Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озд≥л ≤. «агальн≥ положенн€ 15 страница
101.4. ќргани ст€гненн€ в≥дкликають розрахунков≥ документи, €кими передбачено ст€гненн€ пен≥, штрафних санкц≥й та безнад≥йного податкового боргу, списаних в≥дпов≥дно до цього  одексу.

101.5. ќргани державноњ податковоњ служби щокварталу зд≥йснюють списанн€ безнад≥йного податкового боргу. ѕор€док такого списанн€ встановлюЇтьс€ центральним органом державноњ податковоњ служби.

 

—татт€ 102. —троки давност≥ та њх застосуванн€

 

102.1.  онтролюючий орган, кр≥м випадк≥в, визначених
пунктом 102.2 ц≥Їњ статт≥, маЇ право самост≥йно визначити суму грошових зобовТ€зань платника податк≥в у випадках, визначених цим  одексом, не п≥зн≥ше зак≥нченн€ 1095 дн€, що настаЇ за останн≥м днем граничного строку поданн€ податковоњ декларац≥њ та/або граничного строку сплати грошових зобовТ€зань, нарахованих контролюючим органом, а €кщо така податкова декларац≥€ була надана п≥зн≥ше, - за днем њњ фактичного поданн€. якщо прот€гом зазначеного строку контролюючий орган не визначаЇ суму грошових зобовТ€зань, платник податк≥в вважаЇтьс€ в≥льним в≥д такого грошового зобовТ€занн€, а сп≥р стосовно такоњ декларац≥њ та/або податкового пов≥домленн€ не п≥дл€гаЇ розгл€ду в адм≥н≥стративному або судовому пор€дку.

” раз≥ поданн€ платником податку уточнюючого розрахунку до податковоњ декларац≥њ контролюючий орган маЇ право визначити суму податкових зобовТ€зань за такою податковою декларац≥Їю прот€гом 1095 дн≥в з дн€ поданн€ уточнюючого розрахунку.

102.2. √рошове зобовТ€занн€ може бути нараховане або провадженн€ у справ≥ про ст€гненн€ такого податку може бути розпочате без дотриманн€ строку давност≥, визначеного у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, €кщо:

102.2.1. податкову декларац≥ю за пер≥од, прот€гом €кого виникло податкове зобовТ€занн€, не було подано;

102.2.2. посадову особу платника податк≥в (ф≥зичну особу - платника податк≥в) засуджено за ухиленн€ в≥д сплати зазначеного грошового зобовТ€занн€ або у крим≥нальн≥й справ≥ винесено р≥шенн€ про њњ закритт€ з нереаб≥л≥туючих п≥дстав, €ке набрало законноњ сили.

102.3. ¬≥дл≥к строку давност≥ зупин€Їтьс€ на будь-€кий пер≥од, прот€гом €кого контролюючому органу зг≥дно з р≥шенн€м суду заборонено проводити перев≥рку платника податк≥в або платник податк≥в перебуваЇ поза межами ”крањни, €кщо таке перебуванн€ Ї безперервним та дор≥внюЇ чи Ї б≥льшим за 183 дн≥.

102.4. ” раз≥ €кщо грошове зобовТ€занн€ нараховане контролюючим органом до зак≥нченн€ строку давност≥, визначеного у пункт≥ 102.1 ц≥Їњ статт≥, податковий борг, що виник у звТ€зку з в≥дмовою у самост≥йному погашенн≥ такого грошового зобовТ€занн€, може бути ст€гнутий прот€гом наступних 1095 календарних дн≥в з дн€ виникненн€ податкового боргу. якщо плат≥ж ст€гуЇтьс€ за р≥шенн€м суду, строки ст€гненн€ встановлюютьс€ до повного погашенн€ такого платежу або визначенн€ боргу безнад≥йним.

102.5. «а€ви про поверненн€ надм≥ру сплачених грошових зобовТ€зань або про њх в≥дшкодуванн€ у випадках, передбачених цим  одексом, можуть бути подан≥ не п≥зн≥ше 1095 дн€, що настаЇ за днем зд≥йсненн€ такоњ переплати або отриманн€ права на таке в≥дшкодуванн€.

102.6. √раничн≥ строки дл€ поданн€ податковоњ декларац≥њ, за€в про перегл€д р≥шень контролюючих орган≥в, за€в про поверненн€ надм≥ру сплачених грошових зобовТ€зань, п≥дл€гають продовженню кер≥вником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податк≥в, €кщо такий платник податк≥в прот€гом зазначених строк≥в:

102.6.1. перебував за межами ”крањни;

102.6.2. перебував у плаванн≥ на морських суднах за кордоном ”крањни у склад≥ команди (ек≥пажу) таких суден;

102.6.3. перебував у м≥сц€х позбавленн€ вол≥ за вироком суду;

102.6.4. мав обмежену свободу пересуванн€ у звТ€зку з увТ€зненн€м чи полоном на територ≥њ ≥нших держав або внасл≥док ≥нших обставин непереборноњ сили, п≥дтверджених документально;

102.6.5. був визнаний за р≥шенн€м суду безв≥сно в≥дсутн≥м або перебував у розшуку у випадках, передбачених законом.

