Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

внесені до програми для 3 класу
Внесені до нової редакції навчальної програми

З української мови для 1-3 класів

Зміни

До пояснювальної записки

 

Замінено текст розділу:

 

IV. Соціокультурна змістова лінія

Соціокультурна змістова лінія передбачає загальнокультурний розвиток молодших школярів та підготовку їх до життєдіяльності в соціумі й реалізується через виховні цілі уроків української мови шляхом використання текстів різної тематики з урахуванням вікових особливостей і потреб учнів відповідного класу.

Сім’я: повага до старших членів родини, допомога їм, професії батьків, сімейні свята, культура прийому гостей, сімейний відпочинок (подорожі, пікніки, екскурсії тощо), дозвілля, заняття за інтересами, режим дня, самообслуговування, турбота про здоров’я, загартування, заняття спортом, гігієнічні вимоги до користування телевізором, комп’ютером.

Школа: ставлення до школи, повага до вчителів, дружні стосунки з однокласниками, взаємодопомога, дружба, ставлення до новачків у класі, шкільні свята і традиції, шкільна бібліотека, шкільні гуртки, інші позакласні заходи.

Громадські місця: правила етикетної поведінки в транспорті, магазині, поліклініці, аеропорту, кінотеатрі, музеї, зоопарку, цирку, на вулиці, ігрових майданчиках, вокзалі, екскурсії, виставці, концерті, під час спілкування мобільним телефоном, правила поведінки зі знайомими і незнайомими людьми різного віку.

Рідний край: назва рідного міста чи села, вулиці, річки, природа рідного краю, поведінка на природі, турбота про природу, історичне минуле, визначні місця, відомі люди, традиції, добрі справи для рідного краю.

Батьківщина: назва, державні символи, розташування України в Європі, Україна – спільний дім для всіх народів, які її населяють, роль української мови як державної, державні свята, події історичного минулого, відомі люди минулого й сьогодення, українські національні символи, традиції, народні свята, дитячі фольклорні твори, повага до людей інших національностей, їхніх звичаїв і традицій.


Зміни,

внесені до програми для 3 класу

 

Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Мовленнєва змістова лінія Говоріння   Писемне мовлення Вилучено:   Відтворення, розігрування діалогів за прослуханим або прочитаним твором.   Складання і записування 1 або 2-3 зв’язаних між собою речень за певними орієнтирами, поданими вчителем або в підручнику, робочому зошиті. Вилучено: бере участь у відтворенні діалогу;   самостійно складаєречення (окремі та зв’язані між собою) за поданими ілюстраціями, за спостереженнями, опорними словами, на зазначену вчителем тему;
Мовна змістова лінія Речення Вилучено:   Різні способи вираження підмета і присудка (лише практично). Побудова речень (простих і складних, зі звертанням та однорідними членами) за зразком. Перебудова речень: об’єднання двох простих речень в одне просте з однорідними членами; об’єднання двох простих речень в одне складне (за зразком). Вилучено:     перебудовує за зразком два прості речення в одне просте з однорідними членами (Діти вчаться писати. Діти вчаться малювати. – Діти вчаться писати і малювати.);об’єднуєза зразкомдва прості речення в одне складне (Сьогодні брат працює на фермі. Тато готує ґрунт під посіви. – Сьогодні брат працює на фермі, а тато готує ґрунт під посіви.)
Частини мови загальне поняття Змінено: 4 години на вивчення теми на 2 години
Повторення вивченого за рік Змінено: 4 години на вивчення теми на 6 годин
Соціокультурна змістова лінія Зміст соціокультурної лінії представлено у вигляді рекомендованої тематики текстів, на матеріалі яких повинен реалізуватися зміст мовленнєвої та мовної ліній і перенесено до пояснювальної записки.   Вилучено: 1. Тематичні групи слів, що називають державу, її столицю, державну символіку, реалії життя народу(протягом року) Держава Україна, її столиця.   Характерні особливості державних символів України. Рідний край: місце розташування на території України (Закарпаття, Буковина, Крим та ін.), природа, вулиці і майдани, пам’ятні місця.   Національні символи України – верба, калина, вишитий рушник, вишиванка, писанка та ін. Історичне минуле України доби Київської Русі.   Відомі люди України минулого і сьогодення. Вилучено:   Учень (учениця): знає і розповідає про походження назви держави і її столиці; описує усно прапор і герб України; знає напам’ять державний гімн; розповідає усно прорідний край, його природу; записує власні назви рідного міста чи села (назви вулиць, майдану, річки тощо); записує свою домашню адресу; розповідає про українські національні символи (верба, калина, вишитий рушник, вишиванка, писанка та ін.); знає і розповідає про Київську Русь, найвідоміших її князів (Ярослава Мудрого, Володимира Великого, княгиню Ольгу та ін.); знає імена окремих найвідоміших українських письменників, поетів, художників тощо.
2. Фольклорні твори великої і малої форм(протягом року) Читання й інсценування уривків з українських народних казок, визначення позитивних і негативних персонажів, головної думки казки.   Відгадування, вивчення і складання загадок.   Вивчення дитячих пісень, колискових, колядок, щедрівок, посівалок, ознайомлення з особливостями їх уживання. Ознайомлення з народними прикметами.   Читання й аналіз доступних народних приказок. Учень (учениця): виразно читає, розповідає і бере участь в інсценуванні українських народних казок; визначає позитивних і негативних персонажів, головну думку казки; відгадує доступні загадки, знає напам’ять окремі з них; робить спроби самостійно складати найпростіші загадки про конкретні предмети, називаючи їх ознаки; знає напам’ять дитячі пісні, колискові, колядки, щедрівки, посівалки і використовує їх під час дозвілля, ігор, свят; знає і пояснює найпоширеніші народні прикмети; пояснює значення найпрозоріших народних приказок, використовує їх у власному мовленні.
3. Особливості національного мовленнєвого етикету. Правила мовленнєвої поведінки під час спілкування (протягом року) Ознайомлення з українськими формулами мовленнєвого етикету розмовного стилю. Використання українських формул мовленнєвого етикету з урахуванням віку і статусу особи, з якою відбувається спілкування. Учень (учениця): знає і доцільно вживає українські формули мовленнєвого етикету розмовного стилю; знає, свідомо вживає і правильно записує відповідні українські формули мовленнєвого етикету вітання, прощання, прохання, вибачення, запрошення у спілкуванні з
  Ознайомлення з дотриманням правил етикету в громадських місцях. людьми різного віку, статусу, родинних стосунків тощо; знає і дотримується правил етикету в громадських місцях;
4. Соціальні ролі(протягом року) Ставлення до членів сім’ї.   Стосунки в школі.   Правила етикетної поведінки в громадських місцях (кінотеатрі, музеї, поліклініці, на шкільному святі).     Ставлення до природи     Учень (учениця): уникає конфліктних ситуацій зі старшими і молодшими членами родини; прагне допомагати своїм рідним; радіє успіхам і співпереживає з невдач однокласників; бере участь у класних і шкільних заходах; ставиться з повагою до вчителів, технічного персоналу школи; дотримується правил етикетної поведінки в кінотеатрі, музеї, поліклініці, на шкільному святі; використовує відповідні формули мовленнєвого етикету; цікавиться рослинним ітваринним світом; турбується про природу рідного краю (допомагає птахам узимку тощо); поводиться на природі так, щоб не завдати їй шкоди

 
Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 579 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.