Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ та рекомендац≥њ щодо зм≥сту контрольних роб≥т за темами
¬ар≥ант є 1:

 

«апитанн€ до контрольноњ роботи:

1. ѕредмет регулюванн€ ƒержавного права заруб≥жних крањн та основн≥ групи правов≥дносин, що його складають.

2. ѕон€тт€ виборчого права, форми та принципи його реал≥зац≥њ в заруб≥жних крањнах. ¬иборч≥ цензи.

3. ѕор≥вн€ти пор€док формуванн€, структуру та коло повноважень парламент≥в ¬еликобритан≥њ та ‘–Ќ.

4. «адача.

” крањн≥ д≥Ї мажоритарна система абсолютноњ б≥льшост≥ в два тури. √олоси за трьох кандидат≥в розпод≥лилис€ в такий спос≥б: ѕерший - 4 тис., ƒругий - 3,5 тис., “рет≥й - 2,5 тис.

¬изначте хто буде обраний? ” €кому тур≥? ќбірунтуйте свою в≥дпов≥дь.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

ќпрацьовуючи перше питанн€ контрольноњ роботи, треба надати обірунтоване визначенн€ державного права заруб≥жних крањн у трьох аспектах: 1) €к науки, 2) €к галуз≥ права, 3) €к навчальноњ дисципл≥ни. –озкриваючи кожний з аспект≥в необх≥дно визначити предмет державного права заруб≥жних крањн. ќсобливу увагу, в межах цього питанн€, сл≥д прид≥лити предмету державного права заруб≥жних крањн €к галуз≥ права та тим правов≥дносинам, €к≥ його складають. ¬≥дпов≥даючи на питанн€ про основн≥ групи правов≥дносин що складають предмет державного права заруб≥жних крањн €к галуз≥ права не варто обмежуватис€ одн≥Їю концепц≥Їю, доц≥льно розкрити це питанн€ €комога ширше.

–озкриваючи друге питанн€ роботи, необх≥дно в≥дзначити, що у б≥льшост≥ сучасних крањн вибори Ї Їмним елементом сусп≥льно-пол≥тичного житт€, представл€ючи собою основну форму волеви€вленн€ населенн€ та форму реал≥зац≥њ народного суверен≥тету €к одного з основних конституц≥йних принцип≥в. Ќеобх≥дно розкрити сутн≥сть вибор≥в, а через нењ ≥ сутн≥сть виборчого права у вс≥х його значенн€х та аспектах (обТЇктивному, субТЇктивному, активному, пасивному). ѕри цьому варто звернути увагу на те, що субТЇктивне виборче право належить до пол≥тичних прав громад€н, а обТЇктивне Ц Ї одним з найважлив≥ших ≥нститут≥в конституц≥йного (державного) права. ¬ межах цього питанн€ необх≥дно, також, розгл€нути що таке принцип виборчого права, визначити њхнЇ коло, а також дати обірунтоване розТ€сненн€ щодо зм≥сту кожного з цих принцип≥в. ¬ контекст≥ розгл€ду питанн€ про принципи виборчого права у заруб≥жних крањнах необх≥дно проанал≥зувати пон€тт€ та сутн≥сть виборчих ценз≥в.

–озкриваючи третЇ питанн€ необх≥дно провести пор≥вн€льний анал≥з конституц≥йно-правового статусу парламент≥в двох крањн на приклад≥ парламент≥в ¬еликобритан≥њ та ‘едеративноњ республ≥ки н≥меччина.

ƒл€ усп≥шного вир≥шенн€ практичноњ задач≥ треба звернутис€ до теми Ђ онституц≥йн≥ форми безпосередньоњ демократ≥њ в заруб≥жних крањнахї та керуючись в≥домост€ми стосовно пон€тт€ та класиф≥кац≥њ виборчих систем в заруб≥жних крањнах, орган≥зац≥њ та пор€дку проведенн€ вибор≥в, а також основних стад≥й виборчого процесу, надати обірунтовану в≥дпов≥дь на запитанн€ сформульоване у практичн≥й задач≥.

–екомендований перел≥к л≥тератури до контрольноњ роботи є 1:

1. јвтономов ј.—.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник.- ћ.: ѕроспект: “  ¬елви, 2008.

2. јндреева √.Ќ.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник.- ћ.: Ёксмо, 2005.

3. јрановский  .¬. √осударственное право зарубежных стран: ”чебн. ѕос.- ћ.: »ƒ Ђ‘ќ–”ћї »Ќ‘ј-ћ, 2000.

4. ∆акке ∆.ѕ.  онституционное право и политические институты: ”чеб. пос.- ћ.: ёристъ, 2002.

5.  онституц≥њ заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ¬.ќ. —ерьог≥на. - ’.: ‘≤ЌЌ, 2009.

6. ƒержавне право заруб≥жних крањн:ќсоблива частина / «а заг.ред. ¬.ќ. —ерьог≥на. Ц ’.: ’Ќ”¬ƒ, 2011.

7.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “. 1-2. ќбща€ часть/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1996.

8.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.3 ќсобенна€ часть: —траны ≈вропы/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1998.

9.  онституционное право государств ≈вропы: ”чеб.пос./ ќтв.ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: ¬олтерс  лувер, 2005.

10.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник/ ѕод общ. ред. ћ.¬. Ѕагла€, ё.». Ћейбо. Ћ.ћ. Ёнтина. - ћ.: »здат. гр. Ќќ–ћј-»Ќ‘–ј-ћ, 2004.

11.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: Ќавч. пос≥б. / «а заг. –ед. ¬.ќ. –≥€ки. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2002.

12. ѕравовые системы стран мира / ќтв. ред. ј.я. —ухарев. Ц 3-е изд.- ћ.: Ќќ–ћј, 2003.

13. “имофеева –.√.  онституционное право зарубежных стран:  урс лекций со схемами. - ћ.: »ћѕЁ ѕјЅЋ»Ў, 2004.

14. Ўаповал ¬.ћ. ƒержавний лад крањн св≥ту: ƒов≥дник.  ., 1999.

15. Ўаповал ¬.ћ.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: п≥дручник. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008.

16. Ўувалова ¬.ј.ѕравовое положение главы государства в системе высших органов власти и управлени€ зарубежных стран. - ’арьков: ’»¬ƒ, 1994.

¬ар≥ант є 2:

 

«апитанн€ до контрольноњ роботи:

1. ѕон€тт€ та ознаки конституц≥йно-правовоњ норми.  ласиф≥кац≥€ зовн≥шн≥х форм вираженн€ конституц≥йно-правових норм.

2. ѕон€тт€ та види виборчих систем з заруб≥жних крањнах. ќсобливост≥ орган≥зац≥њ виборчого процесу в межах р≥зних виборчих систем.

3. ѕор≥вн€ти конституц≥йно-правовий статус глави держави ¬еликобритан≥њ та япон≥њ.

4. «адача.

ѕарламент держави ј проголосував за дов≥ру ур€ду, €кий був сформований парт≥йною б≥льш≥стю у парламент≥. ѕрезидент своњм декретом призначив ур€д, проте не включив до його складу двох член≥в в≥д одн≥Їњ з опозиц≥йних парт≥й.

¬изначте €ка форма правл≥нн€ допускаЇ под≥бний пор€док формуванн€ ур€ду. ќбірунтуйте свою в≥дпов≥дь.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

–озкриваючи перше питанн€, варто звернутис€ до ƒержавного права заруб≥жних крањн в аспект≥ науки та галуз≥ права. ¬ межах в≥дпов≥д≥ на це запитанн€ необх≥дно надати визначенн€ конституц≥йно-правовоњ норми, вказати основн≥ ознаки та властивост≥ конституц≥йно-правових норм, а також згадати основн≥ р≥зновиди таких норм. “акож п≥д час в≥дпов≥д≥ на це запитанн€ необх≥дно згадати, що Ї зовн≥шньою формою вираженн€ конституц≥йно-правових норм та навести класиф≥кац≥ю таких форм.

–озкриваючи друге питанн€, треба розгл€нути ≥нститут виборчоњ системи, дл€ чого необх≥дно дати визначенн€ пон€тт€ виборчоњ системи у вузькому та широкому значенн€х, навести класиф≥кац≥ю виборчих систем та вказати основн≥ в≥дм≥нност≥ м≥ж ними. ѕ≥д час роботи, треба звернути увагу на особливост≥ орган≥зац≥њ ≥ пор€дку проведенн€ вибор≥в за р≥зними виборчими системами,а також вид≥лити основн≥ стад≥њ виборчого процесу та охарактеризувати њх. ќкрему увагу сл≥д привернути так≥й важлив≥й стад≥њ виборчого процесу, €к визначенн€ результат≥в голосуванн€.

–озкриваючи третЇ питанн€, необх≥дно дати визначенн€ пон€тт€ Углава державиФ та надати класиф≥кац≥ю р≥зновид≥в гол≥в держав, п≥сл€ чого необх≥дно провести пор≥вн€льний анал≥з конституц≥йно-правового статусу гол≥в держав двох крањн на приклад≥ гол≥в держав ¬еликобритан≥њ та япон≥њ. ѕри цьому варто ви€вити особливост≥ правового положенн€ монарха. ¬изначити, €кими чинниками обумовлюЇтьс€ юридичний ≥ фактичний статус глави держави взагал≥ та при конституц≥йноњ монарх≥њ зокрема. ј саме: проанал≥зувати повноваженн€ глави держави, розкрити значенн€ ≥нституту УветоФ та визначити його види. –озгл€нути питанн€ щодо в≥дпов≥дальност≥ глави держави та розкрити пон€тт€ ≥нституту контрасигнатури.

