Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Система законодавства про транспорт
3. Роль судової практики в регулюванні відносин у сфері транспорту.

4. Міжнародні договори як джерела транспортного права.

Практичні завдання:

1. Знайдіть у матеріалах судової практики (Ліга, Інтернет, матеріали періодики) приклади спорів, що виникають при перевезенні вантажів. Вкажіть сторони, предмет спору, нормативно-правові акти, якими керувався суд і ухвалене рішення.

2. Заповніть таблицю (не менше 5 нормативно-правових актів) щодо одного з видів транспорту (залізничний, автомобільний, повітряний, водний, трубопровідний):

Вид документа Назва Дата прийняття Предмет регулювання
       

Задачі:

1. При розгляді справи у зв'язку з порушенням умов договору перевезення вантажів річковим транспортом, провадження по якому почато 20 вересня 2010 р., господарський суд застосував положення Статуту внутрішнього водного транспорту Союзу РСР від 15 жовтня 1955 р.

а) чи правомірне використовування господарським судом вказаного акту? Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства;

б) які умови використання на території України актів колишнього СРСР?

2. До Міністерства юстиції 20 грудня 2010 р. для реєстрації була подана Інструкція, затверджена Міністерством транспорту та зв’язку України 7 червня 2010 р., в якій визначався порядок виготовлення, зберігання і використання єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом і обліку транспортної роботи. Міністерство юстиції відмовило в реєстрації вказаного акту внаслідок порушення в ньому правил орфографії. Міністерство інфраструктури України (правонаступника Міністерства транспорту та зв’язку України) через 5 днів після отримання відмови в реєстрації направило скаргу Президенту України. У той же час, Інструкція набула чинності і Міністерство вимагало її виконання від всіх організацій.

а) чи правомірні дії Міністерства юстиції і Міністерства інфраструктури України в даній ситуації?

б) який порядок реєстрації даної інструкції і оскарження відмови в її реєстрації?

Підручники і навчальні посібники:1, 2,4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Нормативно-правові акти: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100.

Тема 3. Відповідальність за порушення законодавства про транспорт

Теоретичні питання:

1. Поняття і види правопорушень на транспорті.

2. Підстави і межі відповідальності перевізника, вантажовідправника і вантажоодержувача.

3. Порядок і строки пред'явлення та розгляду претензій і позовів, що випливають з договору перевезення вантажів.

4. Основні документи, що використовуються при розгляді спорів з перевезень вантажів.

 

Практичні завдання:

1. Підготуйте розділ про відповідальність сторін у договорі перевезення вантажів одним з видів транспорту (автомобільним, залізничним, морським, авіаційним).

2. Складіть відповідний акт, необхідний для посвідчення факту порушення в наступній ситуації:

20 червня після запевнення начальника залізничної станції «Козятин» про те, що вантаж (холодильне устаткування) прийшов вчасно, представник ТОВ «Айсберг» розписався у дорожній відомості про отримання вантажу, проте протягом доби обіцяний вантаж так і не був доставлений на під'їзну колію для розвантаження.

3. Вкажіть порядок дій з боку вантажоодержувача (для відшкодування вартості вантажу, якого не вистачає) з урахуванням наступних обставин:

На станції Донецьк була виявлена нестача (7 тонн вугілля). Вантажоодержувач – ТОВ «Теремок» зажадало складання комерційного акту, однак представник станції відмовив у його складанні, оскільки вантаж був завантажений вище рівня бортів, що могло бути причиною втрати вугілля під час перевезення. Крім того, завантаження здійснювалося засобами вантажовідправника.

4. Заповніть таблицю щодо відповідальності (5-10 видів порушень) за порушення при перевезенні одним з видів транспорту (залізничний, автомобільний, повітряний, водний, трубопровідний):

Вид порушення Санкція Нормативно-правовий акт, стаття
     

Задачі:

1. 25 квітня на адресу ТОВ «Строймаш» прибув вантаж – 20 тонн цементу. У звязку з недостатністю робітників для розвантаження відбувся простій 2-х автомобілів (вантажопідйомністю 10 тонн) на 3,5 години. Автотранспортне підприємство 17 травня направило на адресу ТОВ «Строймаш» рахунок-фактуру на суму 65 грн. (з відміткою в графі «підстава виплати» – штраф за простій автотранспортного засобу) і копію товарно-транспортної накладної з відміткою про час прибуття автомобіля під розвантаження і його від´їзду. До 1 листопада ТОВ не перерахувало вказану суму і автотранспортне підприємство звернулося до суду з вимогою про стягнення штрафу за простій автомобіля.

а) які дії повинен зробити юрисконсульт автотранспортного підприємства для стягнення суми штрафу з ТОВ «Строймаш»? Відповідь обгрунтуйте;

б) чи правильно нарахована сума штрафу?

в) яке рішення в даному випадку має ухвалити суд?

2. За договором перевезення, укладеному між ТОВ «Інтерсервіс» і залізницею, на адресу ПП «Морозко» повинен бути доставлений вантаж – пересувні морозильні камери, придбані ПП на умовах оренди на літній сезон, проте у вказаний в договорі строк (7 червня) вантаж не був доставлений. 10 липня ПП, вважаючи вантаж втраченим, звернулося з претензією до залізниці про відшкодування збитків. Управління залізниці претензійні вимоги відхилило, посилаючись на відсутність у ПП «Морозко» права на пред'явлення претензії, оскільки воно не є власником вантажу, і відсутність в додатку до претензії документів, що підтверджують сплату вантажоодержувачем вартості вантажу (відповідно до п. 7, 12 розділу 38 Правил перевезення вантажів).

