Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–обота з пропозиц≥€ми, за€вами та скаргами громад€н
ќрган≥зац≥€ створенн€ документ≥в

ќрган≥зац≥€ контролю за виконанн€м документ≥в.

 

«авданн€м контролю за виконанн€м документ≥в Ї забезпе≠ченн€ своЇчасного ≥ €к≥сного њх виконанн€.

 

¬≥дпов≥дальн≥сть за орган≥зац≥ю зд≥йсненн€ контролю несе кер≥вництво зг≥дно з розпод≥лом обов´€зк≥в та кер≥вники струк≠турних п≥дрозд≥л≥в.

 

 онтролю п≥дл€гаЇ виконанн€ вс≥х зареЇстрованих в канце≠л€р≥њ документ≥в, дл€ €ких зазначено терм≥н виконанн€.

 

¬≥дпов≥дальн≥сть за своЇчасне ≥ €к≥сне виконанн€ документа несуть особи, вказан≥ у розпор€дчому документ≥ (наказ≥, р≥шенн≥, вказ≥вц≥ тощо) або резолюц≥њ кер≥вника. ” тих випадках, коли документ виконуЇтьс€ к≥лькома виконавц€ми, в≥дпо≠в≥дальним буде той, хто вказаний першим у резолюц≥њ або заз≠начений пом≥ткою "скликанн€". ¬≥н орган≥зовуЇ зд≥йсненн€ дорученн€, забезпечуЇ колег≥альне обговоренн€ питанн€ ≥ п≥дготовку узгодженого р≥шенн€ та подаЇ на розгл€д кер≥вництву повн≥стю виконаний документ ≥з в≥зами ус≥х сп≥ввиконавц≥в.

 

—п≥ввиконавц≥ зобов´€зан≥ подати своњ пропозиц≥њ в≥дпов≥≠дальному виконавцю з резервом часу не менше н≥ж 20 в≥дсотк≥в до настанн€ строку виконанн€ дорученн€.

 

¬≥дпов≥дальн≥сть за своЇчасну п≥дготовку пропозиц≥й одна≠ковою м≥рою несуть ус≥ виконавц≥, зазначен≥ в резолюц≥њ.

 

 онтроль за виконанн€м документ≥в в апарат≥ орган≥зац≥њ зд≥йснюють:

 

- канцел€р≥€ Ч за дорученн€ми ¬ерховноњ –ади ”крањни, ѕрезидента ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни та ≥ншими до≠кументами, що надход€ть в≥д вищих державн≥ орган≥в, запита≠ми та зверненн€ми народних депутат≥в ”крањни, зверненн€ми громад€н, дорученн€ми кер≥вництва за документами, €к≥ на≠д≥йшли в≥д м≥н≥стерств ≥ в≥домств, п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, ок≠ремими дорученн€ми кер≥вництва; за розгл€дом за€в, скарг та пропозиц≥й;

 

- групи спец≥ал≥ст≥в, п≥дпор€дкованих структурним п≥дрозд≥≠лам.

 

” структурних п≥дрозд≥лах безпосередн≥й контроль за дотри≠манн€м строк≥в виконанн€ документ≥в зд≥йснюЇ д≥ловод або осо≠ба, спец≥ально призначена дл€ цього.

 

ѕро результати виконанн€ таЇмних документ≥в, вз€тих на контроль, начальник ѕершого в≥дд≥лу щом≥с€чно допов≥даЇ ке≠р≥внику орган≥зац≥њ.

 

«агальний контроль за дотриманн€м строк≥в виконанн€ до≠кумент≥в ≥ доручень структурними п≥дрозд≥лами та узагальнен≠н€ даних в апарат≥ покладаЇтьс€ на загальний в≥дд≥л.