ƒл€ усп≥шного вир≥шенн€ практичноњ задач≥ необх≥дно ще раз пригадати ≥снуюч≥ форми правл≥нн€ в заруб≥жних крањнах та њхн≥ ознаки, що складають основн≥ в≥дм≥нност≥ м≥ж ними. ѕри цьому особливу увагу сл≥д звернути на взаЇмод≥ю м≥ж законодавчою та виконавчою гилками влади на р≥вн≥ окремих ≥нститут≥в, що вход€ть до складу цих гилок.

–екомендований перел≥к л≥тератури до контрольноњ роботи є 2:

1. јвтономов ј.—.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник.- ћ.: ѕроспект: “  ¬елви, 2008.

2. јрановский  .¬. √осударственное право зарубежных стран: ”чебн. ѕос.- ћ.: »ƒ Ђ‘ќ–”ћї »Ќ‘ј-ћ, 2000.

3. ∆ук Ќ. —истема стримувань ≥ противаг у державному апарат≥: витоки та основний зм≥ст // ¬≥сник јкадем≥њ правових наук. - 2003. - є4 -—.52-62

4.  онституции зарубежных государств: ”чеб. ѕособие / —ост. ¬.¬. ћаклаков. Ц 5-ое изд., перераб. » доп. Ц ћ.: ¬олтерс  лувер, 2006.

5.  онституц≥њ заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. –ед. ¬.ќ. —ерьог≥на. - ’.: ‘≤ЌЌ, 2009.

6. ƒержавне право заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник. ќсоблива частина / «а заг. ред.. ¬.ќ. —ерьог≥на. ’.:’Ќ”¬ƒ, 2011.

7.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “. 1-2. ќбща€ часть/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1996.

8.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.3 ќсобенна€ часть: —траны ≈вропы/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1998.

9.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.4. ќсобенна€ часть: —траны јмерики и јзии / ќтв.ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ќќ–ћј, 2001.

10.  онституционное право государств ≈вропы: ”чеб.пос./ ќтв.ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: ¬олтерс  лувер, 2005.

11.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник/ ѕод общ. ред. ћ.¬. Ѕагла€, ё.». Ћейбо. Ћ.ћ. Ёнтина. - ћ.: »здат. гр. Ќќ–ћј-»Ќ‘–ј-ћ, 2004.

12.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: Ќавч. пос≥б. / «а заг. –ед. ¬.ќ. –≥€ки. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2002.

13. Ћапшина ».≈.  онституционное право зарубежных стран: в вопросах и ответах: ”чеб. пос. - ћ.: ѕроспект, 2004.

14. ѕравовые системы стран мира / ќтв. ред. ј.я. —ухарев. Ц 3-е изд.- ћ.: Ќќ–ћј, 2003.

15. Ўаповал ¬.ћ. ƒержавний лад крањн св≥ту: ƒов≥дник.  ., 1999

16. Ўаповал ¬.ћ.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: п≥дручник. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008

17. Ўувалова ¬.ј.ѕравовое положение главы государства в системе высших органов власти и управлени€ зарубежных стран. - ’арьков: ’»¬ƒ, 1994.

¬ар≥ант є 3:

 

«апитанн€ до контрольноњ роботи:

1. ѕон€тт€ конституц≥њ та њњ значенн€ дл€ орган≥зац≥њ та д≥€льност≥ заруб≥жних крањн. ‘ункц≥њ та юридичн≥ властивост≥ конституц≥й.

2. ѕон€тт€ системи вищих орган≥в держаноњ влади заруб≥жних крањн. –≥зновиди систем вищих орган≥в держаноњ влади заруб≥жних крањн та њх ознаки.

3. ѕор≥вн€ти зм≥ст конституц≥йно-правового статусу особи та форму його закр≥пленн€ в конституц≥€х —Ўј та Ѕразил≥њ.

4. «адача

ѕрезидент —Ўј Ц глава держави в президентськ≥й республ≥ц≥ за згодою —енату призначив м≥н≥стром осв≥ти м≥стера —м≥та. Ќижн€ палата Ц ѕалата представник≥в заперечуЇ проти призначенн€ ≥ прийн€ла р≥шенн€ про недов≥ру м≥стеру —м≥ту.

як повинен д≥€ти президент: ј - усунути м≥н≥стра; Ѕ - лишити його на посад≥; ¬ - звернутис€ до —енату Ц верхньоњ палати, щоб вона п≥дтвердила свою згоду про призначенн€ м≥стера —м≥та; √ - розпустити парламент ≥з призначенн€м дати нових вибор≥в. ќбірунтуйте свою в≥дпов≥дь.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

–озкриваючи перше питанн€ контрольноњ роботи, сл≥д звернутис€ до теми основи теор≥њ конституц≥њ, €ка Ї одн≥Їю з базових у курс≥ навчальноњ дисципл≥ни державне право заруб≥жних крањн €к. ¬ межах в≥дпов≥д≥ на це запитанн€ необх≥дно навести визначенн€ конституц≥њ у вс≥х можливих значенн€х (юридичному, фактичному, матер≥альному, формальному), а також проанал≥зувати значенн€ конституц≥њ дл€ орган≥зац≥њ та д≥€льност≥ р≥зних заруб≥жних крањн. —л≥д, також, перел≥чити та розкрити зм≥ст функц≥й ≥ юридичних властивостей конституц≥њ €к основного закону держави ≥ сусп≥льства..

ƒаючи в≥дпов≥дь на друге питанн€, необх≥дно перш за все надати визначенн€ пон€тт€ система вищих орган≥в державноњ влади заруб≥жних крањн. –азом ≥з визначенн€м сл≥д вид≥лити ключов≥ ознаки, що формують це пон€тт€ та одночасно надають критер≥њ дл€ розмежуванн€ основних моделей систем вищих орган≥в державноњ влади заруб≥жних крањн та привести р≥зновиди систем вищих орган≥в влади, опираючись на њх характерн≥ ознаки. ƒл€ цього треба проанал≥зувати цю систему, визначити ≥нститути, з €ких вона складаЇтьс€, звертаючи особливу увагу на њхн≥ функц≥њ, повноваженн€ та взаЇмозвТ€зки.

–озкриваючи третЇ питанн€ контрольноњ роботи, необх≥дно вказати що Ї конституц≥йно-правовий статус особи, з €ких елемент≥в в≥н складаЇтьс€ у держав≥, €ким чином закр≥плюЇтьс€. ¬раховуючи наведен≥ аспекти сл≥д розгл€нути пон€тт€ та елементи правового статусу особи, а також спос≥б його конституц≥йного закр≥пленн€ на приклад≥ двох крањн Ц —Ўј та Ѕразил≥њ. ѕри цьому варто звертати увагу на основн≥ п≥дходи до розвТ€занн€ проблеми конституц≥йно-правового закр≥пленн€ прав людини, правового статусу особи, €к≥ склалис€ в ≥стор≥њ пол≥тико-правовоњ думки, юридичн≥й практиц≥, звичаЇвому прав≥ зазначених народ≥в.

ƒл€ усп≥шного вир≥шенн€ практичноњ задач≥ сл≥д пригадати засади та принципи орган≥зац≥њ системи вищих орган≥в державноњ влади —Ўј, функц≥њ та повноваженн€ њњ окремих ≥нститут≥в та њх сп≥вв≥дношенн€ м≥ж собою. ќбрати з пропонованих вар≥ант≥в в≥рну в≥дпов≥дь та обірунтувати св≥й виб≥р.

–екомендований перел≥к л≥тератури до контрольноњ роботи є 3:

1. јрановский  .¬. √осударственное право зарубежных стран: ”чебн. ѕос.- ћ.: »ƒ Ђ‘ќ–”ћї »Ќ‘ј-ћ, 2000.

2. ∆ук Ќ. —истема стримувань ≥ противаг у державному апарат≥: витоки та основний зм≥ст // ¬≥сник јкадем≥њ правових наук. - 2003. - є4 -—.52-62

3.  онституции зарубежных государств: ”чеб. ѕособие / —ост. ¬.¬. ћаклаков. Ц 5-ое изд., перераб. и доп. Ц ћ.: ¬олтерс  лувер, 2006.

4.  онституц≥њ заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. –ед. ¬.ќ. —ерьог≥на. - ’.: ‘≤ЌЌ, 2009.

5. ƒержавне право заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник. ќсоблива частина / «а заг. ред. ¬.ќ.—ерьог≥на. ’.:’Ќ”¬ƒ, 2011.

6.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “. 1-2. ќбща€ часть/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1996.

7.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.4. ќсобенна€ часть: —траны јмерики и јзии / ќтв.ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ќќ–ћј, 2001.

8.  онституционное право государств ≈вропы: ”чеб.пос./ ќтв.ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: ¬олтерс  лувер, 2005.

9.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник/ ѕод общ. ред. ћ.¬. Ѕагла€, ё.». Ћейбо. Ћ.ћ. Ёнтина. - ћ.: »здат. гр. Ќќ–ћј-»Ќ‘–ј-ћ, 2004.