Ўтрафн≥ санкц≥њ, визначен≥ цим  одексом, не застосовуютьс€ прот€гом строк≥в продовженн€ граничних строк≥в поданн€ податковоњ декларац≥њ зг≥дно з цим пунктом.

102.7. ƒ≥€ пункту 102.6 ц≥Їњ статт≥ поширюЇтьс€ на:

102.7.1. платник≥в податк≥в - ф≥зичних ос≥б;

102.7.2. посадових ос≥б юридичноњ особи у раз≥, €кщо прот€гом зазначених граничних строк≥в така юридична особа не мала ≥нших посадових ос≥б, уповноважених в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни нараховувати, ст€гувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський обл≥к, складати та подавати податкову зв≥тн≥сть.

102.8. ѕор€док застосуванн€ пункт≥в 102.6 - 102.7 ц≥Їњ статт≥ встановлюЇтьс€ центральними контролюючими органами в≥дпов≥дно до њх повноважень.

 

√Ћј¬ј 10. «ј—“ќ—”¬јЌЌя ћ≤∆Ќј–ќƒЌ»’ ƒќ√ќ¬ќ–≤¬
“ј ѕќ√јЎ≈ЌЌя ѕќƒј“ ќ¬ќ√ќ Ѕќ–√” «ј «јѕ»“јћ»  ќћѕ≈“≈Ќ“Ќ»’ ќ–√јЌ≤¬ ≤Ќќ«≈ћЌ»’ ƒ≈–∆ј¬

 

—татт€ 103. ѕор€док застосуванн€ м≥жнародного договору ”крањни про уникненн€ подв≥йного оподаткуванн€ стосовно повного або часткового зв≥льненн€ в≥д оподаткуванн€ доход≥в нерезидент≥в ≥з джерелом њх походженн€ з ”крањни

 

103.1. «астосуванн€ правил м≥жнародного договору ”крањни зд≥йснюЇтьс€ шл€хом зв≥льненн€ в≥д оподаткуванн€ доход≥в ≥з джерелом њх походженн€ з ”крањни, зменшенн€ ставки податку або шл€хом поверненн€ р≥зниц≥ м≥ж сплаченою сумою податку ≥ сумою, €ку нерезиденту необх≥дно сплатити в≥дпов≥дно до м≥жнародного договору ”крањни.

103.2. ќсоба (податковий агент) маЇ право самост≥йно застосувати зв≥льненн€ в≥д оподаткуванн€ або зменшену ставку податку, передбачену в≥дпов≥дним м≥жнародним договором ”крањни на час виплати доходу нерезиденту, €кщо такий нерезидент Ї бенеф≥ц≥арним (фактичним) отримувачем (власником) доходу ≥ Ї резидентом крањни, з €кою укладено м≥жнародний догов≥р ”крањни.

«астосуванн€ м≥жнародного договору ”крањни в частин≥ зв≥льненн€ в≥д оподаткуванн€ або застосуванн€ пониженоњ ставки податку дозвол€Їтьс€ т≥льки за умови наданн€ нерезидентом особ≥ (податковому агенту) документа, €кий п≥дтверджуЇ статус податкового резидента зг≥дно з вимогами пункту 103.4 ц≥Їњ статт≥.

103.3. Ѕенеф≥ц≥арним (фактичним) отримувачем (власником) доходу дл€ ц≥лей застосуванн€ пониженоњ ставки податку зг≥дно з правилами м≥жнародного договору ”крањни до див≥денд≥в, процент≥в, ро€лт≥, винагород тощо нерезидента, отриманих ≥з джерел в ”крањн≥, вважаЇтьс€ особа, що маЇ право на отриманн€ таких доход≥в.

 

ѕри цьому бенеф≥ц≥арним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або ф≥зична особа, нав≥ть €кщо така особа маЇ право на отриманн€ доходу, але Ї агентом, ном≥нальним утримувачем (ном≥нальним власником) або Ї т≥льки посередником щодо такого доходу.

103.4. ѕ≥дставою дл€ зв≥льненн€ (зменшенн€) в≥д оподаткуванн€ доход≥в ≥з джерелом њх походженн€ з ”крањни Ї поданн€ нерезидентом з урахуванн€м особливостей, передбачених пунктами 103.5 ≥ 103.6 ц≥Їњ статт≥, особ≥ (податковому агенту), €ка виплачуЇ йому доходи, дов≥дки (або њњ нотар≥ально засв≥дченоњ коп≥њ), €ка п≥дтверджуЇ, що нерезидент Ї резидентом крањни, з €кою укладено м≥жнародний догов≥р ”крањни (дал≥ - дов≥дка), а також ≥нших документ≥в, €кщо це передбачено м≥жнародним договором ”крањни.