а) чи правомірні дії залізниці і ПП «Морозко»? Відповідь обгрунтуйте;б) які дії може зробити юрисконсульт ПП «Морозко» для забезпечення повернення втраченого вантажу або відшкодування його вартості?

3. Між ТОВ «Ремонт-сервіс» і автотранспортним підприємством ТОВ «Гарант-авто» був укладений договір перевезення партії електродвигунів на загальну суму 20 тис. грн. На шляху прямування вантаж був викрадений і вантажовідправник – ТОВ «Ремонт-сервіс» звернулося до ТОВ «Гарант-авто» з претензією про відшкодування неодержаних доходів і збитків за втрату вантажу (всього – 25 тис. грн.), проте перевізник відмовив у задоволенні даних вимог, посилаючись на те, що:

- відшкодування вартості вантажу, втраченого в результаті розкрадання, не передбачено Статутом автомобільного транспорту;

- при укладенні договору вантажовідправник не застрахував майно, що перевозиться, як того вимагав перевізник, посилаючись на положення п. 4 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом та небезпеку маршруту, яким перевозитиметься вантаж.

а) чи правомірна відмова ТОВ «Гарант-авто»? Відповідь обгрунтуйте;

б) якими документами в даному випадку може підтверджуватися втрата вантажу і загальна сума збитку?

в) які дії необхідно зробити ТОВ «Ремонт-сервіс» для відшкодування вартості втраченого вантажу?

 

Підручники і навчальні посібники: 1, 2, 3, 7, 15, 18, 19, 20.

Нормативно-правові акти: 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 36, 49, 58, 59, 60, 80, 81, 82, 84.

 

Тема 4. Правове регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом

Теоретичні питання:

1. Загальна характеристика автомобільного транспорту як складової транспортної системи України.

2. Умови здійснення перевезення вантажів автомобільним транспортом.

3. Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом.

4. Відповідальність при здійснення перевезень вантажів автомобільним транспортом.

Практичні завдання:

1. Підготуйте проект договору перевезення вантажу автомобільним транспортом:

а) разовий;

б) довгостроковий.

2. Заповніть таблицю, вказавши документи, що використовуються при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, їх значення в процесі перевезення і статті нормативних актів, в яких ці документи вказуються:

Вид документа Значення документа Нормативно-правовий акт, стаття
     

Задачі:

1. ТОВ «Сніговик», що уклало річний договір з АТП від 3 січня, направило останньому факсом заявку на перевезення (з вказівкою про найменування, кількість вантажу, адреси навантаження та розвантаження, відстань перевезення і вид упаковки) і графік подачі автомобілів до пункту навантаження. 4 січня в призначений строк автомобіль для навантаження наданий не був. Того ж дня ТОВ «Сніговик» одержало факс від АТП, в якому вказувалося, що їх заявка не прийнята до виконання, оскільки вона не відповідає затвердженій формі.

а) чи правомірні дії АТП і ТОВ «Сніговик»? Відповідь обгрунтуйте;

б) чи може ТОВ вимагати відшкодування збитку, заподіяного ненаданням автомобіля?

в) в якому порядку проводиться виконання річного договору перевезення вантажу?

2. 17 червня при доставці вантажу виявилося, що за адресою, вказаною в ТТН знаходиться інше підприємство. Щоб уникнути псування вантажу у випадку його повернення вантажовідправнику АТП передало вантаж на відповідальне зберігання ТОВ «Надія», що знаходилося за вказаною в ТТН адресою (про що був зроблений відповідний напис в ТТН). 15 серпня АТП звернулося з претензією до вантажовідправника – ТОВ «Альянс», з вимогою про сплату штрафу за неправильне оформлення ТТН і простій автотранспорту на території вантажоодержувача протягом 2 годин (на підставі п.п. 142 і 146 Статуту автомобільного транспорту). 5 вересня ТОВ «Альянс» відмовило в задоволенні претензії, висунувши зустрічну вимогу про сплату штрафу в розмірі 25 грн. за видачу вантажу неналежному вантажоодержувачу і відшкодування збитків у розмірі 1500 грн., заподіяних втратою вантажу (на підставі п.п. 136, 140 і 161-1 Статуту).

а) чи правомірні дії АТП і ТОВ «Альянс»? Відповідь обгрунтуйте;

б) які дії повинен зробити перевізник у разі неможливості здачі вантажу належному вантажоодержувачу?

Підручники і навчальні посібники: 1, 2, 3, 6, 7, 15, 19, 20.

Нормативно-правові акти:6,9, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 32, 33, 43, 45, 50, 53, 56, 59, 60, 62, 83, 85.

 

 

Тема 5. Правове регулювання перевезень вантажів залізничним транспортом

Теоретичні питання:

1. Загальна характеристика залізничного транспорту як складової транспортної системи України.

2. Умови здійснення перевезення вантажів залізничним транспортом.

3. Договір перевезення вантажу залізничним транспортом.

4. Відповідальність при здійсненні перевезень вантажів залізничним транспортом.

 

Практичні завдання:

1. Підготуйте проект довгострокового договору перевезення вугілля залізничним транспортом між шахтою і залізницею.

2. Заповніть таблицю, вказавши документи, які є підставою для притягнення до матеріальної відповідальності перевізника, вантажовідправника і вантажоодержувача під час залізничного перевезення вантажів, обставини, які вони можуть засвідчити і статті нормативних актів, в яких ці документи вказані і якими затверджені:

Вид документа Перелік обставин Нормативно-правовий акт, стаття
     

Задачі:

1. 26 листопада на станцію «Ясиновата» прибув вантаж – 5-тонний контейнер. Внаслідок того, що представник вантажоодержувача – ТОВ «Спрайт», не прибув для прийняття вантажу (оскільки не був повідомлений про день його прибуття), залізниця 27 листопада направила повідомлення відправнику – ПП «Золотий колодязь» про відсутність вантажоодержувача і запитом на подальші дії з вантажем. ПП повідомило одержувача про прибуття вантажу 7 грудня. При отриманні вантажу залізниця зажадала від ТОВ «Спрайт» внесення плати за зберігання вантажу на станції понад одну добу (відповідно до ст. 47 Статуту залізниць).

