Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Поняття звільнення від покарання та його відбування І класифікація його видів
Отже, звільнення від покарання та його відбування — це акт відповідних органів державної влади, згідно з яким до особи, яка визнана винною і засуджена, покарання не застосовується, або особа, відбувши частину покарання, звільняється від його подальшого відбування.
Певною мірою звільнення від покарання схоже на звільнення від кримінальної відповідальності. Але між ними існує й суттєва різниця.
Так, загальним для обох видів звільнення є те, що і в першому і в другому випадках особа вчинила суспільно небезпечне діяння, яке містить всі ознаки складу злочину. Але при звільненні від кримінальної відповідальності йдеться, в основному, про злочини невеликої чи середньої тяжкості, а при звільненні від покарання — про злочини будь-якої тяжкості.
В обох видах звільнення остаточне рішення приймає суд (крім актів помилування). Але при звільненні від кримінальної відповідальності рішення суду приймається до винесення обвинувального вироку, а при звільненні від покарання — суд виносить обвинувальний вирок, не призначаючи покарання, або звільняє від його відбування засуджену особу чи особу, яка покарання вже відбуває.
Нарешті, звільнення від кримінальної відповідальності не тягне для особи стану судимості, тоді як звільнення від покарання здебільшого стану судимості не позбавляє.

Норми, які регулюють питання звільнення від покарання та його відбування, зосереджені в розділі XII Загальної частини КК (ст. 74-87). Йдеться про такі види звільнення:
Звільнення від покарання у зв'язку із втратою особою суспільної небезпеки (ч. 4 ст. 74 КК);
Звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75-78 КК);

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК);
Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінчення строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК);
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК);
Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким (ст. 82 КК);
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 83 КК);
Звільнення від покарання за хворобою (ст. 84 КК);
Звільнення від покарання на підставі закону України "Про амністію" (ст. ст. 85, 86 КК);
10. Звільнення від покарання на підставі акту про помилування (ст. ст. 85, 87 КК).
Спеціальним видом звільнення від покарання є вказані у ч. ч. 2 і 3 ст. 74 КК випадки, коли новим законом караність діяння усувається взагалі або міра покарання у новому законі визначається більш м'якою. Тоді закон має зворотну силу (ст. 58 Конституції, ст. 5 КК), що було розглянуто раніше.
Звільнення від покарання є юридичним фактом, який тягне за собою припинення кримінально-правових відносин (або перехід їх у стан судимості особи) у зв'язку з реалізацією суб'єктами цих правовідносин своїх прав і обов'язків.
Звільнення від покарання може бути як умовним (тобто таким, що може бути відмінено при порушенні особою певних вимог, які вона зобов'язана виконувати протягом встановленого їй іспитового строку), так і безумовним (тобто таким, при якому ніякі обставини, що виникли після звільнення, не можуть потягти перегляд цього рішення по суті).
До умовних звільнень відносяться: звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК), звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК), умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК), звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 83 КК), звільнення від покарання за хворобою (ч. ч. 1 і 2 ст. 84 КК).

До безумовних звільнень відносяться: звільнення від відбування покарання особи, яка втратила суспільну небезпеку (ч. 4 ст. 74 КК); звільнення у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК), звільнення від більш тяжкого покарання шляхом заміни невідбутої частини його більш м'яким (ст. 82 КК), звільнення від покарання за хворобою військовослужбовців (ч. 3 ст. 84 КК), звільнення від покарання законом про амністію (ст. 86) і актом про помилування (ст. 87 КК).
Імперативними (обов'язковими) для суду є: 1) звільнення особи, засудженої за діяння, караність якого законом усунена (ч. 2 ст. 74 КК); 2) зниження засудженому до максимальної межі покарання за новим, більш м'яким законом (ч. 3 ст. 74 КК); 3) звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (ч. 1 ст. 80 КК); звільнення від покарання особи, яка під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними (ч. 1 ст. 84 КК); звільнення від покарання за хворобою військовослужбовців (ч. 3 ст. 84 КК).
Інші види звільнень є дискретними (факультативними), рішення по яких приймається судом за своїм розсудом.


Дата добавления: 2015-08-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 493 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.