Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“. ќснови орган≥зац≥њ та проведенн€ сан≥тарного нагл€ду ≥ медичного контролю за водопостачанн€м особового складу наземних в≥йськ та населенн€ у польових умовах.
1. ўо передбачаЇ зд≥йсненн€ сан≥тарного контролю за водопостачанн€м у польових умовах?

ј *ѕроведенн€ контролю за над≥йним забезпеченн€м в≥йськовослужбовц≥в та потерп≥лого населенн€ добро€к≥сною водою зг≥дно з визначеними нормами дл€ питт€, приготуванн€ њж≥ та виконанн€ правил особистоњ ≥ громадськоњ г≥г≥Їни.

¬. ѕроведенн€ контролю за належним дотриманн€м в≥йськовослужбовц€ми та потерп≥лим населенн€м норм споживанн€ води.

—. ѕроведенн€ контролю за попередженн€м забрудненн€ джерел водопостачанн€ в≥йськовослужбовц€ми та потерп≥лим населенн€м.

D. ѕроведенн€ контролю за достатн≥м забезпеченн€м добро€к≥сною водою польових лазень та умивальник≥в.

≈. ѕроведенн€ контролю за достатн≥м забезпеченн€м водою польових пункт≥в харчуванн€.

2. ’то розробл€Ї план орган≥зац≥њ водопостачанн€ в польових умовах?

ј.  омандир частини

¬. Ќачальник ≥нженерноњ служби

—. Ќачальник медичноњ служби

D.* «аступник командира з тилу

≈. Ќачальник продовольчоњ служби

3 як≥ служби не провод€ть розв≥дку на воду в польових умовах?

ј. –озв≥дувальн≥ дозори ≥нженерноњ служби.

¬. ’≥м≥чна служба

—. ¬≥йськово-медична служба

D. —ан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чна служба

≈. *ѕродовольча служба.

4. ўо не визначають при сан≥тарно-техн≥чному обстеженн≥ джерел водопостачанн€ у польових умовах?

ј. —тан обладнанн€.

¬. —тан водог≥нноњ мереж≥.

—. —тан запасних та водонап≥рних резервуар≥в.

D.* —тан огороджень навколо п≥дземного джерела водопостачанн€.

≈. —тан споруд дл€ очищенн€ та знезараженн€ води.

5. ƒо обов`€зк≥в х≥м≥чноњ служби в≥днос€ть проведенн€-

ј * рад≥ац≥йноњ ≥ х≥м≥чноњ розв≥дки джерела води.

¬. м≥кроб≥олог≥чноњ ≥ х≥м≥чноњ розв≥дки джерела води

—. х≥м≥чноњ розв≥дки джерела води та його деб≥ту.

D. х≥м≥чноњ розв≥дки джерела води та на€вност≥ поблизу нього об`Їкт≥в, €к≥ можуть бути джерелом х≥м≥чного забрудненн€.

≈. х≥м≥чноњ розв≥дки джерела води.

6. ўо не в≥днос€ть до обов`€зк≥в ≥нженерноњ служби?

ј. ѕроведенн€ розв≥дки джерела води.

¬. ќрган≥зац≥€ добуванн€ води.

—. ќчищенн€ та знезаражуванн€ води.

D. ≈ксплуатац≥€ польових пункт≥в водопостачанн€.

≈. * онтроль за доведенн€м установленних норм води до в≥йськовослужбовц≥в та потерп≥лого населенн€.

7.як≥ заходи не проводить особисто представник медичноњ(сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ) служби п≥д час розв≥дки джерел води?

ј. —ан≥тарно-топограф≥чне обстеженн€ джерел води.

¬. —ан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чне обстеженн€ м≥сцевост≥ розташуванн€ джерел води.

—. Ћабораторне досл≥дженн€ води.

D. ”часть у вибор≥ джерела води.

≈.* ѕроведенн€ лабораторно-виробничого контролю за €к≥стю води у м≥сц€х њњ забору.