103.5. ƒов≥дка видаЇтьс€ компетентним (уповноваженим) органом в≥дпов≥дноњ крањни, визначеним м≥жнародним договором ”крањни, за формою, затвердженою зг≥дно ≥з законодавством в≥дпов≥дноњ крањни, ≥ повинна бути належним чином легал≥зована, перекладена в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

103.6. ” раз≥ потреби така дов≥дка може бути затребувана у нерезидента особою, €ка виплачуЇ йому доходи, або органом державноњ податковоњ служби п≥д час розгл€ду питанн€ про поверненн€ сум надм≥ру сплачених грошових зобовТ€зань на ≥ншу дату, що передуЇ дат≥ виплати доход≥в.

” раз≥ потреби особа, €ка виплачуЇ доходи нерезидентов≥, може звернутис€ до органу державноњ податковоњ служби за своњм м≥сцезнаходженн€м (м≥сцем проживанн€) щодо зд≥йсненн€ центральним органом державноњ податковоњ служби запиту до компетентного органу крањни, з €кою укладено м≥жнародний догов≥р ”крањни, про п≥дтвердженн€ зазначеноњ у дов≥дц≥ ≥нформац≥њ.

103.7. ѕри зд≥йсненн≥ банками та ф≥нансовими установами ”крањни операц≥й з ≥ноземними банками, повТ€заних з виплатою процент≥в, п≥дтвердженн€ факту, що такий ≥ноземний банк Ї резидентом крањни, з €кою укладено м≥жнародний догов≥р ”крањни, не вимагаЇтьс€, €кщо це п≥дтверджуЇтьс€ вит€гом з м≥жнародного каталогу "International Bank Identifier Code" (виданн€ S.W.I.F.T., Belgium International Organization for Standardization, Switzerland).

103.8. ќсоба, €ка виплачуЇ доходи нерезидентов≥ у зв≥тному (податковому) роц≥, у раз≥ поданн€ нерезидентом дов≥дки з ≥нформац≥Їю за попередн≥й зв≥тний податковий пер≥од (р≥к) може застосувати правила м≥жнародного договору ”крањни, зокрема щодо зв≥льненн€ (зменшенн€) в≥д оподаткуванн€, у зв≥тному (податковому) роц≥ з отриманн€м дов≥дки п≥сл€ зак≥нченн€ зв≥тного (податкового) року.

103.9. ќсоба, €ка виплачуЇ доходи нерезидентов≥, зобовТ€зана у раз≥ зд≥йсненн€ у зв≥тному пер≥од≥ (квартал≥) виплат нерезидентам доход≥в ≥з джерелом њх походженн€ з ”крањни подавати органу державноњ податковоњ служби за своњм м≥сцезнаходженн€м (м≥сцем проживанн€) зв≥т про виплачен≥ доходи, утриман≥ та перерахован≥ до бюджету податки на доходи нерезидент≥в у строки та за формою, встановленими центральним органом державноњ податковоњ служби.

103.10. ” раз≥ неподанн€ нерезидентом дов≥дки в≥дпов≥дно до пункту 103.4 ц≥Їњ статт≥ доходи нерезидента ≥з джерелом њх походженн€ з ”крањни п≥дл€гають оподаткуванню в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни з питань оподаткуванн€.

103.11. ” раз≥ €кщо нерезидент вважаЇ, що з його доход≥в було утримано суму податку, €ка перевищуЇ суму, належну до сплати в≥дпов≥дно до правил м≥жнародного договору ”крањни, розгл€д питанн€ про в≥дшкодуванн€ р≥зниц≥ зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ поданн€ до органу державноњ податковоњ служби за м≥сцезнаходженн€м (м≥сцем проживанн€) особи, €ка виплатила доходи нерезидентов≥ та утримала з них податок, за€ви про поверненн€ суми податку на доходи ≥з джерелом њх походженн€ з ”крањни.

Ќеобх≥дн≥ документи подаютьс€ нерезидентом або посадовою (уповноваженою) особою, €ка повинна п≥дтвердити своњ повноваженн€ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

103.12. ќрган державноњ податковоњ служби перев≥р€Ї в≥дпов≥дн≥сть даних, зазначених у за€в≥ та п≥дтвердних документах, фактичним даним та в≥дпов≥дному м≥жнародному договору ”крањни, а також факт перерахуванн€ до бюджету в≥дпов≥дних сум податку особою, €ка виплатила доходи нерезидентов≥.

” раз≥ п≥дтвердженн€ факту зайвого утриманн€ сум податку орган державноњ податковоњ служби приймаЇ р≥шенн€ про поверненн€ в≥дпов≥дноњ суми нерезидентов≥, коп≥њ €кого надаютьс€ особ≥, €ка п≥д час виплати доход≥в нерезидентов≥ утримала податок, та нерезидентов≥ (уповноважен≥й особ≥). ¬исновок про поверненн€ сум надм≥ру сплаченого податку надсилаЇтьс€ до в≥дпов≥дного органу ƒержавного казначейства ”крањни.

