Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Відображення отримання нематеріального активуПСП «Жовтневе»за рахунок коштів цільового фінансування
Модуль 2. Облік необоротних активів

Тема 4. Облік нематеріальних активів

Законодавчо-нормативні акти:

1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 299 (зі змінами та доповненнями).

2. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями).

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242.

4. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.10.1998 р. № 290.

5. Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження спеціалізованих форм первинної документації обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств і методичні рекомендації щодо їх використання» № 701 від 27.09.07 р.

6. Постанова № 166 «Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», затверджений Постановою КМУ № 116 від 22.01.96 р.

7. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджені наказ Міністерства аграрної політики України від 04.06.09 р. № 390.

 

Завдання 1.ПСП «Жовтневе» у січні 2013 р. для забезпечення своєї діяльності придбало у співвласників майнові паї-вартість 50000 грн. Дана господарська операція буде відображена в системі таких бухгалтерських рахунків:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

Завдання 2.ПСП «Жовтневе» отримало грант від Міністерства аграрної політики України - 20000 грн, умовами використання якого передбачено придбання права на насінництво високопродуктивних сортів озимої пшениці. Тривалість корисної експлуатації - 5 років. Обрано прямолінійний метод нарахування амортизації. В обліку ПСП «Жовтневе» отримання нематеріального активу буде відображатися записами (таблиця 1).

Таблиця 1

Відображення отримання нематеріального активуПСП «Жовтневе»за рахунок коштів цільового фінансування

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція Сума, грн..
дебет кредит
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
       

Завдання 3. Від підприємства - платника податку на додану вартість отримано ліцензію на 1 рік для здійснення роздрібної торгівлі молочною продукцією власного виробництва за вартістю придбання без ПДВ 1000 грн. Сума ПДВ - 200 грн.

Відобразити наведені операції в системі бухгалтерських рахунків.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Завдання 4. ПСП «Жовтневе» отримало безоплатно від Харківського національного аграрного університету програмне забезпечення, справедлива вартість якого на дату отримання становила 2400 грн. Тривалість корисного використання - 5 років, обрано прямолінійний метод нарахування амортизації. Програмне забезпечення використовуватиметься бухгалтерією підприємства. Відобразити в обліку ПСП «Жовтневе» отримання матеріального активу (таблиця 2).

Таблиця 2

Відображення безоплатного отримання нематеріального активу в ПСП «Жовтневе»

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція Сума, грн..
дебет кредит
1.        
2.        
3.        
4.        

 

Завдання 5.Станом на 01.12.2013 р. на балансі підприємства ПСП «Жовтневе» перебуває програмне забезпечення, первісна вартість якого становить 2400 грн, накопичена амортизація - 480 грн. Оцінений термін корисного використання дорівнює 5 років. У зв'язку з подальшим реформуванням бухгалтерського обліку і змінами в оподаткуванні керівництво підприємства вирішило модернізувати це програмне забезпечення. Витрати на модернізацію становили 900 грн, у тому числі ПДВ - 150 грн. Внаслідок модернізації термін корисного використання було переглянуто і подовжено до 7 років. Чи має підстави підприємство капіталізувати витрати на модернізацію в сумі 750 грн. ?

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 528 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.