Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—татт€ 237. ќсоби, €к≥ можуть бути за€вниками
ќ –≈ћ≈ ѕ–ќ¬јƒ∆≈ЌЌя

√лава 1

«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт€ 234. ќкреме провадженн€

1. ќкреме провадженн€ - це вид непозовного цив≥льного судочинства, в пор€дку €кого розгл€даютьс€ цив≥льн≥ справи про п≥дтвердженн€ на€вност≥ або в≥дсутност≥ юридичних факт≥в, що мають значенн€ дл€ охорони прав та ≥нтерес≥в особи або створенн€ умов зд≥йсненн€ нею особистих немайнових чи майнових прав або п≥дтвердженн€ на€вност≥ чи в≥дсутност≥ неоспорюваних прав.

2. —уд розгл€даЇ в пор€дку окремого провадженн€ справи про:

1) обмеженн€ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи, визнанн€ ф≥зичноњ особи нед≥Їздатною та поновленн€ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи;

2) наданн€ неповнол≥тн≥й особ≥ повноњ цив≥льноњ д≥Їздатност≥;

3) визнанн€ ф≥зичноњ особи безв≥сно в≥дсутньою чи оголошенн€ њњ померлою;

4) усиновленн€;

5) встановленн€ факт≥в, що мають юридичне значенн€;

6) в≥дновленн€ прав на втрачен≥ ц≥нн≥ папери на пред'€вника та вексел≥;

7) передачу безхаз€йноњ нерухомоњ реч≥ у комунальну власн≥сть;

8) визнанн€ спадщини в≥думерлою;

9) наданн€ особ≥ псих≥атричноњ допомоги в примусовому пор€дку;

10) примусову госп≥тал≥зац≥ю до протитуберкульозного закладу;

11) розкритт€ банком ≥нформац≥њ, €ка м≥стить банк≥вську таЇмницю, щодо юридичних та ф≥зичних ос≥б.

3. ” пор€дку окремого провадженн€ розгл€даютьс€ також справи про наданн€ права на шлюб, про роз≥рванн€ шлюбу за за€вою подружж€, €ке маЇ д≥тей, за за€вою будь-кого з подружж€, €кщо один з нього засуджений до позбавленн€ вол≥, про встановленн€ режиму окремого проживанн€ за за€вою подружж€ та ≥нш≥ справи у випадках, встановлених законом.

4. ” випадках, встановлених пунктами 1, 3, 4, 9, 10 частини другоњ ц≥Їњ статт≥, розгл€д справ проводитьс€ судом у склад≥ одного судд≥ ≥ двох народних зас≥дател≥в.

—татт€ 235. ѕор€док розгл€ду справ окремого провадженн€

1. ѕ≥д час розгл€ду справ окремого провадженн€ суд зобов'€заний роз'€снити особам, €к≥ беруть участь у справ≥, њх права та обов'€зки, спри€ти у зд≥йсненн≥ та охорон≥ гарантованих  онституц≥Їю ≥ законами ”крањни прав, свобод чи ≥нтерес≥в ф≥зичних або юридичних ос≥б, вживати заход≥в щодо всеб≥чного, повного ≥ об'Їктивного з'€суванн€ обставин справи.

2. « метою з'€суванн€ обставин справи суд може за власною ≥н≥ц≥ативою витребувати необх≥дн≥ докази.

3. —прави окремого провадженн€ розгл€даютьс€ судом з додержанн€м загальних правил, встановлених цим  одексом, за вин€тком положень щодо змагальност≥ та меж судового розгл€ду. ≤нш≥ особливост≥ розгл€ду цих справ встановлен≥ цим розд≥лом.

4. —прави окремого провадженн€ суд розгл€даЇ за участю за€вника ≥ за≥нтересованих ос≥б.

—права про роз≥рванн€ шлюбу за за€вою особи, засудженоњ до позбавленн€ вол≥, може бути розгл€нута судом за участю представника такоњ особи.

5. —прави окремого провадженн€ не можуть бути передан≥ на розгл€д третейського суду ≥ не можуть бути закрит≥ у зв'€зку з укладенн€м мировоњ угоди.

6. якщо п≥д час розгл€ду справи у пор€дку окремого провадженн€ виникаЇ сп≥р про право, €кий вир≥шуЇтьс€ в пор€дку позовного провадженн€, суд залишаЇ за€ву без розгл€ду ≥ роз'€снюЇ за≥нтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних п≥дставах.

