка маЇ 12 тижн≥в ваг≥тност≥, в≥н призначив л≥карський зас≥б з ≥ншоњ групи. „им зумовлене р≥шенн€ л≥кар€?

A. *ѕ≥двищенн€ тонусу матки та загроза викидн€

B. «ниженн€ р≥вн€ цукру кров≥

C.  олапс

D. –озширенн€м коронарних судин

E. ѕ≥двищенн€ чутливост≥ до катехолам≥н≥в

 

46. ’ворому, 45 рок≥в, у €кого в анамнез≥ бронх≥альна астма, з метою л≥куванн€ г≥пертон≥чноњ хвороби л≥кар вир≥шив призначити препарат ≥з групи адреноблокатор≥в. якому препарату потр≥бно надати перевагу?:

A. *ћетопрололу

B. ћезатону

C. јнаприл≥ну

D. —албутамолу

E. ≤задрину

 

47. ’ворому на г≥пертон≥чну хворобу з супутн≥м обструктивним бронх≥том у склад≥ комплексноњ терап≥њ призначили анаприл≥н. ѕри його застосуванн≥ у хворого виникли напади €духи. « чим повТ€зане виникненн€ даноњ поб≥чноњ д≥њ?

A. *Ѕлокада бета-2-адренорецептор≥в бронх≥в

B. Ѕлокада бета-1-адренорецептор≥в бронх≥в

C. —тимул€ц≥€ бета-2-адренорецептор≥в бронх≥в

D. Ѕлокада альфа-2-адренорецептор≥в бронх≥в

E. —тимул€ц≥€ альфа-1-адренорецептор≥в бронх≥в

 

48. ’ворому на г≥пертон≥чну хворобу був призначений адреноблокатор дл€ зниженн€ артер≥ального тиску. “иск нормал≥зувавс€, але розвинулас€ брадикард≥€. який препарат було застосовано?

A. *јнаприл≥н

B. ѕразозин

C.  лофел≥н

D. ћезатон

E. ¬ерапам≥л

 

49. ’ворий на г≥пертон≥чну хворобу, маЇ ц≥лий р€д супутн≥х захворювань: передсердна аритм≥€, стенокард≥€, хрон≥чний бронх≥т. Ћ≥кар вир≥шив призначити зас≥б ≥з групи бета-адреноблокатор≥в. який це препарат?

A. *ћетопролол

B. –езерп≥н

C. јнаприл≥н

D. ѕ≥ндолол

E. ќкспренолол

 

50. який з нижче перерахованих препарат≥в може бути протипоказаний хворому з г≥пертон≥чною хворобою ≥ супутн≥м цукровим д≥абетом?

A. *јнаприл≥н

B. Ќ≥федип≥н

C. “ал≥нолол

D. ¬ерапам≥л

E.  аптоприл

 

51. ∆≥нц≥ 36 рок≥в, що страждаЇ на ≥шем≥чну хворобу серц€, л≥кар спочатку призначив анаприл≥н. јле зТ€сувавши на€вн≥сть супутнього захворюванн€, в≥н вир≥шив зам≥нити цей зас≥б атенололом. яке захворюванн€ могло бути причиною зам≥ни?

A. *Ѕронх≥альна астма.

B. јртер≥альна г≥пертенз≥€.

C. ¬иразкова хвороба 12-палоњ кишки.

D. ћ≥астен≥€.

E. ’олецистит

 

52. ’ворий поступив у приймальне в≥дд≥ленн€ з д≥агнозом г≥пертензивний криз. ¬ анамнез≥ - астматичний бронх≥т. який адреноблокатор протипоказаний хворому?

A. *јнаприл≥н

B. јтенолол

C. ћетопролол

D. ÷ел≥пролол

E. “ал≥нолол

 

53 ” хворого на цукровий д≥абет п≥сл€ черговоњ ≥нТЇкц≥њ ≥нсул≥ну стан пог≥ршивс€: по€вивс€ неспок≥й, холодний п≥т, тремор к≥нц≥вок, загальна слабк≥сть, запамороченн€. «а допомогою €кого препарату зн≥маютьс€ ц≥ симптоми?

A. *јдренал≥ну г≥дрохлориду

B. Ѕутам≥д

C.  офе≥н-бензоат натр≥ю

D. Ќорадренал≥ну г≥дротартрату

E. √л≥бутид

 

54 ƒо л≥карн≥ швидкоњ допомоги доставили чолов≥ка 63 рок≥в з €вищами колапсу. ƒл€ боротьби з г≥потенз≥Їю л≥кар вибрав норадренал≥н. який механ≥зм д≥њ цього препарату?

A. *јктивац≥€ альфа-1-адренорецептор≥в.

B. јктивац≥€ серотон≥нових рецептор≥в.

C. јктивац≥€ бета-адренорецептор≥в.

D. јктивац≥€ дофам≥нових рецептор≥в.

E. Ѕлокада м-хол≥норецептор≥в.

55 ’ворий на бронх≥альну астму не пов≥домив л≥кар€, що у нього бувають напади стенокард≥њ. Ћ≥кар призначив препарат, п≥сл€ прийому €кого напади бронх≥альноњ астми стали р≥дшими, однак почаст≥шали напади стенокард≥њ. ¬каж≥ть, €кий препарат був призначений?

