Лекции.Орг


Поиск:
Корпоративтік қаржы 1 нұсқа
1.Корпоративтік қаржының экономикалық категория ретіндегі функциялары:

A) капитал, кіріс және өндірістік қорларды қалыптастыру B) таратушы және бақылау C) бақылау функциясы D) ақша құралдарын тиімді орналастыру E) ақша құралдарын пайдалану

 

2.Қаржыны талдаудың қолданылатын түрлері:

A) Трандтік және салыстырмалы B) Сызықтық C) Үйлесімді D) Сабақтас

E) Басқарушы

 

3.Лизинг түрлері:

A) аралас

B) арендалық C) толық лизинг D) қаржылық лизинг E) қысқа мерзімді

 

4.Материалды емес активтердің ерекше белгілері:

A) материалдық- мүлік құрылымның болмауы B) мүліктік құрылымның бар болуы C) әкелетін пайда мөлшеріне қатысты белгісіздік жатады D) өндірісті қаржыландыру мүмкіндігі E) пайда мөлшерінің анықтылығы F) шығын әкелу мүмкіндігі

 

5.Айналым қаражатын қалыптастыру көзінің құрылымы:

A) қысқа мерзімді қаржылық салымдар B) лизинг

C) коммерциялық кредит D) арзан бағалы және тозғыш зат E) қосымша тартылған көздер F) дебиторлық берешек

 

6.Айналым капиталының айналымдылығын бағалау көрсеткіштері:

A) айналым капиталының күнмен есептелетін айналымдылығы B) өндіріс және өнім сату көлемімен C) аяқталған өндірісті нормалау D) материалды нормалау E) кері айналымдылық коэффициенті F) тура айналымдылық коэффициенті

 

7.Айналым қаражатының қарыздық көздері:

A) коммерциялық кредит B) арзан бағалы және тозғыш зат C) резервтік капитал D) қысқа мерзімді қаржылық салымдар E) банктің ұзақ мерзімді кредиттері F) банктің қысқа мерзімді кредиттері

 

8.Жоспарлау әдісі:

A) сызықтық B) есеп айырысу – талдамалы (аналитикалық) C) баланстық емес D) нормативтік және баланстық E) жоспарлы шешімді оңтайландыру және экономикалық – математикалық модельдеу

 

9.Операциялық бюджеттің құрамы:

A) Несиелеу

B) өндіріс бюджеті

C) ақша айналымын басқару

D) кіріс пен шығыс бюджеті E) инфляция

F) бақылау, талдау

 

10.Қаржы-несие шешімін қабылдау кезінде жүргізетін есептеулер:

A) Дисконттау

B) Компаудингтеу

C) Ауа – райын болжау

D) Жай және күрделі пайыздарды есептеу E) Табыстау

F) Адамның өмір сүру жасын есептеу G) Жинақтауларды есептеу

 

11.Амортизацияны есептеу әдістері:

A) бастапқы

B) қорлардың қалдық құны

C) құнды біркелкі (тура) есептен шығару

D) өндірістік әдіс

E) жеделдетіп есептен шығару F) қалыптастырушы

 

12.Ағымдағы шығынды жоспарлау процесінде ескерілетін факторлар:

A) өндірістің және өнім сату көлемінің өзгеруі B) өндіріс көлемін белгілеу C) баға факторы

D) негізгі емес

E) өндірістік

F) оның номенклатурасы мен ассортиментінің ауытқуы G) материалдық

 

13.Пайдалылық көрсеткіштерінің негізгі топтары:

A) негізгі құралдардың пайдалылық көрсеткіштері B) қолма – қол ақшалай қаражат ағынының негізінде есептелген көрсеткіш C) қолма-қолсыз ақшалай қаражат ағынының негізінде есептелген көрсеткіш D) капитал (актив) пайдалылығының көрсеткіші E) өнімнің өзіндік құнының пайдалылық көрсеткіштері F) пайданы қалыптастыру көрсеткіштері G) өнім пайдалылығының көрсеткіші

 

14.Компанияның меншік капиталының құралы:

A) еңбекақы бойынша міндеттеме B) шыққан облигациялық займдар C) бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын) D) жарғылық капитал

E) ұзақ мерзімді кредиттер

F) кредиторлық міндеттеме G) қысқа мерзімді кредиттер және займдар

 

15.Корпорацияның инвестициялау нысандары:

A) материалды нысандағы капитал B) мемлекеттік, меншік және аралас капитал C) меншік және қарыздық капитал D) өндірістік, ссудалық және алып – сатарлық капитал E) ақша нысанындағы капитал F) меншік және аралас капитал G) негізгі және айналмалы нысандағы капитал

 

16.Қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау элементтері:

A) шығынсыздығы

B) қаржылық тұрақтылық

C) инвестициялық портфельдің бар болуы D) құқықтық мүмкіншілігі E) төлем қабілеттілік

 

17.Жұмыс орындаудан және қызмет көрсетуден алынатын кіріс мына жағдайда танылады: A) шығыс пен мәмілені аяқтауға қажетті шығыс B) есеп беретін күні мәміле аяқталатын кезеңді барынша дәл анықтау C) негізгі және қосалқы цехтардың сатуға арналған өнімі D) бақылау, талдау

E) мәміле жасау кезінде жұмсалған шығыс пен мәмілені аяқтауға қажетті шығысты барынша дәл анықтау F) ақша айналымын басқару G) несиелеу

 

18.Жасырын қаржыландыру көздері:

A) бағалау резерві

B) инвестициялық

C) капитал

D) резерв қаражат

E) салық

F) келешекте жұмсалатын шығыстың резерві

 

19.Қаржыны талдауда келесі қаржы коэффициентінің топтары ең маңызды болып табылады: A) төлем қабілеттілігі

B) айналымдылық коэффициенті C) іскерлік белсенділік коэффициенті D) кірістілік коэффициенті және өтімділік E) тәуекел коэффициенті

F) шығынсыздық коэффициенті

 

20.Кәсіпорынның активі өтімділік дәрежесіне қарай топтарға бөлінеді:

A) жылдам сатылатын актив B) ең өтімді актив

C) ұзақ мерзімді актив

D) ағымдағы актив

E) ағымдағы өтімді актив

F) материалды емес актив

G) жедел өтімді актив

 

21.Кәсіпорынды қайта ұйымдастырудың нысандары:

A) қызмет диагностикасы

B) толық қаржылық тұрақтылық C) бөлінуде және бөлініп шығу D) қайта құру

E) ұйымды ауыстыру

F) төлем қабілетсіздіктің алдын алу G) қосылу

 

22.Қаржы-несие шешімін қабылдау кезінде жүргізетін есептеулер:

A) Ауа – райын болжау

B) Табыстау

C) Бюджеттеу

D) Жай және күрделі пайыздарды есептеу E) Компаудингтеу

 

23.Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың жүйесі:

A) шектік

B) тапсырыстық

C) өзіндік құн бойынша бағалау D) қайта бөлістік (процестік) E) бөліспейтін

 

24.Баға стратегияның типтері:

A) тауарлық рынокты оқу

B) тауардың ерекшелігі үшін баға қалыптастыру C) сыйақылық баға қалыптастыру D) бәсекелестер деңгейінде баға қою, нейтралдық баға қалыптастыру E) бәсекелестерден бірнеше төмен баға қою, баға стратегиясы

 

25.Қосымша капитал құрамы:

A) жарғылық капитал

B) эмиссиялық кіріс

C) ұзақ мерзімді кредиттер және займдар D) бөлінбеген кіріс

E) резервтік капитал

F) кредиторлық міндеттеме

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 670 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

836 - | 655 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.