Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

A)& Коммуникативтілік
*****

Журналистиканың қай тарихи типінде алғаш рет баспасөз бостандығы идеясы айтылған:

B)& Буржуазиялық

*****

Журналистиканың қай принципі барлық принциптерге негіз болады:

D)& Гуманизм

*****

Бұқаралық ақпараттың ағымдағы тарихтың ең маңызды , өзекті мәселелеріне арналған, өткеннің маңызды мәселелерін зерттейтін, болашаққа болжау жасайтын қасиеті:

A)& Өзектілік

*****

Журналистикадағы әрекетшілдік кімге әсерді білдіреді:

A)& Әлеуметтік институттарға

*****

Құрылтайшының органы болып табылатын басылымдағы құрылтайшының ролін анықтаңыз:

B)& БАҚ құрылтайшы құрған редакциялық жарғыға сай жұмыс істейді және оның тапсырмаларын орындайды

*****

Шығарма мазмұнына өзек болған өмір құбылысы:

B)& Тақырып

*****

Ақпараттық агенттіктерде қолданылатын жанр?

E)& Хабар.

*****

Ақпарат берудің қандай екі түрінің қосындысынан телевизия қалыптасқанын көрсетіңіз:

C)& Кино мен радио

*****

Ұйымның тек қана БАҚ-мен байланысы үшін жауап беретін бөлімі:

B)& Баспасөз орталығы

*****

Моральдың теориялық негіздері мен талаптарын кәсіби сана саласы ретінде қарастыратын, адамдардың әрекет кезіндегі мінез-құлқын реттейтін ғылым:

C)& Этика

*****

“Журналист – аудитория” қарым-қатынасының этикалық нормасының бұзылуын көрсетіңіз:

B)& Ақпараттың мазмұнын өзгертіп тарату

*****

Прайс-лист деп нені атайды?

A)& Тауардың түрін, бағасын, ерекшелігінен тұратын атауы.

*****

Пресс-релиз дегеніміз не?

B)& PR қызметкерлерінің дайындаған хабарландыруы.

*****

Қоғам және бизнес әлемінде жарнаманың рөлі қандай?

C)& Экономикалық, әлеуметтік

*****

Журналистиканың тиімділігі оның кімге әсерін білдіреді:

D)& Аудиторияға

*****

БАҚ-тың тәуелсіз түріндегі құрылтайшының ролін көрсетіңіз:

C)& Құрылтайшы БАҚ-н ақпараттық бос кеңістікті толтыру мақсатында ашып, редакцияға өзінің жұмыс бағытынан өзге бағытта әрекет етуге мүмкіндік береді

*****

Нақты материалда қарастырылып отырған сұрақты қандай термин арқылы белгілеуге болады:

B)& Тақырып

*****

Баспа БАҚ-ның басты кемшілігін көрсетіңіз:

C)& Жеделдіктің төмендігі

*****

Сейлз дегеніміз...

D)& Компаниядағы қызмет көрсетуші адам

*****

ТВ және радиода жарнама беретін қолайлы уақыт қалай аталады?

E)& Пик- тайм.

*****

БАҚ-ның қайсысы ақпаратты таратудың дыбыстық жолына сүйенеді:

«Public relation» термині ағылшын тілінен аударғанда қандай ұғымды білдіреді:

A)& Қоғаммен байланыс

*****

Журналистердің кәсіби этикасына қойылатын халықаралық талаптар қай құжатта бекітілген:

D)& «Журналистердің кәсіби этикасының халықаралық принциптері», 1983 ж

*****

«Журналист – оның әріптестері» қарым-қатынасындағы кәсіби этиканың бұзылуын көрсетіңіз:

E)& Плагиат

*****

Инфожарнама дегеніміз не?

B)& Белгілі бір тауарды сату, жарнамалау үшін ашылған 30 минуттық бағдарлама.

*****

Паблисити дегеніміз не?

C)& Тегін жарнама

*****

Ролик...


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 694 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.