10.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: Ќавч. пос≥б. / «а заг. –ед. ¬.ќ. –≥€ки. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2002.

11. ћишин ј.ј.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник. - 8-е изд., перераб. и доп. - ћ.: ёстицинформ, 2001.

12. ѕравовые системы стран мира / ќтв. ред. ј.я. —ухарев. Ц 3-е изд.- ћ.: Ќќ–ћј, 2003.

13. Ўаповал ¬.ћ. ƒержавний лад крањн св≥ту: ƒов≥дник.  ., 1999

14. Ўаповал ¬.ћ.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: п≥дручник. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008

15. Ўувалова ¬.ј.ѕравовое положение главы государства в системе высших органов власти и управлени€ зарубежных стран. - ’арьков: ’»¬ƒ, 1994.

¬ар≥ант є 4:

«апитанн€ до контрольноњ роботи:

1.  ласиф≥кац≥€ конституц≥й, пор€док њх розробки, прийн€тт€ та зм≥ни.

2. ѕарламенти та парламентаризм в заруб≥жних крањнах. ѕор€док формуванн€, структура та характеристика повноважень парламент≥в заруб≥жних крањн.

3. ѕор≥вн€ти конституц≥йно-правовий статус виконавчоњ г≥лки влади ‘ранц≥њ та јргентини.

4. «адача

‘ранц≥€ д≥литьс€ на рег≥они (њх б≥льш 20), у кожному з них на м≥сцевому р≥вн≥ функц≥онуЇ виборна рада та призначуваний представник державноњ влади Ц префект, €кий контролюЇ законн≥сть д≥€льност≥ ради.

якою державою Ї ‘ранц≥€: ј - централ≥зована ун≥тарна держава; Ѕ - децентрал≥зована ун≥тарна держава; ¬ - рег≥онал≥стська держава; √ - в≥дносно централ≥зована ун≥тарна держава. ќбірунтуйте свою в≥дпов≥дь.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

–озкриваючи перше питанн€ контрольноњ роботи, необх≥дно звернутис€ до державного права заруб≥жних крањн €к науки та галуз≥ права. ѕроанал≥зувати пол≥тичне та соц≥альне значенн€ конституц≥њ дл€ демократичноњ держави та громад€нського сусп≥льства. ѕоказати ≥сторичн≥ етапи розвитку конституц≥онал≥зму та, спираючись на його сучасн≥ положенн€, показати класиф≥кац≥ю конституц≥й, пор€док њх розробки та прийн€тт€, а також внесенн€ до них зм≥н. ѕро≥люструвати прикладами з р≥зних заруб≥жних крањн.

–озкриваючи друге питанн€, потр≥бно дати визначенн€ та розмежувати пон€тт€ УпарламентФ та УпарламентаризмФ. «вернути увагу на те, що ц≥ пон€тт€ взаЇмоповТ€зан≥, взаЇмообумовлен≥, але не тотожн≥. ¬изначити м≥сце та роль парламенту в систем≥ вищих орган≥в державноњ влади при р≥зних формах правл≥нн€. –озгл€нути пор€док формуванн€, структуру парламент≥в. Ќавести приклади. ¬≥дм≥тити компетенц≥ю та пор€док роботи парламент≥в. ѕроанал≥зувати ≥нститут парламентського контролю та його значенн€ дл€ сп≥вв≥дношенн€ парламент≥в з виконавчою г≥лкою влади. –озгл€нути систему Устримувань та противагФ.

–озкриваючи третЇ питанн€, необх≥дно надати визначенн€ пон€ттю виконавча г≥лка влади, а також вказати њњ м≥сце у систем≥ орган≥в державноњ влади визначене сучасною наукою державного права заруб≥жних крањн. “акий анал≥з повинен включати до себе належн≥ ≥нститути, €ки вход€ть до виконавчоњ гилки влади. ѕри цьому необх≥дно спиратис€ на конкретн≥ приклади функц≥онуванн€ виконавчоњ влади у ‘ранц≥њ та јргентин≥.

ƒл€ усп≥шного вир≥шенн€ практичноњ задач≥ треба згадати основн≥ форми пол≥тико-територ≥ального устрою заруб≥жних крањн та, спираючись на це, обрати в≥рну в≥дпов≥дь. ¬≥дпов≥дь обірунтовано довести.

–екомендований перел≥к л≥тератури до контрольноњ роботи є 4:

1. јвтономов ј.—.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник.- ћ.: ѕроспект: “  ¬елви, 2008.

2. јндреева √.Ќ.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник.- ћ.: Ёксмо, 2005.

3. ∆ук Ќ. —истема стримувань ≥ противаг у державному апарат≥: витоки та основний зм≥ст // ¬≥сник јкадем≥њ правових наук. - 2003. - є4 -—.52-62

4.  онституции зарубежных государств: ”чеб. ѕособие / —ост. ¬.¬. ћаклаков. Ц 5-ое изд., перераб. » доп. Ц ћ.: ¬олтерс  лувер, 2006.

5.  онституц≥њ заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. –ед. ¬.ќ. —ерьог≥на. - ’.: ‘≤ЌЌ, 2009.

6. ƒержавне право заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред..¬.ќ. —ерьог≥на. Ц ’.: ’Ќ”¬ƒ, 2011.

7.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “. 1-2. ќбща€ часть/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1996.

8.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.3 ќсобенна€ часть: —траны ≈вропы/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1998.

9.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.4. ќсобенна€ часть: —траны јмерики и јзии / ќтв.ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ќќ–ћј, 2001.

10.  онституционное право зарубежных стран в вопросах и ответах: ”чеб.-метод. пос./ ѕод ред. ј.¬. ћалько. Ц ћ.: ёристъ, 2003.

11.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник/ ѕод общ. ред. ћ.¬. Ѕагла€, ё.». Ћейбо. Ћ.ћ. Ёнтина. - ћ.: »здат. гр. Ќќ–ћј-»Ќ‘–ј-ћ, 2004.

12. „иркин ¬.≈.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник. - ћ.: ёристъ, 2003.

13.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: Ќавч. пос≥б. / «а заг. –ед. ¬.ќ. –≥€ки. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2002.

14. Ћапшина ».≈.  онституционное право зарубежных стран: в вопросах и ответах: ”чеб. пос. - ћ.: ѕроспект, 2004.

15. ѕравовые системы стран мира / ќтв. ред. ј.я. —ухарев. Ц 3-е изд.- ћ.: Ќќ–ћј, 2003.

16. “имофеева –.√.  онституционное право зарубежных стран:  урс лекций со схемами. - ћ.: »ћѕЁ ѕјЅЋ»Ў, 2004.

17. Ўаповал ¬.ћ.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: п≥дручник. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008.

¬ар≥ант є 5:

«апитанн€ до контрольноњ роботи:

1. ѕон€тт€ сусп≥льного ладу. ≈лементи сусп≥льного ладу у сучасних заруб≥жних крањнах.

2. √лава держави в заруб≥жних крањнах.  ласиф≥кац≥€ гол≥в держав у заруб≥жних крањнах за пор€дком зам≥щенн€ посади, структурою та колом повноважень.

3. ѕор≥вн€ти конституц≥йно-правовий статус парламент≥в  анади та ѕ≥вденно-јфриканськоњ республ≥ки.

4. «адача.

” ≥нд≥йському штат≥ ¬ихор виникло безладд€.  аб≥нет дав президенту республ≥ки пораду ввести в штат≥ надзвичайний стан. ѕрезидент не погодивс€ ≥ видав прокламац≥ю про введенн€ в штат≥ президентського правл≥нн€.

ўо, в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ≤нд≥њ, означаЇ надзвичайний стан та президентське правл≥нн€. „и в≥рно вчинив ѕрезидент, обірунтуйте в≥дпов≥дь.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

ѕ≥д час в≥дпов≥д≥ на перше запитанн€ контрольноњ роботи њњ виконавцю необх≥дно зТ€сувати, що таке сусп≥льний лад (дл€ цього сл≥д проанал≥зувати к≥лька визначень, €к≥ надаЇ наука державного права заруб≥жних крањн, а також основн≥ аспекти, що формують це пон€тт€) та визначити сп≥вв≥дношенн€ цього пон€тт€ ≥з пон€тт€ми державний та конституц≥йний лад. ѕроанал≥зувати елементи сусп≥льного ладу сучасних заруб≥жних крањн. ѕро≥люструвати досл≥дженн€ конкретними прикладами з конституц≥йного права окремих крањн.

–озкриваючи друге питанн€, необх≥дно визначити пон€тт€ Углава державиФ, а також навести основн≥ види гол≥в держав ≥з зазначенн€м њхн≥х характерних ознак. ѕотр≥бно визначити, €кими чинниками обумовлюЇтьс€ юридичний ≥ фактичний статус глави держави, навести приклади. ¬и€вити особливост≥ правового положенн€ одноос≥бних та колективних, реальних та ном≥нальних гол≥в держав за р≥зних форм правл≥нн€ та механ≥зм≥в набутт€ главою держави влади. Ќадати класиф≥кац≥ю гол≥в держав у заруб≥жних крањнах з точки зору пор€дку зам≥щенн€ посади, структури та кола повноважень.

