Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
4.1.1Розподільні мережі. Для розподілу оптичного випромінювання в кілька волоконних каналів, або навпаки, для об’єднання кількох оптичних сигналів для передачі по одному каналу потрібні такі пристрої, як відгалужувачі та розгалужувачі. Розгалужувач (coupler) – пристрій, у якому відбувається як правило, однаковий розподіл потужності вхідного сигналу між двома або більшим числом вихідних каналів (полюсів). При зміні напрямку світлових потоків на протележний розгалужувач виконує роль об'єдн-увача (суматора). Відгалужувач– це різновид розгалужувача, у якому вихідна потужність розподіляється між вихідними каналами не обов'язково в рівній мірі. Основні категорії оптичних розгалужувачів:

-древоподібний розгалужувач;

- зіркоподібний розгалужувач;

- відгалужувач.

Розгалужувачі можуть застосовуватися в різних волоконно-оптичних схемах. На рис.4.1а приведене використання Y-подібного розгалужувача в схемі рефлектометра. На рис.4.2б приведена схема використання чотирьохполюсного X-подібного спрямованого розга-

Рисунок 4.1 – Типи розгалужувачів: а) Древоподібний розгалужувач; б) зіркоподібний розгалужувач; в) відгалужувач.

лужувача в локальній кільцевій мережі. На рис.4.2в приведена схема дуплексної системи передачі по одному ОВ з використанням Y-подібних розгалужувачів. Зіркоподібний розгалужувач (star coupler) Зіркоподібний розгалужувач звичайно як правило має однакове число вхідних і вихідних полюсів. Оптичний сигнал приходить на один з n вхідних полюсів і в однаковій мірі розподіляється між К вихідними полюсами. Поширення одержали зіркоподібні розгалужувачі 2×2 і 4×4. В запобіганні плутанини по вхідних і вихідних полюсах, прийнято позначати вхідні полюси латинськими буквами, а вихідні полюси- цифрами, рис.4.1б. Зіркоподібні розгалужувачі розподіляють потужність в однаковій мірі між усіма вихідними полюсами.

4.1.2 Типи розгалужувателів. Древоподібний розгалужувач (tree coupler) здійснює розщеплення одного вхідного оптичного сигналу на декілька вихідних, або виконує зворону функцію - об'єднання декількох сигналів в один вихідний (рис.4.1а).


а)

б)

в)

 

Рисунок 4.2 - Типові схеми застосування ВОР

 

Звичайно древоподібні розгалужувачі розподіляють поту-жність в однаковій мірі між усіма вихідними полюсами. Конфігурація полюсів позначається як n × m, де n – число вхідних полюсів (для дре-воподібного розгалужувача n=1), а m – число вихідних полюсів, коли пристрій працює в режимі розщеплення. У застосовуваних моделях кількість вихідних портів може знаходитися в межах від 2 до 32…64. Більшість древоподібних розгалужувачів двонаправлені. Тому озгалужувач може виконувати функції поділу або об'єднання сигналів.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 336 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.