A. ≤задрин*

B. —альбутамол

C. ≈уф≥л≥н

D.  ромол≥н-натр≥й

E. ‘енотерол

 

56 ” хвороњ на г≥пертон≥чну хворобу, розвинувс€ приступ бронх≥альноњ астми. який зас≥б сл≥д призначити дл€ зн€тт€ приступу?

A. *—албутамол

B. ≤задрин

C. јдренал≥н

D. ≈уф≥л≥н

E. ≈федрин

 

57 ’ворому на г≥пертон≥чну хворобу з супутн≥м обструктивним бронх≥том призначили г≥потензивний зас≥б. „ерез де€кий час у пац≥Їнта почали зТ€вл€тис€ напади задухи, розвинулась виражена брадикард≥€. Ќа ≈ √ в≥дм≥чались ознаки порушенн€ атр≥овентр≥кул€рного проведенн€. ѕри призначенн≥ €кого препарату найб≥льше ≥мов≥рний розвиток под≥бних ефект≥в?

A. *јнаприл≥н

B.  лофел≥н

C.  орданум

D. ¬ерепам≥л

E. –езерп≥н

58 ’ворому на г≥пертон≥чну хворобу з супутн≥м обструктивним бронх≥том в склад≥ комплексноњ терап≥њ призначили анаприл≥н. „ерез де€кий час у хворого почаст≥шали напади задухи. « чим повТ€зане виникненн€ даного поб≥чного ефекту?

A. *Ѕлокада beta2 -адренорецептор≥в бронх≥в

B. Ѕлокада beta1 -адренорецептор≥в бронх≥в

C. —тимул€ц≥€ beta2 -адренорецептор≥в бронх≥в

D. Ѕлокада alpha2 -адренорецептор≥в бронх≥в

E. —тимул€ц≥€ alpha1 -адренорецептор≥в бронх≥в

59 ’ворий 60 рок≥в прот€гом 9 рок≥в хвор≥Ї на цукровий д≥абет, отримуЇ дл€ корекц≥њ г≥пергл≥кем≥њ ≥нсул≥н Ц сем≥ленте. 10 дн≥в тому почав л≥куванн€ г≥пертон≥чноњ хвороби. „ерез годину п≥сл€ прийому г≥потензивного препарату розвинулась г≥погл≥кем≥чна кома. який з перел≥чених препарат≥в м≥г викликати под≥бне €вище?

A. *јнаприл≥н

B. ѕразозин

C. ¬ерапам≥л

D.  аптоприл

E. Ќ≥федип≥н

60 ’ворий 42 рок≥в страждаЇ бронх≥альною астмою. ѕри приступ≥ бронхоспазму л≥кар призначив сальбутамол. яка д≥€ препарату обумовлюЇ л≥кувальний ефект?

A. —тимулюЇ beta2-адренорецептори

B. ЅлокуЇ beta2-адренорецептори

C. —тимулюЇ alpha2-адренорецептори

D. —тимулюЇ alpha1-адренорецептори

E. —тимулюЇ beta1-адренорецептори

61 ’ворому на миготливу аритм≥ю, в анамнез≥ у котрого бронх≥альна астма, треба призначити протиаритм≥чний зас≥б. який препарат з ц≥Їњ групи протипоказан хворому?

A. *јнаприл≥н

B. јймал≥н

C. ¬ерапам≥л

D. Ќ≥федип≥н

E. Ќовокањнам≥д

62 ” молодого чолов≥ка, спортсмена, п≥двищений артер≥альний тиск ≥ сила серцевих скорочень. який з г≥потензивних засоб≥в найб≥льш доц≥льно призначити?

A. *јнаприл≥н

B. ѕразоз≥н

C.  лофел≥н

D. ѕапазол

E. Ќ≥фед≥п≥н

63 ƒо кард≥олог≥чного в≥дд≥ленн€ поступив хворий на ≥шем≥чну хворобу серц€. ƒл€ проф≥лактики напад≥в стенокард≥њ призначено л≥карський зас≥б з групи beta-адреноблокатор≥в. Ќазв≥ть цей препарат:

A. * ћетопролол

B. јтроп≥ну сульфат

C. ћорф≥ну г≥дрохлорид

D. ќкситоцин

E. ‘уросем≥д

 

64 ѕ≥д час оперативного втручанн€ на фон≥ використанн€ г≥грон≥ю р≥зко знизивс€ артер≥альний тиск. ѕредставники €ких груп л≥карських препарат≥в можуть нормал≥зувати артер≥альний тиск‽

A. јльфа-адреном≥метики

B. √англ≥облокатори

C. јльфа-адреноблокатори

D. Ќ-хол≥ном≥метики

E. ћ-хол≥ноблокатори

ƒл€ знеболенн€ ман≥пул€ц≥й, л≥кар-стоматолог пров≥в пров≥дникову анестез≥ю. ” хворого розвинувс€ анаф≥лактичний шок з €вищами бронхоспазму ≥ зниженн€м артер≥ального тиску. який з препарат≥в необх≥дно застосувати в комплексн≥й терап≥њ анаф≥лактичного шоку?