” раз≥ в≥дмови в поверненн≥ суми податку орган державноњ податковоњ служби зобовТ€заний надати нерезидентов≥ (уповноважен≥й особ≥) обірунтовану в≥дпов≥дь.

103.13. ќрган ƒержавного казначейства ”крањни на п≥дстав≥ висновку органу державноњ податковоњ служби перераховуЇ кошти у розм≥р≥, визначеному у висновку, на рахунок особи, €ка надм≥ру утримала податок з доход≥в нерезидента.

103.14. ќсоба, €ка зд≥йснила виплату доходу нерезидентов≥, повертаЇ йому р≥зницю м≥ж сумою податку, €ка була утримана, та сумою, належною до сплати в≥дпов≥дно до м≥жнародного договору ”крањни, п≥сл€ отриманн€ коп≥њ р≥шенн€ органу державноњ податковоњ служби про поверненн€ суми надм≥ру сплачених грошових зобовТ€зань або п≥сл€ зарахуванн€ кошт≥в в≥д в≥дпов≥дного органу ƒержавного казначейства ”крањни.

 ошти, €к≥ за р≥шенн€м органу державноњ податковоњ служби повинн≥ повертатись особ≥, €ка зайво утримала податок з доход≥в нерезидента, можуть бути зарахован≥ в рахунок сплати ≥нших податкових зобовТ€зань такоњ особи за њњ письмовою за€вою, €ка подаЇтьс€ п≥д час розгл€ду за€ви нерезидента про поверненн€ надм≥ру утриманих сум податку. ” цьому раз≥ висновок про поверненн€ надм≥ру сплаченоњ суми податку до в≥дпов≥дного органу ƒержавного казначейства ”крањни не надсилаЇтьс€.

 

—татт€ 104. ѕор€док наданн€ допомоги у ст€гненн≥ податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах

 

104.1. Ќаданн€ допомоги у ст€гненн≥ податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах, за м≥жнародними договорами ”крањни, зд≥йснюЇтьс€ в пор€дку, передбаченому цим  одексом, з урахуванн€м визначених ц≥Їю статтею особливостей.

104.2.  онтролюючий орган п≥сл€ отриманн€ документа ≥ноземноњ держави, за €ким зд≥йснюЇтьс€ ст€гненн€ суми податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах, у тридц€тиденний строк визначаЇ в≥дпов≥дн≥сть такого документа м≥жнародним договорам ”крањни. ” раз≥ нев≥дпов≥дност≥ такого документа повертаЇ його компетентному органу ≥ноземноњ держави. якщо зазначений документ визнано таким, що в≥дпов≥даЇ м≥жнародним договорам ”крањни, контролюючий орган надсилаЇ платнику податк≥в податкове пов≥домленн€ в м≥жнародних правов≥дносинах у пор€дку, передбаченому статтею 42 цього  одексу.

104.3. ѕодатковий борг в м≥жнародних правов≥дносинах перераховуЇтьс€ у гривн≥ за оф≥ц≥йним курсом гривн≥ до ≥ноземноњ валюти, визначеним Ќац≥ональним банком ”крањни на день надсиланн€ такому платнику податк≥в податкового пов≥домленн€.

 

—татт€ 105. ”згодженн€ суми податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах

 

105.1. ” раз≥ €кщо платник податк≥в вважаЇ, що податковий борг в м≥жнародних правов≥дносинах, визначений контролюючим органом на п≥дстав≥ документа ≥ноземноњ держави, за €ким зд≥йснюЇтьс€ ст€гненн€ суми податкового боргу, не в≥дпов≥даЇ д≥йсност≥, такий платник податк≥в маЇ право прот€гом дес€ти календарних дн≥в, що настають за днем отриманн€ податкового пов≥домленн€ в м≥жнародних правов≥дносинах про визначенн€ податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах, подати через контролюючий орган компетентному органу ≥ноземноњ держави скаргу про перегл€д такого р≥шенн€.

105.2. ” пер≥од оскарженн€ суми грошового зобовТ€занн€ в м≥жнародних правов≥дносинах таке зобовТ€занн€ не може бути податковим боргом до отриманн€ в≥д компетентного органу ≥ноземноњ держави остаточного документа про нарахуванн€ податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах. “акий документ надсилаЇтьс€ контролюючим органом платнику податк≥в разом з податковим пов≥домленн€м в м≥жнародних правов≥дносинах у пор€дку, визначеному статтею 58 цього  одексу. “аке податкове пов≥домленн€ в м≥жнародних правов≥дносинах не п≥дл€гаЇ адм≥н≥стративному оскарженню.

105.3. Ќа розгл€д за€в платник≥в податк≥в про перегл€д р≥шенн€ компетентного органу ≥ноземноњ держави не поширюютьс€ норми статт≥ 56 цього  одексу.

