Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬иконати завданн€ у —”Ѕƒ MS Access.
1. —творити базу даних √≈ќ√–ј‘≤я, що м≥стить таблиц≥ з назвами „ј—“»Ќ» —¬≤“” ≥  –јѓЌ». “аблиц€ „ј—“»Ќ» —¬≤“” вм≥щуЇ ≥нформац≥ю про частини св≥ту «емл≥, а таблиц€  –јѓЌ» Ц про крањни цих частин св≥ту. “аблиц≥ мають таку структуру, €к показано нижче.

 

“аблиц€ „ј—“»Ќ» —¬≤“” “аблиц€  –јѓЌ»
 од_частини_св≥ту є_з/п
Ќазва_частини_св≥ту (ф≥кс. список)  рањна
ѕлоща_частини_св≥ту ѕлоща
  Ќаселенн€
  —толиц€
  Ќаселенн€_столиц≥
   од_частини_св≥ту (п≥дстановка з таблиц≥ „ј—“»Ќ» —¬≤“” Ц код та назва)

2. ¬казати тип кожного пол€ ≥ визначити ключов≥ пол€.

3. ¬становити звТ€зок м≥ж таблиц€ми.

4. ¬вести по 5 запис≥в у таблиц≥ „ј—“»Ќ» —¬≤“” ≥  –јѓЌ».

5. ¬иконати такий запит: з таблиц≥ „ј—“»Ќ» —¬≤“” вибрати частини св≥ту, площа €ких лежить в межах в≥д 1 млрд. кв. км до 5 млрд. кв. км. ” запит≥ в≥добразити вс≥ пол€.

 

ќ÷≤Ќё¬јЌЌя ћќƒ”Ћя 2 « ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» Ђ “ та програмуванн€ї

1. «авданн€ 1 10 бал≥в

2. «авданн€ 2 11 бал≥в

3. «авданн€ 3 9 бал≥в

¬сього 30 бал≥в

 

ј јƒ≈ћ≤я ћ»“Ќќѓ —Ћ”∆Ѕ» ” –јѓЌ»

Ќапр€м Ф“ранспортн≥ технолог≥њФ —еместр ≤≤

Ќавчальний предмет:  омпТютерна техн≥ка та програмуванн€

«ћ≤—“ќ¬Ќ»… ћќƒ”Ћ№ є 3 (1)

“ема: Уќснови та базов≥ конструкц≥њ мови PascalУ

Ѕ≤Ћ≈“ є 1

 

1. —класти програму обчисленн€ значень вираз≥в (вх≥дн≥ дан≥ Ц a, b, вих≥дн≥ Ц a, b, , S, V, y).

; ; = 0,87.

 

2. —класти програму мовою Pascal обчисленн€ значенн€ функц≥њ (вх≥дн≥ дан≥ Ц a, b, x, вих≥дн≥ Ц a, b, x, y).

 

3. —класти програму мовою Pascal обчисленн€ значенн€ виразу z (вх≥дн≥ дан≥ Ц n, вих≥дн≥ Ц n, z).

 

ќ÷≤Ќё¬јЌЌя ћќƒ”Ћя 3 « ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» Ђ “ та програмуванн€ї

1. «авданн€ 1 10 бал≥в

2. «авданн€ 2 10 бал≥в

3. «авданн€ 3 10 бал≥в

¬сього 30 бал≥в

 

ј јƒ≈ћ≤я ћ»“Ќќѓ —Ћ”∆Ѕ» ” –јѓЌ»

Ќапр€м Ф“ранспортн≥ технолог≥њФ —еместр ≤≤

Ќавчальний предмет:  омпТютерна техн≥ка та програмуванн€

«ћ≤—“ќ¬Ќ»… ћќƒ”Ћ№ є 4

“ема: Уƒодатков≥ конструкц≥њ мови PascalУ

Ѕ≤Ћ≈“ є 1

 

1. —класти програму мовою Pascal знаходженн€ найб≥льшого та найменшого елемент≥в: min, max та њх номер≥в: ≥min, ≥max масиву а [1..12], значенн€ €ких належать на в≥др≥зку (вх≥дн≥ дан≥ Ц масив а, вих≥дн≥ Ц a, min, max, ≥min, ≥max).