8. ” €ких випадках не будуть мати сан≥тарно-показового значенн€ так≥ показники, €к загальне м≥кробне число, ≥ндекс Ѕ√ ѕ, окисленн€, вм≥ст солей амон≥ю, н≥трит≥в, н≥трат≥в, хлорид≥в тощо?

ј. *¬ умовах можливого застосуванн€ противником зброњ масового ураженн€ (ќ–, Ѕ«).

¬. ѕри використанн≥ невеликих об`Їм≥в води, €ку можна прокип`€тити.

—. ¬ умовах можливого наступу противника на даному напр€мку.

D. ѕри використанн≥ п≥дземних джерел водопостачанн€.

≈. ѕри в≥дсутност≥ поблизу лаборатор≥й сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чних заклад≥в(—≈—, —≈«) 9. «незаражуванн€ води дл€ невеликих п≥дрозд≥л≥в може проводитьс€ за допомогою:

ј.* “канинно-вуг≥льного ф≥льтру (“¬‘-200)

¬. ѕересувноњ опр≥снювальноњ станц≥њ (ќѕ—)

—. ћодерн≥зованоњ автомоб≥льноњ станц≥њ (ћј‘—)

D. ѕересувноњ опр≥снювальноњ установки (ѕќ”)

≈. ¬≥йськовоњ ф≥льтрувальноњ станц≥њ (¬‘—).

10. «абезпеченн€ водою особового складу механ≥зованоњ роти зд≥йснюЇтьс€ п≥д контролем:

ј.  омандира роти

¬. * —ан≥тарного ≥нструктора роти

—. —таршини роти

D. ‘ельдшера батальйону

≈. Ћ≥кар€ медичноњ роти.

11. ћ≥н≥мальна потреба води за нормою Д“≥льки дл€ питт€Ф при пом≥рн≥й температур≥ становить (л/добу):

ј. 1 л

¬. 2 л

—. * 2,5 л

D. 3,5 л

≈. 5 л

12. ћ≥н≥мальна потреба у вод≥ на марш≥ в умовах пом≥рного кл≥мату становить (л/добу):

ј. *5

¬. 8

—. 10

D. 12

≈. 15

13. ¬ екстремальних, особливо важких умовах м≥н≥мальна норма споживанн€ води в жаркому по€с≥ становить(л/добу):

ј. *4,0

¬. 10

—. 2,0

D. 2,5

≈. 3,5

14. ћ≥н≥мальна добова потреба у вод≥ в оборон≥ в умовах пом≥рного кл≥мату на одного в≥йськовослужбовц€ становить(л/добу):

ј. 5

¬. 8

—. *10

D. 12

≈. 15

15. яка м≥н≥мальна втрата к≥лькост≥ води орган≥змом уже викликаЇ почутт€ спраги (л/добу):

ј. 0,4-0,7

¬.* 1,0-1,5

—. 1,5-2,0

D. 2,0-2,5

≈. 2,5-3,0

16. ¬трата €коњ к≥лькост≥ води (в % в≥д маси т≥ла) Ї смертельною за температури пов≥тр€ понад 30 0—:

ј. 10-15 %

¬. *15-20 %

—. 20-25 %

D. 25-30%

≈. 30-35%

17. ¬трата €коњ к≥лькост≥ води (в % в≥д маси т≥ла) Ї смертельною незалежно в≥д температури пов≥тр€:

ј. 10

¬. 15

—. 20

D. *25

≈. 30

18. ” польових умовах дл€ забезпеченн€ потерп≥лих людей та особового складу формувань розгортають польов≥ пункти водопостачанн€ з метою:

ј. «абору води та њњ видач≥

¬. «абору, очищенн€ та видач≥ води

—. *«абору, очищенн€, збер≥ганн€ та видач≥ води

D. «абору, очищенн€, дезодорац≥њ та видач≥ води

≈. «абору, очищенн€, перевезенн€ та видач≥ води.