A. јдренал≥ну г≥дрохлорид

B. Ќалоксон

C. ƒ≥азол≥н

D. јтроп≥ну сульфат

E. —альбутамол

ќбер≥ть €к називаЇтьс€ реакц≥€ орган≥зму на повторне введенн€ л≥карського засобу при зниженн≥ г≥пертензивноњ д≥њ адренал≥ну г≥дрохлориду п≥сл€ 2-3 повторних ≥нТЇкц≥й, зроблених з ≥нтервалом 20-30 хвилин

A. *“ах≥ф≥лакс≥€

B. јлерг≥чна реакц≥€

C. —енсиб≥л≥зац≥€

D. ≤д≥осинкраз≥€

E. √≥перактивн≥сть

¬изначте до €коњ фармаколог≥чноњ групи в≥днос€ть л≥карськ≥ засоби, €к≥ звужують судини слизовоњ оболонки носа, ≥ можуть бути використан≥ в Ћќ– практиц≥ дл€ л≥куванн€ гострих рин≥т≥в, носових кровотеч:

A. јльфа-адреном≥метики

B. ѕодразнююч≥

C. —ечог≥нн≥

D. ћ≥отропн≥ спазмол≥тини

E. јнтианг≥нальн≥

” молодого чолов≥ка в аптец≥ виникла носова кровотеча. ѕров≥зор порекомендував застосувати крапл≥ дл€ носу з м≥сцевою судиннозвужуючою д≥Їю.  ровотеча швидко зупинилась. ƒо €коњ фармаколог≥чноњ групи в≥днос€ть застосований пац≥Їнтом препарат‽

A. јльфа-адреном≥метики

B. ѕодразнююч≥

C. —ечог≥нн≥

D. ћ≥отропн≥ спазмол≥тини

E. јнтианг≥нальн≥

“≈ћј 10

 

1. ƒл€ знеболенн€ при операц≥њ на жовчному м≥хур≥ застосували ≥нгал€ц≥йний наркоз, €кий вводили п≥сл€ вступного не≥нгал€ц≥йного наркозу (т≥опентал-натр≥ю). який вид взаЇмод≥њ л≥карських засоб≥в спостер≥гаЇтьс€ при цьому?

A. *јдитивний синерг≥зм

B. ѕотенц≥йований синерг≥зм

C.  онкурентний антагон≥зм

D. Ќеконкурентний антагон≥зм

E. Ќезалежний антагон≥зм

 

2. ƒл€ б≥льш швидкого введенн€ в наркоз хворому застосовано наступну комб≥нац≥ю: азоту закис ≥ фторотан. який це тип взаЇмод≥њ л≥карських засоб≥в?

A. *—умований синерг≥зм

B. —инергоантагон≥зм

C. ѕотенц≥йований синерг≥зм

D. ‘≥зичний антагон≥зм

E. ќпосередкований синерг≥зм

 

3. ƒл€ знеболенн€ при проведенн≥ оперативного втручанн€ хворому вводили засоби дл€ не≥нгал€ц≥йного та ≥нгал€ц≥йного наркозу (пропан≥дид ≥ фторотан). який вид взаЇмод≥њ л≥карських засоб≥в спостер≥гаЇтьс€ при цьому?

A. *јдитивний синерг≥зм

B. ѕотенц≥йований синерг≥зм

C.  онкурентний антагон≥зм

D. Ќеконкурентний антагон≥зм

E. Ќезалежний антагон≥зм

 

4. „олов≥ку 40 рок≥в п≥д час операц≥њ на органах черевноњ порожнини проводили ≥нгал€ц≥йний наркоз за допомогою леткоњ р≥дини. Ќаркоз розвинувс€ через 5 хвилин в≥д початку ≥нгал€ц≥њ, без стад≥њ збудженн€. ѕ≥д час наркозу виникло зниженн€ ј“, брадикард≥€. ѕробудженн€ п≥сл€ наркозу в≥дбулос€ швидко, без п≥сл€операц≥йноњ депрес≥њ. який зас≥б дл€ наркозу був використаний?

A. *‘торотан

B. ≈ф≥р дл€ наркозу

C. «акис азоту

D. ѕропан≥дид

E. √ексенал

 

5. ѕри проведенн≥ оперативного втручанн€ з приводу гострого флегмонозного апендициту, хворому було введено газопод≥бний препарат з групи засоб≥в дл€ ≥нгал€ц≥йного наркозу, €кому властива тривала стад≥€ збудженн€. який препарат був введений пац≥Їнту?

