Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤нш≥ в≥домост≥ та адреси стор≥н
¬≥домост≥ про “овариство:

ѕовна назва Ц јкц≥онерне товариство Ђ” –јѓЌ—№ ≤ “–јЌ—ѕќ–“Ќ≤ Ћ≤Ќ≤ѓї;

адреса Ц площа ћитна, 1, м. ќдеса, 65118;

телефон генерального директора Ц 774-15-21;

розрахунковий рахунок є 000425986 у ћ‘ќ 37841.

 

¬≥домост≥ про √оловного бухгалтера:

домашн€ адреса Ц вул. Ѕ. ’мельницького, 17, кв. 4, м. ќдеса, 65111;

домашн≥й телефон Ц 771-84-15;

паспорт сер≥њ ¬Ќ, є 547698, виданий —уворовським –”√”ћ¬— ”крањни в м. ќдеса 15 серпн€ 1999 року. ≤дентиф≥кац≥йний номер 0223456798, наданий ƒѕј —уворовського району в м. ќдес≥ 14.03.2000 року.

÷ей контракт Ї угодою з основноњ роботи.

ѕ≥дстав дл€ п≥льг з оподаткуванн€ й наданн€ ≥нших п≥льг немаЇ.

÷ей контракт складено на Е аркушах у двох ориг≥нальних прим≥рниках Ц по одному дл€ кожноњ з≥ стор≥н.

 

√енеральний директор √оловний бухгалтер

_______ƒ.—. ћиколайчук_ ________√.—. ћалик

(п≥дпис) (п≥дпис)

 

 

“–”ƒќ¬ј ”√ќƒј

“рудова угода Ц укладаЇтьс€ м≥ж п≥дприЇмством та прац≥вником чи бригадою, €к≥ не вход€ть до складу цього п≥дприЇмства, на виконанн€ певних роб≥т.

“рудову угоду оформл€ють на чистому аркуш≥ паперу формату ј4 або на загальному бланку п≥дприЇмства.

якщо трудову угоду оформл€ють на чистому аркуш≥ паперу, то нижче за верхн≥й берег (на початку робочоњ пост≥йних рекв≥зит≥в) великими л≥терами друкують назву п≥дприЇмства (орган≥зац≥њ, установи), €ке укладаЇ трудову угоду.

—лова Ђ”годаї, Ђ«амовникї, Ђ¬иконавецьї у трудов≥й угод≥, €к правило, пишутьс€ з великоњ л≥тери, оск≥льки набувають значенн€ власного ≥мен≥.

“екст складаЇтьс€ з двох частин Ц вступноњ та основноњ. ” вступн≥й частин≥ зазначають сторони, м≥ж €кими укладено трудову угоду. ¬ основн≥й частин≥ можуть бути розд≥ли (пункти) Ђѕредмет угодиї, Ђ–озм≥р та пор€док оплатиї, Ђ¬≥дпов≥дальн≥сть стор≥нї ≥ та ≥н.

–екв≥зити трудовоњ угоди:

1. Ќазва виду документа.

2. ƒата.

3. ≤ндекс.

4. ћ≥сце складанн€ або виданн€.

5.“екст.

6. ѕ≥дпис.

7. ¬≥дбиток печатки орган≥зац≥њ.

 

«разок 1:

ј ÷≤ќЌ≈–Ќ»…  ќћ≈–÷≤…Ќ»…

ѕ–ќћ»—Ћќ¬ќ-‘≤ЌјЌ—ќ¬»… ЅјЌ 

Ђќƒ≈—јї

“–”ƒќ¬ј ”√ќƒј

Ђ14ї с≥чн€ 2008 р.

ќдеса

є 141

 

јкц≥онерний комерц≥йний промислово-≥нвестиц≥йний банк Ђќдесаї в особ≥ генерального директора Ўатрова ≤вана ¬асильовича, що д≥Ї на п≥дстав≥ —“ј“”“” јЅ ≥ дал≥ називатиметьс€ Ђ«амовникї, з одн≥Їњ сторони, та гр.. √ригоренко ѕавло ¬олодимирович, паспорт сер≥њ ¬ , є 174287, виданий ¬¬— ≤лл≥ч≥вського –¬  м. ќдеси 18.03.90., €кий мешкаЇ на вул. ћечникова, 4, кв. 1, у м. ќдеси ≥ дал≥ називатиметьс€ Ђ¬иконавецьї, з ≥ншоњ сторони, уклали цю угоду про таке:

1 ѕредмет угоди

1.1 «амовник доручаЇ, а ¬иконавець бере на себе зобов`€занн€ виконати так≥ роботи: встановити систему скануванн€ в адм≥н≥стративн≥й буд≥вл≥ та у сховищ≥ јЅ Ђќдесаї за адресою: вул. ѕриморська, 12, м. ќдеса до 24 с≥чн€ 2008 року.

1.2 «амовник забезпечуЇ ¬иконавц€ вс≥м необх≥дним дл€ виконанн€ роботи, передбаченоњ ц≥Їю угодою.

2 –озм≥р ≥ пор€док оплати

2.1 «а виконану роботу «амовник сплачуЇ ¬иконавцев≥ 2560 (дв≥ тис€ч≥ пТ€тсот в≥с≥мдес€т) гривень 00 коп≥йок.

2.2 ќплата зд≥йснюЇтьс€ не п≥зн≥ше 25 с≥чн€ 2008 р., а в раз≥ дострокового виконанн€ роб≥т Ц наступного дн€ п≥сл€ прийн€тт€ роботи, що ф≥ксуЇтьс€ в акт≥ прийманн€ роб≥т.

3 ¬≥дпов≥дальн≥сть стор≥н

3.1 —торони несуть матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть за невиконанн€ або неналежне виконанн€ вз€тих на себе зобов`€зань зг≥дно з чинним законодавством.

4 ƒострокове роз≥рванн€ угоди

4.1 ” раз≥ порушенн€ одн≥Їю з≥ стор≥н зобов`€зань за ц≥Їю угодою ≥нша сторона маЇ право роз≥рвати њњ в односторонньому пор€дку, попередивши про це другу сторону за 2 (два) дн≥.

 

–≈ ¬≤«»“» “ј ѕ≤ƒѕ»—» —“ќ–≤Ќ:

Ђ«амовникї Ђ¬иконавецьї

јкц≥онерний комерц≥йний √ригоренко ѕавло ¬олодимирович

промислово-≥нвестиц≥йний паспорт ¬ , є 174287,

банк Ђќдесаї прописаний за адресою:

вул. ѕриморська, 12, м. ќдеса 65119. вул. ћечникова, 4, кв. 1,

–озрахунковий рахунок у ћ‘ќ м. ќдеса.

є 39900 ≤дентиф≥кац≥йний номер

0014589330, наданий

√енеральний директор ƒѕј  ињвського району

________ ≤.¬. Ўатров _ м. ќдеса 27.03.2000 р.

(п≥дпис) ________ ѕ.¬. √ригоренка _

(п≥дпис)

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 247 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

740 - | 550 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.