Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—татт€ 138. —клад витрат та пор€док њх визнанн€ 5 страница
якщо доходи, отриман≥ платником податку в≥д наступного в≥дступленн€ права вимоги зобовТ€зань третьоњ особи (боржника) або в≥д виконанн€ вимоги боржником, перевищують витрати, понесен≥ таким платником податку на придбанн€ права вимоги зобовТ€зань третьоњ особи (боржника), отриманий прибуток включаЇтьс€ до складу доходу платника податку.

якщо витрати, понесен≥ платником податку на придбанн€ права вимоги зобовТ€зань третьоњ особи (боржника), перевищують доходи, отриман≥ таким платником податку в≥д наступного в≥дступленн€ права вимоги зобовТ€зань третьоњ особи (боржника) або в≥д виконанн€ вимоги боржником, в≥дТЇмне значенн€ не включаЇтьс€ до складу витрат або у зменшенн€ отриманих прибутк≥в в≥д зд≥йсненн€ ≥нших операц≥й з продажу (передач≥) або придбанн€ права вимоги зобовТ€зань у грошов≥й форм≥ за поставлен≥ товари чи надан≥ послуги третьоњ особи.

153.6. ѕри в≥дчуженн≥ майна, заставленого з метою забезпеченн€ повноњ суми борговоњ вимоги, витрати та доходи заставодавц€ та заставоутримувача визначаютьс€ в такому пор€дку:

в≥дчуженн€ обТЇкта застави дл€ заставодавц€ прир≥внюЇтьс€ до продажу такого обТЇкта у податковий пер≥од такого в≥дчуженн€;

€кщо зг≥дно з умовами договору або закону обТЇкт застави в≥дчужуЇтьс€ у власн≥сть заставоутримувача в рахунок погашенн€ боргових зобовТ€зань, таке в≥дчуженн€ прир≥внюЇтьс€ до куп≥вл≥ заставоутримувачем такого обТЇкта застави в податковий пер≥од такого в≥дчуженн€;

€кщо кредитор у подальшому продаЇ обТЇкт застави ≥ншим особам, його доходи або збитки визнаютьс€ в загальному пор€дку;

ц≥на продажу/куп≥вл≥ при цьому визначаЇтьс€ за правилами, встановленими в≥дпов≥дними законами, €к≥ регулюють в≥дносини застави (≥потеки).

якщо зг≥дно з умовами договору або зг≥дно ≥з законом обТЇкт застави з метою погашенн€ боргових зобовТ€зань п≥дл€гаЇ продажу на аукц≥он≥ (публ≥чних торгах), то доходи й витрати заставоутримувача визначаютьс€ у пор€дку, встановленому п≥дпунктом 159.3.4
пункту 159.3 статт≥ 159 цього  одексу, та в≥дпов≥дними законами, €к≥ регулюють в≥дносини застави (≥потеки).

ѕор€док наданн€ та погашенн€ боргових зобовТ€зань, забезпечених заставою, встановлюЇтьс€ в≥дпов≥дним законом.

153.7. ќподаткуванн€ операц≥й л≥зингу (оренди) зд≥йснюЇтьс€ в такому пор€дку:

передача майна в оперативний л≥зинг (оренду) не зм≥нюЇ податкових зобовТ€зань орендодавц€ та орендар€. ѕри цьому орендодавець зб≥льшуЇ суму доход≥в, а орендар зб≥льшуЇ суму витрат на суму нарахованого л≥зингового платежу за насл≥дками податкового пер≥оду, в €кому зд≥йснюЇтьс€ таке нарахуванн€. ” такому ж пор€дку зд≥йснюЇтьс€ оподаткуванн€ операц≥й ≥з оренди земл≥ та жилих прим≥щень;

передача майна у ф≥нансовий л≥зинг (оренду) дл€ ц≥лей оподаткуванн€ прир≥внюЇтьс€ до його продажу в момент такоњ передач≥. ѕри цьому орендодавець зб≥льшуЇ доходи, а в раз≥ передач≥ у ф≥нансовий л≥зинг майна, що на момент такоњ передач≥ перебувало у склад≥ основних засоб≥в орендодавц€, Ц прир≥внюЇ до нул€ балансову варт≥сть в≥дпов≥дного обТЇкта основних засоб≥в зг≥дно з правилами, визначеними статтею 146 цього  одексу дл€ њх продажу, а орендар включаЇ варт≥сть обТЇкта ф≥нансового л≥зингу (без урахуванн€ процент≥в, нарахованих або таких, що будуть нарахован≥, в≥дпов≥дно до договору) до складу основних засоб≥в з метою амортизац≥њ, за насл≥дками податкового пер≥оду, в €кому в≥дбуваЇтьс€ така передача.

ѕри нарахуванн≥ л≥зингового платежу орендодавець зб≥льшуЇ доходи, а орендар зб≥льшуЇ витрати на таку частину л≥зингового платежу, €ка дор≥внюЇ сум≥ процент≥в або ком≥с≥й, нарахованих на варт≥сть обТЇкта ф≥нансового л≥зингу (без урахуванн€ частини л≥зингового платежу, що надаЇтьс€ в рахунок компенсац≥њ частини вартост≥ обТЇкта ф≥нансового л≥зингу), за насл≥дками податкового пер≥оду, у €кому зд≥йснюЇтьс€ таке нарахуванн€.

