Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬казати одну ≥з складових залежност≥ дл€ розрахунку максимальноњ сили зчепленн€
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ј√–ј–Ќќѓ ѕќЋ≤“» » “ј

ѕ–ќƒќ¬ќЋ№—“¬ј ” –јѓЌ»

 

ƒ” ЂЌћ÷ Ђј√–ќќ—¬≤“јї

 

 

≈ —ѕЋ”ј“ј÷≤я ћјЎ»Ќ ≤ ќЅЋјƒЌјЌЌя

 

“≈—“»

 

« навчальноњ дисципл≥ни дл€ контролю знань фах≥вц≥в ќ – Ђбакалаврї напр€му 6.100102 "ѕроцеси, машини та обладнанн€ агропромислового виробництва" у вищих навчальних закладах II-IV р≥вн≥в акредитац≥њ ћ≥н≥стерства аграрноњ пол≥тики та продовольства ”крањни

 

 

 ињв

Ђјграрна осв≥таї


ѕќя—Ќё¬јЋ№Ќј «јѕ»— ј

 

“ести зам≥ру залишкових знань призначен≥ дл€ перев≥рки та оц≥нюванн€ р≥вн€ п≥дготовки п≥сл€ зак≥нченн€ певного етапу навчанн€.

ћетою тестового зам≥ру залишкових знань ≥спиту Ї визначенн€ р≥вн€ профес≥йноњ компетенц≥њ особи, що екзаменуЇтьс€.

“ести з навчальноњ дисципл≥ни У≈ксплуатац≥€ машин ≥ обладнанн€Ф дл€ контролю знань за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем УбакалаврФ напр€му 6.100102 Уѕроцеси, машини та обладнанн€ агропромислового виробництваФ складаютьс€ з 3 модул≥в в≥дпов≥дно до типовоњ програми.

ћодуль 1 Ућашинн≥ агрегати та њх комплектуванн€Ф маЇ 150 запитань, в≥дпов≥д≥ на €к≥ характеризують залишков≥ знанн€ про експлуатац≥йн≥ характеристики енергетичних засоб≥в, с≥льськогосподарських машин та машинних агрегат≥в.

ћодуль 2 У¬икористанн€ машин у механ≥зованих технолог≥чних операц≥€хФ маЇ 150 запитань, €к≥ характеризуютьс€ залишков≥ знанн€ про використанн€ машинних агрегат≥в у механ≥зованих операц≥€х рослинництва.

ћодуль 3 Уќснови проектуванн€ механ≥зованих технолог≥чних процес≥вФ маЇ 80 запитань, в≥дпов≥д≥ на €к≥ характеризують залишков≥ знанн€ про проектуванн€ механ≥зованих технолог≥чних процес≥в у рослинництв≥ ≥ оц≥нки використанн€ техн≥ки.

 


ћодуль 1

УћјЎ»ЌЌ≤ ј√–≈√ј“» “ј ѓ’  ќћѕЋ≈ “”¬јЌЌяФ

 

1. ¬казати одну ≥з складових дл€ визначенн€ т€говоњ потужност≥ трактора:

1) сила т€ги на гаку трактора;

2) маса трактора;

3) нахил м≥сцевост≥;

4) буксуванн€ руш≥њв.

 

2. ¬казати один ≥з фактор≥в, €кий обмежуЇ руш≥йну силу:

1) максимальна сила зчепленн€ руш≥њв трактора з ірунтом;

2) сила опору перекочуванн€;

3) сила опору п≥д час подоланн≥ п≥дйому;

4) т€гове зусилл€.

 

3. ¬казати одну ≥з складових залежност≥ дл€ розрахунку ном≥нальноњ дотичноњ сили:

1) ном≥нальна ефективна потужн≥сть;

2) передача дл€ руху трактора;

3) швидк≥сть руху;

4) маса трактора.

 

4. ¬казати схему ходовоњ системи трактора ћ“«-82:

1) 4 4;

2) 4 2;

3) 4 1;

4) 4 2а.

 

5. ¬казати допустиме буксуванн€ при ном≥нальному т€говому зусилл≥ дл€ гусеничних трактор≥в загального призначенн€:

1) до 5%;

2) до 10%;

3) до 12%;

4) до 18%.

 

6. ¬казати допустиме буксуванн€ при ном≥нальному т€говому зусилл≥ дл€ кол≥сних трактор≥в схеми 4 4 загального призначенн€:

1) до 5%;

2) до 10%;

3) до 12%;

4) до 18%.

 

7. ¬казати допустиме буксуванн€ при ном≥нальному т€говому зусилл≥ дл€ кол≥сних ун≥версально-просапних трактор≥в схеми 4 2:

1) до 10%;

2) до 12%;

3) до 18%;

4) до 5%.

¬казати одну ≥з складових залежност≥ дл€ розрахунку максимальноњ сили зчепленн€

1) зч≥пна маса трактора;

2) тип ходового апарату трактора;

3) коеф≥ц≥Їнт опору коченн€ руш≥њв трактора;

4) оп≥р перекочуванн€ трактора.

 

9. ¬казати одну ≥з складових залежност≥ дл€ розрахунку максимальноњ сили зчепленн€:

1) швидк≥сть руху трактора;

2) тип ходового апарату трактора;

3) коеф≥ц≥Їнт зчепленн€ руш≥њв трактора з ірунтом;

4) оп≥р перекочуванн€ трактора.

 

10. ¬казати одну ≥з складових залежност≥ дл€ розрахунку сили опору коченн€:

1) зч≥пна маса трактора;

2) швидк≥сть руху;

3) коеф≥ц≥Їнт зчепленн€ руш≥њв трактора з ірунтом;

4) максимальна сила зчепленн€.