–озкриваючи третЇ питанн€, потр≥бно визначити м≥сце та роль парламенту в систем≥ вищих орган≥в державноњ влади при р≥зних формах правл≥нн€. ѕроанал≥зувати пон€тт€ конституц≥йно-правового статусу парламенту. ѕор≥вн€ти пор€док формуванн€, структуру, чисельн≥сть, коло повноважень, пор€док роботи, основн≥ парламентськ≥ процедури та форму взаЇмод≥њ з ≥ншими вищими органами державноњ влади парламент≥в  анади та ѕј–.

ƒл€ усп≥шного вир≥шенн€ практичноњ задач≥ треба проанал≥зувати, дати визначенн€ та розмежувати пон€тт€ Унадзвичайний станФ та Упрезидентське правл≥нн€Ф на п≥дстав≥ положень конституц≥њ ≤нд≥њ. Ќадати обірунтовану оц≥нку д≥€м ѕрезидента.

–екомендований перел≥к л≥тератури до контрольноњ роботи є 5:

1. јвтономов ј.—.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник.- ћ.: ѕроспект: “  ¬елви, 2008.

2. ∆акке ∆.ѕ.  онституционное право и политические институты: ”чеб. пос.- ћ.: ёристъ, 2002.

3.  онституции зарубежных государств: ”чеб. ѕособие / —ост. ¬.¬. ћаклаков. Ц 5-ое изд., перераб. » доп. Ц ћ.: ¬олтерс  лувер, 2006.

4.  онституц≥њ заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник / «а заг.ред. ¬.ќ. —ерьог≥на. - ’.: ‘≤ЌЌ, 2009.

5. ƒержавне право заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ¬.ќ. —ерьог≥на. Ц ‘≤ЌЌ, 2011.

6.  онституционное право государств ≈вропы: ”чеб.пос./ ќтв.ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: ¬олтерс  лувер, 2005.

7.  онституционное право зарубежных стран в вопросах и ответах: ”чеб.-метод. пос./ ѕод ред. ј.¬. ћалько. Ц ћ.: ёристъ, 2003.

8.  онституционное право зарубежных стран:  онспект лекций в схемах/ (јвт. матер. ј.¬. якушев; ред.-сост. ¬.ѕ. ¬одопь€нов). - ћ.: ѕриор-издат, 2004.

9.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник/ ѕод общ. ред. ћ.¬. Ѕагла€, ё.». Ћейбо. Ћ.ћ. Ёнтина. - ћ.: »здат. гр. Ќќ–ћј-»Ќ‘–ј-ћ, 2004.

10.  онституционное право зарубежных стран: ”чебно-методич.  омплекс / ѕод общей ред. ј.¬. ћалько. - ћ.: Ќорма, 2004.

11. „иркин ¬.≈.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник. - ћ.: ёристъ, 2003.

12.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: Ќавч. пос≥б. / «а заг. –ед. ¬.ќ. –≥€ки. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2002.

13. Ћапшина ».≈.  онституционное право зарубежных стран: в вопросах и ответах: ”чеб. пос. - ћ.: ѕроспект, 2004.

14. ѕравовые системы стран мира / ќтв. ред. ј.я. —ухарев. Ц 3-е изд.- ћ.: Ќќ–ћј, 2003.

15. “имофеева –.√.  онституционное право зарубежных стран:  урс лекций со схемами. - ћ.: »ћѕЁ ѕјЅЋ»Ў, 2004.

16. „иркин ¬.≈. —овременное государство. - ћ.: ћеждунар. отношени€, 2001.

17. Ўаповал ¬.ћ.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: п≥дручник. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008.

¬ар≥ант є 6:

 

«апитанн€ до контрольноњ роботи:

1. ¬изначенн€ сусп≥льного, державного та конституц≥йного лад≥в заруб≥жних крањн та сп≥вв≥дношенн€ цих пон€ть у сучасному державному прав≥ заруб≥жних крањн.

2.  онституц≥йно-правовий статус ур€ду в заруб≥жних крањнах, пор€док формуванн€, структура, повноваженн€.

3. ѕор≥вн€ти конституц≥йно-правовий статус глави держави у  Ќ– та Ѕразил≥њ.

4. «адача.

 онституц≥€ ‘ранц≥њ 1958 р. м≥стить перел≥к питань, по €ких нормативн≥ акти (закони) може приймати т≥льки парламент. ¬с≥ ≥нш≥ питанн€ ставл€тьс€ до сфери регламентарноњ влади президента й ур€ду.

” ¬еликобритан≥њ перел≥ку вин€ткових повноважень парламенту немаЇ.

” япон≥њ монарх маЇ право вето стосовно закон≥в парламенту, але може д≥€ти лише за порадою ѕремТЇр-м≥н≥стра.

¬каж≥ть, у €к≥й з перел≥чених держав ≥снуЇ парламент з обмеженими повноваженн€ми: ј Ц у ‘ранц≥њ; Ѕ Ц у ¬еликобритан≥њ; ¬ Ц у япон≥њ. ќбірунтуйте в≥дпов≥дь.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

–озкриваючи перше питанн€ контрольноњ роботи, необх≥дно дати визначенн€ пон€ть Усусп≥льний ладФ, Удержавний ладФ та Уконституц≥йний ладФ в≥дпов≥дно до того, €к трактуЇ ц≥ пон€тт€ наука державного права заруб≥жних крањн. ѕри цьому треба провести анал≥з цих пон€ть з точки зору њх сп≥вв≥дношенн€ одного з ≥ншим. јнал≥зуючи вказан≥ пон€тт€ не сл≥д обмежуватис€ думкою лише одного автора, навпаки використанн€ дл€ зазначеного анал≥зу €комога ширшого кола теоретичних в≥домостей дозволить дос€гти кращого результату.

ѕ≥д час в≥дпов≥д≥ на друге питанн€, необх≥дно звернутис€ до теми Ђ онституц≥йно-правовий статус вищих орган≥в державноњ влади заруб≥жних крањнї. ¬икористовуючи матер≥али ц≥Їњ теми сл≥д визначити м≥сце ≥ роль ур€ду €к колег≥ального органу в систем≥ орган≥в публ≥чноњ влади при р≥зних формах правл≥нн€. –озкрити конституц≥йно-правовий статус ур€ду та розгл€нути пор€док формуванн€, структуру та повноваженн€ ур€ду в р≥зних заруб≥жних крањнах ≥з наведенн€м в≥дпов≥дних приклад≥в.

ƒаючи в≥дпов≥дь на третЇ запитанн€, потр≥бно розгл€нути ≥ пор≥вн€ти ≥нститут глави держави (а саме, вид, форма, пор€док набутт€ та припиненн€ повноважень, коло повноважень та пор€док сп≥впрац≥ з ≥ншими вищими органами державноњ влади) у  Ќ– та Ѕразил≥њ.

ƒл€ усп≥шного вир≥шенн€ практичноњ задач≥ треба зТ€сувати м≥сце парламенту в системи вищих орган≥в влади в заруб≥жних крањнах, њх функц≥њ та повноваженн€ (особливо т≥, що стосуютьс€ законодавчоњ функц≥њ) при р≥зних формах правл≥нн€. –озгл€нути питанн€ про парламент з обмеженими повноваженн€ми. Ќа п≥дстав≥ досл≥дженоњ ≥нформац≥њ необх≥дно обрати одну з запропонованих в≥дпов≥дей та обірунтувати виб≥р.

–екомендований перел≥к л≥тератури до контрольноњ роботи є 6:

1. јвтономов ј.—.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник.- ћ.: ѕроспект: “  ¬елви, 2008.

2. јлебастрова ».ј.  онституционное право зарубежных стран: ¬опросы и ответы. - 2-е изд., испр. и доп. - ћ.: ёриспруденци€, 2004.

3. јндреева √.Ќ.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник.- ћ.: Ёксмо, 2005.

4. ∆акке ∆.ѕ.  онституционное право и политические институты: ”чеб. пос.- ћ.: ёристъ, 2002.

5.  онституции зарубежных государств: ”чеб. ѕособие / —ост. ¬.¬. ћаклаков. Ц 5-ое изд., перераб. » доп. Ц ћ.: ¬олтерс  лувер, 2006.

6.  онституц≥њ заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. –ед. ¬.ќ. —ерьог≥на. - ’.: ‘≤ЌЌ, 2009.

7. ƒержавне право заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник. „астина особлива. / «а заг.ред. ¬.ќ.—ерьог≥на. Ц ’.:’Ќ”¬ƒ, 2011.

8  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “. 1-2. ќбща€ часть/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1996.

9. онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.3 ќсобенна€ часть: —траны ≈вропы/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1998.

10. онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.4. ќсобенна€ часть: —траны јмерики и јзии / ќтв.ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ќќ–ћј, 2001.

11.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник/ ѕод общ. ред. ћ.¬. Ѕагла€, ё.». Ћейбо. Ћ.ћ. Ёнтина. - ћ.: »здат. гр. Ќќ–ћј-»Ќ‘–ј-ћ, 2004.

12.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: Ќавч. пос≥б. / «а заг. –ед. ¬.ќ. –≥€ки. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2002.

13. ѕравовые системы стран мира / ќтв. ред. ј.я. —ухарев. Ц 3-е изд.- ћ.: Ќќ–ћј, 2003.