” раз≥ €кщо в майбутн≥х податкових пер≥одах орендар повертаЇ обТЇкт ф≥нансового л≥зингу орендодавцю без придбанн€ такого обТЇкта у власн≥сть, така передача прир≥внюЇтьс€ дл€ ц≥лей оподаткуванн€ до зворотного продажу орендарем такого обТЇкта орендодавцю за ц≥ною, €ка визначаЇтьс€ на р≥вн≥ суми л≥зингових платеж≥в у частин≥ компенсац≥њ вартост≥ обТЇкта ф≥нансового л≥зингу, що Ї несплаченими за такий обТЇкт л≥зингу на дату такого поверненн€.

” раз≥ €кщо варт≥сть обТЇкта ф≥нансового л≥зингу, що вперше або повторно вводитьс€ в експлуатац≥ю, визначаЇтьс€ договором у сум≥, що Ї меншою в≥д вартост≥ витрат на його придбанн€ або спорудженн€, орган державноњ податковоњ служби маЇ право провести позапланову перев≥рку дл€ визначенн€ р≥вн€ звичайноњ ц≥ни;

передача в оренду житлового фонду або земл≥ зд≥йснюЇтьс€ за правилами оперативного л≥зингу;

передача житлового фонду у ф≥нансовий л≥зинг зд≥йснюЇтьс€ за правилами цього п≥дпункту;

перех≥д права власност≥ на обТЇкт л≥зингу в≥д орендодавц€ (власника майна) до ≥ншоњ особи (нового власника майна) ≥з збереженн€м в≥дпов≥дних прав та обовТ€зк≥в орендодавц€ за договором ф≥нансового л≥зингу не зм≥нюЇ податкових зобовТ€зань орендодавц€, орендар€ та нового власника майна, сформованих до моменту передач≥ у власн≥сть такого майна (обТЇкту л≥зингу) ≥нш≥й особ≥ (новому власнику майна).

¬≥дображенн€ в обл≥ку операц≥й передач≥ житла в оренду з викупом зд≥йснюЇтьс€ з урахуванн€м особливостей, що встановлен≥ в розд≥л≥ XX "ѕерех≥дн≥ положенн€" цього  одексу.

153.8. ќподаткуванн€ операц≥й з торг≥вл≥ ц≥нними паперами, деривативами та ≥ншими, н≥ж ц≥нн≥ папери, корпоративними правами.

ƒл€ ц≥лей цього п≥дпункту п≥д терм≥ном "доходи" сл≥д розум≥ти суму кошт≥в або варт≥сть майна, отриману (нараховану) платником податку в≥д продажу, обм≥ну або ≥нших способ≥в в≥дчуженн€ ц≥нних папер≥в, дериватив≥в або ≥нших, н≥ж ц≥нн≥ папери, корпоративних прав, а також варт≥сть будь-€ких матер≥альних ц≥нностей чи нематер≥альних актив≥в, €к≥ передаютьс€ платнику податку в звТ€зку з таким продажем, обм≥ном або в≥дчуженн€м. ƒо складу доход≥в включаЇтьс€ також сума будь-€коњ заборгованост≥ платника податку, €ка погашаЇтьс€ у звТ€зку з таким продажем, обм≥ном або в≥дчуженн€м.

ѕ≥д терм≥ном "витрати" сл≥д розум≥ти суму кошт≥в або варт≥сть майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числ≥ ем≥тенту, кр≥м придбанн€ п≥д час первинного розм≥щенн€) ц≥нних папер≥в, дериватив≥в або ≥нших, н≥ж ц≥нн≥ папери, корпоративних прав, €к компенсац≥€ њх вартост≥. ƒо складу витрат включаЇтьс€ також сума будь-€коњ заборгованост≥ покупц€, €ка виникаЇ у звТ€зку з таким придбанн€м.

ѕлатник податку веде в≥докремлений обл≥к ф≥нансових результат≥в операц≥й з ц≥нними паперами ≥ деривативами в розр≥з≥ окремих вид≥в ц≥нних папер≥в, дериватив≥в та ≥нших, н≥ж ц≥нн≥ папери, корпоративних прав. ѕри цьому обл≥к операц≥й з акц≥€ми ведетьс€ разом з ≥ншими, н≥ж ц≥нн≥ папери, корпоративними правами.

якщо прот€гом зв≥тного пер≥оду витрати на придбанн€ кожного з окремих вид≥в ц≥нних папер≥в, дериватив≥в, та ≥нших, н≥ж ц≥нн≥ папери, корпоративних прав, понесен≥ (нарахован≥) платником податку, перевищують доходи, отриман≥ (нарахован≥) в≥д продажу (в≥дчуженн€) ц≥нних папер≥в, дериватив≥в або ≥нших, н≥ж ц≥нн≥ папери, корпоративних прав цього ж виду прот€гом такого зв≥тного пер≥оду, в≥дТЇмний ф≥нансовий результат переноситьс€ на зменшенн€ ф≥нансових результат≥в в≥д операц≥й з ц≥нними паперами, деривативами або ≥ншими, н≥ж ц≥нн≥ папери, корпоративними правами цього ж виду наступних зв≥тних пер≥од≥в у пор€дку, визначеному статтею 150 цього розд≥лу.