 

11. ¬казати одну ≥з складових залежност≥ дл€ розрахунку сили опору коченн€:

1) коеф≥ц≥Їнт опору коченн€ руш≥њв трактора;

2) теоретична швидк≥сть руху;

3) коеф≥ц≥Їнт зчепленн€ руш≥њв трактора з ірунтом;

4) т€гове зусилл€ трактора.

 

12. ¬казати одну ≥з складових залежност≥ дл€ розрахунку сили опору, що виникаЇ п≥д час подоланн€ п≥дйому:

1) коеф≥ц≥Їнт опору коченн€ руш≥њв трактора;

2) коеф≥ц≥Їнт зчепленн€ руш≥њв трактора з ірунтом;

3) експлуатац≥йна маса трактора;

4) швидк≥сть руху.


 

13. ¬казати одну ≥з складових у залежност≥ дл€ розрахунку сили опору, що виникаЇ при подоланн≥ п≥дйому:

1) коеф≥ц≥Їнт опору коченн€ руш≥њв трактора;

2) коеф≥ц≥Їнт зчепленн€ руш≥њв трактора з ірунтом;

3) кут нахилу м≥сцевост≥;

4) швидк≥сть руху.

 

14. ¬казати показник, €кий використовують при побудов≥ експериментальноњ т€говоњ характеристики трактора:

1) сила т€ги;

2) маса трактора;

3) теоретична швидк≥сть руху;

4) сила зчепленн€.

15. Ќазвати показник kn у наведен≥й формул≥ :

1) коеф≥ц≥Їнт пристосованост≥ двигуна;

2) коеф≥ц≥Їнт втрат крутного моменту;

3) коеф≥ц≥Їнт зб≥льшенн€ крутного моменту;

4) коеф≥ц≥Їнт зменшенн€ крутного моменту.

 

16. ¬каж≥ть назву граф≥ка, зображеного на рисунку:

 

1) регул€торна характеристика двигуна;

2) т€гова характеристика трактора;

3) швидк≥сна характеристика трактора;

4) швидк≥сна характеристика двигуна.


 

17. ¬казати назву показника, при €кому проход€ть перегини кривих на рисунку:

 

1) ном≥нальна частота обертанн€ кол≥нчатого валу;

2) ном≥нальне т€гове зусилл€;

3) частота обертанн€ кол≥нчатого валу холостого ходу;

4) максимальна частота обертанн€ кол≥нчатого валу.

 

18. «наченн€ показника питомоњ витрати палива двигуна п≥д час холостого ходу:

1) дор≥внюЇ нулю;

2) дор≥внюЇ безк≥нечност≥;

3) дор≥внюЇ ном≥нальн≥й питом≥й витрат≥;

4) дор≥внюЇ максимальному значенню.

19. Ќазвати показник тр, наведений у формул≥ :

1) передаточне число трансм≥с≥њ трактора;

2) передаточне в≥дношенн€;

3) номер передач≥ трактора;

4) частота обертанн€ кол≥нчатого валу.

 

20. Ќазвати показник ηтр, наведений у формул≥ :

1) механ≥чний коеф≥ц≥Їнт корисноњ д≥њ трансм≥с≥њ;

2) коеф≥ц≥Їнт корисноњ д≥њ трактора;

3) коеф≥ц≥Їнт корисноњ д≥њ двигуна;

4) коеф≥ц≥Їнт корисноњ д≥њ валу в≥дбору потужност≥.

 

21. Ќазвати показник Pд наведений у формул≥ :

1) ном≥нальна дотична сила, можлива за двигуном;

2) ном≥нальне т€гове зусилл€ трактора;

3) ном≥нальна сила зчепленн€ трактора;

4) ном≥нальне т€гове зусилл€ трактора.

 

22. Ќазвати показник h, наведений у формул≥ дл€ визначенн€ рад≥уса коченн€:

1) висота проф≥лю шини;

2) ширина шина;

3) глибина погруженн€ шини у грунт;

4) величина прогинанн€ шини.

 

23. Ќазвати показник μ, наведений у формул≥ :

1) коеф≥ц≥Їнт зчепленн€ ходового апарату з грунтом;

2) коеф≥ц≥Їнт корисноњ д≥њ ходового аппарату;

3) коеф≥ц≥Їнт, €кий враховуЇ зч≥пну масу трактора;

4) коеф≥ц≥Їнт, €кий враховуЇ перерозпод≥л маси.

 

24. Ќазвати показник Gзч, наведений у формул≥ :

1) маса трактора;

2) зч≥пна маса трактора;

3) експлуатац≥йна маса трактора;

4) загальна маса агрегату.

 

25. Ќазвати показник L, наведений у формул≥ дл€ визначенн€ зч≥пноњ маси трактора :

1) поздовжн€ база трактора;

2) довжина трактора;

3) в≥ддаль в≥д центру маси до ведучоњ ос≥;

4) в≥ддаль в≥д центру маси до веденоњ ос≥.

 

26. Ќазва зони 1 на граф≥ку залежност≥ величини руш≥йноњ сили в≥д стану грунту:

1) зона достатнього зчепленн€;

2) зона недостатнього зчепленн€;

3) зовн≥шн€ в≥тка;

4) внутр≥шн€ в≥тка.

 

27. ¬казати, за рахунок чого можна зб≥льшити величину руш дл€ умов зони 1:

1) зб≥льшенн€ маси трактора;

2) перех≥д на нижчу передачу;

3) перех≥д на вищу передачу;

4) зменшенн€ маси трактора.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 921 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

516 - | 451 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.