Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Задача 1. 1.02.2009 р. банк надав в оперативний лізинг новозбудовану будівлю іншому банку

Приклад

1.02.2009 р. банк надав в оперативний лізинг новозбудовану будівлю іншому банку.

Строк лізингу — 10 років. Балансова вартість будівлі становить 2500000 грн. Строк корисного використання будівлі 40 років. Визначена ліквідаційна вартість — 500 000 грн.

Лізингодавець застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації. Щорічна лізингова плата становить 62400 грн.

На дату передачі банком будівлі в оперативний лізинг виконується проводка:

Дт 4400 (аналітичний рахунок «Оперативний лізинг») 2500000 грн.

Кт 4400 (аналітичний рахунок «Власні основні засоби) 2500000 грн.

28.02.2009 р. банк'лізингодавець нарахував лізингові орендні платежі у сумі 5200 грн. (62400 грн. / 12 місяців), що супроводжується проводкою: Дт 3578 5200 грн. Кт 6395 5200 грн.

2.03.2009 р. на кореспондентський рахунок надійшли нараховані лізингові платежі. Прицьому банк лізингодавець виконує проводку: Дт 1200 5200 грн. Кт 3578 5200 грн.

Лізингодавець протягом строку лізингу щомісячно нараховує амортизацію за переданною в оперативний лізинг будівлею. Річна сума амортизаційних відрахувань становить:

(2500000 грн. –500000 грн.)/ 40 років = 50 000 грн. Відповідно щомісячна сума амортизаційних відрахувань становить 4166,66 грн. (50000 грн./12 міс.). На суму нарахованої за місяць амортизації здійснюється проводка: Дт 7423 4166,66 грн. Кт 4409 (аналітичний рахунок «Оперативний лізинг») 4166,66 грн.

Зазначені вище бухгалтерські записи з відображення в обліку нарахування орендних платежів та амортизації будівлі банк лізингодавець буде здійснювати кожного місяця.

Після закінчення строку лізингу лізингодавець виконає такі бухгалтерські проводки:

• на суму поверненої з лізингу будівлі:

Дт 4400 (аналітичний рахунок «Власні необоротні активи») 2500000 грн.

Кт 4400 (аналітичний рахунок «Оперативний лізинг») 2500000 грн.;

• на суму нарахованого за 10 років зносу:

Дт 4409 (аналітичний рахунок «Оперативний лізинг») 500000 грн.

Кт 4409 (аналітичний рахунок «Власні необоротні активи») 500000 грн.

Задача 1

Банк – лізингоодержувач уклав угоду з банком з оперативного лізингу будинку на 5 років.

Термін корисного користування – 10 років. Лізингодавець застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації

Показники Варіанти
Вартість будівлі, тис.грн
Вартість будівлі, що зазначена в угоді, тис.грн
Щорічна лізингова плата, тис.грн
Визначена ліквідаційна вартість,тис.грн

Необхідно:Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій на балансі лізингодавця:

  • Передавання об’єкта у лізинг
  • Нарахування амортизації
  • Нарахування та отримання лізингових платежів
  • Після закінчення терміну дії угоди:на вартість об’єкта лізингу та суму нарахованого зношення

На балансі лізингоодержувача:

  • Одержання об’єкта у лізинг
  • Нарахування та сплата лізингових платежів
  • Повернення об’єкта лізингу

 <== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Лутфуллина Рима Ильдусовна______

Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 459 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.