якщо прот€гом зв≥тного пер≥оду доходи в≥д продажу кожного з окремих вид≥в ц≥нних папер≥в, дериватив≥в та ≥нших, н≥ж ц≥нн≥ папери, корпоративних прав отриман≥ (нарахован≥) платником податку, перевищують витрати, понесен≥ (нарахован≥) платником податку внасл≥док придбанн€ ц≥нних папер≥в, дериватив≥в або ≥нших, н≥ж ц≥нн≥ папери, корпоративних прав цього ж виду прот€гом такого зв≥тного пер≥оду (з урахуванн€м в≥дТЇмного ф≥нансового результату в≥д операц≥й з ц≥нними паперами, деривативами або ≥ншими, н≥ж ц≥нн≥ папери, корпоративними правами цього ж виду минулих пер≥од≥в), прибуток включаЇтьс€ до складу доход≥в такого платника податку за результатами такого зв≥тного пер≥оду.

”с≥ ≥нш≥ витрати та доходи платника податку, кр≥м витрат та доход≥в за операц≥€ми з ц≥нними паперами, деривативами та ≥ншими, н≥ж ц≥нн≥ папери, корпоративними правами, визначеними цим п≥дпунктом, враховуютьс€ у визначенн≥ обТЇкта оподаткуванн€ такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим  одексом.

153.9. Ќорми пункту 153.8 статт≥ 153 цього  одексу не поширюютьс€ на операц≥њ, що зд≥йснюютьс€ платником податку Ц ем≥тентом з розм≥щенн€ корпоративних прав або ≥нших ц≥нних папер≥в, а також з њх зворотного викупу або погашенн€ таким платником податку - ем≥тентом.

Ќорми пункту 153.8 статт≥ 153 цього  одексу поширюютьс€ також на визначенн€ балансових збитк≥в або прибутк≥в, отриманих платником податку в≥д операц≥й ≥з корпоративними правами, що виражен≥ в ≥нших, н≥ж ц≥нн≥ папери, формах.

ќперац≥њ з конвертац≥њ ц≥нних папер≥в оподаткуванню не п≥дл€гають.

153.10. ƒоходи та витрати в≥д проведенн€ товарообм≥нних (бартерних) операц≥й визначаютьс€ в≥дпов≥дно до догов≥рноњ ц≥ни такоњ операц≥њ, але не нижчоњ (вищоњ) в≥д звичайних ц≥н.

153.11. ѕодаток, передбачений цим розд≥лом, не справл€Їтьс€ ≥з суми перевищенн€ доход≥в над витратами, повТ€заними з випуском та проведенн€м державних грошових лотерей.

153.12. ќподаткуванн€ прибутку, отриманого платником податку в умовах д≥њ угоди про розпод≥л продукц≥њ, зд≥йснюЇтьс€ з урахуванн€м особливостей, встановлених розд≥лом ’V≤≤≤ цього  одексу.

153.13. ќсобливост≥ оподаткуванн€ д≥€льност≥, що зд≥йснюЇтьс€ за договорами управл≥нн€ майном.

153.13.1. ѕлатник податку, €кий отримав майно на п≥дстав≥ договору управл≥нн€ (управитель), веде окремо в≥д власного обл≥к доход≥в та витрат в розр≥з≥ кожного договору управл≥нн€.

153.13.2. ƒо складу доход≥в в окремому обл≥ку в≥днос€тьс€ доходи в≥д управл≥нн€ майном, отриман≥ в будь-€кому вигл€д≥.

153.13.3. ƒо складу витрат в окремому обл≥ку в≥днос€тьс€ вс≥ витрати, €к≥ Ї витратами зг≥дно ≥з статт€ми 138Ц143 цього  одексу, у тому числ≥ винагорода управителю.

ƒл€ ц≥лей цього п≥дпункту в окремому обл≥ку амортизац≥€ отриманих в управл≥нн€ основних засоб≥в зд≥йснюЇтьс€ за балансовою варт≥стю на момент передач≥ в управл≥нн€.

153.13.4. ѕрибуток в≥д кожного договору управл≥нн€ оподатковуЇтьс€ на загальних п≥дставах та податок сплачуЇтьс€ до бюджету управителем майна.

153.13.5. ¬иплата доходу установнику управл≥нн€ зд≥йснюЇтьс€ лише п≥сл€ оподаткуванн€ прибутку зг≥дно з п≥дпунктом 153.13.4 цього пункту.

153.13.6. —ума отриманого прибутку не включаЇтьс€ до складу доходу установника управл≥нн€ та витрат управител€ майна.

153.13.7. —ума утриманоњ (виплаченоњ) винагороди за управл≥нн€ майном включаЇтьс€ до складу доходу управител€ майна в≥д його власноњ д≥€льност≥.

