Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. Скласти алгоритм розв’язку задачі (згідно до варіанту).

2. Побудувати блок-схему розв’язку задачі.

3. Скласти програму розв’язку задачі у середовищі Visual Studio.

4. Реалізувати два варіанти програмного коду:

– з використанням тернарного оператору;

– без використання тернарного оператору.

Варіанти завдань:

У всіх завданнях заданої групи потрібно вивести логічне значення True, якщо приведене висловлення для запропонованих вихідних даних є істиною, і значення False у протилежному випадку.

Всі числа, для яких зазначено кількість цифр (двозначне число, тризначне число і т.д.), вважати цілими позитивними.

 

№ вар. Завдання
1. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Кожне з чисел A і B непарне».
2. Задано ціле число A. Перевірити істинність висловлення: «Число A є позитивним або нулем».
3. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Справедлива нерівність A ≥ 0 або B < –2».
4. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Справедлива нерівність A > 2 та B ≥ 3».
5. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Справедлива подвійна нерівність A < B < C».
6. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Хоча б одне з чисел A, B, C позитивне».
7. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Тільки одне з чисел A і B непарне».
8. Перевірити істинність висловлення: «Серед трьох заданих цілих чисел є хоча б одна пара співпадаючих».
9. Задано тризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Усі цифри заданого числа різні».
10. Задано ціле число A. Перевірити істинність висловлення: «Число A є парним або однозначним».
11. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Тільки одне з чисел A, B, C позитивне».
12. Задано ціле позитивне число. Перевірити істинність висловлювання: «Дане число є парним двозначним».
13. Задано ціле позитивне число. Перевірити істинність висловлювання: «Дане число є непарним тризначним».
14. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Числа A і B мають однакову парність».
15. Перевірити істинність висловлення: «Серед трьох заданих цілих чисел є хоча б одна пара взаємно протилежних».
16. Задано ціле число A. Перевірити істинність висловлення: «Число A є непарним та негативним».
17. Задано чотиризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Задане число читається однаково з ліва направо і з права».
18. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Кожне з чисел A, B, C позитивне».
19. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Хоча б одне з чисел A і B непарне».
20. Задано тризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Цифри заданого числа утворять зростаючу послідовність».
21. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Число B знаходиться між числами A і C».
22. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Тільки два з чисел A, B, C є позитивними».
23. Задано тризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Цифри заданого числа утворять зростаючу або спадаючу послідовність».
24. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у другій або третій координатній чверті».
25. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у першій або третій координатній чверті».
26. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у другій координатній чверті».
27. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у четвертій координатній чверті».
28. Задано числа x, y, x1, y1, x2, y2. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить усередині прямокутника, ліва верхня вершина якого має координати (x1, y1), права нижня — (x2, y2), а сторони паралельні координатним вісям».

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 646 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.