а) чи правомірні дії залізниці? Відповідь обгрунтуйте;

б) які дії повинна зробити залізниця при прибутті вантажу на станцію і відсутності вантажоодержувача?

2. При відкритті на станції залізниці контейнера, що прибув у справному стані і з справними пломбами відправника (ТОВ «Хімфак») була виявлена нестача 15 мішків добрив. Одержувач (ТОВ «Агрофірма ім. Мічуріна») звернувся з претензією до перевізника про відшкодування збитку за нестачу у розмірі 300 грн. Залізниця у задоволенні претензії відмовила, посилаючись на п. 125 Статуту залізниць, і висунула стрічні вимоги про сплату штрафу у розмірі 3500 грн. за неправильну вказівку в накладній, яку надав одержувач разом з претензією, кількості вантажу, що перевозиться.

а) чи правомірні дії одержувача і залізниці?

б) хто повинен нести відповідальність в даній ситуації? Відповідь обгрунтуйте.

 

Підручники і навчальні посібники: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 21.

Нормативно-правові акти:9, 13, 22, 29, 37, 38, 41, 44, 45, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 96, 97, 98, 99, 100.

 

 

Тема 6. Правове регулювання перевезень вантажів морським і річковим транспортом

Теоретичні питання:

1. Загальна характеристика морського і річкового транспорту як складових транспортної системи України.

2. Умови здійснення перевезення вантажів морським і річковим транспортом.

3. Договір перевезення вантажу морським і річковим транспортом.

4. Відповідальність при здійсненні морських та річкових перевезень вантажів.

 

Практичні завдання:

1. Підготуйте проект одного з вказаних договорів:

а) морського перевезення вантажу;

б) фрахтування судна на певний час;

в) лізингу судна;

г) морського перевезення пасажирів.

2. Заповніть таблицю, вказавши види суб'єктів, що здійснюють господарську діяльність у сфері морського і річкового транспорту:

Вид суб'єкта Нормативно-правовий акт, стаття
   

Задачі:

1. Підприємство зафрахтувало вантажне судно для надання послуг морського перевезення вантажів. Вартість судна склала 500 тис. доларів США. Надалі підприємство уклало відповідний договір перевезення, визначивши вартість перевезення в 10 тис. доларів США, а вартість вантажу в 200 тис. доларів США. На шляху прямування в результаті пожежі на судні, викликаної попаданням блискавки, частину вантажу на суму 50 тис. доларів було викинуто за борт з метою запобігання пожежі. При цьому було доведено, що іншим способом запобігти пожежі було неможливо. Окрім цього була спричинна шкода судну на суму 7 тис. доларів.

а) які дії повинен зробити капітан судна після прибуття в порт призначення?

б) як будуть розподілені збитки між сторонами за викинутий вантаж?

2. Виконавчим комітетом ради м. Миколаїва було прийнято рішення про накладення штрафу на цегляний завод, що знаходиться на березі р. Дніпро, за самовільне зведення пристроїв для швартування суден. Оскаржуючи рішення ради, представник заводу відзначав, що споруда причалу на береговій смузі є тимчасовою і не заважає проходу суден річкою у даному районі.

а) чи правомірні дії виконавчого комітету і цегляного заводу? Відповідь обгрунтуйте;

б) який порядок і умови зведення споруд на внутрішніх водних шляхах?

 

Підручники і навчальні посібники: 1, 2, 3, 6, 7, 19.

Нормативно-правові акти:9, 11, 14, 22, 28, 49, 52, 54, 64, 67, 76, 77, 79, 86.

 

 

Тема 7. Правове регулювання перевезень вантажів авіаційним і трубопровідним транспортом

 

Теоретичні питання:

1. Загальна характеристика авіаційного і трубопровідного транспорту як складових транспортної системи України.

2. Умови здійснення перевезень вантажів авіаційним і трубопровідним транспортом.

3. Договір перевезення вантажу авіаційним і трубопровідним транспортом.

4. Відповідальність при здійсненні перевезень вантажів авіаційним і трубопровідним транспортом.

 

Практичні завдання:

1. Заповніть таблицю, вказавши напрями державного регулювання діяльності підприємств одного з видів транспорту:

а) авіаційного,

б) трубопровідного.

Вкажіть статті нормативно-правових актів в яких ці напрями розкриваються:

Напрям державного регулювання Нормативно-правовий акт, стаття
   

Задачі:

1. Для ремонту пошкодженої ділянки трубопроводу і запобіганню аварійних ситуацій ПАТ «Нафтагазпром» (експлуатант трубопроводу), загородило автомобільні дороги в районі пошкодження, чим перешкоджало місцевому сільськогосподарському підприємству – ТОВ «АФ ім. Чапаєва» проводити зернозбиральні роботи. У результаті не був вчасно зібраний врожай на площі 5 га і спричинено збитки ТОВ у розмірі 4500 грн. ПАТ відшкодувати заподіяні збитки відмовилося, вказавши на правомірність своїх дій відповідно до Правил охорони магістральних трубопроводів.

а) чи правомірні дії ПАТ «Нафтагазпром»?

б) які дії має зробити організація, що експлуатує трубопровід, у разі його пошкодження?