19. ѕольов≥ пункти водопостачанн€ обладнують з урахуванн€м:

ј. *≤нженерно-техн≥чних та сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних вимог до њх облаштуванн€

¬. ¬≥дстан≥ в≥д району надзвичайноњ ситуац≥њ

—. ¬≥дстан≥ до джерела, з €кого прводитьс€ водозаб≥р

D. –ельЇфу м≥сцевост≥ та сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних вимог до њх облаштуванн€

≈. ≤нженерно-техн≥чних вимог та пори року.

21. —к≥льки зон сан≥тарноњ охорони створюють навколо польових пункт≥в водопостачанн€ з метою захисту њх в≥д забрудненн€?

ј. ƒв≥

¬. *“ри

—. „отир≥

D. ѕТ€ть

≈. Ў≥сть

22. –озм≥р першоњ зони сан≥тарноњ охорони пункту водопостачанн€ повинен становити не менше (м):

ј. 10-20

¬. 25-50

—. *50-100

D. 100-150

≈. 200-250

23. ѕункт польового водопостачанн€ (ѕѕ¬) обладнують в≥дпов≥дно до ≥нженерно-техн≥чних та сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних вимог. ѕѕ¬ повинен мати:

ј. *–обочий майданчик, майданчик дл€ митт€ та дез≥нфекц≥њ Їмностей, майданчик дл€ зупинки транспорту, спостережний та регулювальний пости, м≥сце дл€ розгортанн€ лаборатор≥њ з контролю за €к≥стю води

¬. –обочий майданчик, майданчик дл€ зупинки транспорту, спостережний та регулювальний пости

—. ћайданчик дл€ митт€ та дез≥нфекц≥њ Їмностей, майданчик дл€ зупинки транспорту, спостережний та регулювальний пости, м≥сце дл€ розгортанн€ лаборатор≥њ з контролю за €к≥стю води

D. ћайданчик дл€ зупинки транспорту, спостережний та регулювальний пости, м≥сце дл€ розгортанн€ лаборатор≥њ з контролю за €к≥стю води

≈. —постережний та регулювальний пости, м≥сце дл€ розгортанн€ лаборатор≥њ з контролю за €к≥стю води

24. ƒл€ видач≥ води в≥йськовим п≥дрозд≥лам та окремим в≥йськовослужбовц€м орган≥зують:

ј. ¬одорозб≥рн≥ майданчики

¬. *¬одорозб≥рн≥ пункти

—. ¬одорозб≥рн≥ тимчасов≥ споруди

D. ¬одорозб≥рн≥ колонки

≈. ¬одорозб≥рн≥ гумово-тканинн≥ табельн≥ Їмност≥.

25. “канинно-вуг≥льний ф≥льтр (“¬‘_200) не використовуЇтьс€ дл€:

ј. ќсв≥тленн€ води

¬. «незараженн€ води

—. «нешкодженн€ води

D. ƒезактивац≥њ води

≈. *ќхолодженн€ води.

26. ќдна таблетка акватабсу м≥стить активного хлору (мг):

ј. 2

¬. 2,5

—. 3

D. *3,5

≈. 4

27. ќдна таблетка акватабсу розрахована на знезаражуванн€ води в:

ј. скл€нц≥

¬.* фл€з≥

—. котелку

D. 2 л≥трах води

≈. 5 л≥трах води

28. ¬м≥ст активного хлору в хлорному вапн≥ дл€ знезаражуванн€ води методом перехлоруванн€ повинен становити не менше(%):

ј.* 20

¬. 25

—. 30

D. 32

≈. 40

29. ѕри знезаражуванн≥ води час контакту з таблетками акватабсу повинен становити не менше(хв.):

ј. 10

¬. 15

—. *20-30

D. 40-50

≈. 60-90

30. ƒл€ визначенн€ забрудненн€ води рад≥оактивними речовинами (––) в польових умовах використовують:

ј. актинометр

¬.* ƒѕ-5¬

—. ѕ’–-ћ¬

D. батометр

≈. ”‘ћ-5

31. як≥ з вимог не в≥днос€тьс€ до препарат≥в, €к≥ призначен≥ дл€ знезаражуванн€ ≥ндив≥дуальних запас≥в води? ¬они мають бути:

ј. —ухими

¬.  омпактними

—. Ўвидко розчинними

D.* ƒешевими за соб≥варт≥стю

≈. “акими, що не зм≥нюють €к≥сть води Цсмак, кол≥р, запах.

