ОБЛАДНАНЦЯ СТЕНДА
Лекции.Орг

Поиск:


ОБЛАДНАНЦЯ СТЕНДА
 

Засіб вимірювання – універсальний осцилограф С1-77.

Допоміжне обладнання – універсальний дослідницько-лабораторний стенд УИЛС-1.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

1. Вивчіть застосування універсальних електронно-променевих осцилографів для вимірювання частоти та куту фазового зсуву /І, с. 175-183; 414-418 /

.2. Побудувати очікувані осцилограми при вимірюванні частоти fX (табл. 5.1) методом фігур Ліссажу і методом яркісної модуляції при f0=50 Hz. Представити схеми вимірювань.

Таблиця 5.1 – Варіанти домашнього завдання

№ варіанта
U, V
fX, Hz
n
ΔφX,                
R, Ω
C, μF 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9

3. Розрахувати кут фазового зсуву ΔφХ між струмом і напругою на послідовному R-С колі з параметрами відповідно з табл. 5.1. для частоти f0=50 Hz. Представити схему вимірювання ΔφХ і очікувану фігуру Ліссажу.

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ

 

1. Провести випробування працездатності ЕПО, використовуючи сигнал внутрішнього калібратора амплітуди і тривалості.

2. Використовуючи напругу (частота f0=50 Нz) з виходу блоку 3-фазної напруги УИЛС-отримати фігури ліс сажу та оцінити нестабільність частоти гармонічного сигналу на виході блоку змінної напруги УИЛС-1 при значеннях fX= 150; 200; 250 Нz.

Результати відобразити в табл. 5.3.

Таблиця 5.2 - Вимірювання частоти методом фігур Ліссажу

f0=(50.0±0.5) Hz
fX, Hz NX NУ Вид фігури Нестабільність δf, %
           

3. Повторити вимірювання на тих самих частотах методом кругової розгортки з модуляцією яскравості променя. Результати оформити у вигляді табл. 5.3.

Таблиця 5.3 - Вимірювання частоти методом кругової розгортки

f0=(50.0±0.5) Hz
fX, Hz NУ Вид фігури Нестабільність δf, %
         

 

4. Використовуючи блоки змінних R і С, зібрати на стенді УИЛС-1 послідовне фазозсовуюче RС коло з параметрами, відповідними п.3 домашнього завдання. Методом фігур Ліссажу виміряти кут фазового зсуву між струмом і напругою в такому RС колі, підключеному до одного з виходів блоку 3-змінної напруги. Оцінити похибки вимірювання. Результати звести в табл. 5.4.

Таблиця. 5.4 - Дослідження кутів фазового зсуву в RС-колі

f0=(50.0±0.5) Hz
Параметри Вид фігури Фазовий кут, Похибки
R, Ω C, μF   розрахунок експеримент  
           

 

7. Повторити вимірювання куту фазового зсуву при лінійній розгортці, використовуючи двоканальний режим ЕПО. Оцінити похибки вимірювання.

8. У висновках провести порівняльний аналіз можливостей вивчених методів вимірювання частоти і фази, а так само їх похибки.

 

Дата добавления: 2015-05-08; просмотров: 385 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.