–обота з пропозиц≥€ми, за€вами та скаргами громад€н

ѕропозиц≥њ, скарги ≥ за€ви громад€н надход€ть в установи €к в усному, так ≥ письмовому вигл€д≥. ѕисьмов≥ за€ви можуть пересилатис€ поштою, телеграфом, вручатис€ особисто або через експедиц≥њ чи спец≥альн≥ бюро скарг, створен≥ у великих установах. ”сн≥ Ч висловлюютьс€ на особистому прийом≥ чи передаютьс€ телефоном. ќстанн≥ узагальнюютьс€ в письмовому вигл€д≥ дов≥дки чи в ≥нш≥й форм≥. ”сi скарги мають однакову силу, €кщо законом не встановлене ≥нше, ≥ п≥дл€гають ретельн≥й перев≥рц≥. ѕринцип реЇстрац≥њ пропозиц≥й, скарг, за€в под≥бнi до принципу роботи з≥ службовими документами. –еЇстрац≥њ п≥дл€гають ус≥ пропозиц≥њ, скарги ≥ за€ви, що надход€ть, але особлив≥стю ≥ндексац≥њ тут Ї те, що до ≥ндексу додаЇтьс€ перша л≥тера пр≥звища автора документа (наприклад, скаргу гр. Ћисенко п≥д є83 записують таким чином: Ћ-83).  артотека за€в, пропозиц≥й ≥ скарг ведетьс€ окремо в≥д картотеки ≥нших вид≥в документ≥в.  артки розташовують за пр≥звищами за€вник≥в в алфав≥тному пор€дку. ¬ раз≥ необх≥дност≥ алфав≥тну картотеку можна розпод≥лити за адм≥н≥стративно-територ≥альною ознакою, а всередин≥ Ч за пр≥звищами (зг≥дно з алфав≥том). ѕ≥д час реЇстрац≥њ первинного надходженн€ за€ви, скарги тощо картку заповнюють повн≥стю, за вин€тком де€ких колонок. ” колонц≥ У ореспондентФ пишуть пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥, м≥сце роботи чи домашню адресу громад€н. ” раз≥ повторного надходженн€ за€ву реЇструють у т≥й сам≥й картц≥ в спец≥ально передбачених графах. ” р€д≥ випадк≥в ведуть журнали реЇстрац≥њ пропозиц≥й, за€в ≥ скарг. «аповненн€ граф журналу проводитьс€ аналог≥чно заповненню граф Їдиноњ реЇстрац≥йноњ картки. ≤нколи надход€ть повторн≥ листи громад€н з одного й того самого питанн€. ƒоводитьс€ перегортати журнал, щоб установити, чи за€ва не повторна. Ѕувають випадки пропуск≥в при перегл€д≥ журналу, що веде до новоњ реЇстрац≥њ документ≥в ≥ направленн€ њх на розгл€д ≥ншим виконавц€м. ѕро надходженн€ та результати розгл€ду пропозиц≥й, за€в ≥ скарг громад€н в установах ≤ ≥ II категор≥й щом≥с€ц€ складають окреме зведенн€, III ≥ IV категор≥й Ч заповнюють спец≥альну графу в Їдин≥й щом≥с€чн≥й дов≥дц≥ про виконанн€ документ≥в. ÷≥ дан≥ використовують дл€ узагальненн€ та анал≥зу. ѕ≥сл€ реЇстрац≥њ вс≥ пропозиц≥њ, за€ви, скарги передаютьс€ кер≥вников≥ установи, €кий призначаЇ виконавц€. –озгл€д пропозиц≥й, за€в ≥ скарг громад€н. ” розгл€д≥ пропозиц≥й, за€в, скарг велике значенн€ мають терм≥ни виконанн€. –озгл€д за€в ≥ скарг громад€н в ус≥х органах не повинен перевищувати один м≥с€ць. ѕри цьому за€ви ≥ скарги, що не потребують додаткового вивченн€ ≥ перев≥рки, п≥дл€гають розгл€ду нев≥дкладно, в ус€кому раз≥ не п≥зн≥ше 15 дн≥в з дн€ надходженн€.  ер≥вник установи може продовжити терм≥н розгл€ду за€ви чи скарги, але не б≥льше н≥ж на один м≥с€ць, пов≥домивши про це за€вников≥ в пТ€тиденний строк. “ерм≥н розгл€ду питань, що м≥ст€тьс€ в пропозиц≥€х, за€вах тощо, рахуЇтьс€ з моменту њх надходженн€ в орган≥зац≥ю. «а€ви чи скарги, що над≥йшли до установи, €ка не вир≥шуЇ даних питань, не п≥зн≥ше н≥ж у пТ€тиденний строк пересилаютьс€ до в≥дпов≥дного закладу, з пов≥домленн€м за€вника.

3. —кладанн€ орган≥зац≥йних документ≥в: положень, статут≥в, ≥нструкц≥й та правил

ѕќЋќ∆≈ЌЌяЧ це правовий акт, що визначаЇ пор€док утворен≠н€, права, обов'€зки й орган≥зац≥ю роботи п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, установ, ф≥рм, њхн≥х структурних п≥дрозд≥л≥в, а також п≥дпор€дко≠ваних њм п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, установ, ф≥рм.

 

«а зм≥стом розр≥зн€ють так≥ положенн€: Х про п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи, ф≥рми, заклади й т. д., њхн≥ структурн≥ п≥дрозд≥≠ли Ч ком≥с≥њ, бюро, групи тощо з регламентац≥Їю пор€дку њх утворенн€, структури, функц≥й, компетенц≥њ, обов'€зк≥в та орган≥за≠ц≥њ роботи; Х що регулюють сукупн≥сть орган≥зац≥йних, трудових та ≥нших в≥дносин ≥з конкретного питанн€; Х про орган≥зац≥ю й прове≠денн€ р≥зних заход≥в Ч культурно- й спортивно-масових, конкурс≥в, огл€д≥в тощо; структуру й зм≥ст таких положень визначають уста≠нови, €к≥ Ї орган≥заторами заход≥в.

