Лекции.Орг

Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...

Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...

 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Тема 2. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

Модуль 2.Особливості охорони праці в галузі

Тема 1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі

Лекція 1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі

1.Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу в вашій галузі.

2. Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при виробництві продукції. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку.

3. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі.

Література: 1-10 основна; 1-15 додаткова

Семінар 1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі.

План.

1. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень в вашій галузі.

2. Вимоги до працівників вашої галузі і порядок допуску їх до роботи.

3.Особливості санітарно-гігієнічних вимог до умов праці в вашій галузі ( Можливо - Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони, або інше).

4.Особливості навантажень спеціаліста вашої галузі: динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці – наслідки впливу на організм.

5. Виділіть найбільш імовірні наслідки впливу типових умов праці на організм людини: наприклад, для педагогів - охорона праці в навчальних закладах, реабілітаційних центрах. Охорона праці в спортивно-оздоровчих закладах. Для спортсменів - охорона праці на стадіонах, басейнах, тренажерних залах. Охорона праці при роботі з персональними комп'ютерами, оргтехнікою. Охорона праці при роботі в системі «людина-людина», наслідки для людини. Професійні захворювання в галузі. Для цього заняття старост попередити мене заздалегідь принести презентації на тему, з вашого боку-організувати можливість їх перегляду – ноутбук.

Тема 2. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

Лекція 2. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

План.

1. Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень.

2. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші підрозділи вищих навчальних закладів.

3. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 458 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. Актуальність теми
 2. Аналіз наукових, філософських і соціокультурних передумов становлення дидактичної концепції К. Д. Ушинського
 3. Аналіз штатного розпису, продуктивності праці, фонду заробітної плати
 4. Безпека праці користувачів комп’ютерних технологій
 5. Білет № 28 Ст.6. Чи оплачується працівнику період простою в разі відмови його від дорученої роботи?
 6. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту
 7. Визначення збитків, пов’язаних із втратою працездатності працівників, та доцільності проведення заходів з охорони праці
 8. Визначення штатної чисельності інженерно-технічних працівників електротехнічної служби
 9. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з персональними комп'ютерами
 10. Вимоги до режимів праці учнів при роботі з персональними комп'ютерами
 11. Відомості про правила охорони і техніки безпеки на підземних гірничих роботах
 12. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці


Поиск на сайте:


На сайте можно прочитать про:

Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...

Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.005 с.