14. “имофеева –.√.  онституционное право зарубежных стран:  урс лекций со схемами. - ћ.: »ћѕЁ ѕјЅЋ»Ў, 2004.

15. Ўаповал ¬.ћ. ƒержавний лад крањн св≥ту: ƒов≥дник.  ., 1999

16. Ўаповал ¬.ћ.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: п≥дручник. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008.

¬ар≥ант є 7:

 

«апитанн€ до контрольноњ роботи:

1. ѕон€тт€ та категор≥њ ф≥зичних ос≥б у державному прав≥ заруб≥жних крањн. ¬иди та принципи њхнього статусу.

2.  онституц≥йно-правовий статус судовоњ влади в заруб≥жних крањнах. ѕринципи орган≥зац≥њ та д≥€льност≥ орган≥в та посадових ос≥б судовоњ влади.

3. ѕор≥вн€ти конституц≥йно-правовий статус орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ у —Ўј та япон≥њ.

4. «адача

ѕ≥д час "часу питань" у нижн≥й палат≥ парламенту в парламентарн≥й монарх≥њ м≥н≥стру задане питанн€ депутатом. «г≥дно з вимогами до процедури, питанн€ було заздалег≥дь пов≥домлене у письмов≥й форм≥. ћ≥н≥стр в≥дмовивс€ в≥дпов≥сти, пославшись на: ј Ц те, що п≥дготовка в≥дпов≥д≥ коштуЇ дуже дорого та вимагаЇ коштовних консультац≥њ фах≥вц≥в; Ѕ Ц питанн€ маЇ особистий характер; ¬ Ц питанн€ стосуЇтьс€ державноњ таЇмниц≥

¬каж≥ть про €ку процедуру йде мова? яке з наведених виправдань Ї коректним? ќбірунтуйте в≥дпов≥дь.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

ƒаючи в≥дпов≥дь на перше запитанн€ контрольноњ роботи, треба вказати €ким чином сучасне державне право визначаЇ ф≥зичну особу €к субТЇкта конституц≥йно-правових в≥дносин. –озкриваючи це питанн€ сл≥д вид≥лити категор≥њ ф≥зичних ос≥б, в≥дом≥ ц≥й галуз≥ та њхнЇ правове становище. ƒл€ цього необх≥дно вид≥лити окрем≥ категор≥њ ф≥зичних ос≥б, визначити њхн≥ характерн≥ ознаки, та особливост≥ конституц≥йно-правового статусу цих категор≥й ос≥б (включаючи принципи правового статусу, на€вн≥сть чи в≥дсутн≥сть правового звТ€зку ≥з конкретною державою, на€вн≥сть та обс€г правосубТЇктност≥, прав, свобод та обовТ€зк≥в, передбачен≥ законодавством держави гарант≥њ та механ≥зми реал≥зац≥њ прав, свобод та законних ≥нтерес≥в, а також обс€г та п≥дстави в≥дпов≥дальност≥ ≥ т.д.)

–озкриваючи друге питанн€, треба звернутис€ до системи орган≥в влади, €ка притаманна сучасним демократичним державам. –озкрити принципи та засади, на €ких базуютьс€ сп≥вв≥дношенн€ м≥ж г≥лками та ≥нститутами ц≥Їњ системи. ѕоказати м≥сце судовоњ влади в систем≥ орган≥в влади заруб≥жних крањн та визначити њњ конституц≥йно-правовий статус. –озгл€нути принципи орган≥зац≥њ та д≥€льност≥ орган≥в та посадових ос≥б судовоњ влади.

¬≥дпов≥дь на третЇ запитанн€ передбачаЇ пор≥вн€льний анал≥з особливостей м≥сцевого самовр€дуванн€ в ц≥лому та конституц≥йно-правового статусу його орган≥в зокрема, на приклад≥ таких двох крањн €к —Ўј та япон≥€. ѕор≥внювати сл≥д так≥ аспекти, €к загальн≥ засади та принципи орган≥зац≥њ м≥сцевого самовр€дуванн€, система орган≥в та посадових ос≥б, пор€док формуванн€ та конституц≥йно-правовий статус орган≥в та посадових ос≥б м≥сцевого самовр€дуванн€ ≥ т.д.

ƒл€ усп≥шного вир≥шенн€ практичноњ задач≥ треба вивчити функц≥њ та повноваженн€ парламент≥в в заруб≥жних крањнах. «вернути увагу на ≥нститут парламентського контролю. ќбрати правильну в≥дпов≥дь серед вар≥ант≥в запропонованих у завданн≥. ќбірунтувати свою в≥дпов≥дь та св≥й виб≥р.

–екомендований перел≥к л≥тератури до контрольноњ роботи є 7:

1. јвтономов ј.—.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник.- ћ.: ѕроспект: “  ¬елви, 2008.

2. јлебастрова ».ј.  онституционное право зарубежных стран: ¬опросы и ответы. - 2-е изд., испр. и доп. - ћ.: ёриспруденци€, 2004.

3. јндреева √.Ќ.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник.- ћ.: Ёксмо, 2005.

4. јрановский  .¬. √осударственное право зарубежных стран: ”чебн. ѕос.- ћ.: »ƒ Ђ‘ќ–”ћї »Ќ‘ј-ћ, 2000.

5.  онституц≥њ заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. –ед. ¬.ќ. —ерьог≥на. - ’.: ‘≤ЌЌ, 2009.

6. ƒержавне право заруб≥жнињ крањн: Ќавчальний пос≥бник. ќсоблива частина / «а заг. ред.. ¬.ќ.—ерьог≥на. Ц ’. ’Ќ”¬ƒ, 2011.

7.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “. 1-2. ќбща€ часть/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1996.

8.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.3 ќсобенна€ часть: —траны ≈вропы/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1998.

9.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.4. ќсобенна€ часть: —траны јмерики и јзии / ќтв.ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ќќ–ћј, 2001.

10.  онституционное право государств ≈вропы: ”чеб.пос./ ќтв.ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: ¬олтерс  лувер, 2005.

11.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник/ ѕод общ. ред. ћ.¬. Ѕагла€, ё.». Ћейбо. Ћ.ћ. Ёнтина. - ћ.: »здат. гр. Ќќ–ћј-»Ќ‘–ј-ћ, 2004.

12. „иркин ¬.≈.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник. - ћ.: ёристъ, 2003.

13.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: Ќавч. пос≥б. / «а заг. –ед. ¬.ќ. –≥€ки. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2002.

14. ћишин ј.ј.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник. - 8-е изд., перераб. и доп. - ћ.: ёстицинформ, 2001.

15. ѕравовые системы стран мира / ќтв. ред. ј.я. —ухарев. Ц 3-е изд.- ћ.: Ќќ–ћј, 2003.

16. Ўаповал ¬.ћ.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: п≥дручник. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008

17. Ўаповал ¬.Ќ. —ранительное конституционное право: ”чеб. пос.-  .: »ƒ Ђ н€гин€ ќльгаї.

¬ар≥ант є 8:

 

«апитанн€ до контрольноњ роботи:

1. ќсновн≥ види пол≥тико-правового звТ€зку м≥ж державою та особою у сучасному державному прав≥ заруб≥жних крањн. ѕор€док та п≥дстави його набутт€ та припиненн€.

2. ѕон€тт€ конституц≥йноњ юстиц≥њ та конституц≥йного контролю. ќсновн≥ модел≥ конституц≥йного контролю в заруб≥жних крањнах, њх ознаки та особливост≥ функц≥онуванн€.

3. ѕор≥вн€ти форму державного режиму  Ќ– та ‘ранцузькоњ –еспубл≥ки.

4. «адача.

” президентськ≥й республ≥ц≥ G президент створив –аду м≥н≥стр≥в, призначив прем'Їр-м≥н≥стра ≥ м≥н≥стр≥в.

¬каж≥ть хто у зазначен≥й крањн≥ Ї главою виконавчоњ влади: ј Ц президент; Ѕ Ц прем'Їр-м≥н≥стр; ¬ Ц виконавча влада належить –ад≥ м≥н≥стр≥в. ќбірунтуйте в≥дпов≥дь.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

–озкриваючи перше питанн€ контрольноњ роботи, варто звернутис€ до пон€тт€ правового статусу особи в сучасних заруб≥жних крањнах та такого його елементу, €к звТ€зок м≥ж особою та державою, визначивши при цьому основн≥ види такого звТ€зку. ѕроанал≥зувати особливост≥ основних форм такого звТ€зку та в≥дм≥нност≥ м≥ж ними. –озгл€нути пор€док та п≥дстави набутт€ та припиненн€ кожноњ з форм звТ€зку, спираючись на конкретн≥ конституц≥йно-правов≥ положенн€ окремих заруб≥жних крањн.

¬≥дпов≥даючи на друге запитанн€, треба дати визначенн€ та розмежувати пон€тт€ Уконституц≥йна юстиц≥€Ф та Уконституц≥йний контрольФ. «вернути увагу на сх≥дн≥ характерн≥ риси та т≥ риси, €ки њх розр≥зн€ють. –озгл€нути основн≥ модел≥ конституц≥йного контролю в заруб≥жних крањнах, њх ознаки та особливост≥ функц≥онуванн€.

