Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Форми та методи роботи на семінарських заняттях
Основними формами та методами роботи і контролю засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів на семінарських заняттях є:

· поширені (усні або письмові) відповіді на питання, які розглядаються на занятті, та перевірка знань основних понять і категорій кожної теми;

· підготовка, заслуховування та обговорення рефератів з означених тем курсу;

· перевірка конспектів лекцій та конспектів на предмет виконання завдань, які були рекомендовані для самостійного опрацювання у поза аудиторний час, а також основних понять і термінів, обговорення результатів перевірки;

· перевірка рішення задач (вправ);

· тестування з навчальної теми.

 

 

Тема 1. Кримінальний закон: поняття, чинність у просторі і часі.

(2 год.)

 

1. Поняття, ознаки і значення кримінального закону.

2. Види кримінальних законів.

3. Структура кримінального кодексу України.

4. Будова статей Особливої частини КК, диспозиції і санкції.

5. Види диспозиції і санкцій.

6. Тлумачення кримінального закону: поняття, види і значення.

7. Засоби тлумачення.

8. Застосування закону за аналогією.

9. Чинність кримінального закону в часі.

10.Чинність кримінального закону у просторі.

 

Тема 2. Поняття злочину. Кримінальна відповідальність.

(2 год.)

 

1. Визначення поняття злочину: формальне, матеріальне, змішане; їх суть.

2. Поняття злочину в чинному КК України.

3. Ознаки злочину: суспільна небезпечність, винність, протиправність, караність.

4. Неприпустимість застосування статей Особливої частини КК за аналогією.

5. Місце злочину в системі правопорушень. Критерії відмежування злочину від інших правопорушень.

6. Класифікація злочинів залежно від їх тяжкості та значення. Критерії класифікації. 9. Поняття кримінальної відповідальності та її ознаки.

7.Філософське обґрунтування кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин.

8.Юридичні підстави кримінальної відповідальності.

9.Матеріальна і процесуальна підстави кримінальної відповідальності.

 

Тема 3. Об’єкт і об’єктивна сторона злочину.

(2 год.)

 

1. Поняття об’єкта злочину і його значення.

2. Види об’єктів злочину: загальний, родовий і безпосередній; їх значення.

3. Поняття предмета злочину та його місце в структурі складу злочину. Відмінність предмету злочину від об’єкта злочину.

4. Поняття, ознаки і види об’єктивної сторони злочинів.

5. Поняття та ознаки діяння в кримінальному праві.

6. Значення непереборної сили, фізичного і психічного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність за суспільно небезпечне діяння.

7. Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони злочину: поняття, види та значення.

8. Причинний зв’язок в кримінальному праві та його значення.

9. Види причинного зв’язку.

10. Факультативні ознаки об’єктивної сторони: спосіб, засоби, обставини, місце, час вчинення злочину; і їх значення.

 

Тема 4. Суб’єкт і суб’єктивна сторона злочину.

(2 год.)

 

1. Поняття, ознаки і види суб’єкту злочину в кримінальному праві.

2. Поняття осудності та її значення.

3. Поняття ,формула неосудності та її види. Критерії неосудності.

4. Наслідок визнання особи неосудною.

5. Відповідальність за злочини, вчиненні в стані сп’яніння, та їх обґрунтування.

6. Поняття суб’єктивної сторони злочину, її значення і ознаки.

7. Поняття вини, форми та її значення.

8. Умисел і його види.

9. Необережність і її види.

10. Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину і їх значення

11. Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків, його відміна від злочинної недбалості.

12. Поняття та види помилок в кримінальному праві.

 

Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння.

(2 год.)

 

1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.

2. Поняття необхідної оборони і підстави необхідної оборони.

3. Ознаки необхідної оборони.

4. Уявна оборона. ”Передчасна” і „запізніла” оборона.

5. Перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона.

6. Поняття, підстави і ознаки затримання злочинця.

7. Своєчасність затримання.

8. Особа, яка підлягає затриманню.

9. Поняття, підстави та ознаки крайньої необхідності.

10. Своєчасність крайньої необхідності.

11. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони і затримання злочинця.

 

Тема 6.Стадії злочину. Співучасть у злочині.

(2 год.)

 

1. Поняття і види стадій вчинення злочину за чинним законодавством.

2. Готування до злочину: поняття, ознаки, види і відповідальність.

3. Замах на злочин: поняття, ознаки, види.

4. Поняття закінченого злочину.

5. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця, її поняття та ознаки.

6. Діяльне розкаяння в здійсненні злочину.

7. Поняття, ознаки і значення співучасті в злочині.

8. Види співучасників та їх визначення в КК: виконавець та співвиконавець злочину, організатор злочину, підмовник та пособник злочину.

9. Форми співучасті.

10. Відповідальність та кваліфікація дій співучасників при різних формах співучасті.

11. Ексцес виконавця: види ексцесу виконавця і кваліфікація дій співучасників при ексцесі.

12. Невдале підмовництво та пособництво.

13. Добровільна відмова співучасників: виконавця, підмовника, посібника та інших.

14. Причетність до злочину і її види. Відповідальність за причетність до злочину.

 

Тема 7. Множина злочинів.

(1 год.)

 

1. Поняття множинності злочинів, характеристика множинності злочинів та її значення.

2. Види множинності злочинів.

3. Одиничний злочин: поняття, види одиничних злочинів.

4. Сукупність: поняття, її ознаки та види.

5. Повторність злочинів: поняття, її ознаки і види.

6. Рецидив злочину: поняття, ознаки і види.

 

Тема 8. Покарання: поняття, система, види і призначення.

(2 год.)

 

1. Поняття і ознаки покарання за кримінальним правом. Мета покарання.2. Групи теорій покарання.

3. Поняття, ознаки та значення системи покарань за кримінальним правом.

4. Види покарань. Характеристика окремих видів покарань за чинним кримінальним правом України.

5. Поняття, види та строки позбавлення волі.

6. Довічне позбавлення волі як виняткова міра покарання.

7. Види виправно-трудових закладів для відбування позбавлення волі. Підстави та порядок призначення їх судами.

8. Виправні роботи без позбавлення волі. Зміст цього виду покарання, його строки та види.

9. Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю: підстави, порядок та строки призначення.

10. Поняття штрафу, його розміри та порядок призначення як основного та додаткового покарання.

11. Конфіскація майна як вид покарання: поняття, суть, види, підстави та порядок призначення. Майно, яке не підлягає конфіскації.

12. Інші види покарання: поняття, характеристика, підстави і порядок їх призначення.

 

Тема 9. Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Погашення і зняття судимості.

(2 год.)

 

1. Поняття і юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності.

2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим.

4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки.

6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

7. Поняття та види звільнення від покарання особи, яка перестала бути суспільно небезпечною.

8. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.

9. Особливості звільнення від відбування покарання деяких категорій засуджених: вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до трьох років; жінок, які мають дітей віком до семи років; а також осіб, які захворіли на тяжку хворобу.

10. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

11. Поняття і значення заміни покарання більш м’яким видом покарання; умови, підстави та порядок такої заміни.

12. Звільнення від відбування покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 477 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.