A. *≈ф≥р дл€ наркозу

B. ‘торотан

C. “≥опентал натр≥ю

D. ѕропан≥дид

E. Ќатр≥ю оксибутират

 

6. ” хворого ћ., 48 рок≥в д≥агностовано гострий ≥нфаркт м≥окарду з вираженим больовим синдромом. ƒл€ знеболенн€ було введено препарат з групи засоб≥в дл€ ≥нгал€ц≥йного наркозу, €кому властива виражена анальгезуюча д≥€ та тривала стад≥€ збудженн€. який препарат був введений пац≥Їнту?

A. *«акис азоту

B. ‘торотан

C. “≥опентал натр≥ю

D. ѕропан≥дид

E. Ќатр≥ю оксибутират

 

7. ƒл€ знеболенн€ при обробц≥ оп≥ковоњ поверхн≥ хворому внутр≥шньовенно ввели препарат дл€ короткочасного наркозу. Ќаркоз розвинувс€ через хвилину, п≥д час нього спостер≥галис€ п≥двищенн€ ј“, тах≥кард≥€, п≥двищенн€ тонусу скелетних м`€з≥в. ѕ≥сл€ виходу ≥з наркозу у хворого в≥дзначалис€ дезор≥Їнтац≥€, зоров≥ галюцинац≥њ. який препарат ввели хворому?

A. * етам≥н

B. «акис азоту

C. ≈ф≥р дл€ наркозу

D. “≥опентал натр≥ю

E. «акис азоту

 

8. ∆≥нка 28 рок≥в звернулась до стоматолога з приводу протезуванн€ зуб≥в. ќск≥льки у нењ алерг≥€ до м≥сцевих анестет≥к≥в обробку зуб≥в необх≥дно було провести п≥д загальною анестез≥Їю. який препарат доц≥льно використати дл€ цього, зважаючи на короткочасн≥сть ман≥пул€ц≥њ?

A. *ѕропан≥дид

B. √ексенал

C. Ќатр≥ю оксибутират

D. “≥опентал-натрий

E. ‘торотан

 

9. ’ворому дл€ знеболенн€ при проведенн≥ б≥опс≥њ внутр≥шньовенно ввели препарат, €кий через хвилину викликав наркоз тривал≥стю близько 5 хвилин. ѕ≥д час наркозу в≥дзначалис€ незначне зниженн€ ј“ та короткочасна зупинка диханн€, €ке швидко в≥дновилос€. який препарат застосували?

A. *ѕропан≥дид

B. Ќатр≥ю оксибутират

C. ѕред≥он

D. «акис азоту

E. ‘торотан

 

10. ƒл€ проведенн€ загальноњ анестез≥њ л≥кар-анестез≥олог призначив хворому зас≥б дл€ наркозу пропан≥дид. яка тривал≥сть д≥њ цього препарату?

A. *3 - 5 хв

B. 20 - 30 хв

C. 40 - 60 хв

D. 1,5 - 2 год

E. 30-40 сек

 

11. ƒл€ проведенн€ загальноњ анестез≥њ л≥кар-анестез≥олог призначив хворому зас≥б дл€ наркозу кетам≥н. яка тривал≥сть д≥њ цього препарату при введенн≥ в вену?

A. *5-10 хв

B. 10 - 25 хв

C. 40 - 60 хв

D. 1,5 - 2 год

E. 30-40 сек

 

12. ƒл€ проведенн€ загальноњ анестез≥њ л≥кар-анестез≥олог призначив хворому внутр≥шньовенно зас≥б дл€ наркозу т≥опентал-натр≥ю. яка тривал≥сть д≥њ цього препарату при введенн≥ в вену?

A. *20 - 40 хв

B. 5-10 хв

C. 10 - 15 хв

D. 1,5 - 2 год

E. 30-40 сек

 

13. ƒл€ дос€гненн€ достатньоњ м≥орелаксац≥њ п≥д час проведенн€ оперативного втручанн€ л≥кар-анестез≥олог пров≥в потенц≥йований наркоз: ≥нгал€ц≥йний наркоз ≥ вв≥в м≥орелаксант. Ќайд≥ть цю комб≥нац≥ю.

A. *‘торотан + тубокурарину хлорид

B. “≥опентал натр≥ю + фторотан

C. јзоту закис + кетам≥н

D. ‘торотан + фентан≥л

E. ƒроперидол + еф≥р

 

14. ƒл€ покращенн€ оперативного доступу необх≥дне виражене розслабленн€ скелетних мТ€з≥в. ѕрепарати €коњ фармаколог≥чноњ групи, з наведених, потенц≥юють даний ефект засоб≥в дл€ наркозу:

A. *ћ≥орелаксанти

B. —пазмол≥тики

C. √англ≥облокатори

D. —импатол≥тики

E. јнтихол≥нестеразн≥

 

15. ѕри оперативному втручанн≥ дл€ загальноњ анестез≥њ використано комб≥нац≥ю ≥нгал€ц≥йного анестетика ≥ пох≥дного барб≥туровоњ кислоти. ¬изначте дану комб≥нац≥ю:

A. *‘торотан + т≥опентал натр≥ю

B. ѕромедол + фторотан

C. јзоту закис + кетам≥н

D. ‘торотан + фентан≥л

E. ƒроперидол + еф≥р

 

16. ƒо нейрох≥рург≥чного в≥дд≥ленн€ поступив хворий ≥з травмою черепу. Ѕув встановлений д≥агноз: струс мозку, набр€к мозку, та г≥покс≥€ тканин мозку. ѕризначте хворому л≥кувальний наркоз, €кий можна використати ≥ €к зас≥б боротьби з г≥покс≥Їю.