–озкриваючи третЇ питанн€, необх≥дно проанал≥зувати пон€тт€ державного режиму на т≥ форми, у €ких в≥н ≥снуЇ в сучасних заруб≥жних крањнах. –озгл€нути та пор≥вн€ти форму державного режиму  Ќ– та ‘ранцузькоњ республ≥ки.

ƒл€ усп≥шного розвТ€занн€ практичноњ задач≥ сл≥д звернути особливу увагу на республ≥канськ≥ форми правл≥нн€ заруб≥жних крањн, обовТ€зково враховуючи р≥зн≥ види ц≥Їњ форми правл≥нн€. ¬арто зауважити на характерних ознаках, притаманних кожному ≥з вид≥в ц≥Їњ форми правл≥нн€. ¬раховуючи отриман≥ в≥домост≥, серед запропонованих вар≥ант≥в в≥дпов≥дей сл≥д обрати правильну в≥дпов≥дь та обірунтувати виб≥р.

–екомендований перел≥к л≥тератури до контрольноњ роботи є 8:

1. јлебастрова ».ј.  онституционное право зарубежных стран: ¬опросы и ответы. - 2-е изд., испр. и доп. - ћ.: ёриспруденци€, 2004.

2. јндреева √.Ќ.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник.- ћ.: Ёксмо, 2005.

3. ∆ук Ќ. —истема стримувань ≥ противаг у державному анарат≥: витоки та основний зм≥ст // ¬≥сник јкадем≥њ правових наук. - 2003. - є4 -—.52-62

4. ∆акке ∆.ѕ.  онституционное право и политические институты: ”чеб. пос.- ћ.: ёристъ, 2002.

5.  онституц≥њ заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. –ед. ¬.ќ. —ерьог≥на. - ’.: ‘≤ЌЌ, 2009.

6. ƒержавне право заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник. ќсоблива частина / «а заг. ред. ¬.ќ.—ерьог≥на.- ’.: ’Ќ”¬ƒ, 2011.

7.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “. 1-2. ќбща€ часть/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1996.

8.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.4. ќсобенна€ часть: —траны јмерики и јзии / ќтв.ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ќќ–ћј, 2001.

9.  онституционное право государств ≈вропы: ”чеб.пос./ ќтв.ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: ¬олтерс  лувер, 2005.

10.  онституционное право зарубежных стран:  онспект лекций в схемах/ (јвт. матер. ј.¬. якушев; ред.-сост. ¬.ѕ. ¬одопь€нов). - ћ.: ѕриор-издат, 2004.

11.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник/ ѕод общ. ред. ћ.¬. Ѕагла€, ё.». Ћейбо. Ћ.ћ. Ёнтина. - ћ.: »здат. гр. Ќќ–ћј-»Ќ‘–ј-ћ, 2004.

12. „иркин ¬.≈.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник. - ћ.: ёристъ, 2003.

13.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: Ќавч. пос≥б. / «а заг. –ед. ¬.ќ. –≥€ки. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2002.

14. ћишин ј.ј.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник. - 8-е изд., перераб. и доп. - ћ.: ёстицинформ, 2001.

15. ѕравовые системы стран мира / ќтв. ред. ј.я. —ухарев. Ц 3-е изд.- ћ.: Ќќ–ћј, 2003.

16. „иркин ¬.≈. —овременное государство. - ћ.: ћеждунар. отношени€, 2001.

17. Ўаповал ¬.ћ.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: п≥дручник. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008

¬ар≥ант є 9:

 

«апитанн€ до контрольноњ роботи:

1. ‘орма держави €к ≥нститут державного права заруб≥жних крањн. ≈лементи форми держави у сучасному державному прав≥ заруб≥жних крањн.

2. ѕон€тт€ територ≥альноњ орган≥зац≥њ публ≥чноњ влади та њњ елементи.

3. ѕор≥вн€ти форму державного устрою ѕј– та ≤нд≥њ.

4. «адача.

ќпишить види монарх≥њ, €ки ≥снують в сучасному св≥ту, звертаючи увагу на њх характерн≥ риси; перерахуйте системи престолонасл≥дуванн€ та навед≥ть приклади по кожн≥й з них з числа сучасних заруб≥жних держав.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

–озкриваючи перше питанн€ контрольноњ роботи, необх≥дно проанал≥зувати пон€тт€ форми держави, €к його трактуЇ сучасна наука державного права заруб≥жних крањн. –озгл€нути елементи форми держави. ѕро≥люструвати конкретними прикладами сучасних заруб≥жних крањн.

¬≥дпов≥даючи на друге запитанн€, треба розкрити пон€тт€ територ≥альноњ орган≥зац≥њ публ≥чноњ влади; дати пон€тт€ публ≥чноњ влади, €ким його бачить наука державного права заруб≥жних крањн. –озгл€нути њ≥ елементи.

–озгл€даючи третЇ питанн€, треба розкрити форми державного устрою, €к≥ сформульован≥ в сучасн≥й науц≥ державного права заруб≥жних крањн. ¬изначити, €к≥ саме форми державного устрою мають м≥сце в ѕј– та ≤нд≥њ та пор≥вн€ти њх за критер≥€ми основних ознак.

ƒл€ усп≥шного виконанн€ практичноњ задач≥ необх≥дно докладно ознайомитис€ з монарх≥Їю €к з одн≥Їю з форм державного правл≥нн€. ќкремо зверн≥ть увагу на системи престолонасл≥дуванн€, €к т≥ що в≥дом≥ теор≥њ державного права заруб≥жних крањн, так ≥ т≥, що дос≥ ≥снують в сучасних монарх≥€х. ќпиш≥ть њх, спираючись на конкретн≥ приклади.

–екомендований перел≥к л≥тератури до контрольноњ роботи є 9:

1. јвтономов ј.—.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник.- ћ.: ѕроспект: “  ¬елви, 2008.

2. јндреева √.Ќ.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник.- ћ.: Ёксмо, 2005.

3.  онституции зарубежных государств: ”чеб. ѕособие / —ост. ¬.¬. ћаклаков. Ц 5-ое изд., перераб. » доп. Ц ћ.: ¬олтерс  лувер, 2006.

4.  онституц≥њ заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. –ед. ¬.ќ. —ерьог≥на. - ’.: ‘≤ЌЌ, 2009.

5. ƒержавне право заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник. ќсоблива частина. / «а заг.ред. ¬.ќ.—ерьог≥на Ц ’.: ’Ќ”¬ƒ, 2011..

6.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “. 1-2. ќбща€ часть/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1996.

7.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.3 ќсобенна€ часть: —траны ≈вропы/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1998.

8.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.4. ќсобенна€ часть: —траны јмерики и јзии / ќтв.ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ќќ–ћј, 2001.

9.  онституционное право государств ≈вропы: ”чеб.пос./ ќтв.ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: ¬олтерс  лувер, 2005.

10. ћишин ј.ј.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник. - 8-е изд., перераб. и доп. - ћ.: ёстицинформ, 2001.

11. ѕравовые системы стран мира / ќтв. ред. ј.я. —ухарев. Ц 3-е изд.- ћ.: Ќќ–ћј, 2003.

12. ѕронкин —.¬., ѕетрунина ќ.≈. √осударственное управление зарубежных стран: ”чеб. пос.- ћ.: јспект ѕресс, 2001.

13. “имофеева –.√.  онституционное право зарубежных стран:  урс лекций со схемами. - ћ.: »ћѕЁ ѕјЅЋ»Ў, 2004.

14. „иркин ¬.≈. —овременное государство. - ћ.: ћеждунар. отношени€, 2001.

15. Ўаповал ¬.ћ.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: п≥дручник. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008.

¬ар≥ант є 10:

«апитанн€ до контрольноњ роботи:

1. ¬изначенн€ форм державного правл≥нн€, державного устрою та держаного режиму заруб≥жних крањн та сп≥вв≥дношенн€ цих пон€ть у сучасному державному прав≥ заруб≥жних крањн.

2. ƒецентрал≥зац≥€ ≥ деконцентрац≥€ публ≥чноњ влади в заруб≥жних крањнах.  онституц≥йно-правовий статус м≥сцевого самовр€дуванн€ в заруб≥жних крањнах.

3. ѕол≥тичн≥ парт≥њ та парт≥йн≥ системи в заруб≥жних крањнах.

4. «адача.

–омано-германська (континентальна) судова система характеризуЇтьс€: ј Ц Їдиною централ≥зованою системою суд≥в на чол≥ з ¬ерховним судом; Ѕ Ц ≥снуванн€м безл≥ч≥ спец≥альних суд≥в ≥з своњми вищими судами; ¬ Ц под≥лом повноважень судд≥в ≥ народних зас≥дател≥в (прис€жних ассиз≥в ≥ ≥н.); √ Ц пасивн≥стю судд≥, що веде процес, але не збираЇ доказ≥в, њх подають сторони; ƒ Ц широким застосуванн€м судових прецедент≥в; ™ Ц не визнанн€м судового прецеденту в €кост≥ джерела дл€ вир≥шенн€ судом справи €к такоњ; ∆ Ц в≥днесенн€м функц≥њ конституц≥йного контролю до судових (кваз≥судових) орган≥в спец≥альноњ компетенц≥њ. ќбер≥ть в≥рн≥ вар≥анти. ќбірунтуйте в≥дпов≥дь.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

–озкриваючи перше питанн€ контрольноњ роботи, необх≥дно проанал≥зувати ≥нститут форми держави, €ким його трактуЇ сучасна наука державного права заруб≥жних крањн. –озгл€нути пон€тт€ та р≥зновиди форм державного правл≥нн€, державного устрою та державного режиму. ¬≥дм≥тити сп≥вв≥дношенн€ цих пон€ть. ѕро≥люструвати конкретними прикладами сучасних заруб≥жних крањн.