153.13.8. ƒл€ ц≥лей оподаткуванн€ цим пунктом господарськ≥ в≥дносини м≥ж учасниками договору управл≥нн€ прир≥внюютьс€ до в≥дносин на основ≥ окремих цив≥льно-правових договор≥в.

153.13.9. ‘орма зв≥тност≥ про результати д≥€льност≥, що зд≥йснюЇтьс€ за договорами управл≥нн€ майном, встановлюЇтьс€ центральним податковим органом.

153.13.10. ѕоложенн€ цього пункту не поширюютьс€ на операц≥њ з управл≥нн€ активами ≥нститут≥в сп≥льного ≥нвестуванн€.

153.14. ќподаткуванн€ сп≥льноњ д≥€льност≥ на територ≥њ ”крањни без створенн€ юридичноњ особи.

153.14.1. —п≥льна д≥€льн≥сть без створенн€ юридичноњ особи провадитьс€ на п≥дстав≥ договору про сп≥льну д≥€льн≥сть.

153.14.2. ќбл≥к результат≥в сп≥льноњ д≥€льност≥ ведетьс€ платником податку, уповноваженим на це ≥ншими сторонами зг≥дно з умовами договору, окремо в≥д обл≥ку господарських результат≥в такого платника податку.

153.14.3. ¬иплата (нарахуванн€) частини прибутку, отриманого учасниками сп≥льноњ д≥€льност≥, оподатковуЇтьс€ за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статт≥ 151 цього  одексу, особою, уповноваженою вести обл≥к результат≥в сп≥льноњ д≥€льност≥ до/або п≥д час такоњ виплати.

153.14.4. ” раз≥ €кщо прот€гом зв≥тного пер≥оду витрати сп≥льноњ д≥€льност≥ перевищують доходи такоњ д≥€льност≥, так≥ збитки перенос€тьс€ на зменшенн€ доход≥в майбутн≥х податкових пер≥од≥в в≥д такоњ сп≥льноњ д≥€льност≥ прот€гом строк≥в, визначених цим  одексом.

153.14.5. ƒл€ ц≥лей оподаткуванн€ господарськ≥ в≥дносини м≥ж учасниками сп≥льноњ д≥€льност≥ прир≥внюютьс€ до в≥дносин на основ≥ окремих цив≥льно-правових договор≥в.

153.14.6. ѕор€док обл≥ку та зв≥тност≥ результат≥в сп≥льноњ д≥€льност≥ встановлюЇтьс€ центральним податковим органом виход€чи ≥з положень цього  одексу.

153.15. ќсобливост≥ обл≥ку п≥д час реорган≥зац≥њ юридичних ос≥б.

153.15.1. Ќе включаЇтьс€ до складу доходу платника податку Ц правонаступника сума кошт≥в, боргових вимог, варт≥сть матер≥альних та нематер≥альних актив≥в, отриманих в≥д юридичноњ особи, що припин€Їтьс€ у звТ€зку ≥з проведенн€м реорган≥зац≥њ.

 

 

Ѕалансова варт≥сть основних фонд≥в та нематер≥альних актив≥в юридичноњ особи, що припин€Їтьс€, включаЇтьс€ до складу балансовоњ вартост≥ в≥дпов≥дних груп основних фонд≥в та нематер≥альних актив≥в платника податк≥в Ц правонаступника на дату затвердженн€ передавального акта та п≥дл€гаЇ амортизац≥њ в пор€дку, визначеному статт€ми цього  одексу.

—об≥варт≥сть запас≥в, що обл≥ковуютьс€ в обл≥ку юридичноњ особи, що припин€Їтьс€, включаЇтьс€ до складу соб≥вартост≥ запас≥в правонаступника на дату затвердженн€ передавального акта.

” раз≥ €кщо визначена цим розд≥лом дата зб≥льшенн€ витрат, зд≥йснених (нарахованих) юридичною особою, що припин€Їтьс€, не настала до моменту затвердженн€ передавального акта, так≥ витрати враховуютьс€ в обл≥ку платника податк≥в Ц правонаступника. “акий платник податку Ц правонаступник набуваЇ право на зб≥льшенн€ витрат у загальному пор€дку, визначеному цим розд≥лом. ÷е правило застосовуЇтьс€ також:

до суми витрат, що обл≥ковуютьс€ в≥дпов≥дно до цього розд≥лу в особливому пор€дку (витрат на придбанн€ ц≥нних папер≥в, дериватив≥в тощо), та неврахованих у зменшенн€ доход≥в платника податку до моменту затвердженн€ передавального акта;

до суми доходу, отриманого (нарахованого) платником податку, що припин€Їтьс€, та невключеного до доходу до моменту затвердженн€ передавального акта.

¬≥дТЇмне значенн€ обТЇкта оподаткуванн€ зв≥тного пер≥оду, що обл≥ковувалось у платника податку, що припин€Їтьс€, на дату затвердженн€ передавального акта, включаЇтьс€ до складу витрат платника податку Ц правонаступника. «азначене положенн€ також застосовуЇтьс€ до суми в≥дТЇмного значенн€, що обл≥ковуЇтьс€ в особливому пор€дку в≥дпов≥дно до цього розд≥лу у платника податку, що припин€Їтьс€ (в≥дТЇмне значенн€ за операц≥€ми ≥з ц≥нними паперами, деривативами, правами вимоги тощо).

