Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕо€снювальна записка. ћ≥жрег≥ональна јкадем≥€ ”правл≥нн€ ѕерсоналом
ћ≥жрег≥ональна јкадем≥€ ”правл≥нн€ ѕерсоналом

 

 

 

Ќј¬„јЋ№Ќј ѕ–ќ√–јћј

 

з дисципл≥ни

 

 

У¬—“”ѕ ƒќ —ѕ≈÷≤јЋ№Ќќ—“≤Ф

 

(дл€ бакалавр≥в спец≥альност≥

Ђћенеджмент орган≥зац≥йї)

 

 ињв 2009

 

 

ѕ≥дготовлено д.е.н., проф. кафедри менеджмент орган≥зац≥й ќ.¬.  уроченко.

«атверджено на зас≥данн≥ кафедри менеджмент орган≥зац≥й (ѕротокол є 1 в≥д 31 серпн€ 2009 р.).

 

—хвалено ¬ченою радою ћ≥жрег≥ональноњ јкадем≥њњ ”правл≥нн€ ѕерсоналом.

 

 уроченко ќ.¬..Ќавчальна програма дисципл≥ни У¬ступ до спец≥альност≥.Ф (дл€ бакалавр≥в спец≥альност≥ Ђћенеджмент орган≥зац≥йї)Ц  .: ћј”ѕ.2009. -- 19 с.

 

 

Ќавчальна програма м≥стить по€снювальну записку, тематичний план, зм≥ст дисципл≥ни У¬ступ до спец≥альност≥Ф, вказ≥вки до виконанн€ контрольноњ роботи, вар≥анти контрольноњ роботи, питанн€ дл€ самоконтролю, а також список л≥тератури.

 

 

ћ≥жрег≥ональна јкадем≥€

”правл≥нн€ ѕерсоналом (ћј”ѕ),

2009.

 

ѕо€снювальна записка

 

¬ умовах ринковоњ економ≥ки значна увага прид≥л€Їтьс€ управл≥нню б≥знесом, €кий Ї руш≥йною силою сучасного сусп≥льства. ƒл€ усп≥шного функц≥онуванн€ економ≥ки нашоњ крањни необх≥дна п≥дготовка фах≥вц≥в з менеджменту.

ѕредметом навчального курсу Ђ¬ступ до спец≥альност≥ї Ї функц≥онуванн€ системи менеджменту орган≥зац≥й у р≥зних орган≥зац≥йно-економ≥чних формах. ’арактерною рисою цього навчального курсу Ї його комплексний та систематичний характер, що поЇднуЇ в соб≥ майже вс≥ основн≥ питанн€, €к≥ повТ€зан≥ ≥з законом≥рност€ми ≥ тенденц≥€ми в розвитку управл≥нн€ орган≥зац≥€ми, так ≥з основними правилами та практичними прийомами зд≥йсненн€ ц≥Їњ д≥€льност≥.

ћета вивченн€ дисципл≥ни Ђ¬ступ до спец≥альност≥ї передбачаЇ формуванн€ у студент≥в теоретичних знань ≥ практичних навичок, необх≥дних дл€ ефективноњ роботи в управл≥нн≥ будь-€коњ орган≥зац≥њ, зокрема:

  • сформувати у студент≥в ч≥тку у€ву щодо обраноњ спец≥альност≥ та лог≥ку њњ вивченн€;
  • оволод≥нн€ категор≥альним та пон€т≥йним апаратом сфер≥ менеджменту орган≥зац≥й;
  • усв≥домленн€ характерних особливостей, основних складових, принцип≥в ≥ метод≥в п≥дготовки фах≥вц≥в з менеджменту орган≥зац≥й;
  • набутт€ основних профес≥йних навичок з управл≥нн€ орган≥зац≥Їю.

 

ќсновне завданн€ курсу пол€гаЇ в тому, щоб сформувати у студент≥в повну картину п≥дготовки фах≥вц≥в з обраноњ спец≥альност≥, а також показати значенн€ ≥ роль основних учбових дисципл≥н у фахов≥й п≥дготовц≥.

¬имоги до знань ≥ ум≥нь студент≥в.

—тудент повинен знати:

Ј сутн≥сть ринковоњ економ≥ки та орган≥зац≥њ €к њњ складов≥ первинноњ ланки;

Ј шл€хи створенн€ орган≥зац≥й та стад≥њ њњ розвитку;

Ј специф≥чн≥ особливост≥ орган≥зац≥њ та методи управл≥нн€ ними;

Ј сучасн≥ проблеми менеджменту орган≥зац≥й та основн≥ напр€ми њх вир≥шенн€.