32. Ќайб≥льш ефективним методом знезаражуванн€ ≥ндив≥дуальних запас≥в води на сьогодн≥ Ї:

ј. ѕантоцид

¬. *јкватабс

—. јквацид

D. “≥осульфат натр≥ю

≈. …одн≥ таблетки

33. ” польових умовах береговими частинами ¬ћ‘ та морським п≥хотинц€м нер≥дко доводитьс€ використовувати опр≥снену морську воду. «а допомогою €ких в≥йськових засоб≥в може проводитис€ опр≥сненн€ води:

ј. “канинно-вуг≥льний ф≥льтр (“¬‘-200)

¬. ѕересувна опр≥снювальна станц≥€ (ќѕ—)

—. ћодерн≥зована автомоб≥льна ф≥льтрувальна станц≥€ (ћј‘—)

D. *ѕересувна опр≥снювальна станц≥€ (ѕќ”)

≈. ¬≥йськова ф≥льтрувальна станц≥€ (¬‘—)

34. ƒл€ визначенн€ забрудненн€ води отруйними речовинами (ќ–) в польових умовах використовують:

ј. јктинометр

¬. ƒѕ-5¬

—.* ѕ’–-ћ¬

D. Ѕатометр

≈. ”‘ћ-5

35. –ад≥оактивне забрудненн€ води визначаЇтьс€ дозиметричними приладами. « €кого шару водойми беруть проби води на досл≥дженн€.

ј. ѕоверхневого

¬. ѕридонного

—. —ереднього

D. *ѕоверхневого ≥ придонного

≈. ѕоверхневого ≥ середнього

36. ƒл€ забезпеченн€ питною водою невеликих груп людей (10-12 ос≥б) запропоновано пристр≥й У“уристЦ2ћФ, ресурс €кого складаЇ 50 дм3. ¬ €кост≥ дез≥нфектанту використовують ампули 5 % спиртового розчину йоду. Ќа €кий обТЇм води розрахована одна така ампула?

A. *2,5 дм3

B. 3,5 дм3

C. 4,5 дм3

D. 1,5 дм3

E. 5,5 дм3

37.яка хвороба, що передаЇтьс€ через воду, в≥дноситьс€ до антропонозних захворювань:

ј. Ћептосп≥роз

¬. “ул€рем≥€

—. Ѕруцельоз

D. *’олера

≈. √ар€чка  у

38.як≥ ≥нваз≥њ можуть передаватис€ через воду т≥льки в жарких крањнах?

ј. Ћ€мбл≥оз

¬. јскаридоз

—. “рихоцефальоз

D. ƒракункульоз

≈.* Ўистосомоз

39.ќсобливост≥, €к≥ не характерн≥ дл€ водних еп≥дем≥й

ј. ѕов≥льний початок захворюванн€

¬. –аптовий початок

—. ћасове зараженн€ населенн€

D. *Ўвидке затуханн€ спалаху

≈. ѕов≥льне затуханн€ спалаху

40.як≥ види вододжерел не можуть бути використан≥ дл€ водопостачанн€ в≥йськ в польових умовах?

ј. јтмосферн≥

¬. ¬оди з в≥дкритих джерел

—. ћорськ≥

D. ѕ≥дземн≥

≈.* –егенерован≥

41. ” вод≥ р≥чки Ќ. в м≥сц≥ водозабору, €кий обладнано нижче спуску ст≥чних вод г≥рничо-металург≥йного комб≥нату, вм≥ст кадм≥ю перевищуЇ гранично допустиму концентрац≥ю у 8-10 раз≥в. як≥ захворюванн€ серед в≥йськовослужбовц≥в, пов'€зан≥ з даною речовиною, будуть спостер≥гатис€?