 

—татт€ 106. ¬≥дкликанн€ податкових пов≥домлень в м≥жнародних правов≥дносинах або податкових вимог

 

106.1. ѕодаткове пов≥домленн€ в м≥жнародних правов≥дносинах або податков≥ вимоги вважаютьс€ в≥дкликаними, €кщо компетентний орган ≥ноземноњ держави скасовуЇ або зм≥нюЇ документ ≥ноземноњ держави, за €ким зд≥йснюЇтьс€ ст€гненн€ суми податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах. “ак≥ податков≥ пов≥домленн€ в м≥жнародних правов≥дносинах або податков≥ вимоги вважаютьс€ в≥дкликаними з дн€ отриманн€ контролюючим органом документа компетентного органу ≥ноземноњ держави р≥шенн€ про скасуванн€ або зм≥ну ран≥ше нарахованоњ суми податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах, €кий виник в ≥ноземн≥й держав≥.

 

—татт€ 107. «аходи щодо ст€гненн€ суми податкового боргу
в м≥жнародних правов≥дносинах

 

107.1. ќрган державноњ податковоњ служби самост≥йно перераховуЇ у гривн≥ суму податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах та зд≥йснюЇ заходи щодо ст€гненн€ суми податкового боргу платника податку не п≥зн≥ше зак≥нченн€ 1095 дн€, що настаЇ за останн≥м днем граничного строку сплати податку ≥ збору в ≥ноземн≥й держав≥, зазначеного у документ≥ компетентного органу ≥ноземноњ держави, за €ким зд≥йснюЇтьс€ ст€гненн€ суми податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах. √раничний строк ст€гненн€ податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах визначаЇтьс€ в≥дпов≥дно до пункту 102.4 статт≥ 102 цього  одексу, €кщо ≥нше не передбачено м≥жнародним договором ”крањни.

 

—татт€ 108. Ќарахуванн€ пен≥ та штрафних санкц≥й на суму податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах

 

108.1. ѕен€ не нараховуЇтьс€ на суму податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах при виконанн≥ документа ≥ноземноњ держави, за €ким зд≥йснюЇтьс€ ст€гненн€ суми податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах.

108.2. Ўтрафн≥ санкц≥њ на суму податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах не накладаютьс€ при виконанн≥ документа ≥ноземноњ держави, за €ким зд≥йснюЇтьс€ ст€гненн€ суми податкового боргу в м≥жнародних правов≥дносинах.

 

√Ћј¬ј 11. ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№

 

—татт€ 109. «агальн≥ положенн€

 

109.1. ѕодатковими правопорушенн€ми Ї протиправн≥ д≥€нн€ (д≥€ чи безд≥€льн≥сть) платник≥в податк≥в, податкових агент≥в, та/або њх посадових ос≥б, а також посадових ос≥б контролюючих орган≥в, що призвели до невиконанн€ або неналежного виконанн€ вимог, установлених цим  одексом та ≥ншим законодавством, контроль за дотриманн€м €кого покладено на контролююч≥ органи.

109.2. ¬чиненн€ платниками податк≥в, њх посадовими особами та посадовими особами контролюючих орган≥в порушень закон≥в з питань оподаткуванн€ та порушень вимог, встановлених ≥ншим законодавством, контроль за дотриманн€м €кого покладено на контролююч≥ органи, т€гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену цим  одексом та ≥ншими законами ”крањни.

 

—татт€ 110. ќсоби, €к≥ прит€гаютьс€ до в≥дпов≥дальност≥
за вчиненн€ правопорушень

 

110.1. ѕлатники податк≥в, податков≥ агенти та/або њх посадов≥ особи несуть в≥дпов≥дальн≥сть у раз≥ вчиненн€ порушень, визначених законами з питань оподаткуванн€ та ≥ншим законодавством, контроль за дотриманн€м €кого покладено на контролююч≥ органи.

 

—татт€ 111. ¬иди в≥дпов≥дальност≥ за порушенн€ закон≥в з питань оподаткуванн€ та ≥ншого законодавства, контроль за дотриманн€м €кого покладено на контролююч≥ органи

 

111.1. «а порушенн€ закон≥в з питань оподаткуванн€ та ≥ншого законодавства, контроль за дотриманн€м €кого покладено на контролююч≥ органи, застосовуютьс€ так≥ види юридичноњ в≥дпов≥дальност≥:

111.1.1. ф≥нансова;

111.1.2. адм≥н≥стративна;

111.1.3. крим≥нальна.

111.2. ‘≥нансова в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ закон≥в з питань оподаткуванн€ та ≥ншого законодавства встановлюЇтьс€ та застосовуЇтьс€ зг≥дно з цим  одексом та ≥ншими законами. ‘≥нансова в≥дпов≥дальн≥сть застосовуЇтьс€ у вигл€д≥ штрафних (ф≥нансових) санкц≥й (штраф≥в) та/або пен≥.