A. *Ќатр≥ю оксибутират

B. ‘торотан

C. ѕропан≥дид

D.  етам≥н

E. ≈ф≥р дл€ наркозу

 

17. ¬ реан≥мац≥йне в≥дд≥ленн€ поступив хворий у стан≥ гострого порушенн€ мозкового кровооб≥гу. Ћ≥кар призначив препарат з седативною, снотворною, наркозною, антиг≥поксичною, м≥орелаксуючою д≥Їю, €к≥й застосовують дл€ наркозу та при л≥куванн≥ розлад≥в сну. ¬изначте препарат.

A. *Ќатр≥ю оксибутират

B. √ексенал

C. ’лоралг≥драт

D. “≥опентал-натр≥й

E. ƒ≥азепам

 

18. ” в≥дд≥ленн€ пол≥травми доставлено хворого п≥сл€ дорожно-транспортноњ пригоди з струсом мозку. Ћ≥кар призначив препарат дл€ попередженн€ г≥поксичного набр€ку мозку. ¬изначте препарат.

A. *Ќатр≥ю оксибутират

B. √ексенал

C. ’лоралг≥драт

D. “≥опентал-натр≥й

E. ƒ≥азепам

 

19. ¬ неонотальне в≥дд≥ленн€ пологового будинку поступила дитина, що народилас€ у стан≥ асф≥кс≥њ. Ѕуло призначено натр≥ю оксибутират. Ќа €кий л≥кувальний Їфект розраховуЇ л≥кар?

A. *јнтиг≥поксичний

B. Ќаркотичний

C. ѕсихостимулюючий

D. ћ≥орелаксантний

E. јнтидепресивний

 

20. ѕ≥сл€ повторного оперативного втручанн€ з використанн€м того ж самого засобу дл€ ≥нгал€ц≥йного наркозу розвинувс€ гострий токсичний гепатит. який зас≥б був застосований?

A. *‘торотан

B. ≈ф≥р дл€ наркозу

C. «акис азоту

D. ѕропан≥дид

E. √ексенал

 

21. ѕеред проведенн€м ≥нгал€ц≥йного наркозу газопод≥бною речовиною (фторотан) хворому ћ. в вену ввели зас≥б дл€ не≥нгал€ц≥йного наркозу (кетам≥н). « €кою метою це було зроблено?

A. *«апоб≥ганн€ розвитку стад≥њ збудженн€.

B. —тимул€ц≥€ перистальтики кишечнику

C. —тимул€ц≥њ центру диханн€

D. «апоб≥ганн€ розвитку аритм≥њ

E. ѕотенц≥юванн€ м≥орелаксац≥њ.

 

22. ѕеред введенн€м хворого в наркоз л≥кар-анестез≥олог пров≥в премедикац≥ю л≥карським засобом, що переджуЇ ларингоспазм, г≥персал≥вац≥ю та рефлекторну зупинку серц€. ¬изначте даний препарат.

A. *јтроп≥ну сульфат

B. јдренал≥ну г≥дрохлорид

C. ѕрозерин

D. јллоксим

E. ѕ≥рроксан

 

23. ѕеред введенн€м хворому засобу дл€ ≥нгал€ц≥йного наркозу, л≥кар-анестез≥олог призначив препарат дл€ попередженн€ бронхоспазму, г≥персал≥вац≥њ та можливоњ рефлекторноњ зупинки серц€. ¬изначте цей препарат.

A. *јтроп≥ну сульфат

B. Ќорадренал≥ну г≥дротартрат

C. ѕрозерин

D. ƒит≥лин

E. јнаприлин

 

24. ’ворому дл€ вв≥дного наркозу внутр≥шньовенно ввели т≥опентал натр≥ю, п≥сл€ чого розвинувс€ бронхоспазм, п≥дсилилась сал≥вац≥€. ¬веденн€м €кого препарату можливо було б запоб≥гти небажаним ефектам?

A. *јтроп≥ну сульфат

B. јдренал≥ну г≥дрохлорид

C. ѕрозерин

D. ƒит≥лин

E. јнаприлин

 

25. ’ворому з набр€ком легень ввели спирт етиловий. який шл€х введенн€ даного препарату було обрано?