 

«а виготовленн€м положенн€ бувають типов≥ та ≥ндив≥дуальн≥. “ипов≥ положенн€ розробл€ють вищ≥ органи дл€ системи п≥дпри≠Їмств, орган≥зац≥й, установ, ф≥рм, а ≥ндив≥дуальн≥ Ч створюютьс€ за вказ≥вкою кер≥вництва на п≥дстав≥ типових положень безпосередньо на п≥дприЇмствах, в установах, орган≥зац≥€х, ф≥рмах. ѕроект положенн€ п≥дписуЇ кер≥вник структурного п≥дрозд≥лу, а затверджуЇ кер≥вник вищого рангу, €кому безпосередньо п≥дпор€д≠ковуЇтьс€ даний п≥дрозд≥л. Ќа другому прим≥рнику в раз≥ потреби оформл€ють рекв≥зити погодженн€ й позначку про виконавц€.

ѕоложенн€ про п≥дприЇмство затверджуЇтьс€ розпор€дчим доку≠ментом вищого органу.

ѕоложенн€ набуваЇ чинност≥ з дн€ його затвердженн€ (або дати, зазначеноњ в розпор€дчому документ≥, €ким затверджено положен≠н€).

ѕоложенн€ оформл€ють на загальних або спец≥альних бланках формату A4. якщо положенн€ не виходить за меж≥ п≥дприЇмства, то його можна оформл€ти на чистих аркушах паперу.

—“ј“”“ Ч це юридичний акт, €ким оформл€Їтьс€ утворенн€ п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи, ф≥рми, визначаютьс€ њхн€ структура, функц≥њ, правовий статус, взаЇмов≥дносини з ≥ншими п≥дприЇмствами, орган≥зац≥€ми, установами, ф≥рмами чи ф≥зичними особами тощо.

—татут п≥сл€ затвердженн€ повноважним органом передають на реЇстрац≥ю до в≥дпов≥дних державних орган≥в [дл€ товариств з обме≠женою в≥дпов≥дальн≥стю (TOB), приватних (ѕѕ) ≥ малих (ћѕ) п≥д≠приЇмств таким органом Ї районна державна адм≥н≥страц≥€ за м≥сцем юридичноњ адреси, вказаноњ в статут≥], де п≥дприЇмству видаЇтьс€ св≥доцтво про реЇстрац≥ю ≥з зазначенн€м реЇстрац≥йного номера та юридичноњ адреси.

Ћише п≥сл€ реЇстрац≥њ п≥дприЇмство маЇ право розпочати свою д≥€льн≥сть.

—татути бувають типов≥ (розробл€ютьс€ дл€ однотипних п≥дпри≠Їмств) та ≥ндив≥дуальн≥ (створюютьс€ на п≥дстав≥ типових конкрети≠зац≥Їю њх).

ƒл€ ч≥ткого викладенн€ зм≥сту статуту й кращого сприйн€тт€ тексту його под≥л€ють на розд≥ли (статт≥), п≥дрозд≥ли, пункти, п≥дпункти, котр≥ нумерують арабськими цифрами.

–озгл€немо статут суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.

–≈ ¬≤«»“» —“ј“”“”:

- назва товариства (може поЇднуватис€ з назвою виду доку≠мента);

- назва виду документа (—“ј“”“);

- гриф затвердженн€;

- позначка про реЇстрац≥ю;

- м≥сце складанн€ чи виданн€, р≥к.

 

≤Ќ—“–” ÷≤я Ч це правовий документ, €ким визначаютьс€ пра≠вила, що регулюють орган≥зац≥йн≥, науково-техн≥чн≥, технолог≥чн≥, ф≥нансов≥ та ≥нш≥ спец≥альн≥ аспекти д≥€льност≥ установ, орган≥зац≥й, п≥дприЇмств (њхн≥х п≥дрозд≥л≥в ≥ служб), посадових ос≥б та громад€н.

 

”с≥ ≥нструкц≥њ можна под≥лити на дв≥ основн≥ групи:

Х так≥, що регламентують пор€док зд≥йсненн€ €когось процесу к≥лькома виконавц€ми (п≥дрозд≥лами чи посадовими особами), на≠приклад: Ђ≤нструкц≥€ про пор€док веденн€ трудових книжок на п≥дприЇмствах, в установах та орган≥зац≥€хї, Ђ≤нструк≠ц≥€ про роботу з документами, що мають гриф обмеженн€ доступуї, Ђ≤нструкц≥€ про роботу з листами й за€вами громад€нї, Ђ≤нструкц≥€ про пор€док добору й передаванн€ секретних документ≥в на арх≥вне збер≥ганн€ї тощо;

Х посадов≥.

