Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


стосунки з дорослими

 

розвиток п≥знавальних процес≥в

- увага

- в≥дчутт€

- сприйманн€

- мовленн€

- учбова д≥€льн≥сть

- у€ва

 

 

≤ ‘ормуванн€ особистост≥

ѕ≥дл≥тковий пер≥од - це пер≥од переходу в≥д дитинства до дорослост≥, усв≥домленн€ себе €к дорослоњ особи, по€ви прагненн€ бути ≥ вважатись дорослим, переор≥Їнтац≥њ з ц≥нностей, характерних дл€ д≥тей, на ц≥нност≥ св≥ту дорослих.

 

ѕо€ва в≥дчутт€ дорослост≥ €к специф≥чного новоутворенн€ самосв≥домост≥ Ї структурним центром особистост≥ п≥дл≥тка, т≥Їю њњ €к≥стю, в €к≥й в≥дображаЇтьс€ нова життЇва позиц≥€ в ставленн≥ до себе, людей ≥ св≥ту в ц≥лому. —аме воно визначаЇ спр€мован≥сть ≥ зм≥ст активност≥ п≥дл≥тка, його нов≥ прагненн€, бажанн€, переживанн€ ≥ ефектн≥ реакц≥њ.

 

≤≤ —тосунки з однол≥тками

 

¬ п≥дл≥тковому в≥ц≥ розвиваЇтьс€ вм≥нн€ ор≥Їнтуватись на вимоги товариш≥в, враховувати њх. —еред таких вимог особливе м≥сце займаЇ необх≥дн≥сть сл≥дувати певному кодексу товариськост≥ (€к правило, до норм останнього в≥днос€ть повагу г≥дност≥, р≥вн≥сть, чесн≥сть, допомога товаришам та ≥н.). ÷≥каво, що п≥дл≥тковий кодекс товариськост≥ ≥нтернац≥ональний за своњм характером, а порушенн€ його норм завжди ≥ скр≥зь зауважуЇтьс€ ≥ засуджуЇтьс€ однол≥тками. “ак зван≥ У≥зольован≥Ф п≥дл≥тки мають сп≥льну характерну особлив≥сть. Ќа думку однол≥тк≥в, у них в≥дсутн≥ €кост≥ Ухорошого товаришаФ, що не може бути оправдано вже н≥чим ≥ншим.

 

¬ажливу роль у розвитку особистост≥ п≥дл≥тка в≥д≥грають взаЇмини з товаришами та близьким другом. ƒо дружн≥х стосунк≥в висовуютьс€ особлив≥ вимоги - взаЇмноњ в≥двертост≥ та розум≥нн€, р≥вност≥, чуйност≥, здатност≥ сп≥впереживати, вм≥ти збер≥гати таЇмниц≥ тощо.

 

ѕ≥дл≥тки схильн≥ встановлювати дуже близьк≥ (€к правило, тимчасов≥) стосунки з р≥зними однол≥тками - йде пошук друга. « кожним роком потреба у взаЇминах з ним стаЇ все гостр≥шою.

 

≤≤≤ —тосунки з дорослими

ѕ≥дл≥тковий в≥к - це пер≥од становленн€ €к≥сно нових взаЇмин з дорослими. ѕ≥дл≥тки вже, €ка правило, не погоджуютьс€ на характерн≥ дл€ дитинства нер≥вноправн≥ стосунки, €к так≥, що не в≥дпов≥дають њх у€вленн€м про власну доросл≥сть та самост≥йн≥сть. ¬они вимагають поваги до власноњ особистост≥ та людськоњ г≥дност≥, дов≥ри та самост≥йност≥, тобто ≥стотно обмежують права дорослого та розширюють своњ власн≥.