 

2. —класти програму мовою Pascal знаходженн€ кута м≥ж векторами та , €к≥ мають координати та зг≥дно формули скал€рного добутку вектор≥в. —класти процедуру або функц≥ю, €ка дозвол€Ї обчислювати довжину вектора. ¬х≥дн≥ дан≥ Ц координати вектор≥в: , , вих≥дн≥ Ц координати вектор≥в: , та кут м≥ж векторами .

 

ќ÷≤Ќё¬јЌЌя ћќƒ”Ћя 4 « ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» Ђ “ та програмуванн€ї

1. «авданн€ 1 15 бал≥в

2. «авданн€ 2 15 бал≥в

¬сього 30 бал≥в

ѕитанн€ до екзамену

1. ≤нформатика. ќсновн≥ пон€тт€ ≥нформатики та њњ складов≥ частини. ≤нформац≥€, њњ поданн€ та вим≥р. ќдиниц≥ вим≥ру ≥нформац≥њ. √алуз≥ застосуванн€ ≈ќћ.

2. ≤стор≥€ розвитку компТютерноњ техн≥ки. ѕокол≥нн€ ≈ќћ.

3.  ласи (типи) ≈ќћ. Ћог≥чна схема компТютера. —труктура персонального компТютера (основн≥ блоки). —истемний блок та його складов≥.

4. ћ≥кропроцесори. ƒисплењ, клав≥атура, ручн≥ ман≥пул€тори, сканери, модеми, факс-модеми. «овн≥шн€ памТ€ть. ѕредставленн€ числовоњ, текстовоњ, граф≥чноњ ≥нформац≥њ у памТ€т≥ ≈ќћ. Oперативна памТ€ть.

5. ћультимед≥а-компТютери. ѕристроњ друкуванн€.  омпТютерн≥ мереж≥. “ехн≥ка безпеки при робот≥ з ѕ .

6. —истемне програмне забезпеченн€. ѕрикладне програмне забезпеченн€. ќперац≥йн≥ системи. ‘ункц≥њ ќ—.

7. —труктура операц≥йноњ системи. ‘айл, файлова система ≥ особливост≥ њњ орган≥зац≥њ в MS-DOS. —труктура MS-DOS. «авантаженн€ та ≥н≥ц≥ал≥зац≥€ ќ— MS-DOS. ƒ≥алог користувача з ќ— MS-DOS.

8.  оманди MS-DOS. ‘айли config.sys та autoexec.bat.

9. —тисненн€ ≥нформац≥њ, арх≥ватори. јрх≥ватори: ARJ, PKZIP (PKUNZIP), RAR.

10. —истеми численн€. ѕереведенн€ ц≥лих та дробових чисел ≥з одн≥Їњ системи в ≥ншу ≥ д≥њ над ними.  одуванн€ ≥нформац≥њ.

11. Windows, загальн≥ в≥домост≥. ‘айлова система. –обочий ст≥л Windows. ¬ластивост≥ обТЇкт≥в.  еруванн€ обТЇктами за допомогою миш≥.

12. —труктура типового в≥кна у Windows.  еруванн€ в≥кнами. ƒ≥алогов≥ в≥кна та њх елементи у Windows. ¬икористанн€ меню. √оловне меню Windows.  онтекстне меню.

13. –обота з дов≥дковою ≥нформац≥Їю у Windows. ѕрограми ѕров≥дник, ћ≥й компТютер. ‘орматуванн€ диска. –обота з обТЇктами (створенн€ обТЇкт≥в; коп≥юванн€ ≥ перейменуванн€ обТЇкт≥в; пошук, знищенн€ ≥ в≥дновленн€ обТЇкт≥в) у Windows.

14. ƒисков≥ серв≥сн≥ програми. ѕанель керуванн€, налаштуванн€ принтер≥в ≥ панел≥ задач. Ќалаштуванн€ конф≥гурац≥њ граф≥чного ≥нтерфейсу. Ќалаштуванн€ головного меню та меню програм. —тандартн≥ програми. √раф≥чний редактор Paint, редактор WordPad, блокнот та калькул€тор.

15. ≤нформац≥йна безпека та методи њњ забезпеченн€.  омпТютерн≥ в≥руси, њх класиф≥кац≥€ та антив≥русн≥ засоби. јнтив≥русн≥ програми.