√отують ≥нструкц≥ю не менш €к у двох прим≥рниках (на другому прим≥рнику оформл€ють рекв≥зити погодженн€) на загальному чи спец≥альному бланку або на чистих аркушах паперу (€кщо ≥нструкц≥€ не виходить за меж≥ п≥дприЇмства) формату A4.

 

–≈ ¬≤«»“» ≤Ќ—“–” ÷≤ѓ:

Ч назва виду документа (≥нструкц≥€, посадова ≥нструк≠ц≥€);

Ч дата (зазначають дату п≥дписанн€);

Ч ≥ндекс;

Ч м≥сце складанн€ чи виданн€;

Ч гриф затвердженн€;

Ч заголовок до тексту

Ч текст;

Ч позначка про те, що дана ≥нструкц≥€ Ї додатком до розпо≠р€дчого документа (оформл€ють у раз≥ потреби);

Ч п≥дпис (п≥дписуЇ кер≥вник п≥дрозд≥лу-розробника);

Ч гриф погодженн€ (оформл€ють у раз≥ потреби);

Ч в≥зи (оформл€ють у раз≥ потреби);

Ч позначка про виконавц€ (оформл€ють у раз≥ потреби).

 

ѕ–ј¬»Ћј Ц це службов≥ документи орган≥зац≥йного характеру, в €ких викладаютьс€ настанови, норми або вимоги, що регламентують певний пор€док €кихось д≥й, повед≥нку тощо.

«а формою й зм≥стом правила под≥бн≥ до ≥нструкц≥й; ≥нод≥ вони становл€ть њхню складову частину (наприклад, Ђѕравила оформ-енн€ вих≥дних документ≥вї, Ђѕравила обл≥ку й реЇстрац≥њ " ст≥в громад€нї вход€ть до Ђ≤нструкц≥њ з д≥ловодстваї). ќформ≠л€ють правила на загальних або спец≥альних бланках формату A4. ƒоц≥льно використовувати бланки з кутовим розташуванн€м пост≥й≠них рекв≥зит≥в, оск≥льки маЇ бути гриф затвердженн€.

 

- –≈ ¬≤«»“» ѕ–ј¬»Ћ:

Ч назва виду документа (ѕPј¬»Ћј);

Чдата;

Ч ≥ндекс;

Ч м≥сце виданн€;

Ч гриф затвердженн€;

Ч заголовок до тексту (може поЇднуватис€ з назвою виду документа);

Ч текст (може складатис€ з розд≥л≥в, п≥дрозд≥л≥в, пункт≥в, п≥д≠пункт≥в);

Ч п≥дпис;

Ч гриф погодженн€ (оформл€ють у раз≥ потреби на другому прим≥рнику);

Ч в≥зи (оформл€ють у раз≥ потреби на другому прим≥рнику);

Ч позначка про виконавц€ (оформл€ють у раз≥ потреби на другому прим≥рнику).

ѕравила обов'€зков≥ дл€ виконанн€ кожним, кого вони стосу≠ютьс€, тому њх можна в≥днести до правових документ≥в.

4. ќформленн€ документ≥в колег≥альних план≥в: протокол≥в, стенограм, пов≥домлень

ѕротокол - дов≥дково-≥нформац≥йний документ, що ф≥ксуЇ х≥д обговоренн€ питань ≥ р≥шенн€ (ухвали), прийн€т≥ колег≥альним органом.  олег≥альн≥сть - принцип управл≥нн€, при €кому кер≥вництво зд≥йснюЇтьс€ не одностайно, а групою ос≥б, що волод≥ють р≥вними правами при вир≥шенн≥ питань; форма ухваленн€ р≥шень, при €к≥й враховуЇтьс€ колективна думка, використовуЇтьс€ метод обговоренн€.

‘ормул€р протоколу:

пост≥йн≥ рекв≥зити "Їдиного" бланка:

емблема;

найменуванн€ орган≥зац≥њ;

найменуванн€ виду документа (ѕ–ќ“ќ ќЋ);

зм≥нн≥ рекв≥зити "Їдиного" бланка:

дата;

реЇстрац≥йний номер;

м≥сце складанн€ або виданн€ документа (м≥сце; де в≥дбулос€ зас≥данн€);

заголовок;

текст;

в≥дм≥тка про на€вн≥сть додатку;

п≥дписи.

Ќа протокол≥ проставл€Їтьс€ дата зас≥данн€, а не остаточного оформленн€ або п≥дписанн€ протоколу. ¬ тому випадку, €кщо зас≥данн€ продовжувалос€ дек≥лька дн≥в, указуЇтьс€ дата почала зас≥данн€ ≥ через тире - зак≥нченн€. Ќаприклад: 19-20.09.99.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 979 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

619 - | 515 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.