Лекции.Орг


Поиск:
Порядок виконання роботи. При виконанні роботи необхідно дотримувати наступний порядок:
При виконанні роботи необхідно дотримувати наступний порядок:

1. Виконати ескіз поперечного перерізу зразка канату.

2. Виміряти діаметр канату та дротин.

3. Визначити основні характеристики канатів, заповнити табл.1 звіту.

3. Контрольні питання

1. Призначення сталевих дротяних канатів і їхні основні характеристики.

2. Як пояснити поняття «подвійна звивка»?

3. Якої маркувальної групи переважно вибирати канати і чому?

4. Призначення осердя каната і його види.

5. Переваги канатів типу ЛК перед канатами типу ТК.

6. Які різновиди мають канати з лінійним контактом дротів?

7. Коли застосовують канати однобічної і хрестової звивки?

8. Для чого канати покривають мастилом?

9. Як проводиться бракування канатів?

10. Переваги використання канатів у механізмах підйому.

11. Причини виходу каната з ладу.

12. Який зв'язок між діаметрами блоку (барабана) і довговічністю каната?

Для виконання роботи необхідно мати зразки канатів, штангенциркуль і мікрометр.


Таблиця 1

Ескіз перерізу каната
 
Діаметр каната dк, мм  
Кількість сталок, m  
Кількість дротин у сталці, n  
Діаметр дротин δ, мм  
Тип звивки (одинарна чи подвійна)  
Сполучення напрямків звивки (однобічна чи хрестова)  
Напрямок звивки сталок у канат  
Напрямок звивки дротин у сталку  
Крок звивки каната t, мм  
Тип осердя (МО, ОО, ШО)  
Конструкція каната  
Маркувальна група σв, МПа (задає викладач)  
Сумарна площа перетину всіх дротів каната (точно) , мм2  
Сумарна площа перетину всіх дротів каната (наближено) , мм2 ψ ≈ 0,5 – коефіцієнт заповнення для каната подвійної звивки.    
Розрахункове розривне зусилля всіх дротів (точно) , Н  
Розрахункове розривне зусилля всіх дротів (наближено) , Н  
Розривне зусилля за ГОСТ , Н  
Розривне зусилля каната (наближено)  
     
     

 


 

Основні параметри конструкції сталевих канатів
Лінійний контакт дротин Точковий контакт дротин
Ліва звивка сталок у канаті Права звивка сталок у канаті
Одностороння звивка дротин у сталках і сталок у канаті Хрестова звивка дротин у сталках і сталок у канаті
Вимірювання діаметра каната
Неправильно Правильно
Вимірювання кроку звивки сталок у канаті Приклад умовного позначення каната
 
     

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 389 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

756 - | 697 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.