2. Державіаслужба України прийняла рішення про анулювання сертифікату експлуатанта ПАТ «Горлівські авіалінії». Дане рішення прийнято після проведення планової перевірки, в результаті якої була виявлена відсутність протипожежного обладнання і невідповідність технічним вимогам одного з літаків.

а) чи правомірні дії Державіаслужби України? Відповідь обгрунтуйте;

б) які дії повинен зробити Державіаслужбі при виявленні подібних порушень під час проведення перевірки?

 

Підручники і навчальні посібники: 1, 2, 3, 6, 7, 19.

Нормативно-правові акти:9, 10, 12, 22, 35, 36, 45, 48, 51, 55, 57, 58, 66, 75, 82, 87, 93.

Тема 8. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів. Транспортне право ЄС

Теоретичні питання:

1. Загальна характеристика міжнародних перевезень.

2. Правове регулювання міжнародних перевезень різними видами транспорту.

3. Договір міжнародного перевезення вантажу.

4. Законодавство Європейського Союзу в галузі транспорту.

5. Умови діяльності в ЄС перевізників з третіх країн.

Практичні завдання:

1. Заповніть таблицю, вказавши вимоги, що пред'являються до суб'єктів, що здійснюють перевезення вантажів одним з видів транспорту в міжнародному сполученні:

а) автомобільним,

б) морським,

в) повітряним,

г) залізничним.

Вкажіть статті нормативно-правових актів, в яких ці вимоги указуються:

Вимоги Нормативно-правовий акт, стаття
   

 

Підручники і навчальні посібники: 1, 2, 4, 5, 22.

Нормативно-правові акти:4, 8, 9, 25, 39, 40, 47, 94, 95.

Завдання для самостійної роботи

 

Самостійна робота студентів спеціальності «Правознавство» з навчальної дисципліни «Транспортне право» полягає у підготовці юридичного довідника підприємця.До його структури входять чотири завдання з дисципліни «Транспортне право». Довідник складається для одного з суб'єктів господарської діяльності, вибір якого здійснюється студентами під керівництвом викладача з приведеного нижче переліку:

1. ВАТ – Маріупольський металургійний завод

2. ТОВ – Донецький молокозавод

3. ПП – Хлібопекарня

4. ТОВ – Автотранспортне підприємство

5. ЗАТ – Шахта

6. ТОВ – Підприємство з вивезення і утилізації сміття

7. ТОВ – Агрофірма

8. ВАТ – Річкове пароплавство

9. ВАТ – Морське пароплавство

10. ВАТ – Авіатранспортне підприємство

Юридичний довідник з транспортного права повинен мати наступну структуру:

1) титульний лист;

2) завдання:

- варіанти вирішення запропонованої задачі,

- проект договору,

- схема (алгоритм дій),

- таблиця,

3) зміст.

Юридичний довідник повинен бути надрукований на аркушах формату А4 і представлений в окремому швидкозшивачі з доданим електронним варіантом.

Робота над кожним довідником виконується підгрупою з 5-6 студентів в кожній студентській групі 4 курсу.

Виконання самостійної роботи студентів здійснюється поетапно.

На момент проведення рубіжного контролю повинно бути виконано не менше 50% завдань, які студент надає викладачеві на перевірку.

Після закінчення роботи юридичний довідник здається викладачеві, який ставить за нього оцінку. Правильне виконання кожного завдання оцінюється в 5 балів. Оцінка, одержана студентами за виконання самостійної роботи, додається до загальної кількості балів, одержаних ними за другим модулем курсу.

 

1. ВАТ – Маріупольський металургійний завод

 

1. Зробіть порівняльний аналіз можливих варіантів доставки вантажу (1 тис. труб довжиною 10 м діаметром 0,10 см) одному з покупців продукції металургійного заводу ТОВ «Аврора», що знаходиться в м. Сімферополь, розглянувши наступні варіанти: залізничний-морський-залізничний, автомобільний - морський - автомобільний.

Вкажіть переваги і недоліки цих способів перевезення за наступними критеріями:

- складність виконання договору,

- необхідність укладання додаткових угод,

- відповідальність перевізника.

2. Складіть проект договору з урахуванням умов, викладених у першому завданні і самого доцільного, на ваш погляд, способу транспортування вантажу.

3. Складіть схему дій при перевірці збереження вантажу і виявленні його нестачі відносно наступної ситуації: під час отримання вантажу на кінцевій станції (за договором – завдання 2) при перевірці його збереження була виявлена нестача труб в кількості 70 шт.

Вкажіть дії, строки їх виконання, орган, куди потрібно звернутися з вимогою про відшкодування збитків за недоставлений вантаж і необхідні для цього документи.

4. Заповніть таблицю щодо відповідальності при перевезенні вантажів залізничним транспортом за вказані види порушень:

Вид порушення Санкція Правова норма
Самовільне використовування вагонів, що належать підприємствам, залізницею    
Пошкодження транспортних засобів    
Подання неочищеного рухомого складу    
Пошкодження або втрата контейнерів і вагонів    

 

2. ТОВ – Донецький молокозавод

1. Зробіть порівняльний аналіз можливих варіантів доставки молочної продукції в межах України залізничним і автомобільним транспортом за наступними критеріями (з урахуванням того, що молочна продукція відноситься до швидкопсувних вантажів):

- відповідальність перевізника,

- складність виконання договору (використання додаткового обладнання),

- порядок перевірки збереження вантажу і відшкодування збитків у разі порушення договору,

- необхідність укладання додаткових угод.

2. Складіть проект довгострокового договору перевезення молока між фермою і Донецьким молокозаводом.

