Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћатематика
«г≥дно “ипових навчальних план≥в загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в, затверджених наказом ћ≥н≥стерства в≥д 03.04.2012 є 409 на вивченн€ математики у 5 клас≥ в≥дводитьс€ 4 години на тиждень.

¬ основу побудови зм≥сту й орган≥зац≥њ процесу навчанн€ математики в 5 клас≥ покладено компетентн≥сний п≥дх≥д, в≥дпов≥дно до €кого к≥нцевим результатом навчанн€ предмета Ї сформован≥ певн≥ компетентност≥ учн≥в. ѓх сутн≥сний опис подано в програм≥ у розд≥л≥ Ђƒержавн≥ вимоги до р≥вн€ загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥вї.

 урс математики 5класу передбачаЇ розвиток, збагаченн€ ≥ поглибленн€ знань учн≥в про числа ≥ д≥њ з ними, числов≥ й буквен≥ вирази, величини та њх вим≥рюванн€, р≥вн€нн€, числов≥ нер≥вност≥, а також у€влень про окрем≥ геометричн≥ ф≥гури на площин≥ ≥ в простор≥. ѕон€т≥йний апарат, обчислювальн≥ алгоритми, граф≥чн≥ ум≥нн€ ≥ навички, що мають бути сформован≥ на цьому ступен≥ вивченн€ курсу, Ї тим п≥дірунт€м, що забезпечуЇ усп≥шне вивченн€ в наступних класах алгебри ≥ геометр≥њ, а також ≥нших навчальних предмет≥в, де застосовуютьс€ математичн≥ знанн€.

ќснову курсу становить розвиток пон€тт€ числа та формуванн€ м≥цних обчислювальних ≥ граф≥чних навичок. ” 5 клас≥ в≥дбуваЇтьс€ посл≥довне введенн€ дроб≥в (звичайних ≥ дес€ткових) разом ≥з формуванн€м культури усних, письмових, ≥нструментальних обчислень.

Ќавчальний матер≥ал, що стосуЇтьс€ вираз≥в, величин, р≥вн€нь ≥ нер≥вностей, геометричних ф≥гур, маЇ загалом пропедевтичний характер. ќзнайомленн€ з ним готуЇ учн≥в до св≥домого системного вивченн€ в≥дпов≥дних тем у курсах алгебри ≥ геометр≥њ. «окрема учн≥ мають д≥стати у€вленн€ про використанн€ букв дл€ запису закон≥в арифметичних д≥й, формул, навчитись обчислювати значенн€ простих буквених вираз≥в, складати за умовою задач≥ й розвТ€зувати нескладн≥ р≥вн€нн€ першого степен€ на основ≥ залежностей м≥ж компонентами та результатом арифметичних д≥й. ¬ивченн€ в≥дсотк≥в у 5 клас≥ передбачаЇ розвТ€зуванн€ задач на знаходженн€ в≥дсотка в≥д числа та числа за його в≥дсотком. “рет≥й тип задач на в≥дсотки Ц знаходженн€ в≥дсоткового в≥дношенн€ двох чисел, Ц вивчатиметьс€ в 6 клас≥.

¬ажливе значенн€ дл€ п≥дготовки учн≥в до систематичного вивченн€ алгебри, геометр≥њ та ≥нших предмет≥в мають початков≥ в≥домост≥ про метод координат, €к≥ д≥стають учн≥ 5 класу: зображенн€ чисел на координатному промен≥, знаходженн€ в≥дстан≥ м≥ж двома точками за њх координатами на координатному промен≥.

≤стотне м≥сце у вивченн≥ курсу займають текстов≥ задач≥, основними функц≥€ми €ких Ї розвиток лог≥чного мисленн€ учн≥в та ≥люстрац≥€ практичного застосуванн€ математичних знань. ѕ≥д час розвТ€зуванн€ текстових задач учн≥ також вчатьс€ використовувати математичн≥ модел≥. –озвТ€зуванн€ таких задач супроводжуЇ вивченн€ вс≥х тем, передбачених програмою.

