Лекции.Орг
 

Категории:


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Стаття 552. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу1. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього Кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення.

2. Запит повинен містити:

1) назву органу, який звертається за допомогою, та компетентного органу запитуваної сторони;

2) посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності;

3) найменування кримінального провадження, щодо якого запитується міжнародна правова допомога;

4) стислий опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження, та його правову кваліфікацію;

5) відомості про повідомлену підозру, обвинувачення з викладенням повного тексту відповідних статей Кримінального кодексу України;

6) відомості про відповідну особу, зокрема її ім’я та прізвище, процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту, а також зв’язок цієї особи із предметом кримінального провадження;

7) чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування їхнього зв’язку із предметом кримінального провадження;

8) відомості про осіб, присутність яких вважається необхідною під час виконання процесуальних дій, і обґрунтування цієї необхідності;

9) інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту або передбачені міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної сторони.

3. До запиту про допит особи як свідка, потерпілого, експерта, підозрюваного або обвинуваченого додається належним чином засвідчений витяг відповідних статей цього Кодексу з метою роз’яснення особі її процесуальних прав і обов’язків. До запиту також додається перелік питань, які слід поставити особі, або відомості, які необхідно отримати від особи.

4. До запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

5. Не вимагається надання інформації згідно з пунктами 4, 5, 8 частини другої цієї статті до запиту про вручення особі документів або викликів до суду.

6. На стадії досудового розслідування запит про міжнародну правову допомогу погоджується у письмовій формі прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування.

Дата добавления: 2015-05-08; просмотров: 249 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. III. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. В культурі спілкування любов є основоположним принципом, який у своєму змісті має такі етичні категорії, як повага, співчуття, толерантність та ін
 3. Варіант 1. 1. Де необхідно розмістити під час виготовлення воскового базису з прикусним валиком на нижній щелепі металевий дріт
 4. Види і зміст управлінської діяльності
 5. Відносні величини, їх види за аналітичною функцією, економічний зміст, способи обчислення та одиниці вимірювання
 6. Вплив стратегії організації на вибір і зміст PR-заходу
 7. ГЕОМЕТРИЧНИЙ ЗМІСТ ПОХІДНОЇ
 8. Дайте правовую оценку действиям Ковальчук
 9. Дайте правовую оценку действиям судьи. Какой принцип уголовного судопроизводства нарушен?
 10. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного Ининой. Как в науке уголовного права называется описанная ситуация и каковы ее уголовно-правовые последствия?
 11. Державний устрій України за Березневими статтями 1654 р
 12. Дисципліни. «САМООРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ» № п/п Назва модулю і теми Змістовий модуль І


Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.