Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Лабораторна робота № 1

Тема: знайомство з операційною системою Windows. Стандартні програмами додатки ОС Windows.

Мета: ознайомлення та придбання основних навичок роботи зі стандартними програмами-додатками Windows.

Теоретичні відомості.

Операційна система- це середовище для "співіснування" багатьох програм, які взаємодіють між собою та використовують спільні ресурси. Для того, щоб уникнути протиріч між програмами та зберігати настройки системи, розробники WINDOWS ввели спеціальну базу даних, що називається реєстром. Реєстр зберігається у файлах user.dat та system.dat. У половині випадків крах операційної системи пов'язаний з невірною інформацією саме в цих файлах.

Операційна система Windows оснащена стандартними простими програмами, які зручні у користуванні і в змозі замінити професійні пакети у випадку швидкого виконання нескладних операцій. Ці програми містяться за адресою Пуск\ Програмы\ Стандартные.

У комплекті Windows є наступні програми: Калькулятор – програма, що імітує мікрокалькулятор. Блокнот – простий текстовий редактор, призначений для створення тексту без застосування елементів форматування. WordPad – повно функціональний текстовий редактор із можливістю форматування тексту. Paint – простий графічний редактор для створення растрової графіки. Imaging – програма, що дозволяє переглянути графічні файли та застосувати нескладні виправлення. Address Book – відкривання вікна папки, що містить перелік адрес та e-mail дописувачів користувача. Розділ Игры –містить 4 ігрові програми для відпочинку.

Розділ Служебные – містить засоби стиснення даних, програми обслуговування диска та засоби спостереження за продуктивністю системи:

Рис. 1 — Служебные программы

Архивация данных – призначена для автоматизації регулярного резервного копіювання важливих даних на зовнішні носії (магнітні стрічки, магнітні та магніто-оптичні диски, лазерні диски).

Буфер обмена – призначений для перегляду вмісту буфера обміну.

Дефрагментация диска – програма, призначена для підвищення ефективності роботи жорсткого диску, завдяки впорядкуванню файлової структури жорсткого диску.

Мастер обслуживания – програма, призначена для виконання довготривалих операцій по скануванню та дефрагментації жорсткого диску у нічний час.

 

Рис. 2 — Планировщик заданий

Рис. 3 — Создание простого задания

Очистка диска – дозволяє знищити на вибраному логічному диску зайві файли, що утворюються при постійному користуванні Інтернет, скануванні диска, знищені файли у корзині та тимчасові файли, що утворюються при раптовому збої програми.

Рис. 4 — Очистка диска

Проверка диска – програма сканування жорсткого диску, що виявляє логічні помилки у файловій структурі (Стандартная проверка), а також фізичні помилки, пов’язані з дефектами поверхні жорсткого диска (Полная проверка).

Рис. 5 — Проверка диска

Стандартну перевірку потрібно проводити після кожного збою в роботі комп’ютера, особливо після некоректного завершення роботи з операційною системою. Повну перевірку достатньо проводити двічі у рік.

Сведения о системе – пакет програмних засобів, що висвітлюють відомості про налаштування операційної системи Windows, її додатків та обладнання комп’ютерної системи.


Рис. 6 — Сведения о системе

Засоби, що містяться у пакеті призначені для спеціалістів, що займаються ремонтом комп’ютерів.

Таблица символов – програма, що дозволяє побачити всі символи, що містить шрифт, вибраний в полі Шрифт.

Рис. 7 — Вставка символа

В робочому полі міститься повний набір символів. Наведіть і натисніть мишкою на комірці, вигляд символу буде збільшено. Після вибору потрібного натисніть на кнопку Выбрать. Символ з’являється у полі Копировать символы. Якщо натиснути кнопку Копировать, вибраний символ заноситься у Буфер обміну і його можна вставити в інший редактор. В нижньому рядку програми у статусному рядку висвітлена інформація, яку клавішу або комбінацію клавіш потрібно натиснути для набору вибраного символу.

Розділ Развлечения – містить стандартні засоби мультимедіа (програмне та апаратне забезпечення і файли, що можуть використовувати окрім звичайних текстових даних звукові, анімовані та відеофрагменти). При наявності мультимедійного забезпечення (принаймні, звукової карти, колонок та CD-ROM) операційна система Windows 98 дозволяє створювати, зберігати та використовувати мультимедійні об’єкти та документи.

Рис. 8 — Развлечения

Звукозапись– призначена для самостійного створення файлів звукозапису.

Рис. 9 — Звукозапись

Програма спроможна створювати аудіокліпи невеликого розміру, які можна використати у звукових схемах оформлення системних подій або уставити у мультимедійний документ.

Лазерный проигрыватель – призначений для відтворення музичних аудіодисків за допомогою CD-ROM. Програма дозволяє керувати режимом відтворення звукових доріжок, має екранні елементи керування і дозволяє редагувати перелік музичних файлів.

Универсальный проигрыватель – відрізняється високою універсальністю відносно відтворення як звукових так і відеодокументів, представлених у багатьох форматах.

 

Рис. 10 — Универсальный проигрыватель


Регулятор громкости – базовий регулятор голосності всієї комп’ютерної системи. Значок програми міститься також на панелі задач у крайній правій секції.

Рис. 11 — Регулятор громкости

 

 

Висновок:У цій лабораторній роботі навчилися користуватися основними програмами-доповненнями Windows.

 <== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
The best of British | 

Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 409 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.