«м≥ст геометричного матер≥алу включаЇ початков≥ в≥домост≥ про план≥метричн≥ (в≥др≥зок, пром≥нь, пр€ма, кут, трикутник, пр€мокутник, квадрат, многокутник) ≥ стереометричн≥ (пр€мокутний паралелеп≥пед, куб, п≥рам≥да) ф≥гури. ”чн≥ набувають навичок вим≥рюванн€ довжини в≥др≥зка й градусноњ м≥ри кута, знаходженн€ периметр≥в, площ ≥ обТЇм≥в де€ких ф≥гур, побудови геометричних ф≥гур за допомогою л≥н≥йки, косинц€, транспортира ≥ циркул€. –озширюютьс€ у€вленн€ учн≥в про вим≥рюванн€ геометричних величин на прикладах вим≥рюванн€ ≥ пор≥вн€нн€ в≥др≥зк≥в ≥ кут≥в, побудови в≥др≥зк≥в заданоњ довжини ≥ кут≥в ≥з заданою градусною м≥рою, оперуванн€ формулами периметр≥в, площ ≥ обТЇм≥в геометричних ф≥гур, зокрема знаходженн€ нев≥домого компонента формули за в≥домими. ѕобудова кута за допомогою транспортира або косинц€ (пр€мого кута), пр€моњ та в≥др≥зка за допомогою л≥н≥йки використовуЇтьс€ при побудов≥ трикутник≥в ≥ пр€мокутник≥в.

ќснова ≥нтеграц≥њ геометричного матер≥алу з арифметичним ≥ алгебрањчним Ч числов≥ характеристики (довжина, площа, обТЇм) геометричних ф≥гур. ”загальнюютьс€ знанн€ учн≥в про одиниц≥ вим≥рюванн€ довжини, площ≥, обТЇму ≥ вм≥нн€ переходити в≥д одних одиниць до ≥нших, оск≥льки ц≥ знанн€ ≥ вм≥нн€ використовуютьс€ у вивченн≥ предмет≥в природничого циклу ≥ в трудовому навчанн≥.

” навчанн€ математики в 5 клас≥ ввод€тьс€ елементи комб≥наторики. ”чн≥ набувають ум≥нь розвТ€зувати найпрост≥ш≥ комб≥наторн≥ задач≥ шл€хом розгл€ду можливих вар≥ант≥в.

«а результатами ¬сеукрањнського конкурсу рукопис≥в п≥дручник≥в дл€ учн≥в 5-9 клас≥в загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в, переможц€ми було визнано 3 п≥дручника з математики: Ђћатематика. 5 класї (автори ћерзл€к ј.√., ѕолонський ¬.Ѕ., як≥р ћ.—.), Ђћатематика. 5 класї (автори: “арасенкова Ќ.ј., Ѕогатирьова ≤. ћ., Ѕочко ќ. ѕ.,  олом≥Їць ќ. ћ., —ердюк «. ќ.), Ђћатематика. 5 класї (автор ≤стер ќ.—.). ƒал≥ детальн≥ше про кожний з них.

ѕ≥дручник Ђћатематика. 5 класї

(авт. ћерзл€к ј.√., ѕолонський ¬.Ѕ., як≥р ћ.—.)

«важаючи водночас на в≥ков≥ особливост≥ сприйн€тт€ учн≥в 5 клас≥в, на потребу початку викладанн€ систематичного курсу математики ≥ формуванн€ в учн≥в формально-лог≥чного п≥дходу до математичних знань, автори обрали вдале сполученн€ наочно-образного початк≥в формально-лог≥чного п≥дходу до курсу, що викладаЇтьс€. ѕрид≥лено значну увагу вир≥шенню одн≥Їњ з пров≥дних задач сучасноњ масовоњ школи Ц формуванн€ навичок практичного застосуванн€ набутих знань. « ц≥Їю метою в п≥дручнику викладенн€ теоретичного матер≥алу ведетьс€ з посиланн€ми на спостереженн€ ≥ практичний досв≥д учн≥в, а формулюванн€ значноњ частки задач маЇ практичну спр€мован≥сть.