A. *≤нгал€ц≥йний

B. Ќашк≥рний

C. ¬нутр≥шньошк≥рний

D. ѕ≥дшк≥рний

E. ¬нутр≥шньовенний

 

26. « метою з≥гр≥ванн€ п≥сл€ переохолодженн€ хворий використав розчин етилового спирту внутр≥шньо. як впливаЇ спирт етиловий на терморегул€ц≥ю?

A. *«б≥льшуЇтьс€ тепловид≥ленн€

B. «меншуЇтьс€ тепловид≥ленн€

C. «б≥льшуЇтьс€ теплопродукц≥€

D. «меншуЇтьс€ теплопродукц≥€

E. «меншуЇтьс€ тепловид≥ленн€ ≥ теплопродукц≥€

 

27. ѕ≥сл€ внутр≥шнього прийому спирту етилового у хворого розвинулись психо-емоц≥йне збудженн€. як≥ зм≥ни функц≥онального стану людини найб≥льш характерн≥ дл€ даноњ стад≥њ д≥њ препарату:

A. *≈йфор≥€

B. јбстиненц≥€

C. “ах≥ф≥лакс≥€

D. “олерантность

E. «алежн≥сть

 

28. ¬ нарколог≥чному в≥дд≥ленн≥ психоневролог≥чноњ л≥карн≥ хворому призначено тетурам. яке з перерахованих захворювань може бути показанн€м до його застосуванн€.?

A. *јлкогол≥зм

B. √остре отруЇнн€ спиртом етиловим

C. Ќаркоман≥€

D. √остре отруЇнн€ морф≥ном

E. јлкогольний психоз

 

29. ’ворому був призначений препарат, €кий ви€вл€Ї поб≥чну тетурамопод≥бну д≥ю. як≥ продукти треба виключити з харчового рац≥ону даного пац≥Їнта?

A. *јлкогольн≥ напоњ

B. —ир

C. ћолоко

D. ÷итрусов≥

E. ћ'€со

 

30. ’ворому з залежн≥стю до алкоголю л≥кар призначив тетурам. який механ≥зм≥в д≥њ даного препарату?

A. ЅлокуЇ фермент ацетальдег≥ддег≥дрогеназу, що приводить до гальмуванн€ метабол≥зму етилового алкоголю ≥ накопиченню оцтового альдег≥ду

B. јктивуЇ фермент алкогольдег≥дрогеназу и призупин€Ї окисленн€ Їтилового спирту

C. —енсиб≥л≥зуЇ орган≥зм до алкоголю.

D. —тимулюЇ ÷Ќ—.

E. ѕолегшуЇ прот≥канн€ абстинентного синдрому.

 

31 ’ворий при проходженн≥ курсу л≥куванн€ метрон≥дазолом вжив невелику к≥льк≥сть алкоголю, внасл≥док чого розвинулось т€жке отруЇнн€. ѕо€сн≥ть причину отруЇнн€:

A. *Ќакопиченн€ ацетальдег≥ду

B. јлерг≥чна реакц≥€

C. Ќевралг≥чн≥ розлади

D. —ерцево-судинна недостатн≥сть

E. ѕорушенн€ функц≥њ нирок

32 ¬≥дзначте концентрац≥ю етилового спирту, що найб≥льш активну протим≥кробну д≥ю за на€вн≥стю б≥лку у середовищ≥:

A. 70%*

B. 96%

C. 60%

D. 15%

E. 40%

 

33 „олов≥к 55-ти рок≥в доставлений до реан≥мац≥йного в≥дд≥ленн€ без св≥домост≥. «≥ сл≥в родич≥в стало в≥домо, що хворий помилково випив спиртовий розчин нев≥домого виробника. «а даними проведеного обстеженн€ д≥агностовано отруЇнн€ метиловим спиртом. який антидот необх≥дно використати в даному випадку‽

A. ≈танол

B. јцетил цистењн

C. Ќалоксон

D. “етурам

E. ѕротам≥ну сульфат

“≈ћј 11

1. ƒо л≥кар€ звернулась ж≥нка, €ка скаржитьс€ на порушенн€ сну, що повТ€зуЇ з п≥двищеним психо-емоц≥йним навантаженн€м. який зас≥б доц≥льно призначити?

A. *Ќ≥тразепам.

B. ≈там≥нал-натр≥й.

C. ’лоралг≥драт.

D. Ќатр≥€ оксибутират.

E. ƒимедрол

 

2. ∆≥нка скаржитьс€, що п≥сл€ перенесеного нервового потр€с≥нн€ погано спить. якому з перерахованих засоб≥в сл≥д в≥ддати перевагу дл€ л≥куванн€ безсонн€ в даному випадку?