 

—татт€ 112. «агальн≥ умови прит€гненн€ до ф≥нансовоњ в≥дпов≥дальност≥

 

112.1. ѕрит€гненн€ до ф≥нансовоњ в≥дпов≥дальност≥ платник≥в податк≥в за порушенн€ закон≥в з питань оподаткуванн€, ≥ншого законодавства, контроль за дотриманн€м €кого покладено на контролююч≥ органи, не зв≥льн€Ї њх посадових ос≥б за на€вност≥ в≥дпов≥дних п≥дстав в≥д прит€гненн€ до адм≥н≥стративноњ або крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥.

 

—татт€ 113. Ўтрафн≥ (ф≥нансов≥) санкц≥њ (штрафи)

 

113.1. —троки застосуванн€, сплата, ст€гненн€ та оскарженн€ сум штрафних (ф≥нансових) санкц≥й (штраф≥в) зд≥йснюютьс€ у пор€дку, визначеному цим  одексом дл€ сплати, ст€гненн€ та оскарженн€ сум грошових зобовТ€зань. —уми штрафних (ф≥нансових) санкц≥й (штраф≥в) зараховуютьс€ до бюджет≥в, до €ких зг≥дно ≥з законом зараховуютьс€ в≥дпов≥дн≥ податки та збори.

113.2. «астосуванн€ штрафних (ф≥нансових) санкц≥й (штраф≥в), передбачених ц≥Їю главою, не зв≥льн€Ї платник≥в податк≥в в≥д обовТ€зку сплатити до бюджету належн≥ суми податк≥в та збор≥в, контроль за справл€нн€м €ких покладено на контролююч≥ органи, а також в≥д застосуванн€ до них ≥нших заход≥в, передбачених цим  одексом.

113.3. Ўтрафн≥ (ф≥нансов≥) санкц≥њ (штрафи) за порушенн€ норм закон≥в з питань оподаткуванн€ або ≥ншого законодавства, контроль за дотриманн€м €кого покладено на органи державноњ податковоњ служби, застосовуютьс€ у пор€дку та у розм≥рах, встановлених цим  одексом та ≥ншими законами ”крањни.

«астосуванн€ за порушенн€ норм закон≥в з питань оподаткуванн€ або ≥ншого законодавства, контроль за дотриманн€м €кого покладено на органи державноњ податковоњ служби, штрафних (ф≥нансових) санкц≥й (штраф≥в), не передбачених цим  одексом та ≥ншими законами ”крањни, не дозвол€Їтьс€.

 

—татт€ 114. —троки давност≥ дл€ застосуванн€ штрафних (ф≥нансових) санкц≥й (штраф≥в)

 

114.1. √раничн≥ строки застосуванн€ штрафних (ф≥нансових) санкц≥й (штраф≥в) до платник≥в податк≥в в≥дпов≥дають строкам давност≥ дл€ нарахуванн€ податкових зобовТ€зань, визначеним
статтею 102 цього  одексу.

 

—татт€ 115. «астосуванн€ штрафних (ф≥нансових) санкц≥й (штраф≥в) у раз≥ вчиненн€ к≥лькох порушень

 

115.1. ” раз≥ вчиненн€ платником податк≥в двох або б≥льше порушень закон≥в з питань оподаткуванн€ та ≥ншого законодавства, контроль за дотриманн€м €кого покладено на контролююч≥ органи, штрафн≥ (ф≥нансов≥) санкц≥њ (штрафи) застосовуютьс€ за кожне вчинене разове та триваюче порушенн€ окремо.

 

—татт€ 116. –≥шенн€ про застосуванн€ штрафних (ф≥нансових) санкц≥й (штраф≥в)

 

116.1. ” раз≥ застосуванн€ контролюючими органами до платника податк≥в штрафних (ф≥нансових) санкц≥й (штраф≥в) за порушенн€ закон≥в з питань оподаткуванн€ та ≥ншого законодавства, контроль за дотриманн€м €кого покладено на контролююч≥ органи, такому платнику податк≥в надсилаютьс€ (вручаютьс€) податков≥ пов≥домленн€ - р≥шенн€.

116.2. «а одне податкове правопорушенн€ контролюючий орган може застосувати т≥льки один вид штрафноњ (ф≥нансовоњ) санкц≥њ (штрафу), передбаченоњ цим  одексом та ≥ншими законами ”крањни.