—тудент повинен вм≥ти:

  • визначати доц≥льн≥сть застосуванн€ певноњ орган≥зац≥йно-правовоњ форми орган≥зац≥њ в конкретному випадку;
  • розробити орган≥зац≥йну структуру орган≥зац≥њ;
  • застосувати р≥зн≥ методи, форми та стил≥ управл≥нн€ орган≥зац≥Їю;
  • розробити необх≥дну документац≥ю, необх≥дну дл€ функц≥онуванн€ правильноњ роботи в орган≥зац≥њ;
  • розраховувати показники д≥€льност≥ орган≥зац≥њ;
  • оц≥нювати ефективн≥сть менеджменту орган≥зац≥й.

 ритер≥њ оц≥нки знань студент≥в.

–≥вень знань студент≥в оц≥нюЇтьс€ за параметрами Ђзарахованої або Ђне заразованої.

Ђ«арахованої - знанн€ оц≥нюЇтьс€ €к достатн≥, €кщо студент демонструЇ в≥льне волод≥нн€ питанн€ми, що передбачен≥ в програм≥ курсу та безпомилково виконуЇ практичн≥ завданн€. ѕри в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ можуть допускати певн≥ неточност≥, що принципово не зм≥нюють проблему, €ка розгл€даЇтьс€.

ЂЌе зарахованої - €кщо студент не волод≥Ї б≥льш≥стю питань програми, невпевнено ор≥ЇнтуЇтьс€ в пон€т≥йному апарат≥ та практиц≥ менеджменту орган≥зац≥й.

 

“ематичний план дисципл≥ни

У¬ступ до спец≥альност≥ Ф

 

є п/п Ќазва зм≥стового модул€ та теми
«м≥стовий модуль ≤. “еоретичн≥ основи менеджменту орган≥зац≥й.
1. 2. 3. 4. 5.   ѕредмет ≥ завданн€ курсу. ћетодолог≥€, функц≥њ ≥ структура теор≥њ менеджменту орган≥зац≥й ќсновн≥ пон€тт€ та проблеми менеджменту орган≥зац≥й ќсновн≥ напр€мки розвитку теор≥њ управл≥нн€ орган≥зац≥Їю –инкова економ≥ка та њњ характерн≥ риси  
«м≥стовий модуль ≤≤. «агальн≥ основи теор≥њ орган≥зац≥й
6. 7. 8. .    ап≥тал орган≥зац≥њ ≥ його кругооб≥г та об≥г. –есурси та прибуток орган≥зац≥њ ¬иробництво та витрати в короткостроковому та довгостроковому пер≥одах  
«м≥стовий модуль ≤≤≤. –инки фактор≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ та формуванн€ факторних доход≥в
9. 10. 11. 12.   ќсобливост≥ функц≥онуванн€ ринков≥ фактори п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ –инок прац≥ та його особливост≥ –инок кап≥тал≥в та прийн€тт€ ≥нвестиц≥йних р≥шень –инок земл≥.  
«м≥стовий модуль IV. ќрган≥зац≥€ процесу виробництва та наданн€ послуг
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ѕроцес орган≥зац≥њ виробництва та наданн€ послуг ≥ його особливост≥ ћатер≥ально-техн≥чне постачанн€ ≥ лог≥стика —оц≥ально-економ≥чн≥ показники д≥€льност≥ орган≥зац≥њ ћаркетинг ≤нвестиц≥йна та ≥нновац≥йна д≥€льн≥сть ‘≥нансуванн€ ќрган≥зац≥€ зароб≥тноњ плати
«м≥стовий модуль V. ”правл≥нн€ орган≥зац≥Їю
20. 21. 22. 23. 24. 25. ќрган≥зац≥€, €к обТЇкт управл≥нн€ ћетоди управл≥нн€. —труктура управл≥нн€ орган≥зац≥Їю —тратег≥њ управл≥нськоњ д≥€льност≥ ѕрогнозуванн€, плануванн€ та контроль д≥€льност≥ п≥дприЇмства. ќц≥нка ефективност≥ менеджменту орган≥зац≥й

–азом годин: 108

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-06; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 542 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

749 - | 589 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.