7. ѕри ухваленн≥ судом р≥шенн€ судов≥ витрати не в≥дшкодовуютьс€, €кщо ≥нше не встановлено законом.

8. ” р≥шенн≥ суду про роз≥рванн€ шлюбу зазначаЇтьс€ про виб≥р пр≥звища тим з подружж€, €кий зм≥нив пр≥звище п≥д час державноњ реЇстрац≥њ шлюбу, що розриваЇтьс€.

√лава 2

–ќ«√Ћяƒ —”ƒќћ —ѕ–ј¬ ѕ–ќ ќЅћ≈∆≈ЌЌя ÷»¬≤Ћ№Ќќѓ ƒ≤™«ƒј“Ќќ—“≤ ‘≤«»„Ќќѓ ќ—ќЅ», ¬»«ЌјЌЌя ‘≤«»„Ќќѓ ќ—ќЅ» Ќ≈ƒ≤™«ƒј“Ќќё “ј ѕќЌќ¬Ћ≈ЌЌя ÷»¬≤Ћ№Ќќѓ ƒ≤™«ƒј“Ќќ—“≤ ‘≤«»„Ќќѓ ќ—ќЅ»

—татт€ 236. ѕ≥дсудн≥сть

1. «а€ва про обмеженн€ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи, у тому числ≥ неповнол≥тньоњ особи, чи визнанн€ ф≥зичноњ особи нед≥Їздатною подаЇтьс€ до суду за м≥сцем проживанн€ ц≥Їњ особи, а €кщо вона перебуваЇ на л≥куванн≥ у нарколог≥чному або псих≥атричному заклад≥, - за м≥сцезнаходженн€м цього закладу.

2. ѕ≥дсудн≥сть справ про обмеженн€ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ чи визнанн€ нед≥Їздатним громад€нина ”крањни, €кий проживаЇ за њњ межами, визначаЇтьс€ за клопотанн€м за€вника ухвалою судд≥ ¬ерховного —уду ”крањни.

—татт€ 237. ќсоби, €к≥ можуть бути за€вниками

1. «а€ва про обмеженн€ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи може бути подана членами њњ с≥м'њ, органом оп≥ки та п≥клуванн€, нарколог≥чним або псих≥атричним закладом.

2. «а€ва про обмеженн€ права неповнол≥тньоњ особи самост≥йно розпор€джатис€ своњм зароб≥тком, стипенд≥Їю чи ≥ншими доходами або позбавленн€ њњ цього права може бути подана батьками (усиновлювачами), п≥клувальниками, органом оп≥ки та п≥клуванн€.

3. «а€ва про визнанн€ ф≥зичноњ особи нед≥Їздатною може бути подана членами њњ с≥м'њ, близькими родичами, незалежно в≥д њх сп≥льного проживанн€, органом оп≥ки та п≥клуванн€, псих≥атричним закладом.

—татт€ 238. «м≥ст за€ви

1. ” за€в≥ про обмеженн€ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи повинн≥ бути викладен≥ обставини, що св≥дчать про псих≥чний розлад, ≥стотно впливають на њњ здатн≥сть усв≥домлювати значенн€ своњх д≥й та (або) керувати ними, чи обставини, що п≥дтверджують д≥њ, внасл≥док €ких ф≥зична особа, €ка зловживаЇ спиртними напо€ми, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними ≥грами тощо, поставила себе чи свою с≥м'ю, а також ≥нших ос≥б, €ких вона за законом зобов'€зана утримувати, у скрутне матер≥альне становище.

2. ” за€в≥ про обмеженн€ права неповнол≥тньоњ особи самост≥йно розпор€джатис€ своњм зароб≥тком, стипенд≥Їю чи ≥ншими доходами або позбавленн€ њњ цього права повинн≥ бути викладен≥ обставини, що св≥дчать про негативн≥ матер≥альн≥, псих≥чн≥ чи ≥нш≥ насл≥дки дл€ неповнол≥тнього зд≥йсненн€ ним цього права.

3. ” за€в≥ про визнанн€ ф≥зичноњ особи нед≥Їздатною повинн≥ бути викладен≥ обставини, що св≥дчать про хрон≥чний, ст≥йкий псих≥чний розлад, внасл≥док чого особа не здатна усв≥домлювати значенн€ своњх д≥й та (або) керувати ними.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 500 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

539 - | 465 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.