16. ‘айлов≥ оболонки: Volkov Commander, Norton Commander, Far. јрх≥ватори WinZip, WinRar.

17. –обота з панел€ми, файлами, каталогами, редагуванн€ та арх≥вуванн€ в Total Commander. ‘ункц≥ональн≥ клав≥ш≥ в Total Commander. ћеню Total Commander.

18.  омпТютерна система Mathematica, призначенн€, можливост≥. —ередовище системи Mathematica, обТЇкти, головне меню, пал≥три компТютерноњ системи Mathematica. ќсновн≥ математичн≥ константи. „исельн≥ обчисленн€. ќбчисленн€ значень математичних функц≥й.

19. ѕеретворенн€ многочлен≥в, рац≥ональних вираз≥в, тригонометричних вираз≥в.  омплексн≥ числа. –озвТ€зуванн€ р≥вн€нь та систем р≥вн€нь. ќбчисленн€ границь та диференц≥юванн€ функц≥й. ≤нтегруванн€, розвТ€зуванн€ диференц≥альних р≥вн€нь. ¬изначники, матриц≥. √раф≥ка. ≈кстремуми функц≥й, розвТ€занн€ задач≥ л≥н≥йного програмуванн€.

20. ѕринципи побудови систем п≥дготовки текст≥в. “екстов≥ редактори та текстов≥ процесори. “екстовий процесор Microsoft Word (загальн≥ в≥домост≥, в≥кно процесора ≥ в≥кна документ≥в). –обота з документами у Word (створенн€ нового документа, збереженн€ документа, створенн€ резервноњ коп≥ њ файла, в≥дкриванн€ файл≥в, пошук ≥ селекц≥€ файл≥в).

21. ¬веденн€ ≥ редагуванн€ тексту (вид≥ленн€ тексту, операц≥њ з фрагментами, вставленн€ спец≥альних символ≥в, вставленн€ автотексту, пошук ≥ зам≥на фрагмент≥в тексту, перем≥щенн€ в текст≥). ‘орматуванн€ тексту у Word (форматуванн€ символ≥в, форматуванн€ абзац≥в, установленн€ розм≥ру й ор≥Їнтац≥њ стор≥нок та параметр≥в пол≥в, масштабуванн€ зображенн€ стор≥нки, под≥л тексту на стор≥нки та њх нумерац≥€).

22. —творенн€ таблиць та обробленн€ табличних даних (створенн€ двовим≥рних таблиць, введенн€ даних до таблиц≥ та њх форматуванн€, редагуванн€ таблиц≥, обробленн€ табличних даних у середовищ≥ Word, оформленн€ таблиць).

23. –обота з рисункамиу Word (вставленн€ рисунк≥в у документ, зображенн€ схем алгоритм≥в засобами Word, форматуванн€ рисунк≥в, вставленн€ в текст граф≥чних обТЇкт≥в). ¬веденн€ математичних формул ≥ р≥вн€нь за допомогою програми MS Equation (пор€док введенн€ формул, редагуванн€ формул).

24. ƒрукуванн€ документ≥в у Word попередн≥й перегл€д документа, друкуванн€ документа). —тил≥ редактора Word (призначенн€ стил≥в та њх застосуванн€, створенн€ нового стилю, модиф≥кац≥€ стилю, автоматичне форматуванн€ тексту).

25. ¬ставка символ≥в. ƒ≥њ з обТЇктами (вставка кадр≥в, картинок, фотограф≥й, г≥перпосилань, текстових ефект≥в). –обота з програмою WordArt. ѕобудова д≥аграм. –обота з пол€ми. ћакроси.

26. «агальна ≥нформац≥€ про електронн≥ таблиц≥ ≥ њх можливост≥. «авантаженн€ Excel. ќсновне в≥кно Excel. ѕанел≥ ≥нструмент≥в Excel та њх налаштуванн€. ¬≥кна д≥алогу та њх елементи.