 

—татт€ 117. ѕорушенн€ встановленого пор€дку вз€тт€ на обл≥к (реЇстрац≥њ) в органах державноњ податковоњ служби

 

117.1. Ќеподанн€ у строки та у випадках, передбачених цим  одексом, за€в або документ≥в дл€ вз€тт€ на обл≥к у в≥дпов≥дному орган≥ державноњ податковоњ служби, реЇстрац≥њ зм≥н м≥сцезнаходженн€ чи внесенн€ ≥нших зм≥н до своњх обл≥кових даних, неподанн€ виправлених документ≥в дл€ вз€тт€ на обл≥к чи внесенн€ зм≥н, поданн€ з помилками чи у неповному обс€з≥, неподанн€ в≥домостей стосовно ос≥б, в≥дпов≥дальних за веденн€ бухгалтерського обл≥ку та/або складенн€ податковоњ зв≥тност≥, в≥дпов≥дно до вимог встановлених цим  одексом, -

т€гнуть за собою накладенн€ штрафу на самозайн€тих ос≥б у розм≥р≥ 170 гривень, на юридичних ос≥б, в≥докремлен≥ п≥дрозд≥ли юридичноњ особи чи юридичну особу, в≥дпов≥дальну за нарахуванн€ та сплату податк≥в до бюджету п≥д час виконанн€ договору про сп≥льну д≥€льн≥сть, - 510 гривень.

” раз≥ неусуненн€ таких порушень або за т≥ сам≥ д≥њ, вчинен≥ прот€гом року особою, до €коњ були застосован≥ штрафи за таке порушенн€, -

т€гнуть за собою накладенн€ штрафу на самозайн€тих ос≥б у розм≥р≥ 340 гривень, на юридичних ос≥б, в≥докремлен≥ п≥дрозд≥ли юридичноњ особи чи юридичну особу, в≥дпов≥дальну за нарахуванн€ та сплату податк≥в до бюджету п≥д час виконанн€ договору про сп≥льну д≥€льн≥сть, - 1020 гривень.

117.2. ѕорушенн€ платником податк≥в, що виробл€ють спирт етиловий (конь€чний, плодовий), алкогольн≥ напоњ та тютюнов≥ вироби, вимог щодо обовТ€зковоњ реЇстрац≥њ €к платника акцизного податку органами державноњ податковоњ служби за м≥сцем державноњ реЇстрац≥њ таких субТЇкт≥в у пТ€тиденний строк з дн€ отриманн€ л≥ценз≥њ на виробництво, -

т€гне за собою накладенн€ штрафу в розм≥р≥ 1700 гривень.

 

—татт€ 118. ѕорушенн€ строку та пор€дку поданн€ ≥нформац≥њ про в≥дкритт€ або закритт€ банк≥вських рахунк≥в

 

118.1. Ќеподанн€ банками або ≥ншими ф≥нансовими установами в≥дпов≥дним органам державноњ податковоњ служби в установлений статтею 69 цього  одексу строк пов≥домленн€ про в≥дкритт€ або закритт€ рахунк≥в платник≥в податк≥в -

т€гне за собою накладенн€ штрафу у розм≥р≥ 340 гривень за кожний випадок неподанн€ або затримки.

118.2. «д≥йсненн€ видаткових операц≥й за рахунком платника податк≥в до отриманн€ пов≥домленн€ в≥дпов≥дного органу державноњ податковоњ служби про вз€тт€ рахунку на обл≥к в органах державноњ податковоњ служби -

т€гне за собою накладенн€ штрафу на банк або ≥ншу ф≥нансову установу в розм≥р≥ 10 в≥дсотк≥в суми ус≥х операц≥й за весь пер≥од до отриманн€ такого пов≥домленн€, зд≥йснених з використанн€м таких рахунк≥в (кр≥м операц≥й з перерахуванн€ кошт≥в до бюджет≥в або державних ц≥льових фонд≥в), але не менш €к 850 гривень.

118.3. Ќепов≥домленн€ ф≥зичними особами-п≥дприЇмц€ми та особами, що провод€ть незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть, про св≥й статус банку або ≥нш≥й ф≥нансов≥й установ≥ при в≥дкритт≥ рахунку -

т€гне за собою накладенн€ штрафу в розм≥р≥ 340 гривень за кожний випадок непов≥домленн€.

—татт€ 119. ѕорушенн€ платником податк≥в пор€дку поданн€ ≥нформац≥њ про ф≥зичних ос≥б - платник≥в податк≥в

 

119.1. Ќеподанн€ або порушенн€ пор€дку поданн€ платником податк≥в ≥нформац≥њ дл€ формуванн€ та веденн€ ƒержавного реЇстру ф≥зичних ос≥б - платник≥в податк≥в, передбаченого цим  одексом, -

т€гнуть за собою накладенн€ штрафу у розм≥р≥ 85 гривень.

“≥ сам≥ д≥њ, вчинен≥ платником податк≥в, до €кого прот€гом року було застосовано штраф за таке саме порушенн€, Ц

т€гнуть за собою накладенн€ штрафу у розм≥р≥ 170 гривень.

119.2. Ќеподанн€, поданн€ з порушенн€м встановлених строк≥в, поданн€ не у повному обс€з≥, з недостов≥рними в≥домост€ми або з помилками податковоњ зв≥тност≥ про суми доход≥в, нарахованих (сплачених) на користь платника податк≥в, суми утриманого з них податку -

т€гнуть за собою накладенн€ штрафу у розм≥р≥ 510 гривень.

