Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 16. –ечов≥ права на чуже майно
«авданн€:

1. ѕисьмово:

- скласти схему У¬иди речових прав на чуже майноФ;

- розвТ€зати задачу:

 

«адача є 1.

” 1998 роц≥ ѕетренко залишив дл€ догл€ду —тр≥лкову житловий будинок з майном строком на 3 роки, що був подарований йому батьками у 1995 роц≥. „ерез 2 роки ѕетренко вињхав на пост≥йне м≥сце проживанн€ до  анади. ” 2002 роц≥ батько ѕетренко звернувс€ до —тр≥лкова з вимогою про поверненн€ кухонного гарн≥туру, що був серед майна, подарованого сину.

ѕитанн€: ¬≥дпов≥д≥ потр≥бно давати з посиланн€м на в≥дпов≥дн≥ частини та статт≥ ÷ .

1. „и маЇ речове право —тр≥лков у момент предТ€вленн€ вимоги?

2. „и маЇ право на захист волод≥нн€ —тр≥лков?

3. яким чином може набути право власност≥ —тр≥лков на будинок та на майно у ньому?

 

«адача є 2.

–≥шенн€м виконкому селищноњ ради  озлову та √анж≥ було вид≥лено земельн≥ д≥л€нки дл€ веденн€ особистого господарства. ѕри цьому п≥дТњзд до земельноњ д≥л€нки  озлова можливий лише через земельну д≥л€нку √анжи.  оли ж  озлов звернувс€ до √анжи з проханн€м пропуску через його д≥л€нку техн≥ки дл€ обробки своЇњ земельноњ д≥л€нки, останн≥й висунув запереченн€.

ѕитанн€: ¬≥дпов≥д≥ потр≥бно давати з посиланн€м на в≥дпов≥дн≥ частини та статт≥ ÷ .

1. яке право у даному випадку може виникнути у  озлова?

2. ќхарактеризуйте його?

3. яким чином уладнати сп≥р?

 

«адача є 3.

” 1998 роц≥ —оз≥нов успадкував в≥д батька земельну д≥л€нку. ѕри цьому у запов≥т≥ було встановлено обовТ€зок переданн€ половини доходу в≥д використанн€ земельноњ д≥л€нки  олом≥Їць по зак≥нченн≥ календарного року. ѕрот€гом 4 рок≥в  олом≥Їць не зверталас€ до —оз≥нова про наданн€ њй належного. ” 2003 роц≥  олом≥Їць звернулас€ до —оз≥нова про наданн€ њй належного за 5 рок≥в. —оз≥нов в≥дмовив њй.

 олом≥Їць звернулас€ до суду з в≥дпов≥дною вимогою. –≥шенн€м суду задоволено позов  олом≥Їць.

ѕитанн€: ¬≥дпов≥д≥ потр≥бно давати з посиланн€м на в≥дпов≥дн≥ частини та статт≥ ÷ .

1. яке право  олом≥Їць встановлено запов≥том?

2. ƒайте правову оц≥нку р≥шенню суду.

3. „и маЇ право —оз≥нов на оскарженн€ р≥шенн€ суду?

 

«адача є 4.

—имоновим у 1996 роц≥ був куплений будинок. ” 1997 роц≥ в≥н одруживс€ з Ћес≥к. ¬насл≥док с≥мейних чвар 25 кв≥тн€ 2000 року Ћес≥к вињхала до матер≥, 30 жовтн€ того ж року шлюб м≥ж —имоновим та Ћес≥к був роз≥рваний.

¬ к≥нц≥ 2001 року Ћес≥к повернулас€ в будинок —имонова, але останн≥й в≥дмовивс€ надати право користуватис€ його житлом.  оли ж Ћес≥к звернулас€ до суду, то на п≥дстав≥ ч.2 ст. 405 ÷  ”крањни було винесено р≥шенн€ про втрату нею житлового серв≥туту на п≥дстав≥ того, що вона не проживала у будинку б≥льше 1 року.

ѕитанн€: ¬≥дпов≥д≥ потр≥бно давати з посиланн€м на в≥дпов≥дн≥ частини та статт≥ ÷ .

1. „и правильне р≥шенн€ суду?

2. „и маЇ Ћес≥к право на подальше проживанн€ в будинку?

3. Ќа п≥дстав≥ €коњ статт≥ ÷  ”крањни припин€Їтьс€ серв≥тут у даному випадку?

 

2. ”сно: в≥дпрацювати питанн€:

- пор≥вн€ти ознаки суперф≥ц≥ю та емф≥тевзису.

 

ƒодатков≥ питанн€:

1. ¬иди речових прав на чуже майно та њх захист.

2. —уб'Їкти права волод≥нн€ чужим майном.

3. ѕ≥дстави виникненн€ та припиненн€ права волод≥нн€ чужим майном.

4. ќбов'€зки недобросов≥сного волод≥льц€. ”мови неможливост≥ вимаганн€ майна з незаконного волод≥нн€ ≥ншоњ особи.

5. ѕон€тт€ користуванн€ чужим майном. ¬становленн€ та зм≥ст, серв≥туту.

6. ѕраво користуванн€ чужою земельною д≥л€нкою або ≥ншим нерухомим майном.

7. ѕ≥дстави припиненн€ серв≥туту.

8. ѕ≥дстави виникненн€ права користуванн€ чужою земельною д≥л€нкою дл€ с≥льськогосподарських потреб (емф≥тевзис).

9. ѕ≥дстави припиненн€ права користуванн€ земельною д≥л€н≠кою дл€ с≥льськогосподарських потреб.

10. ѕ≥дстави виникненн€ права користуванн€ чужою земельною д≥л€нкою дл€ забудови (суперф≥ц≥й).

11. ѕрава та обов'€зки власника земельноњ д≥л€нки, наданоњ дл€ забудови.

12. ѕ≥дстави припиненн€ права користуванн€ земельною д≥л€н≠кою дл€ забудови.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 627 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

514 - | 540 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.