3. Складіть схему дій при перевірці збереження вантажу і виявленні його псування в наступній ситуації: при виконанні договору перевезення молочної продукції (Завдання 2) в результаті простою через пошкодження автотранспортного засобу протягом 3 годин, після прибуття на Донецький молокозавод відбулося псування вантажу. Водій відмовився вживати будь-яких заходів для посвідчення даного факту.

Вкажіть дії, строки їх виконання, необхідні документи і орган, куди потрібно звернутися з вимогою про відшкодування збитків.

4. Заповніть таблицю щодо відповідальності при перевезенні вантажів автомобільним транспортом за вказані порушення:

Вид порушення Санкція Правова норма
Неправильне зазначення в накладній маси, кількості місць вантажу тощо    
Простій автотранспорту    
Відмова в оформленні товарно-транспортної накладної    
Прострочення у доставці вантажу    

 

3. ПП – Хлібопекарня

1. Зробіть для хлібопекарні, що здійснює поставку хлібних виробів у межах Донецької області, порівняльний аналіз можливих варіантів доставки продукції своїм транспортом і з використанням послуг автоперевізника з урахуванням наступних критеріїв:

- вид договору, що укладається (договорів);

- порядок стягнення збитків у разі порушення договору хлібним комбінатом або перевізником;

- розмір відповідальності, її обмеження;

- необхідність наявності ліцензії, спеціальних дозволів;

2. Складіть проект разового договору у випадку здійснення перевезення хлібних виробів транспортом хлібокомбінату. Замовник – магазин у м. Горлівка.

3. Складіть схему дій при перевірці збереження вантажу і виявленні його псування у наступній ситуації: при виконанні договору поставки у зв´язку з пошкодженням транспорту пекарні виникла необхідність скористатися послугами транспортного підприємства ТОВ «Нас не доженуть», для чого було оформлено разове замовлення. При прийманні вантажу магазином виявилося, що весь хліб втратив товарний вигляд, оскільки автомобіль не був обладнаний спеціальними полицями для хліба.

Вкажіть дії, строк їх виконання, необхідні документи і орган, куди потрібно звернутися з вимогою про відшкодування збитків.

4. Заповніть таблицю щодо відповідальності за порушення правил перевезення вантажів автомобільним транспортом за наступними критеріями:

Вид порушення Санкція Правова норма
Невивезення прийнятого до перевезення вантажу    
Несвоєчасне подання автомобіля    
Неподання контейнерів для перевезення    

 

4. ТОВ – Автотранспортне підприємство

1. Зробіть порівняльний аналіз можливості отримання для ТОВ ліцензії на здійснення перевезень небезпечних вантажів тільки в межах України і в міжнародному сполученні за наступними критеріями:

- перелік документів,

- орган, що видає ліцензію,

- строк оформлення,

- необхідність наявності додаткових коштів.

2. Складіть проект планового договору перевезення вантажів автомобільним транспортом на основі примірного договору з Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом.

3. Складіть схему дій при перереєстрації автотранспортного підприємства у формі ТОВ у зв'язку із збільшенням числа учасників і розміру статутного фонду. Вкажіть необхідні документи, строки їх надання і орган, куди потрібно звернутися.

4. Заповніть таблицю щодо відповідальності суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють перевезення вантажів автомобільним транспортом, за порушення законодавства про автомобільний транспорт за наступними критеріями:

Вид порушення Санкція Правова норма Орган, що приймає рішення про застосування санкції
     

 

5. ЗАТ – Шахта

1. Зробіть порівняльний аналіз можливих варіантів доставки вугілля покупцям:

- самовивозом;

- з використанням орендованих вагонів;

- за договором перевезення.

Вкажіть переваги і недоліки цих способів доставки за наступними критеріями:

- вид договору, що укладається (договорів);

- порядок стягнення збитків у разі порушення договору;

- розмір і види відповідальності, її обмеження;

- необхідність наявності ліцензії, спеціальних дозволів;

2. Складіть проект договору перевезення вугілля залізничним транспортом з урахуванням того, що вагони є власністю шахти.

3. Складіть схему дій з боку шахти в даній ситуації: після доставки вугілля вантажоодержувачу залізниця не повернула вчасно шахті 30 вагонів, що знаходяться в її власності (прострочення склало 7 днів), використавши їх для своїх потреб. У результаті несвоєчасного повернення вагонів шахта не одержала прибуток у розмірі 40 тис. грн.

Вкажіть дії, строки їх виконання, необхідні документи і орган, куди потрібно звернутися з вимогами про відшкодування збитків.

4. Заповніть таблицю щодо відповідальності при перевезенні вантажів залізничним транспортом за вказані види порушень:

Вид порушення Санкція Правова норма
Втрата або нестача вантажу    
Втрата вантажу, зданого з оголошеною цінністю    
Псування і пошкодження вантажу    
Несвоєчасна доставка вантажу і порожніх вагонів    
Неправильне зазначення в накладній маси, кількості місць вантажу тощо    

 

6. ТОВ – Підприємство з вивезення та утилізації сміття

1. Зробіть порівняльний аналіз можливих варіантів використання ТОВ транспорту для організації вивезення і утилізації сміття (відходів) з вулиць Ворошиловського р-ну м. Донецька на умовах оренди або підряду за наступними критеріями:

- вид договору, що укладається (договорів);

- необхідність наявності ліцензії, спеціальних дозволів;

- розмір і види відповідальності ТОВ, її обмеження.

2. Складіть проект договору вивезення сміття між ТОВ і Ворошиловською радою в м. Донецьк, включивши до нього строки обслуговування, район, відповідальність та інші необхідні умови.