A. *Ќ≥тразепам

B. ‘енобарб≥тал

C. ≈там≥нал-натр≥й

D. Ѕарбам≥л

E. Ѕарб≥тал

 

3. Ќа прийом звернувс€ хворий з≥ скаргами на безсонн€, що викликане емоц≥йними розладами. Ћ≥кар встановив, що безсонн€ повТ€зане з неврозопод≥бним станом. «роб≥ть рац≥ональний виб≥р снод≥йного засобу:

A. *Ќ≥тразепам

B. ‘енобарб≥тал

C. ’лоралг≥драт

D. ≈там≥нал-натр≥й

E. Ћ≥водопа

 

4. ѕац≥ентка скаржитьс€ на безсонн€, що про€вл€Їтьс€ у порушенн≥ процесу засинанн€. Ћ≥кар призначив снод≥йний препарат з транкв≥л≥зуючим типом д≥њ. ¬изначте даний препарат.

A. *Ќ≥тразепам.

B. ≈там≥нал-натр≥й.

C. ’лоралг≥драт.

D. Ќатр≥€ оксибутират.

E. ƒимедрол

 

5. ’ворий 18-ти рок≥в звернувс€ до л≥кар€ з≥ скаргами на безсонн€, що про€вл€Їтьс€ у важкому засинанн≥. Ћ≥кар призначив зас≥б, що викликаЇ сон за рахунок транкв≥л≥зуючоњ д≥њ. який снод≥йний препарат було призначено?

A. *Ќ≥тразепам

B. Ќатр≥ю вальпроат

C. ’лоралг≥драт

D. ‘енобарб≥тал

E. ≈там≥нал-натр≥й

 

6. ѕац≥ентка скаржитьс€ на безсонн€, що про€вл€Їтьс€ у порушенн≥ процессу засинанн€. Ћ≥кар призначив зас≥б, що викликаЇ сон за рахунок транкв≥л≥зуючоњ д≥њ. ¬изначте даний препарат.

A. *Ќ≥тразепам.

B. ≈там≥нал-натр≥й.

C. ’лоралг≥драт.

D. Ќатр≥€ оксибутират.

E. ƒимедрол

 

7. ƒо л≥кар€ звернувс€ хворий, у €кого невроз ≥ порушений процес засинанн€. ѕризначено зас≥б, €кий активуЇ бензод≥азеп≥нов≥ рецептори. ¬изначте даний препарат.

A. *Ќ≥тразепам

B. јм≥назин

C. Ќатр≥ю бром≥д

D. Ќатр≥ю вальпроат

E. ‘енобарб≥тал

 

8. ƒо л≥кар€ звернувс€ хворий з≥ скаргами на порушене засинанн€. ѕризначено сучасний снод≥йний препарат, €кий блокуЇ г≥стам≥нов≥ та м-хол≥но- рецептори ≥ практично не порушуЇ структуру сну. ¬изначте даний препарат.

A. *ƒонормил

B. Ќ≥тразепам

C. Ќатр≥ю бром≥д

D. Ќатр≥ю вальпроат

E. ‘енобарб≥тал

 

9. ’ворому, що звернувс€ до л≥кар€ з≥ скаргами на розлади сну, призначили ефективний, сучасний снод≥йний зас≥б, що практично не впливаЇ на фазу Ушвидкого снуФ. ¬изначте препарат.

A. *«оп≥клон.

B. ‘енобарб≥тал.

C. “≥опентал-натр≥й.

D. ƒ≥медрол.

E. јм≥назин.

 

10. ’ворому, що скаржитьс€ на безсонн€, л≥кар призначив н≥тразепам. який механ≥зм снод≥йноњ д≥њ даного засобу?

A. *—тимул€ц≥€ бензод≥азеп≥нових рецептор≥в

B. Ѕлокада бензод≥азеп≥нових рецептор≥в

C. Ѕлокада √јћ -рецептор≥в

D. Ѕлокада г≥стам≥нових рецептор≥в

E. —тимул€ц≥€ серотон≥нових рецептор≥в

 

11. ’ворому, що скаржитьс€ на безсонн€, л≥кар призначив н≥тразепам. ¬пливом на €к≥ структури центральноњ нервовоњ системи по€снюЇтьс€ снод≥йна д≥€ препарату?

A. *Ѕензод≥азеп≥нов≥ рецептори

B. јдренорецептори

C. ’ол≥норецептори

D. √≥стам≥нов≥ рецептори

E. —еротон≥нов≥ рецептори

 

12. ’ворому, що скаржитьс€ на безсонн€, л≥кар призначив н≥тразепам. яким чином препарат впливаЇ на рецептори центральноњ нервовоњ системи?

A. *—тимулюЇ бензод≥азеп≥нов≥ рецептори

B. —тимулюЇ √јћ -рецептори

C. —тимулюЇ г≥стам≥нов≥ рецептои

D. —тимулюЇ ƒ2-дофам≥нов≥ рецептори

E. —тимулюЇ серотон≥нов≥ рецептори

 

13. ’ворому, що страждаЇ на безсонн€, л≥кар призначив н≥тразепам. Ѕезсонн€ зникло на де€кий час, але пот≥м воно з'€вилось знов, незважаючи на використанн€ засобу. « €ким €вищем пов'€зано зменшенн€ ефекту н≥тразепаму?