27. ƒов≥дкова система та њњ використанн€. ¬≥кна книг Excel. –обота з аркушами книг (перейменуванн€ аркуш≥в, розпод≥л в≥кна, закр≥пленн€ заголовк≥в, захист книг ≥ аркуш≥в). ‘ормуванн€ робочого аркуша (вид≥ленн€ д≥апазону чарунок ≥ його редагуванн€, налаштуванн€ розм≥р≥в стовпц≥в ≥ р€дк≥в, введенн€ тексту ≥ його форматуванн€, автозаповненн€ чарунок). —творенн€ та збереженн€ файл≥в-книг. ¬≥дкриванн€ ≥ закриванн€ книг, операц≥њ з книгами.

28. ѕопередн≥й перегл€д, налаштуванн€ параметр≥в друкуванн€ та друкуванн€ аркуш≥в ≥ книг Excel. ѕод≥л аркуша на стор≥нки. –едагуванн€ (редагуванн€ даних чарунок, перем≥щенн€, коп≥юванн€, видаленн€ обТЇкт≥в, стовпц≥в, р€дк≥в, чарунок, пошук ≥ зам≥на фрагмент≥в аркуша).

29. “ипи даних в Excel. ¬веденн€ чисел. ¬веденн€ формул, утворенн€ арифметичних вираз≥в, обчисленн€ в Excel. ‘ункц≥њ та њх використанн€. ћайстер функц≥й.

30. ‘орматуванн€ тексту в чарунках Excel. ‘орматуванн€ чарунок. ‘орматуванн€ чисел в чарунках Excel. ‘орматуванн€ д≥апазон≥в. —творенн€ таблиць та њх форматуванн€.

31. ѕосиланн€ на чарунки. ¬≥дносна та абсолютна адресац≥€ чарунок. ≤мена чарунок ≥ д≥апазон≥в. ќрган≥зац≥€ розгалужень та ≥терац≥й, лог≥чн≥ функц≥њ. ¬ставка обТЇкт≥в в аркуш≥ Excel.

32. —творенн€ д≥аграм за допомогою програми ћайстер д≥аграм. –едагуванн€ д≥аграм. ќсновн≥ типи д≥аграм, що використовуютьс€ в Excel.

33. –обота з≥ списками в Excel (записи, сортуванн€ даних, формуванн€ п≥дсумкових даних, групуванн€ стовпц≥в (р€дк≥в) документа).

34. Ѕази даних в Excel (загальн≥ положенн€, створенн€ бази даних, сортуванн€ бази даних, пошук запис≥в бази).

35. јвтоф≥льтр та його застосуванн€. –озширений ф≥льтр в Excel та його використанн€.

36. ¬икористанн€ статистичних функц≥й та функц≥й статистичного анал≥зу бази даних (списк≥в). —ценар≥њ. «веден≥ таблиц≥ та њх створенн€, зведен≥ д≥аграми. ќперац≥њ та робота з даними зведеноњ таблиц≥.

37. јнал≥з даних засобами Excel (п≥дб≥р параметр≥в, таблиц€ п≥дстановки, консол≥дац≥€ даних, пошук розвТ€зку, розвТ€занн€ транспортноњ задач≥). ћакроси, модул≥ VBA.

38. «агальна характеристика —”Ѕƒ. –ел€ц≥йна модель даних. ≈тапи роботи з базою даних.

39. «агальна характеристика —”Ѕƒ Microsoft Access. ћеню: файл, правка, вид, вставка, сервис, окно, справка —”Ѕƒ Microsoft Access.

40. —творенн€ порожньоњ бази даних. —творенн€ бази даних за допомогою ћайстра. —творенн€ таблиць ≥ робота з ними. —творенн€ таблиць в режим≥: У онструкторФ. “ипи даних.

41. —творенн€ таблиць в режимах: У–ежим таблицФ, Ућастер таблицФ. –едагуванн€ таблиць бази даних. ¬веденн€ даних до таблиць. —творенн€ схеми даних у баз≥. —ортуванн€ запис≥в, пошук даних. ¬иди ф≥льтр≥в.

42. ”мови пошуку даних.  онструюванн€ форм ≥ робота з ними. —творенн€ форм за допомогою  онструктора.

43. —творенн€ форм за допомогою ћайстра. ƒоданн€ у форму елемент≥в керуванн€.  онструюванн€ багатостор≥нкових форм. ƒрукуванн€ форм.

44. «апити та њх застосуванн€. —творенн€ запит≥в за допомогою ћайстра. —творенн€ запит≥в за допомогою  онструктора.