“≥ сам≥ д≥њ, вчинен≥ платником податк≥в, до €кого прот€гом року було застосовано штраф за таке саме порушенн€, -

т€гнуть за собою накладенн€ штрафу у розм≥р≥ 1020 гривень.

119.3. ќформленн€ документ≥в, €к≥ м≥ст€ть ≥нформац≥ю про обТЇкти оподаткуванн€ ф≥зичних ос≥б або про сплату податк≥в без зазначенн€ реЇстрац≥йного номера обл≥ковоњ картки платника податк≥в, або з використанн€м недостов≥рного реЇстрац≥йного номера обл≥ковоњ картки платника податк≥в, кр≥м випадк≥в, визначених пунктом 119.2 ц≥Їњ статт≥, -

т€гне за собою накладенн€ штрафу у розм≥р≥ 170 гривень.

 

—татт€ 120. Ќеподанн€ або несвоЇчасне поданн€ податковоњ зв≥тност≥ або невиконанн€ вимог щодо внесенн€
зм≥н до податковоњ зв≥тност≥

 

120.1. Ќеподанн€ або несвоЇчасне поданн€ платником податк≥в або ≥ншими особами, зобовТ€заними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларац≥й (розрахунк≥в), -

т€гнуть за собою накладенн€ штрафу в розм≥р≥ 170 гривень, за кожне таке неподанн€ або несвоЇчасне поданн€.

“≥ сам≥ д≥њ, вчинен≥ платником податк≥в, до €кого прот€гом року було застосовано штраф за таке порушенн€, -

т€гнуть за собою накладенн€ штрафу в розм≥р≥ 1020 гривень за кожне таке неподанн€ або несвоЇчасне поданн€.

120.1.1. Ќеподанн€ платником податк≥в - ф≥зичною особою декларац≥њ чи включенн€ до нењ перекручених (недостов≥рних) даних про суми одержаних доход≥в, понесених витрат та €кщо так≥ д≥њ платника призвели до заниженн€ суми оподатковуваного доходу, -

т€гнуть за собою накладенн€ на платника податк≥в - ф≥зичну особу штрафу у розм≥р≥ 25 в≥дсотк≥в в≥д р≥зниц≥ м≥ж заниженою сумою податкового зобовТ€занн€ ≥ сумою, визначеною податковим органом.

120.2. Ќевиконанн€ платником податк≥в вимог, передбачених абзацом другим пункту 50.1 статт≥ 50 цього  одексу, щодо умов самост≥йного внесенн€ зм≥н до податковоњ зв≥тност≥ -

т€гне за собою накладенн€ штрафу у розм≥р≥ 5 в≥дсотк≥в в≥д суми самост≥йно нарахованого заниженн€ податкового зобовТ€занн€ (недоплати).

ѕри самост≥йному донарахуванн≥ суми податкових зобовТ€зань ≥нш≥ штрафи, передбачен≥ ц≥Їю главою  одексу, не застосовуютьс€.

 

—татт€ 121. ѕорушенн€ встановлених законодавством строк≥в збер≥ганн€ документ≥в з питань обчисленн€ ≥ сплати податк≥в та збор≥в, а також документ≥в, повТ€заних ≥з виконанн€м вимог ≥ншого законодавства, контроль за дотриманн€м €кого покладено на контролююч≥ органи

 

121.1. Ќезабезпеченн€ платником податк≥в збер≥ганн€ первинних документ≥в обл≥кових та ≥нших рег≥стр≥в, бухгалтерськоњ та статистичноњ зв≥тност≥, ≥нших документ≥в з питань обчисленн€ ≥ сплати податк≥в та збор≥в прот€гом установлених статтею 44 цього  одексу строк≥в њх збер≥ганн€ та/або ненаданн€ платником податк≥в контролюючим органам ориг≥нал≥в документ≥в чи њх коп≥й при зд≥йсненн≥ податкового контролю у випадках, передбачених цим  одексом, -

т€гнуть за собою накладенн€ штрафу в розм≥р≥ 510 гривень.

 

“≥ сам≥ д≥њ, вчинен≥ платником податк≥в, до €кого прот€гом року було застосовано штраф за таке саме порушенн€, -

т€гнуть за собою накладенн€ штрафу в розм≥р≥ 1020 гривень.

 

—татт€ 122. ѕорушенн€ правил застосуванн€ спрощеноњ системи оподаткуванн€ ф≥зичною особою - п≥дприЇмцем

 

122.1. Ќесплата (неперерахуванн€) платником податк≥в - ф≥зичною особою сум Їдиного податку в пор€дку та у строки, визначен≥ законодавчим актом, т€гне за собою накладенн€ штрафу у розм≥р≥ 50 в≥дсотк≥в ставок податку, встановлених дл€ ф≥зичних ос≥б - платник≥в Їдиного податку, визначених законодавчим актом.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 276 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

571 - | 512 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.093 с.