ѕ≥дручник Ї привабливим дл€ учн≥в ц≥льовоњ в≥ковоњ категор≥њ. ¬≥н добре ≥люстрований, певна к≥льк≥сть текстових задач м≥стить Ђц≥кав≥ в≥домост≥ї з ≥стор≥њ та географ≥њ ”крањни та св≥ту. ” низц≥ задач д≥ють героњ улюблених книг ≥ мультф≥льм≥в. ѕодано завданн€, €к≥ д≥ти можуть виконувати за допомогою комп`ютера; завданн€ розвиваючого характеру п≥д рубрикою Ђзадач≥ в≥д ћудроњ —овиї. ”се це спр€мовано на формуванн€ в учн≥в настанов щодо рол≥ математики в сучасному житт≥, ≥нтересу до предмету, алгоритм≥чного мисленн€, а також ≥нтер≥оризац≥ю математичного ≥нструментар≥ю.

 ращому засвоЇнню знань спри€Ї р≥зноман≥тн≥сть дидактичного матер≥алу та форм його поданн€, зокрема на€вн≥сть рубрик Ђ”сн≥ вправиї, Ђ«авданн€ дл€ повторенн€ї, вправ дл€ самоконтролю в тестов≥й форм≥ тощо.

ѕ≥дручник Ђћатематика. 5 класї (авт. “арасенкова Ќ.ј., Ѕогатирьова ≤. ћ., Ѕочко ќ. ѕ.,  олом≥Їць ќ. ћ., —ердюк «. ќ.)

«м≥ст навчального матер≥алу подано у 8 розд≥лах: ЂЋ≥чба, вим≥рюванн€ ≥ числаї, Ђƒ≥њ першого ступен€ з натуральними числамиї, Ђƒ≥њ другого ступен€ з натуральними числамиї, Ђ—теп≥нь натурального числа з натуральним показником. ѕлощ≥ та обТЇми ф≥гурї, Ђ«вичайн≥ дробиї, Ђƒ≥њ першого ступен€ з≥ звичайними дробами з однаковими знаменникамиї, Ђƒес€тков≥ дроби та д≥њ з нимиї, Ђ¬≥дсотки. —ереднЇ арифметичнеї.  ожен розд≥л розпочинаЇтьс€ перел≥ком передбачуваних п≥знавальних результат≥в у рубриц≥ Ђ” розд≥л≥ д≥знайтесь Еї, а завершуЇтьс€ рубрикою Ђѕерев≥рте, €к засвоњли матер≥ал розд≥луї. –озд≥ли п≥дручника под≥лено на параграфи. ” кожному параграф≥ Ї: основний навчальний матер≥ал; додатков≥ в≥домост≥ у рубриц≥ Ђƒ≥знайтес€ б≥льшеї; запитанн€ дл€ повторенн€ вивченого у рубриц≥ Ђ«гадайте головнеї; система диференц≥йованих задач у рубриц≥ Ђ–озвТ€ж≥ть задач≥ї, €ка завершуЇтьс€ окремими блоками завдань Ђ«астосуйте на практиц≥ї та Ђ«адач≥ на повторенн€ї. ѕ≥дручник також м≥стить прик≥нцев≥ рубрики Ђѕовторенн€ вивченогої, Ђ¬≥дпов≥д≥ї, Ђѕредметний покажчикї.