45. ‘ормуванн€ пол≥в, що визначаютьс€ засобами запит≥в, розрахунков≥ пол€, буд≥вник вираз≥в.  онструюванн€ запит≥в р≥зних тип≥в. ¬икористанн€ у запитах групових операц≥й.

46.  онструюванн€ зв≥т≥в. —творенн€ зв≥ту за допомогою  онструктора. ќбчисленн€ у зв≥т≥, оформленн€ зв≥ту. –озробленн€ багатотабличного зв≥ту в режим≥ ћайстра.

47. «агальн≥ в≥домост≥ про мультимед≥йну технолог≥ю. ћультимед≥йн≥ компТютери. ћультимед≥йн≥ проектори.  ласиф≥кац≥€ авторських засоб≥в мультимед≥а.

48. ¬иди презентац≥й. “ипи презентац≥й. «агальн≥ в≥домост≥ про PowerPoint (призначенн€ PowerPoint, огл€д середовища PowerPoint).

49. —творенн€ презентац≥њ в PowerPoint (основн≥ способи створенн€ презентац≥њ, створенн€ власноњ презентац≥њ на основ≥ порожньоњ, вставленн€ таблиць ≥ д≥аграм, орган≥зац≥йн≥ д≥аграми, вставленн€ рисунк≥в, вставленн€ звук≥в ≥ ф≥льм≥в, використанн€ г≥перпосилань, п≥дсумковий слайд, ефекти ан≥мац≥њ).

50. ѕ≥дготовка до демонстрац≥њ (визначенн€ виду керуванн€ переходами, виб≥р потр≥бних слайд≥в, завданн€ ≥нтервал≥в часу показу слайд≥в, друкуванн€ слайд≥в). ƒемонстрац≥€ слайд≥в (запуск показу слайд≥в, керуванн€ показом слайд≥в).

3.4. «разок екзаменац≥йного б≥лету

ј ћ — ” ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень Ц бакалавр  
(назва вищого навчального закладу)    
Ќапр€м п≥дготовки ‘акультет 6.070101 Ђ“ранспортн≥ технолог≥≥ї (автомоб≥льний транспорт) ≤“—“ ƒенна форма навчанн€ —еместр
Ќавчальний предмет  омпТютерна техн≥ка та програмуванн€  
             

Ѕ≥лет є 1

1. ≤нформатика. ќсновн≥ пон€тт€ ≥нформатики та њњ складов≥ частини. ≤нформац≥€, њњ поданн€ та вим≥р. ќдиниц≥ вим≥ру ≥нформац≥њ. √алуз≥ застосуванн€ ≈ќћ.

 

2. «агальна ≥нформац≥€ про електронн≥ таблиц≥ ≥ њх можливост≥. «авантаженн€ Excel. ќсновне в≥кно Excel. ѕанел≥ ≥нструмент≥в Excel та њх налаштуванн€. ¬≥кна д≥алогу та њх елементи.

 

ѕри виконанн≥ завдань писати посл≥довн≥сть д≥й при робот≥, назви використаних гар€чих клав≥ш, формули ≥ т. ≥н. ¬идалити створен≥ обТЇкти Ц п≥сл€ показу викладачу.

3. ” середовищ≥ ќ— WINDOWS виконати наступн≥ д≥њ.

1. «апуст≥ть програму ѕров≥дник (Windows Explorer).

2. ѕерейд≥ть до каталогу своЇњ групи.

3. —твор≥ть в поточному каталоз≥ п≥дкаталоги TEXT та TEXT1.

4. —твор≥ть текстовий файл poem.rtf у каталоз≥ TEXT за допомогою програми WordPad. Ќабер≥ть текст, що буде зм≥стом створеного файлу:

ќ сколько нам открытий чудных

√отовит просв€щень€ дух!

5. —коп≥юйте файл poem.rtf з каталогу TEXT до каталогу TEXT1.

6. —творити арх≥в ar.rar, в €кий пом≥стити файли каталогу TEXT, перегл€нути зм≥ст арх≥ву ≥ встановити коеф≥ц≥Їнт стисненн€.

 

4. ” файловому менеджер≥ Total Commander виконати наступн≥ д≥њ.

1. ” каталоз≥ своЇњ групи створити каталог TEXT2. «робити цей каталог поточним.

