Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Порядок виконання роботи. 1.Ознайомитися з приладами, необхідними для виконання роботи, умовними позначками на шкалах приладів і розшифрувати їхЗагрузка...

1.Ознайомитися з приладами, необхідними для виконання роботи, умовними позначками на шкалах приладів і розшифрувати їх.

Надалі будемо називати прилади, що перевіряються, технічними, а ті прилади, за допомогою яких виконується перевірка, – зразковими.

Вибрати зразкові прилади. При виборі зразкових приладів необхідно дотримуватися таких правил:

а) основна зведена похибка зразкового приладу повинна бути не менш, ніж в 3, а бажано в 5 раз нижче основної зведеної похибки приладу, що перевіряється;

б) при перевірці на постійному струмі необхідно вибирати в якості зразкових прилади магнітоелектричної системи. Прилади змінного струму потрібно перевіряти по зразкових приладах електродинамічної системи. Допускається застосування в якості зразкових прилади тієї ж системи, що і прилади, які перевіряються, але з кращими метрологічними характеристиками;

Таблиця 2.2

Правила та приклади позначення

класів точності засобів вимірювання

Похибка Формула допустимої основної похибки Границі допустимої основної похибки Позначення класу точності
в загальному вигляді на засобі вимірювання
Зведена (нормуюче значення прийнято рівним довжині шкали приладу lн) γ = ± 1,5     γ = ± 0,5 ±q ±q 1,5    
Відносна δ= ±[c+d* *(Xk/Х-1) ],%   δ=±0,5 δ=±[0,02+0,01* *(Хk-1)]   ±p c/d   0,02/0,01
Абсолютна Δ= ± а Δ=(а+вх) ±а ±(а+вх) Римськими цифрами або латинськими буквами

в) верхні межі вимірів зразкового та технічного приладів повинні бути однаковими; допускається використовувати зразкові прилади з межею вимірів на 25% більшою, ніж у технічних.

Відомості про використані зразкові та технічні прилади занести в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Відомості про зразкові та технічні прилади

Найменування приладу Система Межі виміру Клас точності Інші умовні позначки на шкалі приладів
Амперметр зразковий        
Амперметр технічний        
Вольтметр зразковий        
Вольтметр технічний        
Ватметр зразковий        
Ватметр технічний        

2. Визначення умов перевірки.

Нормативними документами встановлюються умови експлуатації засобів вимірів у відношенні величин (крім вимірюваних), під дією яких змінюється дійсне значення міри, показання приладу або рівняння перетворення перетворювача. Величинами, що впливають, є температура, вологість повітря, атмосферний тиск, рівень зовнішніх електричних і магнітних полів, частота мережі, положення приладу та інші.

У таблиці 2.4 приведені робочі діапазони зміни температури і вологості повітря для приладів різних груп.

Таблиця 2.4

Робочі діапазони зміни температури та

вологості повітря для приладів різних груп

Параметри навколишнього середовища Групи приладів
1(А)
----- Б1 Б2 Б3 В1 В2 В3
Діапазон температур,°С +10 ... +25 +10 ... +35 +5 ... +40 -10 ... +40 -30 ... +50 -50 ... +60 -50 ... +70
Відносна (найбільша) вологість,%

Виміряти температуру і вологість повітря, атмосферний тиск, частоту. Перевірити наявність поблизу приладів джерел сильних електричних і магнітних полів. Звернути увагу на необхідне робоче положення приладів (горизонтальне, вертикальне і інші). Дані вимірювань і спостережень занести в таблицю 2.5. Зробити висновок відносно умов перевірки.

Таблиця 2.5

Умови перевірки

Температура повітря Відносна вологість повітря Атмосферний тиск Рівень зовнішніх магнітних полів Частота Робоче положення приладів Висновки про умови перевірки
˚С % мм.рт.ст. (гекто-паскаль)       Гц        
             

3. Перевірка електровимірювальних приладів.

Зібрати по черзі схеми, (рис. 2.2, 2.3, 2.4) для перевірки технічних амперметра, вольтметра і ватметра, показати їх для перевірки керівнику занять.

У схемах рис 2.2 і 2.4 грубе регулювання струму здійснюється лабораторним автотрансформатором (ЛАТР), для плавного регулювання струму в колі необхідно користуватися повзунковим реостатом.

Перед перевіркою стрілки всіх технічних і зразкових приладів встановити точно проти нульових позначок шкал. При перевірці приладів необхідно стрілку приладу плавно підводити до оцифрованих поділок технічних приладів, спочатку з боку початкової, а потім кінцевої межі шкали (при зростанні і убуванні вимірюваної величини).Показання зразкових і технічних приладів, результати підрахунків занести в табл. 2.6, 2.7 і 2.8. У графі „висновки” вказати, чи відповідає прилад, що перевіряється, позначеному класу точності.

Таблиця 2.6.

Дата добавления: 2015-05-08; просмотров: 356 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.