Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Приклад розрахунку завдання № 1
Використовуючи формулу (5.2) розрахуємо час за якого встановиться небезпечна концентрація природного газу у приміщенні та необхідна мінімальна кратність обміну повітря:

1) нижня межа вибухонебезпечності (Срозрах=0,05)

 
 


2) верхня межа вибухонебезпечності (Срозрах=0,15):

 

 

3) гранично допустима концентрація природного газу (Срозрах=0,013)

       
   


В процесі спалювання природного газу утворюються вуглекислий газ та використовується кисень повітря. Процес згоряння метану, як основного складника природного газу відбувається згідно рівняння

Кількість вуглекислого газу що утворився відповідно становитиме

4) гранично допустима концентрація вуглекислого газу (Срозрах = 0,001).

Розраховуємо час за якого у приміщенні встановиться небезпечна концентрація вуглекислого газу (СГДК = 0,001) враховуючи, що у повітрі присутній невеликий його вміст (Спов = 0,00036):

Мінімальна кратність обміну повітря при цьому буде становити:

.

5) зниження концентрації кисню в повітрі нижче допустимої межі (Сmin = 0,18).

Витрата кисню на згоряння метану становитиме

Розраховуємо час за якого у приміщенні встановиться небезпечна концентрація кисню:

Мінімальна кратність обміну повітря при цьому буде становити:

Із вище наведених розрахунків можна зробити висновок, що досягнення нижньої та відповідно верхньої межі вибухонебезпечності не відбудеться, отож вибуху не буде. Однак у приміщенні буде перевищення граничнодопустимої концентрації природного газу накопичитись при його витоку із газової плити та значне перевищення вмісту продуктів згоряння, і пониження вмісту кисню.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 306 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.