3. Складіть схему дій з боку ТОВ, що здійснює організацію вивезення і утилізації сміття в наступній ситуації: при виконанні річного договору на вивезення сміття, укладеного між ТОВ і Ворошиловською радою у м. Донецьк, під час розвантаження сміття виявилося, що під'їзний шлях до місця зберігання сміття знаходиться у несправному стані. У результаті цього відбулося перекидання сміттєвозу, чим завдано збитку ТОВ у розмірі 4570 грн.

Вкажіть строки виконання дій і необхідні документи для відшкодування збитків ТОВ.

4. Заповніть таблицю щодо відповідальності при перевезенні вантажів автомобільним транспортом за вказані порушення:

Вид порушення Санкція Правова норма
Пред'явлення вантажу, забороненого до перевезення    
Необгрунтована видача вантажу неналежному вантажоодержувачу    
Самовільне використання вантажу, що перевозиться, для власних потреб    
Неправильне оформлення товарно-транспортного документа    

 

7. ТОВ – Агрофірма

1. Зробіть порівняльний аналіз використання власного транспорту ТОВ для поставки зерна в межах України і до Росії за наступними критеріями:

- вид договору, що укладається,

- необхідність наявності ліцензії,

- необхідність наявності спеціального дозволу,

- розмір платежів за оформлення дозволу,

- необхідність відповідності транспортних засобів встановленим вимогам.

2. Складіть проект договору закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб з умовою вивезення вантажу транспортом агрофірми.

3. Складіть схему дій з боку агрофірми у наступній ситуації: при виконанні договору перевезення зерна (25 тонн), що призначалося для посіву, агрофірма одержала вантаж після закінчення 45 днів після закінчення терміну доставки. До цього моменту ТОВ закупило нове зерно для своєчасного посіву, внаслідок чого були понесені додаткові витрати.

Вкажіть строки виконання дій і необхідні документи для підтвердження факту втрати (несвоєчасної доставки) вантажу і відшкодування збитків агрофірмі.

4. Заповніть таблицю щодо відповідальності при перевезенні вантажів автомобільним транспортом за вказані порушення:

Вид порушення Санкція Правова норма
Втрата або нестача вантажу    
Псування або пошкодження вантажу    
Втрата вантажу, зданого з оголошеною вартістю    
Непред'явлення вантажу до перевезення    

 

8. ВАТ – Річкове пароплавство

1. Зробіть порівняльний аналіз можливих варіантів здійснення перевезення пасажирів і вантажів за наступними критеріями:

- необхідність наявності ліцензії, спеціального дозволу;

- організаційні вимоги до суб'єкта;

- необхідність наявності спеціальних споруд і пристроїв.

2. Складіть проект вузлової угоди між річковим пароплавством і залізницею.

3. Складіть схему дій з боку ВАТ для стягнення збитків в наступній ситуації: під час завантаження на судно внаслідок несправності залізничних колій на території порту вагони не прийшли вчасно, через що відбувся простій судна.

4. Заповніть таблицю щодо відповідальності перевізника за порушення при перевезенні вантажів річковим транспортом:

Вид порушення Санкція Правова норма
     

 

9. ВАТ – Морське пароплавство

1. Зробіть порівняльний аналіз можливості придбання морським пароплавством судна для торговельного мореплавства за договорами купівлі-продажу, лізингу, фрахтування (тайм-чартер).

Вкажіть переваги і недоліки цих варіантів за наступними критеріями:

- порядок оплати,

- обов'язкові реквізити договорів,

- необхідність реєстрації судна,

- необхідність повернення судна після закінчення терміну дії договору,

- строк використання судна.

2. Складіть проект договору фрахтування судна для перевезення вантажів.

3. Складіть схему дій власника судна після викиду за його розпорядженням за борт частини вантажу, що перевозиться, для врятування судна під час перевезення.

Вкажіть дії, строк їх виконання і наслідки недотримання.

4. Заповніть таблицю щодо відповідальності перевізника при перевезенні вантажів морським транспортом:

Вид порушення Санкція Правова норма
     

 

10. ВАТ – Авіатранспортне підприємство

1. Зробіть для авіатранспортного підприємства порівняльний аналіз можливості здійснювати повітряні перевезення в межах України і на міжнародних авіалініях за наступними критеріями:

- вимоги (організаційні, кваліфікаційні тощо) до авіатранспортного підприємства, його статус;

- наявність спеціального дозволу;

- відповідність транспортного засобу спеціальним вимогам;

2. Складіть проект договору чартеру всього (частини) повітряного судна для перевезення вантажів у межах України.

3. Складіть схему дій, необхідних для отримання сертифіката експлуатанта для здійснення перевезення вантажів повітряним транспортом. Вкажіть дії, орган звернення, необхідні документи, строки і основні вимоги до авіатранспортного підприємства.

4. Заповніть таблицю щодо відповідальності перевізника при перевезенні вантажів повітряним транспортом:

Вид порушення Санкція Правова норма
   

 

Контрольні питання

 

1. Поняття, предмет і метод транспортного права України.

2. Система і принципи транспортного права.

3. Джерела транспортного права.

4. Транспортні правовідносини: поняття, структура.

5. Поняття і структура транспортної системи України.

6. Форми і методи державного управління транспортом.

7. Правове регулювання ліцензування транспортної діяльності.

8. Види транспортної діяльності, що підлягають ліцензуванню.

9. Система державних органів управління транспортом, їх структура.

10. Повноваження органів управління автомобільним транспортом.

11. Повноваження органів управління залізничним транспортом.

12. Повноваження органів управління повітряним транспортом.

13. Повноваження органів управління водним транспортом.

14. Повноваження органів управління трубопровідним транспортом.

15. Поняття і види правопорушень на транспорті.

16. Особливості господарсько-правової відповідальності за порушення транспортних зобов'язань.