ѕоложенн€, передбачен≥ абзацом восьмим зазначеного пункту, не застосовуютьс€ в раз≥, €кщо платник (платники) податку, що припин€ютьс€, та платник податку Ц правонаступник були повТ€заними особами менш н≥ж в≥с≥мнадц€ть посл≥довних м≥с€ц≥в до дати завершенн€ приЇднанн€.

—клад витрат (доход≥в), передбачених цим п≥дпунктом, та њх оц≥нка визначаютьс€ за даними та документами обл≥ку юридичноњ особи, що припин€Їтьс€, на дату затвердженн€ передавального акта.

 

153.15.2. ѕри проведенн≥ реорган≥зац≥њ у форм≥ злитт€, приЇднанн€, перетворенн€ юридичноњ особи, що передбачаЇ обм≥н акц≥й (корпоративних прав) у юридичн≥й особ≥, що припин€Їтьс€, на акц≥њ (корпоративн≥ права) у юридичн≥й особ≥ Ц правонаступнику, варт≥сть акц≥й (корпоративних прав) юридичноњ особи Ц правонаступника в обл≥ку акц≥онера (учасника) визначаЇтьс€ в розм≥р≥ вартост≥ акц≥й (корпоративних прав) юридичноњ особи, випуск €ких був скасований (припинений тощо) в результат≥ реорган≥зац≥њ.

” раз≥ проведенн€ реорган≥зац≥њ у форм≥ под≥лу (вид≥ленн€), що передбачаЇ розпод≥л акц≥й (корпоративних прав) м≥ж акц≥онерами (учасниками) юридичних ос≥б, що утворюютьс€ внасл≥док реорган≥зац≥њ, варт≥сть таких акц≥й (корпоративних прав) в обл≥ку акц≥онер≥в (учасник≥в) визначаЇтьс€ в сум≥, що дор≥внюЇ вартост≥ частки акц≥й (корпоративних прав) в юридичн≥й особ≥, що реорган≥зуЇтьс€, пропорц≥йн≥й вартост≥ чистих актив≥в юридичноњ особи, що утворилас€ в результат≥ реорган≥зац≥њ, та загальноњ вартост≥ чистих актив≥в юридичноњ особи, що реорган≥зувалас€. ¬арт≥сть чистих актив≥в юридичних ос≥б, зазначених у цьому абзац≥, визначаЇтьс€ за даними розпод≥льчого балансу на дату його затвердженн€.

 

—татт€ 154. «в≥льненн€ в≥д оподаткуванн€

 

154.1. «в≥льн€Їтьс€ в≥д оподаткуванн€ прибуток п≥дприЇмств та орган≥зац≥й, €к≥ заснован≥ громадськими орган≥зац≥€ми ≥нвал≥д≥в ≥ Ї њх повною власн≥стю, отриманий в≥д продажу (постачанн€) товар≥в, виконанн€ роб≥т ≥ наданн€ послуг, кр≥м п≥дакцизних товар≥в, послуг ≥з поставки п≥дакцизних товар≥в, отриманих у межах договор≥в ком≥с≥њ (консигнац≥њ), поруки, дорученн€, дов≥рчого управл≥нн€, ≥нших цив≥льно-правових договор≥в, що уповноважують такого платника податку зд≥йснювати постачанн€ товар≥в в≥д ≥мен≥ та за дорученн€м ≥ншоњ особи без передач≥ права власност≥ на так≥ товари, де прот€гом попереднього зв≥тного (податкового) пер≥оду к≥льк≥сть ≥нвал≥д≥в, €к≥ мають там основне м≥сце роботи, становить не менш €к 50 в≥дсотк≥в середньообл≥ковоњ чисельност≥ штатних прац≥вник≥в обл≥кового складу за умови, що фонд оплати прац≥ таких ≥нвал≥д≥в становить прот€гом зв≥тного пер≥оду не менш €к 25 в≥дсотк≥в суми загальних витрат на оплату прац≥.

«азначен≥ п≥дприЇмства та орган≥зац≥њ громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в мають право застосовувати цю п≥льгу за на€вност≥ дозволу на право користуванн€ такою п≥льгою, €кий видаЇтьс€  ом≥с≥Їю з питань д≥€льност≥ п≥дприЇмств та орган≥зац≥й громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро основи соц≥альноњ захищеност≥ ≥нвал≥д≥в в ”крањн≥".

” раз≥ порушенн€ вимог щодо ц≥льового використанн€ вив≥льнених в≥д оподаткуванн€ кошт≥в платник податку зобовТ€заний зб≥льшити податков≥ зобовТ€занн€ з цього податку за результатами податкового пер≥оду, на €кий припадаЇ таке порушенн€, а також сплатити пеню, нараховану в≥дпов≥дно до цього  одексу.