A. *«виканн€м

B. —енсиб≥л≥зац≥Їю

C.  умул€ц≥Їю

D. ѕристрастю

E. ≤д≥осинкраз≥Їю

 

14. ѕац≥Їнтка, що страждаЇ на безсонн€, приймала снод≥йний зас≥б. Ѕезсонн€ зникло на де€кий час, але пот≥м воно з'€вилось знов, незважаючи на використанн€ препарату. « €ким €вищем пов'€зано зменшенн€ ефекту медикаменту?

A. *«виканн€м

B. —енсиб≥л≥зац≥Їю

C.  умул€ц≥Їю

D. ѕристрастю

E. ≤д≥осинкраз≥Їю

 

15. ’ворому з метою л≥куванн€ безсонн€ був призначений н≥тразепам. Ќа 10 день л≥куванн€ хворий знову звернувс€ до л≥кар€ з≥ скаргами на в≥дсутн≥сть снод≥йного ефекту в≥д попередньоњ дози препарату. ¬каж≥ть, €к називаЇтьс€ таке ускладненн€ фармакотерап≥њ.

A. *“олерантн≥сть

B.  умул€ц≥€

C. —енсиб≥л≥зац≥€

D. “ах≥ф≥лакс≥€

E. ≤д≥осинкраз≥€

 

16. ¬родовж 3 м≥с€ц≥в ж≥нка, що страждаЇ безсонн€м, приймала снод≥йн≥ засоби групи барб≥турат≥в. ѕ≥сл€ в≥дм≥ни препарату у ж≥нки в≥дновилось безсонн€, значно знизивс€ апетит, з`€вились агресивн≥сть, тремор к≥нц≥вок. яке ускладненн€ фармакотерап≥њ барб≥туратами виникло у хвороњ?

A. *‘≥зична ≥ псих≥чна залежн≥сть

B. “ах≥ф≥лакс≥€

C. —енсиб≥л≥зац≥€

D. «виканн€ до препарат≥в

E. ‘ункц≥ональна кумул€ц≥€

 

17. ƒо л≥кар€ звернулась ж≥нка, €ка тривалий час приймала барб≥турати дл€ л≥куванн€ безсонн€. ѕац≥Їнтка скаржитьс€ на порушенн€ самопочутт€, €ке виникло п≥сл€ в≥дм≥ни препарату Ц безсонн€, зниженн€ апетиту, драт≥влив≥сть, тремор к≥нц≥вок. Ќа €ке ускладненн€ фармакотерап≥њ барб≥туратами вказують так≥ симптоми?

A. *ћедикаментозна залежн≥сть

B. “ах≥ф≥лакс≥€

C. —енсиб≥л≥зац≥€

D. «виканн€ до препарат≥в

E. ‘ункц≥ональна кумул€ц≥€

 

18. ѕац≥Їнтка, €ка тривалий час приймала снод≥йний зас≥б з групи пох≥дних барб≥туровоњ кислоти, скаржитьс€ на порушенн€ самопочутт€, що виникло п≥сл€ в≥дм≥ни препарату Ц безсонн€, зниженн€ апетиту, агресивн≥сть, мТ€зову слабк≥сть. Ќа €ке ускладненн€ фармакотерап≥њ вказують так≥ симптоми?

A. *Ћ≥карська залежн≥сть

B. “ах≥ф≥лакс≥€

C. —енсиб≥л≥зац≥€

D. «виканн€ до препарат≥в

E. ‘ункц≥ональна кумул€ц≥€

 

19. ¬ невролог≥чн≥й кл≥ниц≥ знаходитьс€ хворий, страждаючий великими судомними нападами (grand mal) с втратой св≥домост≥, мимов≥льним сечовипусканн€м та наступною амнез≥Їю. який зас≥б из перерахованих сл≥д використати дл€ л≥куванн€ grand mal?

A. *Ќатр≥ю вальпроат

B. ƒ≥азепам

C. јм≥назин.

D. ≈тосуксим≥д

E. јм≥триптил≥н

 

20. ∆≥нка 56 рок≥в знаходитьс€ на обл≥ку психоневролог≥чного диспансеру у звТ€зку з еп≥лепс≥Їю, а точн≥ше малими припадками (petit mal). який препарат найб≥льш ефективний в цьому випадку?

A. *≈тосуксим≥д.

B. ‘енобарб≥тал.

C. ÷иклодол.

D. Ћеводопа.

E. ƒифен≥н

 

21. Ћ≥кар обговорював з колегами застосуванн€ нового протиеп≥лептичного засобу Ц натр≥ю вальпроату. який можлив≥й механ≥зм д≥њ препарату?

A. *ѕригн≥ченн€ активност≥ ферменту √јћ -трансферази

B. —тимул€ц≥€ активност≥ ферменту √јћ -трансферази

C. ѕригн≥ченн€ активност≥ —а2+залежноњ ј“‘-ази

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 769 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

542 - | 434 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.191 с.