ќдн≥Їю з особливостей п≥дручника Ї доступн≥сть учн€м навчальних текст≥в, €ка надаЇ можлив≥сть самост≥йно њх опрацьовувати. Ќавчальний матер≥ал спираЇтьс€ на наочн≥сть ≥ життЇвий досв≥д учн≥в. ” п≥дручнику реал≥зовано д≥€льн≥сний п≥дх≥д до навчанн€ математики. ” кожному параграф≥ вм≥щено поради у вигл€д≥ вказ≥вок щодо того, €к д≥€ти у т≥й чи ≥нш≥й навчальн≥й ситуац≥њ. «начну увагу прид≥лено систематизац≥њ навчального матер≥алу у вигл€д≥ таблиць або схем, що покращуЇ застосуванн€ його до розвТ€зуванн€ задач, полегшуЇ зорове сприйманн€ тексту. ≤з ц≥Їю ж метою на початку ≥ наприк≥нц≥ п≥дручника подаютьс€ форзаци з дов≥дковим матер≥алом. «м≥ст п≥дручника та апарат орган≥зац≥њ його засвоЇнн€ спр€мован≥ ≥ на творчий розвиток учн≥в. ѕ≥дручником забезпечуЇтьс€ орган≥зац≥€ самост≥йноњ роботи учн≥в. ÷ьому спри€ють €к спец≥альна будова навчальних текст≥в, на€вн≥сть вказ≥вок ≥ порад, так ≥ контрольн≥ запитанн€ п≥сл€ кожного параграфа та запитанн€ й тестов≥ завданн€ п≥сл€ кожного розд≥лу. ¬≥дпов≥даючи на запитанн€ ≥ виконуючи тести, учень маЇ можлив≥сть узагальнити ≥ систематизувати вивчен≥ в≥домост≥, привести у систему отриман≥ навички й ум≥нн€, привчитис€ самост≥йно працювати з п≥дручником.

ѕ≥дручник м≥стить достатню к≥льк≥сть задач чотирьох р≥вн≥в складност≥ дл€ р≥зних вид≥в класноњ й позакласноњ роботи. «начну увагу прид≥лено прикладн≥й спр€мованост≥ зм≥сту. ¬ блоц≥ завдань Ђ«астосуйте на практиц≥ї подано життЇв≥ ситуац≥њ, де потр≥бно застосовувати вивчений матер≥ал.

ѕ≥дручник добре ≥люстрований.  орольов≥ фотограф≥њ та ≥люстрац≥њ несуть добре продумане дидактичне навантаженн€ ≥ полегшують сприйманн€ та розум≥нн€ учн€ми нового навчального матер≥алу.

ѕ≥дручник Ђћатематика.5 клї (авт. ≤стер ќ.—.)

ѕ≥дручник складаЇтьс€ з двох розд≥л≥в, назви й зм≥ст €ких в≥дпов≥дають програм≥.  ожен з них починаЇтьс€ короткою мотивац≥Їю його вивченн€. –озд≥ли складаютьс€ з параграф≥в, €ких у п≥дручнику 45. ѕ≥дручник, на нашу думку, дозволить не т≥льки засвоњти програму з математики дл€ 5-го класу, а й буде спри€ти розвитку мисленн€, творчих зд≥бностей учн≥в, њх ≥нтересу до навчанн€ взагал≥, ≥ математики зокрема.

Ћакон≥чне, але в той самий час повне по€сненн€ теоретичного матер≥алу, про≥люстроване необх≥дною к≥льк≥стю приклад≥в ≥ задач. ѕ≥дручник м≥стить б≥л€ 1750 вправ, €к≥ диференц≥йовано за 4 р≥вн€ми складност≥, вид≥лено вправи п≥двищеноњ складност≥ та задач≥ рубрики Ђ÷≥кав≥ задач≥ дл€ учн≥в не ледачихї. ” б≥льшост≥ параграф≥в к≥льк≥сть вправ подано з де€ким переб≥льшенн€м. ÷е, разом з диференц≥ац≥Їю вправ, дозволить вчителев≥ вибирати вправи дл€ класних (номери цих вправ подано чорним кольором) та домашн≥х роб≥т (номери цих вправ подано син≥м кольором) з урахуванн€м р≥зного р≥вн€ розвитку учн≥в. ѕ≥дручник м≥стить структурн≥ елементи, €к≥ спр€мован≥ на широк≥ можливост≥ самоосв≥ти учн≥в ≥ самоконтролю знань та контролю знань учн≥в з боку батьк≥в, зокрема питанн€ до теоретичного матер≥алу, Ђƒомашн≥ самост≥йн≥ роботиї, €к≥ подано у тестов≥й форм≥ та завданн€ дл€ перев≥рки знань теми у форм≥ тематичноњ контрольноњ роботи. ѕ≥дручник м≥стить достатню к≥льк≥сть вправ пропедевтичного характеру, що спри€тимуть вивченню курс≥в алгебри ≥ геометр≥њ у 7-9 класах.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1930 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

835 - | 618 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.