ѕ≥дприЇмства та орган≥зац≥њ, на €к≥ поширюЇтьс€ д≥€ цього пункту, реЇструютьс€ у в≥дпов≥дному орган≥ державноњ податковоњ служби в пор€дку, передбаченому дл€ платник≥в цього податку.

154.2. «в≥льн€Їтьс€ в≥д оподаткуванн€ прибуток п≥дприЇмств, отриманий в≥д продажу на митн≥й територ≥њ ”крањни продукт≥в дит€чого харчуванн€ власного виробництва, спр€мований на зб≥льшенн€ обс€г≥в виробництва та зменшенн€ роздр≥бних ц≥н таких продукт≥в.

ѕерел≥к продукт≥в дит€чого харчуванн€ встановлюЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

154.3. Ќа пер≥од п≥дготовки до зн€тт€ ≥ зн€тт€ з експлуатац≥њ енергоблок≥в „орнобильськоњ ј≈— та перетворенн€ обТЇкта "”критт€" на еколог≥чно безпечну систему зв≥льн€Їтьс€ в≥д оподаткуванн€ прибуток „орнобильськоњ ј≈—, €кщо так≥ кошти використовуютьс€ на ф≥нансуванн€ роб≥т з п≥дготовки до зн€тт€ ≥ зн€тт€ „орнобильськоњ ј≈— з експлуатац≥њ та перетворенн€ обТЇкта "”критт€" на еколог≥чно безпечну систему.

” раз≥ порушенн€ вимог щодо ц≥льового використанн€ вив≥льнених в≥д оподаткуванн€ кошт≥в платник податку зобовТ€заний зб≥льшити податков≥ зобовТ€занн€ з цього податку за результатами податкового пер≥оду, на €кий припадаЇ таке порушенн€, а також сплатити пеню, нараховану в≥дпов≥дно до цього  одексу.

154.4. «в≥льн€Їтьс€ в≥д оподаткуванн€ прибуток п≥дприЇмств, отриманий за рахунок м≥жнародноњ техн≥чноњ допомоги або за рахунок кошт≥в, €к≥ передбачаютьс€ в державному бюджет≥ €к внесок ”крањни до „орнобильського фонду "”критт€" дл€ реал≥зац≥њ м≥жнародноњ програми Ц ѕлану зд≥йсненн€ заход≥в на обТЇкт≥ "”критт€" в≥дпов≥дно до положень –амковоњ угоди м≥ж ”крањною та ™вропейським банком реконструкц≥њ та розвитку, дл€ подальшоњ експлуатац≥њ, п≥дготовки до зн€тт€ ≥ зн€тт€ енергоблок≥в „орнобильськоњ ј≈— з експлуатац≥њ, перетворенн€ обТЇкта "”критт€" на еколог≥чно безпечну систему та забезпеченн€ соц≥ального захисту персоналу „орнобильськоњ ј≈—.

 

” раз≥ порушенн€ вимог щодо ц≥льового використанн€ вив≥льнених в≥д оподаткуванн€ кошт≥в платник податку зобовТ€заний зб≥льшити податков≥ зобовТ€занн€ з цього податку за результатами податкового пер≥оду, на €кий припадаЇ таке порушенн€, а також сплатити пеню, нараховану в≥дпов≥дно до цього  одексу.

154.5. «в≥льн€Їтьс€ в≥д оподаткуванн€ прибуток державних п≥дприЇмств "ћ≥жнародний дит€чий центр "јртек" ≥ "”крањнський дит€чий центр "ћолода гвард≥€" в≥д провадженн€ д≥€льност≥ з оздоровленн€ та в≥дпочинку д≥тей.

154.6. Ќа пер≥од з 1 кв≥тн€ 2011 року до 1 с≥чн€ 2016 року застосовуЇтьс€ ставка 0 в≥дсотк≥в дл€ платник≥в податку на прибуток, у €ких розм≥р доход≥в кожного зв≥тного податкового пер≥оду наростаючим п≥дсумком з початку року не перевищуЇ трьох м≥льйон≥в гривень та нарахованоњ за кожний м≥с€ць зв≥тного пер≥оду зароб≥тноњ плати (доходу) прац≥вник≥в, €к≥ перебувають з платником податку у трудових в≥дносинах, Ї не меншим, н≥ж дв≥ м≥н≥мальн≥ зароб≥тн≥ плати, розм≥р €коњ встановлено законом, та €к≥ в≥дпов≥дають одному ≥з таких критер≥њв:

а) утворен≥ в установленому законом пор€дку п≥сл€ 1 кв≥тн€ 2011 року;

б) д≥юч≥, у €ких прот€гом трьох посл≥довних попередн≥х рок≥в (або прот€гом ус≥х попередн≥х пер≥од≥в, €кщо з моменту њх утворенн€ пройшло менше трьох рок≥в), щор≥чний обс€г доход≥в задекларовано в сум≥, що не перевищуЇ трьох м≥льйон≥в гривень, та у €ких середньообл≥кова к≥льк≥сть прац≥вник≥в прот€гом цього пер≥оду не перевищувала 20 ос≥б;

в) €к≥ були зареЇстрован≥ платниками Їдиного податку в установленому законодавством пор€дку в пер≥од до набранн€ чинност≥ цим  одексом та у €ких за останн≥й календарний р≥к обс€г виручки в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг) становив до
одного м≥льйона гривень та середньообл≥кова к≥льк≥сть прац≥вник≥в становила до 50 ос≥б.

