Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озвТ€занн€ розм≥рних ланцюг≥в
–ќ«¬'я«јЌЌя –ќ«ћ≤–Ќ»’ ЋјЌ÷ё√≤¬.  ќћѕј–”¬јЌЌя «ј—ќЅ≤¬ ¬»ћ≤–ё¬јЌЌя

ћетодичн≥ вказ≥вки до виконанн€

≥ндив≥дуального завданн€ та проведенн€ практичних зан€ть дл€ студент≥в спец≥альностей
7.0921.01 "ѕромислове ≥ цив≥льне буд≥вництво"
та 7.0921.03 "ћ≥ське буд≥вництво ≥ господарство"

 

 

 ињв 2011


 

ЅЅ  38.4

–64

”кладач≥: ё.ќ. Ѕаранов, канд. техн. наук, доцент
ћ.ћ. –учинський, канд. техн. наук, доцент
≤.¬.  осминський, асистент

 

 

–ецензент: √. . „ернега, ст. викладач

 

 

¬≥дпов≥дальний за випуск: ≤.≤.Ќазаренко доктор техн. наук, професор

 

 

«атверджено на зас≥данн≥ кафедри ћќ“ѕ,
протокол є_ в≥д __.__.2011 р.

 

 

–озв'€занн€ розм≥рних ланцюг≥в.  омпаруванн€ засоб≥в вим≥рюванн€:
ћетодичн≥ вказ≥вки до виконанн€ ≥ндив≥дуального завданн€ та проведенн€ практичних зан€ть / ”клад.: ё.ќ. Ѕаранов, ћ.ћ. –учинський, ≤.¬.  осминський Ц .:  Ќ”Ѕј, 2011. - 18 с.

 

Ќаведено приклад розв'€занн€ розм≥рних ланцюг≥в при виконанн≥ проектних роб≥т у буд≥вництв≥. ¬каз≥вки м≥ст€ть ус≥ необх≥дн≥ дл€ розрахунку дов≥дков≥ таблиц≥, а також теоретичн≥ основи виконанн€ розрахунку.

 

 

ѕризначено дл€ студент≥в спец≥альностей 7.0921.01 Ђѕромислове ≥ цив≥льне буд≥вництвої та 7.0921.03 "ћ≥ське буд≥вництво та господарство" дл€ практичного використанн€ при виконанн≥ розрахунк≥в ≥з розв'€занн€ розм≥рних ланцюг≥в та проведенн≥ компаруванн€ засоб≥в вим≥рювань.

 


”ћќ¬Ќ≤ ѕќ«Ќј„≈ЌЌя

 

S max Ц максимальний зазор

S min Ц м≥н≥мальний зазор

Ц одиниц€ допуску

k Ц коеф≥ц≥Їнт точност≥

es Ц верхнЇ в≥дхиленн€ балки

ei Ц нижнЇ в≥дхиленн€ балки

T s Ц допуск зазора-шва зТЇднанн€

T o. Ц допуск на виготовленн€ отвору

б. Ц допуск на виготовленн€ балки

р.о. Ц допуск на розбитт€ осей споруди

м.ф. Ц допуск на монтаж фундаменту

р.б. Ц допуск на розбитт€ осей п≥д монтаж елемент≥в конструкц≥њ (балки)

м.б. Ц допуск на монтаж елемент≥в конструкц≥њ (балки)

н.п. Ц допуск на в≥дхиленн€ в≥д перпендикул€рност≥ при монтаж≥

зб.р.л. Ц допуск на зб≥льшувальну ланку розм≥рного ланцюга

NS n Ц посадки з зазорами (N =0,1,2,...,7; n =1,2,...,9)

L Ц розм≥ри ланок-аргумент≥в, €к≥ не залежать в≥д ≥нших ланок ланцюга

S Ц розм≥ри ланок-функц≥й, €к≥ залежать в≥д зм≥ни ланок-аргумент≥в

L зб. Ц зб≥льшувальна ланка

L зм. Ц зменшувальна ланка

с п. Ц к≥льк≥сть ланок-аргумент≥в (панелей)

с ф. Ц к≥льк≥сть ланок-аргумент≥в (фундаментних блок≥в)

n п. Ц к≥льк≥сть ланок-функц≥й (шв≥в м≥ж панел€ми)

n ф. Ц к≥льк≥сть ланок-функц≥й (шв≥в м≥ж фундаментними блоками)