–озгл€даючи друге питанн€, треба розкрити пон€тт€ Упубл≥чноњ владиФ. «вернути увагу на проблему децентрал≥зац≥њ та деконцентрац≥њ публ≥чноњ влади. –озгл€нути конституц≥йно-правовий статус м≥сцевого самовр€дуванн€, спираючись на конкретн≥ сучасн≥ заруб≥жн≥ крањни.

Ќадаючи в≥дпов≥дь на третЇ запитанн€ необх≥дно звернути увагу на те, що пол≥тичн≥ парт≥њ Ї структурним елементом пол≥тичноњ системи певноњ крањни. ƒл€ визначенн€ пол≥тичноњ парт≥њ вид≥лити пор€док њхнього створенн€, види членства у пол≥тичних парт≥€х, њх основн≥ функц≥њ. ѕровести класиф≥кац≥ю пол≥тичних парт≥й за р≥зними критер≥€ми. « огл€ду на отриману характеристику статусу пол≥тичних парт≥й, дати визначенн€ пол≥тичноњ системи, описати њњ р≥зновиди та представити основн≥ характерн≥ ознаки кожного з р≥зновид≥в пол≥тичних систем у заруб≥жних крањнах. ѕри цьому варто зазначити, що характерною рисою пол≥тичного житт€ демократичних держав Ї пол≥тичний плюрал≥зм (багатопарт≥йн≥сть). ¬≥дм≥тити взаЇмов≥дносини правл€чих ≥ опозиц≥йних парт≥й, розмежувати пон€тт€ Убагатопарт≥йна системаФ та Убагатопарт≥йн≥стьФ. ¬≥дм≥тити, що однопарт≥йн≥ системи характерн≥ дл€ крањн з авторитарним пол≥тичним режимом.

ƒл€ усп≥шного розвТ€занн€ практичноњ задач≥ варто засвоњти матер≥ал щодо конституц≥йно-правового статусу судовоњ влади сучасних заруб≥жних крањн, звертаючи при цьому увагу на р≥зн≥ судов≥ системи, €к≥ ≥снують в цих крањнах. –озгл€нути ц≥ системи та обрати серед запропонованих вар≥ант≥в правильну в≥дпов≥дь. ќбірунтувати св≥й виб≥р.

–екомендований перел≥к л≥тератури до контрольноњ роботи є 10:

1. јвтономов ј.—.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник.- ћ.: ѕроспект: “  ¬елви, 2008.

2. јндреева √.Ќ.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник.- ћ.: Ёксмо, 2005.

3.  онституции зарубежных государств: ”чеб. ѕособие / —ост. ¬.¬. ћаклаков. Ц 5-ое изд., перераб. » доп. Ц ћ.: ¬олтерс  лувер, 2006.

4.  онституц≥њ заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник. / «а заг. –ед. ¬.ќ. —ерьог≥на. - ’.: ‘≤ЌЌ, 2009.

5. ƒержавне право заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник. ќсоблива частина / «а заг. ред.¬.ќ. —ерьог≥на. Ц ’.: ’Ќ”¬ƒ, 2011.

6.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “. 1-2. ќбща€ часть/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1996.

7.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.3 ќсобенна€ часть: —траны ≈вропы/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1998.

8.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.4. ќсобенна€ часть: —траны јмерики и јзии / ќтв.ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ќќ–ћј, 2001.

9.  онституционное право государств ≈вропы: ”чеб.пос./ ќтв.ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: ¬олтерс  лувер, 2005.

10. ћишин ј.ј.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник. - 8-е изд., перераб. и доп. - ћ.: ёстицинформ, 2001.

11. ѕравовые системы стран мира / ќтв. ред. ј.я. —ухарев. Ц 3-е изд.- ћ.: Ќќ–ћј, 2003.

12. ѕронкин —.¬., ѕетрунина ќ.≈. √осударственное управление зарубежных стран: ”чеб. пос.- ћ.: јспект ѕресс, 2001.

13. “имофеева –.√.  онституционное право зарубежных стран:  урс лекций со схемами. - ћ.: »ћѕЁ ѕјЅЋ»Ў, 2004.

14. „иркин ¬.≈. —овременное государство. - ћ.: ћеждунар. отношени€, 2001.

15. Ўаповал ¬.ћ.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: п≥дручник. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008.

 

–екомендована л≥тература.

ќсновна:

1. јвтономов ј.—.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник.- ћ.: ѕроспект: “  ¬елви, 2008.

2. јлебастрова ».ј.  онституционное право зарубежных стран: ¬опросы и ответы. - 2-е изд., испр. и доп. - ћ.: ёриспруденци€, 2004.

3. јндреева √.Ќ.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник.- ћ.: Ёксмо, 2005.

4. јрановский  .¬. √осударственное право зарубежных стран: ”чебн. ѕос.- ћ.: »ƒ Ђ‘ќ–”ћї »Ќ‘ј-ћ, 2000.

5. ∆ук Ќ. —истема стримувань ≥ противаг у державному анарат≥: витоки та основний зм≥ст // ¬≥сник јкадем≥њ правових наук. - 2003. - є4 -—.52-62

6. ∆акке ∆.ѕ.  онституционное право и политические институты: ”чеб. пос.- ћ.: ёристъ, 2002.

7.  онституции зарубежных государств: ”чеб. ѕособие / —ост. ¬.¬. ћаклаков. Ц 5-ое изд., перераб. » доп. Ц ћ.: ¬олтерс  лувер, 2006.

8.  онституц≥њ заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. ¬.ќ. —ерьог≥на. - ’.: ‘≤ЌЌ, 2009.

9. ƒержавне право заруб≥жних крањн: Ќавчальний пос≥бник. ќсоблива частина / «а заг.ред. ¬.ќ. —ерьог≥на. Ц ’.: ’Ќ”¬ƒ, 2011.

10.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “. 1-2. ќбща€ часть/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1996.

11.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.3 ќсобенна€ часть: —траны ≈вропы/ ќтв. ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ѕ≈ , 1998.

12.  онституционное (государственное) право зарубежных стран: ”чебник. “.4. ќсобенна€ часть: —траны јмерики и јзии / ќтв.ред. Ѕ.ј. —трашун. - ћ.: Ќќ–ћј, 2001.

13.  онституционное право государств ≈вропы: ”чеб.пос./ ќтв.ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: ¬олтерс  лувер, 2005.

14.  онституционное право зарубежных стран в вопросах и ответах: ”чеб.-метод. пос./ ѕод ред. ј.¬. ћалько. Ц ћ.: ёристъ, 2003.

15.  онституционное право зарубежных стран:  онспект лекций в схемах/ (јвт. матер. ј.¬. якушев; ред.-сост. ¬.ѕ. ¬одопь€нов). - ћ.: ѕриор-издат, 2004.

16.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник/ ѕод общ. ред. ћ.¬. Ѕагла€, ё.». Ћейбо. Ћ.ћ. Ёнтина. - ћ.: »здат. гр. Ќќ–ћј-»Ќ‘–ј-ћ, 2004.

17.  онституционное право зарубежных стран: ”чебно-методич.  омплекс / ѕод общей ред. ј.¬. ћалько. - ћ.: Ќорма, 2004.

18. „иркин ¬.≈.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник. - ћ.: ёристъ, 2003.

19.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: Ќавч. пос≥б. / «а заг. –ед. ¬.ќ. –≥€ки. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2002.

20. Ћапшина ».≈.  онституционное право зарубежных стран: в вопросах и ответах: ”чеб. пос. - ћ.: ѕроспект, 2004.

21. ћишин ј.ј.  онституционное право зарубежных стран: ”чебник. - 8-е изд., перераб. и доп. - ћ.: ёстицинформ, 2001.

22. ѕравовые системы стран мира / ќтв. ред. ј.я. —ухарев. Ц 3-е изд.- ћ.: Ќќ–ћј, 2003.

23. ѕронкин —.¬., ѕетрунина ќ.≈. √осударственное управление зарубежных стран: ”чеб. пос.- ћ.: јспект ѕресс, 2001.

24. “имофеева –.√.  онституционное право зарубежных стран:  урс лекций со схемами. - ћ.: »ћѕЁ ѕјЅЋ»Ў, 2004.

25. „иркин ¬.≈. —овременное государство. - ћ.: ћеждунар. отношени€, 2001.

26. Ўаповал ¬.ћ. ƒержавний лад крањн св≥ту: ƒов≥дник.  ., 1999

27. Ўаповал ¬.ћ.  онституц≥йне право заруб≥жних крањн: п≥дручник. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008

28. Ўаповал ¬.Ќ. —ранительное конституционное право: ”чеб. пос.-  .: »ƒ Ђ н€гин€ ќльгаї.

29. Ўувалова ¬.ј.ѕравовое положение главы государства в системе высших органов власти и управлени€ зарубежных стран. - ’арьков: ’»¬ƒ, 1994.