ѕри цьому, €кщо платники податку, €к≥ застосовують норми цього пункту, у будь-€кому зв≥тному пер≥од≥ дос€гли показник≥в щодо отриманого доходу, середньообл≥ковоњ чисельност≥ або середньоњ зароб≥тноњ плати прац≥вник≥в, з €ких хоча б один не в≥дпов≥даЇ критер≥€м, зазначеним у цьому пункт≥, то так≥ платники податку зобовТ€зан≥ оподаткувати прибуток, отриманий у такому зв≥тному пер≥од≥, за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статт≥ 151 цього  одексу.

ƒ≥€ цього пункту не поширюЇтьс€ на субТЇкт≥в господарюванн€, €к≥:

1) утворен≥ в пер≥од п≥сл€ набранн€ чинност≥ цим  одексом шл€хом реорган≥зац≥њ (злитт€, приЇднанн€, под≥лу, вид≥ленн€, перетворенн€), приватизац≥њ та корпоратизац≥њ;

2) зд≥йснюють:

2.1) д≥€льн≥сть у сфер≥ розваг, визначену в п≥дпункт≥ 14.1.46 пункту 14.1 статт≥ 14 розд≥лу ≤;

2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт ≥мпорт п≥дакцизних товар≥в;

2.3) виробництво, оптовий та роздр≥бний продаж пально-мастильних матер≥ал≥в;

2.4) видобуток, сер≥йне виробництво та виготовленн€ дорогоц≥нних метал≥в ≥ дорогоц≥нного кам≥нн€, у тому числ≥ органогенного утворенн€, що п≥дл€гають л≥цензуванню в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро л≥цензуванн€ певних вид≥в господарськоњ д≥€льност≥";

2.5) ф≥нансову д≥€льн≥сть (гр. 65 Ц гр. 67 —екц≥њ J  ¬≈ƒ ƒ  009:2005);

2.6) д≥€льн≥сть з обм≥ну валют;

2.7) видобуток та реал≥зац≥ю корисних копалин загальнодержавного значенн€;

2.8) операц≥њ з нерухомим майном, оренду (у тому числ≥ наданн€ в оренду торгових м≥сць на ринках та/або у торг≥вельних обТЇктах) (гр.70,71  ¬≈ƒ ƒ  009:2005);

2.9) д≥€льн≥сть з наданн€ послуг пошти та звТ€зку (гр. 64  ¬≈ƒ ƒ  009:2005);

2.10) д≥€льн≥сть з орган≥зац≥њ торг≥в (аукц≥он≥в) виробами мистецтва, предметами колекц≥онуванн€ або антиквар≥ату;

2.11) д≥€льн≥сть з наданн€ послуг у сфер≥ телебаченн€ ≥ рад≥омовленн€ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро телебаченн€ ≥ рад≥омовленн€";

2.12) охоронну д≥€льн≥сть;

2.13) зовн≥шньоеконом≥чну д≥€льн≥сть (кр≥м д≥€льност≥ у сфер≥ ≥нформатизац≥њ);

2.14) виробництво продукц≥њ на давальницьк≥й сировин≥;

2.15) оптову торг≥влю ≥ посередництво в оптов≥й торг≥вл≥;

2.16) д≥€льн≥сть у сфер≥ виробництва та розпод≥ленн€ електроенерг≥њ, газу та води;

2.17) д≥€льн≥сть у сферах права, бухгалтерського обл≥ку, ≥нжин≥рингу; наданн€ послуг п≥дприЇмц€м (гр. 74  ¬≈ƒ ƒ  009:2005).

ѕлатники податку, зазначен≥ у п≥дпунктах "а", "б", "в" цього пункту, €к≥ зд≥йснюють нарахуванн€ та виплату див≥денд≥в своњм акц≥онерам (власникам), нараховують та внос€ть до бюджету авансовий внесок ≥з податку в пор€дку, встановленому
п≥дпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статт≥ 153 цього  одексу та сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою пунктом 151.1
статт≥ 151 цього  одексу за зв≥тний податковий пер≥од, у €кому зд≥йснювалось нарахуванн€ та виплата див≥денд≥в.

154.7. «в≥льн€Їтьс€ в≥д оподаткуванн€ прибуток дошк≥льних та загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в недержавноњ форми власност≥, отриманий в≥д наданн€ осв≥тн≥х послуг.

154.8. «в≥льн€Їтьс€ в≥д оподаткуванн€ прибуток п≥дприЇмств енергетичноњ галуз≥ в межах витрат, передбачених ≥нвестиц≥йними програмами, схваленими Ќац≥ональною ком≥с≥Їю регулюванн€ електроенергетики ”крањни, на кап≥тальн≥ вкладенн€ з буд≥вництва (реконструкц≥њ, модерн≥зац≥њ) м≥ждержавних, маг≥стральних та розпод≥льчих (локальних) електричних мереж та/або сум, спр€мованих на поверненн€ кредит≥в, €к≥ використан≥ дл€ ф≥нансуванн€ вищевказаних ц≥лей.