  1. * ’вороба ≤тай-≤тай
  2. ’вороба ёшу
  3. ’вороба ћ≥намата
  4. ’вороба ѕасада
  5. ”ровська хвороба

42. —ан≥тарний нагл€д за водопостачанн€м при надзвичайних ситуац≥€х ≥ в умовах бойових д≥й зд≥йснюють з метою-

ј. контролю за забезпеченн€м особового складу формувань (потерп≥лого населенн€) добро€к≥сною водою

¬. дотриманн€ затверджених норм водопостачанн€ особового складу формувань (потерп≥лого населенн€)

—. *контролю за забезпеченн€м особового складу формувань (потерп≥лого населенн€) добро€к≥сною водою в≥дпов≥дно до встановлених норм дл€ питних потреб, приготуванн€ њж≥, виконанн€ правил особистоњ та громадськоњ г≥г≥Їни

D. контролю за забезпеченн€м особового складу формувань (потерп≥лого населенн€) достатньою к≥льк≥стю води дл€ задоволенн€ вс≥х потреб, у т. ч. дл€ митт€ техн≥ки

≈. контролю за забезпеченн€м особового складу формувань (потерп≥лого населенн€) добро€к≥сною водою в≥дпов≥дно до встановлених норм дл€ приготуванн€ њж≥, виконанн€ правил особистоњ та громадськоњ г≥г≥Їни, у т. ч. дл€ митт€ техн≥ки.

43. ќчищенн€ та дез≥нфекц≥ю резервуар≥в дл€ збер≥ганн€ води провод€ть не р≥дше:

ј. *ќдного разу за тиждень

¬. ќдного разу за 10 дн≥в

—. ќдного разу за два тижн≥

D. ќдного разу за три тижн≥

≈. ќдного разу за м≥с€ць.

44. ћ≥н≥мальна добова потреба у вод≥ при перебуванн≥ в сховищ≥ повинна становити, л.

A. 0.5

B. 1.0

C. 1,5

D. *2.0

E. 2.5.

45. ¬≥йськова частина п≥сл€ тривалого маршу зупинилас€ на 3 доби дл€ в≥дпочинку ≥ переформуванн€ пор€д з р≥чкою. «а даними розв≥дки на воду ви€влено дек≥лька джерел води. Ќеобх≥дно вибрати джерело води, €ке найб≥льше в≥дпов≥дало б г≥г≥Їн≥чним вимогам до питноњ води у польових умовах.

  1. *¬ода артез≥анських свердловин
  2. ƒжерельна вода
  3. –≥чкова вода
  4. √рунтова вода
  5. ѕ≥дгрунтова вода.

46. ”каж≥ть, чим не можна в≥д≥брати пробу води дл€ анал≥зу в польових умовах:

ј. Ѕатометр

¬. ѕл€шка з т€гарем

—. —олдатський казанок

D. *√умово-тканинний резервуар Ц 100

≈. ¬≥дро.

47. який метод знезараженн€ води використовують при работ≥ в≥йськовоњ ф≥льтрувальноњ станц≥њ?

ј. *ќзонуванн€

¬. ”льтраф≥олетове опром≥ненн€

—.  ип`€т≥нн€

D. ’лоруванн€

≈. ќл≥год≥нам≥чна д≥€ метал≥в.

48. який метод знезараженн€ води використовують при работ≥ тканинно-вуг≥льного ф≥льтру (“¬‘-200)?

ј. ќзонуванн€

¬. ”льтраф≥олетове опром≥ненн€

—.  ип`€т≥нн€

D. * ѕерехлоруванн€

≈. ќл≥год≥нам≥чна д≥€ метал≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 968 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

516 - | 493 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.05 с.