Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Презентация. қызметі, ғылыми дәрежесі,
Курсы

№ 1-30 тақырыптар

 

 

Құрастырушы:

қызметі, ғылыми дәрежесі,

атағы - Рыманов Д.М. философия магистрі

Аударған: Табулдинова Г.Н., тарих магистрі.

 

 

Семей – 2014 ж.


 

Кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Кафедра меңгерушісі/оқу ісін меңгеруші ____________________ Сергазина Г.М. т.ғ.к.

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

 

Кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)

________

________

________

________

Кафедра меңгерушісі/ оқу ісін меңгеруші ____________________ Сергазина Г.М. т.ғ.к.

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

 

Кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)

________

________

________

________

Кафедра меңгерушісі/ оқу ісін меңгеруші ____________________ Сергазина Г.М. т.ғ.к.

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

 

Кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)

________

________

________

________

Кафедра меңгерушісі/ оқу ісін меңгеруші ____________________ Сергазина Г.М. т.ғ.к.

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

 

Кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)

________

________

________

________

Кафедра меңгерушісі/ оқу ісін меңгеруші ____________________ Сергазина Г.М. т.ғ.к.

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

 


1. № 1 тақырып, аталуы:Философия - мәдениет феномені ретінде .

2. Мақсаты: мәдениет ұғымын, философияның мәдениет құбылысы ретінде қалай пайда болғанын , мәдениеттің әрбір кезеңінде оның мазмұны қандай өзгерістерге ұшырап отырғанын білуі керек.

3. Тапсырмалар:

1. Мәдениет дегеніміз не.

2. Мәдениет жүйесіндегі философия түсінігі.

3. Антикалық кезеңде, Ортағасырларда, Жаңа заман және ХХ-ХХІғғ. философия мағынасының өзгеруі.

4. Орындау түрі: эссе, реферат, презентация, тесттер құрау, рольдік ойындарға арналған сценарий.

 

5. Орындау өлшемдері:

Тапсырманы орындау критерийлері – бағалау балына әсер ететін жағдайлар:

Презентация

1. Слайдтардың көлемі 10-нан кем емес, 20-дан аспауы керек.

2. Презентация 3 компонеттен тұрады: 1) динамикалық және тиімді сөз бастау. Презентация бөлігінің мұндағы міндеті – айтылатын ақпаратқа назар аудару, позитивті және эмоционалды бағыт алу. 2) презентацияның ақпараттық бөлігі тапсырманың негізгі сұрақтарын ашатын схемалар, суреттер, қысқаша мәтіннен тұрады; 3) соңында дәйекті қорытындылар мен ұсыныстар беруге тиіс.

3. Презентацияның мақсаты мен міндеттері нақты көрсетілуі керек.

4. Аталған мәселе бойынша әдебиеттерге қажетті талдау жасау.

5. Презентация иллюстрацияларға немесе мәтіндерге толы болмауы тиіс, олар дәлелді түрде қолданылуы керек.

6. Бірыңғай презентацияға аудио-видеофайлдерді шоғырландыру.

7. Контраст түстерді пайдалану: ашық мәтіннің қара түсте немесе қара мәтіннің ашық түсте болуы.

8. Тізімнің соңында әдебиет деректеріне сілтеменің болуы.

9. Уақытында өткізу. Белгіленген уақытынан кеш өткізген жағдайда баға 1 балға төмендейді.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 611 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.