2. —кор≥юйте файл poem.rtf у каталог TEXT2, у в≥дпов≥дь напиш≥ть його розм≥р.

3. «найд≥ть вс≥ файли з розширенн€м exe на диску D.

4. ѕерейменувати файл poem.rtf в файл poem1.txt.

5. ¬ибрати вс≥ файли каталогу своЇњ групи з розширенн€м doc за шаблоном.

 

5. ” компТютерн≥й систем≥ Mathematica виконати наступн≥ д≥њ.

1. –озвТ€зати систему р≥вн€нь:

2. ѕобудувати граф≥к функц≥й (пром≥жок зм≥ненн€ аргументу x вибрати самост≥йно):

3. «найти невизначений ≥нтеграл : .

 

6. ¬иконати завданн€ у текстовому процесор≥ Word.

1. —творити таблицю.

2. Ўапку таблиц≥ оформити кольором, заливанн€м, жирним шрифтом, розм≥р шрифту 13.

3. ќб'Їднан≥ по горизонтал≥ ком≥рки вир≥вн€ти по центру.

4. «аповнен≥ ком≥рки таблиц≥ вир≥вн€ти по центру, розм≥р шрифту в ком≥рках установити р≥вним 12.

5. Ќезаповнен≥ ком≥рки таблиц≥ оформити курсивом ≥ вир≥вн€ти по правому краю.

6. «аповнити останн≥й стовпець, використовуючи обчисленн€ по формулам.

7. ќбчислити сумарне значенн€ в стовпц≥ У ≥льк≥стьФ та середнЇ значенн€ в стовпц≥ У÷≥на 1 шт.Ф.

 

Ќазва книги  лас «а в≥дом≥стю —ума, шт.
÷≥на 1 шт., грн.  ≥льк≥сть, шт.
≤стор≥€   26,40   ?
‘≥зика   27,30   ?
јнгл≥йський   27,10   ?
ћатематика   25,90   ?

7. ¬иконати завданн€ у табличному процесор≥ Excel.

1. —творити файл, у €кому сл≥д на першому робочому аркуш≥ побудувати таблицю, вартост≥ парт≥й консерв≥в з≥ знижкою (мТ€сн≥, молочн≥, рибн≥, овочев≥). –озм≥ри знижок складають: без знижки Ц €кщо розм≥р парт≥њ менш, н≥ж 150 шт.; 5 %, €кщо розм≥р парт≥њ в≥д 150 до 400 шт.; 9 %, €кщо розм≥р парт≥њ б≥льш, н≥ж 400 шт. ÷≥на одн≥Їњ банки складаЇ: мТ€сн≥ - 19,50 грн., молочн≥ - 9,70 грн., рибн≥ - 7,30 грн., овочев≥ - 7,80 грн. ѕри розрахунках у ком≥рках, де знаходитьс€ знак питанн€, використовувати функц≥ю ≈—Ћ», формули, функц≥њ, посиланн€ на ком≥рки.

¬арт≥сть парт≥й консерв≥в

  ¬арт≥сть парт≥й консерв≥в з≥ знижкою, грн.
 ≥льк≥сть, шт. ћ'€сн≥, грн. ћолочн≥, грн. –ибн≥, грн. ќвочев≥, грн. —ереднЇ значенн€, грн.
  ? ? ? ? ?
  ? ? ? ? ?
  ? ? ? ? ?
  ? ? ? ? ?
  ? ? ? ? ?
  ? ? ? ? ?
  ? ? ? ? ?
  ? ? ? ? ?
  ? ? ? ? ?

 

2. Ќа першому аркуш≥ побудувати пелюсткову д≥аграму вартост≥ парт≥й консерв≥в з≥ знижкою за парт≥€ми. «адати атрибути д≥аграми.

3. Ќа другому аркуш≥ виконати в таблиц≥ сортуванн€ за середньою варт≥стю так, щоб на першому м≥сц≥ сто€ла середн€ варт≥сть з максимальною ц≥ною.

4. Ќа третьому аркуш≥ в≥добразити парт≥њ ≥з середньою варт≥стю б≥льшою або р≥вною 1500 грн.

5. ¬≥добразити ус≥ формули, €к≥ використовувались у розрахунках у таблиц≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 462 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1043 - | 671 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.049 с.