Лекции.Орг
 

Категории:


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

ТЕМА 19. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯВступ

1. Характеристика та конституційно-правове закріплення основних форм політико-територіальної організації держави у світі.

2. Територіальний устрій України: історія становлення та порядок нормативно-правового регулювання.

3. Питання вдосконалення нормативно-правового регулювання

Висновки

Методичні рекомендації.

Об’єктом розгляду першого питання є положення юридичних та наукових джерел щодо порядку регламентації законодавством різних держав порядку їх територіальної організації. Автору необхідно охарктерезувати основні форми територіального устрою (федеративна та унітарна), а також навести приклади їх конституційно-правової регламентації в різних державах (положення конституцій та окремих нормативно-правових актів).

У другому питанні необхідно визначити історичні етапи організації сучасного адміністративно-територіального устрою України та проаналізувати норми відповідних джерел права, що регламентують ці конституційно-правові відносини (визначення системи адміністративно-територіального устрою; принципів її побудови; суб’єктів, які уповноважені вирішувати ці питання).

На сьогоднішній день питання законодавчої регламентації адміністративно-територіального устрою потребують свого удосконалення. Автору необхідно проаналізувати можливі шляхи врегулювання питань адміністративно-територіального устрою в Україні на сучасному етапі за допомогою характеристики запропонованих проектів нормативно-правових актів відповідного направлення.

Законодавство та література до теми 18

 

ТЕМА № 20. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ПЛАН

Вступ

1. Сучасні наукові дослідження інституту правового статусу сільського, селищного, міського голови.

2. Нормативно-правове регулювання порядку обрання та повноважень сільського, селищного, міського голови;

3. Аналіз практичної реалізації повноважень сільського, селищного, міського голови (за місцем проживання автора на матеріалах ЗМІ).

Висновки

Законодавство та література до теми 18

 

Методичні рекомендації.

Метою дослідження є аналіз конституційно-правового статусу місцевого голови. Автору необхідно проаналізувати наукові розробки вітчизняних та зарубіжних учених щодо визначення елементів статусу місцевого голови, історію розвитку цього інституту у незалежній Україні.

Особливу увагу слід звернути на нормативно-правове регулювання порядку обрання сільського, селищного, міського голови, його повноваження, питання їх набуття та підстави припинення. Обов’язковою вимогою при наданні відповіді на це питання є авторський аналіз положень нового виборчого законодавства з подальшими висновками стосовно його переваг та недоліків під час практичної реалізації норм закону.

У роботі слід проаналізувати проблемні питання статусу місцевого голови, а також шляхи удосконалення законодавства у даному напрямку.

Останнє питання будується на висвітленні автором практичних прикладів діяльності відповідного місцевого голови ( на матеріалах ЗМІ за місцем проживання автора).

ТЕМА № 21. Організація роботи депутатів місцевих рад: нормативна база і практика її застосування.

План.

Вступ.

1. Порядок отримання депутатського мандату депутатом місцевої ради.

2. Форми та методи діяльності депутатів місцевих рад.

3. Відповідальність депутата, порядок його відкликання.

4. Аналіз практичної діяльності окремого депутата місцевої ради (за місцем проживання автора).

Висновки.

Законодавство та література до теми 18

Методичні рекомендації.

Розкриваючи перше питання, важливо визначити вимоги до осіб, які можуть отримати депутатський мандат та порядок його набуття.

При розкритті другого питання слід надати визначення поняття «форми та методи». Обов’язковою умовою є класифікація відповідних форм та методів діяльності депутата місцевої ради з використанням практичних прикладів їх реалізації із ЗМІ.

Розглядаючи наступне питання, необхідно зупинитись на підставах для відкликання депутата, вказати на гарантії депутатської діяльності, непорушність їх повноважень. Також необхідно теоретичні положення цього розділу доповнити практичними прикладами.

Даючи відповідь на останнє питання автору необхідно за допомогою ЗМІ, власного інтерв’ю та інших способів проаналізувати практичну діяльність окремого депутата (за місцем проживання автора).

 

ТЕМА № 22. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

План.

Вступ.

1. Основні етапи формування виборчого законодавства щодо місцевих виборів за часів незалежності України.

2. Основні правові засади проведення місцевих вборів на сучасному етапі.

3. Перспективи удосконалення інституту виборів депутатів і голів місцевих рад.

Висновки.

Методичні рекомендації.

Виборчий процес депутатів та голів місцевих рад передбачається спеціальними виборчими законами, у відповідності з цими законами, формуються виборчі органи. В першому питанні автору необхідно проаналізувати основні особливості виборчого законодавства, що регулювало та регулює порядок проведення місцевих виборів, починаючи з етапу набуття Україною незалежності та до цього часу.

Друге питання необхідно присвятити аналізу положень основних нормативно-правових актів, що регламентують порядок формування органів місцевого самоврядування за сучасних умов.

При висвітленні останнього питання необхідно використовувати дані ЗМІ, Інтернет-джерел та ін. щодо недоліків, які перешкоджають оптимізації практичної реалізації законодавства про місцеві вибори.

Законодавство та література до теми 18

ТЕМА № 23. муніципальнЕ правО: Історія РОЗВИТКУ В СВІТІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ.

План.

Вступ.

1. Характеристика основних наукових концепцій розвитку місцевого самоврядування.

2. Місцева громада в західній традиції права.

3. Місцеве самоврядування в історії України.

4. Питання вдосконалення сучасної концепції муніципального самоврядування в Україні.

Висновки.

Законодавство та література до теми 18

Методичні рекомендації.

Слід розкрити історію зародження місцевого самоврядування, що своїми витоками сягає періоду античності. Звернути увагу на висвітлення цього питання правознавцями Західної Європи та США.

При розкритті другого та третього питання надати характеристику місцевої громади, поняття і зміст принципу гомруля.

По четвертому питанню важливо простежити тенденції становлення місцевого самоврядування в Україні.

Освітлюючи останнє питання привести аналіз проблемних питань реалізації сучасної концепції муніципального самоврядування в Україні.

 

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 253 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.