Ќевиконанн€ розпор€джень дорослого, р≥зн≥ форми протесту тощо, - все це н≥що ≥нше, €к форма боротьби п≥дл≥тка за зм≥ну ≥снуючого типу взаЇмостосунк≥в. Ќов≥ форми взаЇмин поступово вит≥сн€ють стар≥, але вони тривалий час сп≥в≥снують, зумовлюючи конфл≥кти, взаЇмонепорозум≥нн€ та труднощ≥ у сп≥лкуванн≥ дорослого з п≥дл≥тком.

 

≤V розвиток п≥знавальних процес≥в

ѕ≥дл≥тковий пер≥од - надзвичайно складний етап псих≥чного розвитку, при характеристиц≥ €кого сл≥д мати на уваз≥ р€д обставин. « одного боку, по р≥вню та особливост€м свого психiчного розвитку п≥дл≥тки ще не повн≥стю вийшли з дитинства; з другого, - вони вже сто€ть на пороз≥ дорослого житт€, в њх повед≥нц≥ реально виражаЇтьс€ спр€мован≥сть на доросл≥ форми взаЇмин та ставлень.

 

”вага

п≥дл≥тк≥в розвиваЇтьс€ в звТ€зку з формуванн€м у нього ум≥нь вчитись ≥ працювати, стаючи водночас одним ≥з њх компонент≥в. ¬иробл€Їтьс€ вм≥нн€ св≥домо спр€мовувати увагу на певн≥ обТЇкти, тривалий час на них зосереджуватись, переборювати в≥двол≥канн€, переключати увагу на нов≥ завданн€ та розпод≥л€ти њњ, тобто формуютьс€ вищ≥ дов≥льн≥ форми уваги. ѕовТ€зан≥ так≥ зм≥ни ≥з загальним псих≥чним розвитком п≥дл≥тка, зокрема з розвитком його мисленн€.

  1. ¬≥дчутт€ ≥ сприйн€тт€

¬≥дчутт€ ≥ сприйманн€ п≥дл≥тка розвиваютьс€ та функц≥онують в орган≥чному взаЇмозвТ€зку. ”досконаленн€ чутливост≥ в≥дчутт≥в знаходить своЇ в≥дображенн€ на повнот≥ та детальност≥ сприймань. “оншими ≥ диференц≥йован≥шими стають в≥дчутт€, водночас б≥льш зм≥стовними Ц сприйманн€. ¬се це призводить до трансформац≥њ процес≥в в≥дчутт€ та сприйманн€ на ц≥леспр€мован≥ сенсорн≥ та перцептивн≥ д≥њ.

  1. ћовленн€

ѕсих≥чний розвиток п≥дл≥тка нерозривно повТ€заний з подальшим розвитком процесу мовленн€, що в≥дбуваЇтьс€ внасл≥док оволод≥нн€ р≥дною мовою, њњ лексичними, граматичними, фонетичними можливост€ми. –озвиваЇтьс€ мовленн€ ≥ €к зас≥б сп≥лкуванн€ з ≥ншими людьми, ≥ €к спос≥б набуванн€ знань, ≥ €к ≥нструмент творенн€ та зас≥б вираженн€ емоц≥йних стан≥в та вольовоњ регул€ц≥њ повед≥нки, ≥ €к обТЇкт вивченн€.

  1. ”€ва

¬≥дбуваютьс€ прогресивн≥ зм≥ни ≥ в у€в≥ п≥дл≥тка. “ак, розширюЇтьс€ зм≥ст њњ образ≥в, оск≥льки у€ва бере участь в утворенн≥ образ≥в безпосередньо не сприйманих обТЇкт≥в, у процесах розум≥нн€ художн≥х твор≥в, техн≥чних креслень, опис≥в ≥сторичних под≥й, у переходах думки в≥д конкретного до абстрактного, в р≥зних видах творчоњ д≥€льност≥ тощо. « другого боку, саме завд€ки цьому ≥ створюютьс€ можливост≥ дл€ розвитку у€ви.

 

 <== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
 | ‘ормы управлени€ аэропортов
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 628 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

1669 - | 1543 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.