 

—татт€ 155. ќсобливост≥ оподаткуванн€ виробник≥в с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ

 

ѕ≥дприЇмства, основною д≥€льн≥стю €ких Ї виробництво с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ, сплачують податок у пор€дку ≥ в розм≥рах, передбачених цим розд≥лом, за п≥дсумками зв≥тного податкового року.

ѕ≥дприЇмства, основною д≥€льн≥стю €ких Ї виробництво с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ, подають декларац≥ю з податку у строки, визначен≥ законом дл€ р≥чного податкового пер≥оду.

—ума нарахованого податку зменшуЇтьс€ на суму податку на землю, що використовуЇтьс€ в с≥льськогосподарському виробничому оборот≥.

 

ƒл€ ц≥лей оподаткуванн€ до п≥дприЇмств, основною д≥€льн≥стю €ких Ї виробництво с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ, належать п≥дприЇмства, дох≥д €ких в≥д продажу с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ власного виробництва за попередн≥й зв≥тний (податковий) р≥к перевищуЇ 50 в≥дсотк≥в загальноњ суми доходу.

ƒ≥€ абзацу першого ц≥Їњ статт≥ не поширюЇтьс€ на п≥дприЇмства, основною д≥€льн≥стю €ких Ї виробництво та/або продаж продукц≥њ кв≥тково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, диких тварин ≥ птах≥в, риби (кр≥м риби, виловленоњ в р≥чках та закритих водоймах), хутр€них товар≥в, л≥керо-гор≥лчаних вироб≥в, пива, вина й виноматер≥ал≥в (кр≥м виноматер≥ал≥в, що продаютьс€ дл€ подальшоњ переробки), €к≥ оподатковуютьс€ в загальному пор€дку.

 

—татт€ 156. ќсобливост≥ оподаткуванн€ страховика

 

156.1. ќбТЇктом оподаткуванн€ в≥д д≥€льност≥ страховика Ї прибуток в≥д провадженн€ його д≥€льност≥.

156.1.1. ƒо доходiв страховика, крiм доходiв, передбачених статт€ми 135, 136 цього  одексу, €кi визначаютьс€ з урахуванн€м особливостей, передбачених даною статтею, належать також доходи вiд страховоњ дi€льностi.

ƒл€ цiлей оподаткуванн€ пiд доходом вiд страховоњ дi€льностi розумiЇтьс€ сума доходiв страховика, нарахована прот€гом звiтного перiоду, у тому числi (але не виключно) у вигл€дi:

страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих страховиком за договорами страхуванн€, спiвстрахуванн€ i перестрахуванн€ ризикiв на територiњ ”крањни або за њњ межами прот€гом звiтного перiоду, зменшених з урахуванн€м вимог цього пiдпункту на суму страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих страховиком за договорами перестрахуванн€. ѕри цьому страховi платежi, страховi внески, страховi премiњ за договорами спiвстрахуванн€ включаютьс€ до складу доходiв страховика (спiвстраховика) тiльки в розмiрi його частки страховоњ премiњ, передбаченоњ договором спiвстрахуванн€;

суми зменшенн€ розм≥ру страхових резерв≥в у пор≥вн€нн≥ з≥ сформованими на к≥нець попереднього зв≥тного пер≥оду з урахуванн€м зм≥ни частки перестраховик≥в у страхових резервах, сформованих в≥дпов≥дно до законодавства;

iнвестицiйного доходу, отриманого страховиком вiд розмiщенн€ коштiв резервiв страхуванн€ житт€;

доходи у вигл€д≥ курсових р≥зниць, отриманих в≥д перерахунку страхових резерв≥в, утворених за договорами страхуванн€, та актив≥в, €кими представлен≥ страхов≥ резерви за такими договорами, у випадках, €кщо так≥ страхов≥ резерви та/або активи утворен≥ в ≥ноземн≥й валют≥;

суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхуванн€, спiвстрахуванн€, перестрахуванн€;

частки вiд страхових внескiв, страхових премiй та страхових виплат, нарахованих перестраховиками за договорами перестрахуванн€;

доход≥в в≥д реал≥зац≥њ права регресноњ вимоги страховика до страхувальника або ≥ншоњ особи, в≥дпов≥дальноњ за запод≥€н≥ збитки;

нарахованих вiдсотк≥в на депонованi премiњ за ризиками, прийн€тими в перестрахуванн≥;

суми санкцiй за невиконанн€ умов договору страхуванн€, визначеноњ боржником добровiльно або за рiшенн€м суду;

суми винагород, нарахованих страховиком за наданн€ послуг сюрвейЇра, аварiйного ком≥сара та аджастера, страхового брокера та агента;

суми поверненн€ частки страхових платеж≥в (внеск≥в, прем≥й) за договорами перестрахуванн€ у випадку њх дострокового припиненн€;

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 274 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

534 - | 429 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.069 с.