ƒодаткова:

1. јвакь€н —.ј. ќбщество как объект конституционно-правового регулировани€ //  онституционное и муниципальное право. - 2004. - є 2 Ч —.4-7.

2. јвтономов ј.  онституци€ как ценность // —равнительное конституционное обозрение. - 2008. - є3. - —.50-58

3. јндреева √.Ќ. ќбъекты права собственности в конституци€х зарубежных стран: ретроспективный взгл€д //  онституционное и муниципальное право. - 2007. - є2. - —.2-7.

4. јпарова “.¬.  онституционное регулировние организации и де€тельности судов в зарубежныхстранах // ќчерки конституционного права иностранных государств: ”чеб. » науч-практ. пос. / ќтв. ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: —парк, 1999. - —. 261-271.

5. јрдан ‘. ‘ранци€: государственна€ система. - ћ.: Ќаука, 1994.

6. Ѕатанов ј.¬. ћуниципальна€ власть в системе категорий и институтов современного конституционализма //  онституционное и муниципальное право. - 2007. є4. - —.24-29.

7. Ѕоботов —.¬., ∆ивачЄв ».ё. ¬ведение в правовую систему —Ўј. - ћ.: «нание. 1997.

8. ¬еденеев ё.ј. ѕолитические партии в избирательном процессе: правовые иллюзии и юридические реальности // √осударство и право. - 1996. - є7.

9. ¬еликобритани€: политика, экономика, истори€. - —пб., 1995.

10. √ейда ќ.¬. ѕон€тт€ пол≥тичноњ парт≥њ €к правового ≥нституту та њ≥ ознаки // ¬≥сник Ќац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ. 2002. - є18. - —.306-309.

11. √убр≥енко ќ. —учпсн≥ монарх≥њ у св≥т≥: загальний огл€д // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2008. - є5. - —.33-37

12. √осударственное право √ермании: ¬ 2-х т. - ћ.: Ќаука, 1994.

13. ƒородний ѕ.√. ѕравовий статус парламенту у державах з парламентською формою державного правл≥нн€: п≥танн€ теор≥њ та практики // Ѕюлетень ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни. - 2009. - є3. - —.80-87

14. ƒомрин ј.Ќ. ѕарламентские выборы в »ндии: особенности политико-правового регулировани€ // ќчерки конституционного права иностранных государств: ”чебн. и науч.-практ. ѕос. / ќтв.ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: —парк, 1999. - —.147-164.

15. ≈вдокимов ¬.Ѕ. —истемы местного управлени€ в зарубежных странах // √осударственна€ власть и местное самоуправление. - 2005. є2. - —.21- 27.

16. ≈вдокимов ¬.Ѕ., —тарцев я.ё. ћестные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты. - ћ.: —парк, 2001.

17. ≈горов. —.ј.  итайска€ Ќародна€ –еспублика. ѕолитическа€ система. - ћ., 1993.

18. «арубежное законодательство о политических парти€х. ћ., 1993.

19. »нституты конституционного права иностранных государств (¬ыборы парламента и президента. ѕарламентский контроль. ƒвухпалатна€ структура парламента. „резвычайный режим) // ќтв. ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: √ородец, 2002.

20.  алюжний –.ј. ≤сторичн≥ аспекти виникненн€ пол≥тичних парт≥й та де€ки обмеженн€ щодо њ≥ утворенн€ ≥ д≥€льност≥ // Ѕюлетень ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни. - 2008. - є4. - —.31-40

21.  лишас ј.ј.  онституционна€ юстици€ в зарубежных странах: ћонографи€. - ћ.: ћеждунар. отношени€, 2004.

22.  овалЄв ј. —овременное состо€ние  онституции 5-ой –еспублики во ‘ранции (проблемы реформы  онституции). // √осударство и право. - 1997. - є 4.

23.  олом≥Їць ё.ћ. ≤нститут глави держави в систем≥ вищих орган≥в влади й управл≥нн€ заруб≥жних крањн: монограф≥€. - ’арк≥в: основа, 1998.

24.  олом≥Їць ё.ћ. ѕравовий статус монарха в державах Ѕлизкого —ходу, ћагрибу та япон≥њ. ’арк≥в: ќснова, 2001.

25.  остицький ¬. ѕол≥тичн≥ парт≥њ в систем≥ Угромад€нське сусп≥льство ≥ державаФ // ѕраво ”крањни. - 1995. є12

26.  рылова Ќ.—. јнглийское государство. - ћ.: Ќаука, 1981.

27. Ћапшина ».≈. ѕолномочи€ органов мнстного самоуправлени€ в ¬еликобритании и их взаимоотношени€ с центральной властью // √осударственна€ власть и местное самоуправление. - 2006. - є10. - —.39-48.

28. Ћобов ћ. ¬ерховный суд —Ўј и проблема разделени€ властей: пределы правового подхода //  онституционное право: восточно-европейское обозрение. - 2004. - є2(47). - —.79-89.

29. ћайер ’. »збирательное право как инструмент распределени€ власти или »збирательное право и политика // —равнительное конституционное обозрение. - 2005. - є1 (50) —. 62-68.

30. ћайданник ќ. ѕон€тт€ ≥ сутн≥сть парламентського контролю // ѕраво ”крањни. - 2004. є10. - —.12-16.

31. ћиронов Ќ. ќсобенности конституционного стро€ јргентины после демократического перехода и реформы 1994г. // —равнительное конституционное обозрегие. -2007. - є1(58). - —.18-33.

32. ћиронов Ќ.ќ. ќ роли выборов в демократическом государстве // √осударственна€ власть и местное самоуправление. - 2004.- є2. - —.12-15.

33. ћедв≥дь ј. ƒжерела та способи нормативно-правового закр≥пленн€ предмета парламентських розсл≥дувань у заруб≥жн≥й практиц≥ // ѕ≥дприЇмницьтво, господарство ≥ право. - 2008. - є3. - —.8-19

34. ќрз≥х ћ. ѕрезидентська республика Ч р≥знов≥д республ≥канськоњ форми правл≥нн€ // ѕраво ”крањни. - 2009. - є10. - —.72-77

35. ќрлов ј.√. ¬ысшие органы государственной власти стран латинской јмерики. - ћ.: јнкил, 2001.ќчерки парламентского права. «арубежный опыт. - ћ., 1993.

36. ѕетришин ќ. «м≥шана республ≥канська форма державного правл≥нн€: питанн€ теор≥њ та практики // ѕраво ”крањни. - 2009. - є10. - —.57-60

37. ѕарламентарна форма державного правл≥нн€: особливост≥ та видов≥ ознаки. √еорг≥ца ј. // ѕраво ”крањни. - 2009.- є 10. - —.67-71

38. ѕилипенко ј.Ќ  онституционна€ регламентаци€ статуса исполнительной власти в зпрубежных странах // ќчерки конституционного права иностранных государств: ”чеб. и научно-практ. пос. / ќтв.ред. ƒ.ј.  овачев. - ћ.: —парк, 1999. - —.221-229.

39. ѕферсман ќ. ѕон€тие разделени€ властей и проблемы Ђвласти во властиї //  онституционное право: восточно-европейское обозрение. - 2004. -є2(47). - —.44-49.

40. –ибачук ћ. јнал≥з концепц≥њ сучасних моделей виборчих систем // ѕол≥тичний менеджмент. - 2009. - є3. - —.46-59

41. —амуйлов —.ќ. ќ президентской власти в —Ўј // —Ўј: экономика, политика, идеологи€. - 1990. - є9.

42.—ахаров Ќ.ј. »нститут президентства в современом мире. - ћ. 1994.

43.—аидов ј.’. Ќациональные парламенты мира: Ёнциклопед. справочник. - ћ.: ¬олтерс  лувер, 2005

44.“алдик≥н ќ.¬. ƒержава та право ƒавнього ™г≥пту: (стуктурно-лог≥чн≥ схеми ≥ таблиц≥) // ёриспруден≥€ 21-го стол≥тт€: теор≥€ ≥ практика. - 2008. - —.236-251

45. ‘осскуле ј. —истема исполнительной власти в ‘–√//  онституционное право: восточно-европейское обозрение. - 2004. є1(46) Ч —.81-91.

46. ‘осскуле ј. Ёрози€ парламентской системы в ‘–√ //  онституционное право: восточно-европейское обозрение. - 2004. - є2(47). - —.59-64

47. „еркасов ј.». √лава государства и правительство в странах современного мира ( онституционно-правовое регулирование и практика). - ћ.: Ёкзамен, 2006.

48. Ўаповал ¬.ћ. —учасний конституц≥онал≥зм: ћонограф≥€. -  .: —алком; ёринком ≤нтер, 2005.

49. Ўаповал ¬.ћ. ‘орма державного правл≥нн€ €к конституц≥йний modus vivendi сучасноњ держави // ѕраво ”крањни. - 2009. - є10. - —.38-56.

50. Ёллиотт ћ. ¬еликобритани€: суверенитет парламента под угрозой // —равнительное конституционное обозрение. 2006. - є1(54). - —.15-20.

51. янчук ј.  онституционна€ юстици€ в странах мира: ћировой опыт разрешени€ споров.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 315 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

719 - | 582 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.27 с.