–озвТ€занн€ розм≥рних ланцюг≥в

–€д взаЇмозвТ€заних розм≥р≥в, що утворюють замкнений контур, складаЇ розм≥рний ланцюг. Ѕудь-€кий розм≥рний ланцюг маЇ первинн≥ ланки-аргументи, тобто ланки, розм≥ри €ких не залежать в≥д зм≥ни розм≥р≥в ≥нших ланок ланцюга (позначимо њх л≥терою L) ≥ замикальн≥ ланки - функц≥њ, розм≥ри €ких залежать в≥д зм≥ни ≥нших ланок ланцюга (позначимо њх л≥терою S). «а ланки-функц≥њ у складальних розм≥рних ланцюгах част≥ше за все приймають конструктивн≥ зазори (нат€ги) - шви.

ѕервинн≥ ланки (аргументи) под≥л€ютьс€ на зб≥льшувальн≥ L зб, при зб≥льшенн≥ €ких зб≥льшуЇтьс€ ланка-функц≥€, та зменшувальн≥ L зм, при зб≥льшенн≥ €ких зменшуЇтьс€ ланка-функц≥€.

«наченн€ зазор≥в, нат€г≥в ≥ допуск≥в дл€ ланцюг≥в, що складаютьс€ т≥льки з двох первинних ланок-аргумент≥в та одн≥Їњ ланки-функц≥њ можна визначити через верхнЇ та нижнЇ в≥дхиленн€ з дов≥дкових таблиць. якщо в розм≥рному ланцюгу число первинних ланок б≥льше двох, то його необх≥дно розвТ€зувати.

ѕри розвТ€зуванн≥ розм≥рних ланцюг≥в можуть мати м≥сце випадки, коли:

а) в≥дом≥ значенн€ вс≥х ланок розм≥рного ланцюга, кр≥м одного. ÷е так зван≥ пр€м≥ задач≥ з одним нев≥домим, €к≥ мають певне розвТ€занн€;

б) Ї дек≥лька нев≥домих значень ланок розм≥рного ланцюга. ÷е так зван≥ зворотн≥ задач≥ з к≥лькома нев≥домими в одному р≥вн€нн≥, €к≥ можна розвТ€зати т≥льки умовно.

«адач≥ пр€м≥, €к правило, розвТ€зують технологи, задач≥ зворотн≥ - проектувальники.

–озгл€немо один з випадк≥в розвТ€зуванн€ зворотноњ задач≥.

 
 

ћаЇмо ст≥ну, €ка збираЇтьс€ з окремих панелей (рис. 1). як видно ≥з схеми, L 1- зб≥льшувальна, L 2, L 3, L 4, L 5 - зменшувальн≥ первинн≥ ланки.

 

–ис. 1. ѕодетальний розм≥рний ланцюг

 

¬ умовах буд≥вельного виробництва, €к правило,

L 2= L 3=... = L C i S 1= S 2=... = S n,

де с - число первинних ланок-аргумент≥в,
n - число замикальних ланок-функц≥й.


Ќижче приведен≥ головн≥ р≥вн€нн€, €к≥ розроблено дл€ под≥бних випадк≥в. ¬ њх основу покладено головн≥ залежност≥ системи допуск≥в. ¬≥домо, що р≥зниц€ м≥ж максимальним ≥ м≥н≥мальним зазорами дор≥внюЇ сум≥ допуск≥в розм≥р≥в, €к≥ впливають на даний зазор-шов.

ѕри монтаж≥ споруд на зазори-шви будуть впливати допуски на первинн≥ розм≥ри елемент≥в, допуски на розбивку осей ≥ монтаж елемент≥в конструкц≥й, допуски на в≥дхиленн€ в≥д перпендикул€рност≥.

“аким чином, дл€ багатоланкового розм≥рного ланцюга будемо мати, мм:

; (1)

; (2)

; (3)

; (4)

; (5)

зб.р.л .=“ р.о .+2“ м.ф .+2“ р.б .+2“ м.б .+2“ б .+2“ н.п , (6)

де es ¢ - прийн€те значенн€ верхнього в≥дхиленн€ балки, мм.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 687 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

542 - | 434 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.