17. Поняття, система і види автомобільного транспорту.

18. Правові основи діяльності автомобільного транспорту.

19. Порядок реєстрації автомобільних засобів.

20. Порядок отримання ліцензії на перевезення небезпечних вантажів.

21. Види господарських договорів на автомобільному транспорті.

22. Поняття, система і види водного транспорту.

23. Правові основи діяльності водного транспорту.

24. Особливості договірних відносин у сфері водного транспорту.

25. Загальні аварії на морі.

26. Незагальні аварії морі.

27. Поняття, система і види залізничного транспорту.

28. Правові основи діяльності залізничного транспорту.

29. Залізничний транспорт у міжнародній співпраці.

30. Відповідальність сторін за договорами перевезення вантажів залізничним транспортом.

31. Документальне оформлення перевезення вантажів залізничним транспортом.

32. Правила перевезення вантажів залізничним транспортом.

33. Поняття, система і види повітряного транспорту.

34. Правові основи діяльності повітряного транспорту.

35. Поняття повітряного простору.

36. Авіаційні правила України.

37. Поняття, система і види трубопровідного транспорту.

38. Державна політика у сфері трубопровідного транспорту.

39. Правові основи діяльності трубопровідного транспорту.

40. Особливості права власності трубопровідного транспорту.

41. Відповідальність за порушення законодавства про трубопровідний транспорт.

42. Суб'єкти управління трубопровідним транспортом.

.

 

Тематика магістерських робіт

1. Договір перевезення вантажів залізничним транспортом.

3. Правове регулювання планування та організації перевезень вантажів залізничним транспортом.

4. Вирішення спорів, пов'язаних з перевезенням вантажів залізничним транспортом.

5. Вирішення спорів, пов'язаних з перевезенням вантажів автомобільним транспортом.

6. Державне регулювання діяльності з перевезення вантажів автомобільним транспортом.

7. Державне регулювання діяльності з перевезення вантажів автомобільним транспортом.

8. Правові проблеми гармонізації транспортного законодавства України з правом ЄС.

 

Тематика дипломних робіт

1. Правовий статус підприємств, що здійснюють перевезення автомобільним транспортом.

2. Організація перевезень вантажів залізничним транспортом.

3. Порядок здійснення перевезень вантажів при прямому змішаному сполученні за участю декількох видів транспорту.

4. Правове регулювання діяльності повітряного транспорту.

5. Правове регулювання діяльності трубопровідного транспорту.

6. Правові основи господарської і комерційної діяльності цивільної авіації.

7. Правове регулювання діяльності у сфері водного транспорту.

8. Використання звичаїв і міжнародного законодавства у водному праві України.

9. Захист прав суб'єктів господарської діяльності транспортного комплексу.

10. Державне регулювання автомобільного транспорту в Україні.

11. Договір як правова форма організації перевезень вантажів.

12. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом.

 

Тематика курсових робіт

Поняття і структура транспортної системи України.

Правопорушення на транспорті.

Юридична відповідальність за правопорушення на транспорті.

Правові основи діяльності автомобільного транспорту.

Правовий статус органів управління автомобільним транспортом.

Правові основи діяльності залізничного транспорту.

Правові основи діяльності водного транспорту.

Повноваження суб'єктів управління водним транспортом.

Договірні відносини у сфері автомобільного транспорту.

Договірні відносини у сфері залізничного транспорту.

Загальна характеристика документів при перевезенні вантажів залізничним транспортом.

Правові основи діяльності повітряного транспорту.

Ліцензування господарської діяльності у сфері транспорту.

Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про автомобільний транспорт.

Контроль на автомобільному транспорті.

Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні.

Основи господарювання суб'єктів господарської діяльності транспортного комплексу.

Відповідальність за порушення законодавства про трубопровідний транспорт.

 


Основні нормативно-правові акти

 

Нормативно-правові акти України

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 29. - Ст. 377.

5. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

6. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338.

7. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21 жовтня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 16. – Ст. 255.

8. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

9. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – Ст. 446.

10. Повітряний кодекс України від 19 травня2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 48-49. – Ст. 536.

11. .Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №№ 47 - 52. – Ст. 349.

12. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 29. – Ст. 139.

13. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40. – Ст. 183.

14. Про страхування: Закон України від 21 жовтня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 7. – Ст. 50.

15. Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період: Закон України від 20 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 52. – Ст. 318.

16. Про транзит вантажів: Закон України від 20 жовтня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 446.

17. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 222.

18. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

19. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. (в редакції Закону від 23 лютого 2006 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 32. – Ст. 273.

20. Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 - 26. – Ст. 131.

21. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 - 44. – Ст. 356.

22. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18, 19 – 20, 21 - 22. – Ст. 144.

23. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 3 жовтня 1992 р. // Урядовий кур'єр. – 1992. – 9 жовтня.

24. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів: Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. // Урядовий кур'єр. – 1994. – 12 жовтня.

25. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.

26. Про Положення про Міністерство інфраструктури України: Указ Президента України від 12 травня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 3. – Ст. 1513.

27. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР:утв. Постановленим Совета Министров СССР от 15 октября 1955 г. № 1801 // Комп’ютерна правова система «Ліга: Закон. Професіонал. Версія 7.4.2.» – Файл: kc551801.LHT

28. Про затвердження Статуту залізниць України: постанова Кабінету Міністрів України від6 квітня 1998 р. № 457 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 14. – Ст. 150.

29. Статут автомобільного транспорту Української РСР: затв. постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 червня 1969 р. № 401 // Збірник постанов Української РСР. – 1969. - № 7. - Ст. 88 .

30. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 // Урядовий кур'єр. – 1993. – 18 лютого.

31. Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів: постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 606 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 51. – Ст. 1682.

32. Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони: постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 7. – Ст. 182.

33. Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій: постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 227 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 8. – Ст. 195.

34. Про затвердження Правил реєстрації цивільних аеродромів України: наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25 жовтня 2005 р. № 795 // Офіційний вісник України. – 2005. –№ 46. – Ст. 2917.

35. Про затвердження Тимчасових правил контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації: постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 592 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 11. – Ст. 263.

36. Про Правила поведінки громадян на залізничному транспорті: постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р. № 903 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 3. – Ст. 97.

37. Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту: постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 262 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 8. – Ст. 237.

38. Про морські порти України: Закон України від 172012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1729.

39. Про першочергові заходи щодо створення національної мережі міжнародних транспортних коридорів: постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1996 р. № 1512 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 21. – Ст. 588.

40. Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України: наказ Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 р. № 411 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 8. – Т. 2. – Ст. 212.

41. Про затвердження Правил експлуатації трамвая та тролейбуса: наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 р. № 103 // Офіційний вісник України. – 1997. –№ 10. – Ст. 65.

42. Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту: постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 8. – Т. 2. – Ст. 142.

43. Про порядок обслуговування громадян залізничним транспортом: постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 252 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 12. – Т. 1. – Ст. 167.

44. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 27. – Ст. 1212.

45. Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом: постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1735 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 52. – Т. 1. - Ст. 3444.

46. Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування: Закон України від 23 лютого 2012 р. // Відомості Верховної Ради. - 2012 - № 49 - Ст. 553.

47. Про сертифікацію авіаційної техніки та її компонентів: постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1997 р. № 1095 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 41. – Ст. 39.

48. Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті: постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 814 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23. – Ст. 829.

49. Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом: постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. № 104 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 5. – Ст. 164.

50. Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України : Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1233.

51. Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті: Указ Президента України від 8 квітня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1255.

52. Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1262.

53. Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті: Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1225.

54. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 2001.

55. Про затвердження Положення про використання повітряного простору України: постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 401 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 727.

56. Про затвердження Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1925.

57. Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації: постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. № 1535 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 42. – Ст. 1943.

58. Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1747 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 47. – Ст. 2135.

59. Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті: постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3011.

60. Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні: наказ Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. № 363 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 8. – Ст. 312.

61. Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України: наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 9 жовтня 2006 р. № 329 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 50. – Ст. 3366.

62. Про затвердження Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом: наказ Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. № 21 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 17. – Ст. 646.

63. Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України: наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 грудня 2006 р. № 1196 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 26. – Ст. 1065.

64. Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення: наказ Міністерства транспорту України від 14 грудня 1998 р. № 497 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 2. – Ст. 89.

65. Про затвердження Правил користування вагонами і контейнерами: наказ Міністерства транспорту України від 25 лютого 1999 р. № 113 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 11. – Ст. 457.

66. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 року № 9 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 3. – Ст. 121.

67. Про затвердження Положення про капітана морського торговельного порту України: наказ Міністерства транспорту України від 18 жовтня 2000 р. № 573 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 45. – Ст. 1968.

68. Правила видачі вантажів ( ст. 35,42, 46, 47, 48, 52, 53 Статуту): затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. № 644 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 48. - Ст. 2108.

69. Правила обчислення термінів доставки вантажів (ст. ст. 41, 116 Статуту): затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. № 644 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 48. – Ст. 2108.

70. Правила оформлення перевізних документів (ст. 6, 23, 24 Статуту): затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. № 644 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 48. – Ст. 2108.

71. Правила розрахунків за перевезення вантажів (ст. 62 Статуту): затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. № 644 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 48. – Ст. 2108.

72. Правила переадресування вантажів (статті 44, 45 Статуту): затв. наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2001 р. № 542 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 37. – Ст. 1721.

73. Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів наказ Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. № 644 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 48. – Ст. 2108.

74. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 8 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 26. – Ст. 1194.

75. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 26 листопада 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 49. – Ст. 2214.

76. Про затвердження Положення про Державну інспекцію з безпеки мореплавства флоту рибного господарства: наказ Міністерства аграрної політики України від 8 січня 2002 р. № 2 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 5. – Ст. 206.

77. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 30 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – Ст. 381.(

78. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 11 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 10. – Ст. 498.

79. Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні (статті 79-99 Статуту): затв. наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2002 р. № 334 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 28. – Ст. 1345.

80. Правила складання актів (стаття 129 Статуту): затв. наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2002 р. № 334 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 28. – Ст. 1345.

81. Правила заявлення та розгляду претензій (статті 130-137 Статуту): затв. наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2002 р. № 334 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 28. – Ст. 1345.

82. Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажів: наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14 березня 2006 р. № 186 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – Ст. 1840.

83. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт": наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту та зв’язку України від 1 лютого 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 16. – Ст. 420.

84. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-36, 37. - Ст. 446.

85. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт": наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту та зв'язку України від 1 лютого 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. - № 16. – Ст. 421.

86. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 15 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 52. – Т. 2. - Ст. 2896.

87. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 1 липня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 31. – Ст. 1496.

88. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 (станом на 8 липня 2009 р.) // Урядовий кур’єр. – 1997. – 23 січня; Офіційний вісник України. – 1997. – № 6. – Ст. 50.

89. Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги та Коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги: наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 березня 2009 р. № 317 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 29. – Ст. 992.

90. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 12. - ст. 101 .

91. Про Державну спеціальну службу транспорту: Закон України від 5 лютого 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 19. - Ст. 269.

92. Про міський електричний транспорт: Закон України від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 51. - Ст.548.

93. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 1 липня 2004 р.) /


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 915 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.136 с.