Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒавидченко ƒар≥њ ќлександр≥вни
 онтрольна робота

з дисципл≥ни ________________________________________

 

студента заочного в≥дд≥ленн€ групи 1Ѕќ

 

 

ƒавидченко ƒар≥њ ќлександр≥вни

 

 

ћел≥тополь, 2014 р.

31. ѕон€тт€, класиф≥кац≥€ та оц≥нка основних засоб≥в бюджетних орган≥зац≥€х.

48. —интетичний ≥ анал≥тичний обл≥к запис≥в у бухгалтер≥њ.

57. ќбл≥к господарських матер≥ал≥в ≥ канцел€рських прилад≥в.

64. «в≥тн≥сть бюджетних установ та њњ класиф≥кац≥€.

74. дописати з книги.

 

 

31. ќсновн≥ засоби бюджетноњ установи Ч це матер≥альн≥ ц≥нност≥, €к≥ використовуютьс€ у д≥€льност≥ установи прот€гом пер≥оду, що перевищуЇ один р≥к, ≥ варт≥сть €ких без ѕƒ¬ та ≥нших платеж≥в перевищуЇ 1000 грн. за одиницю (комплект) та поступово зменшуЇтьс€ у зв'€зку з ф≥зичним та моральним зносом. ƒо основних засоб≥в належать будинки, споруди, передавальн≥ пристроњ, робоч≥, силов≥ машини та обладнанн€, вим≥рювальн≥ ≥ регулювальн≥ прилади та пристроњ, обчислювальна техн≥ка, транспортн≥ засоби, ≥нструмент, виробничий ≥ господарський ≥нвентар, робоча та продуктивна худоба, багатор≥чн≥ насадженн€, б≥бл≥отечн≥ фонди, музейн≥ ц≥нност≥ (кр≥м музейних експонат≥в), експонати тваринного св≥ту, документац≥€ з типового проектуванн€ та ≥н. ƒо основних засоб≥в зараховують земельн≥ д≥л€нки, що на правах власност≥ належать дан≥й установ≥, ≥ кап≥тальн≥ вкладенн€ на покращанн€ земель з метою њх с≥льськогосподарського використанн€ (мел≥оративн≥, осушувальн≥, ≥ригац≥йн≥ та ≥нш≥ роботи), а також кап≥тальн≥ вкладенн€ у багатор≥чн≥ насадженн€, незалежно в≥д ступен€ готовност≥ њх до експлуатац≥њ.

ƒо основних засоб≥в належать також (незалежно в≥д вартост≥) с≥льськогосподарськ≥ машини та знар€дд€, буд≥вельний механ≥зований ≥нструмент, ус≥ види засоб≥в пересуванн€, призначен≥ дл€ перем≥щенн€ людей ≥ вантаж≥в, сцен≥чно-постановочн≥ засоби варт≥стю за одиницю понад 10 грн. (декорац≥њ, мебл≥ ≥ рекв≥зити, бутафор≥€, театральн≥ ≥ нац≥ональн≥ костюми, головн≥ убори, б≥лизна, взутт€, перуки), службов≥ собаки, декоративн≥ та п≥ддосл≥дн≥ тварини, навчальн≥ к≥ноф≥льми, магн≥тн≥ диски, касети, ус≥ види спортивного транспорту тощо.

 р≥м того, до необоротних актив≥в п≥д загальною назвою "≥нш≥ необоротн≥ матер≥альн≥ активи" в≥днесено також б≥лизну, пост≥льн≥ реч≥, од€г та взутт€ (у тому числ≥ спец≥альн≥ та спортивн≥) у закладах охорони здоров'€, осв≥ти, соц≥ального забезпеченн€ тощо, а також тимчасов≥ не титульн≥ споруди, прилади ≥ пристроњ, витрати на зведенн€ €ких включають до соб≥вартост≥ буд≥вельно-монтажних роб≥т ≥ €к≥ за ран≥ше д≥ючою методикою належали до оборотних актив≥в.

 ер≥вництво установи маЇ право самост≥йно вир≥шувати питанн€, €к≥ ≥з засоб≥в в≥днести до необоротних та щор≥чно нараховувати њх знос, а €к≥ Ч до малоц≥нних та швидкозношуваних предмет≥в ≥ списувати њх лише п≥сл€ зак≥нченн€ терм≥ну доц≥льного використанн€ (враховуючи, звичайно, розрахунковий терм≥н њх корисного використанн€). јле ≥ в тому, ≥ в ≥ншому випадку необх≥дно забезпечити належний контроль за збереженн€м та рац≥ональним використанн€м цих засоб≥в.

 

ќсновн≥ засоби бюджетних установ класиф≥кують за такими ознаками:

 

1. за характером участ≥ у процес≥ в≥дтворенн€:

 

Ј виробнич≥, тобто зад≥€н≥ у сфер≥ матер≥ального виробництва (засоби п≥дсобного с≥льського господарства, виробничоњ майстерн≥ тощо);

Ј невиробнич≥ (засоби осв≥ти, культури, охорони здоров'€ тощо);

 

2. за належн≥стю:

Ј власн≥;

Ј орендован≥;

 

3. за призначенн€м ≥ характером виконуваних функц≥й:

 

Ј земельн≥ д≥л€нки;

Ј кап≥тальн≥ вкладенн€ на пол≥пшенн€ земель;

Ј буд≥вл≥;

Ј споруди;

 

4. передавальн≥ пристроњ;

 

Ј машини ≥ обладнанн€;

Ј транспортн≥ засоби;

Ј ≥нструменти;

Ј виробничий ≥нвентар ≥ приладд€;

Ј господарський ≥нвентар;

Ј робоча худоба;

Ј продуктивна худоба;

Ј багатор≥чн≥ насадженн€;

Ј б≥бл≥отечн≥ фонди;

Ј музейн≥ ц≥нност≥;

Ј експонати зоопарк≥в, виставок;

Ј ≥нш≥ основн≥ засоби.

 

Ќеоборотн≥ активи в≥дображаютьс€ у бухгалтерському обл≥ку та зв≥тност≥ за початковою (≥сторичною) варт≥стю, тобто за фактичними витратами на њх придбанн€, спорудженн€ або виготовленн€. ≤ншими словами, початкова варт≥сть Ч це сума грошових кошт≥в ≥ њх екв≥валент≥в та ≥нших форм компенсац≥њ, наданих у момент одержанн€ активу. ќб'Їкти (предмети), початкова варт≥сть €ких зм≥нювалась внасл≥док проведених переоц≥нок, ≥ндексац≥й тощо, обл≥ковуютьс€ за в≥дновлювальною (поточною, ≥ндексованою, переоц≥неною) варт≥стю. ѕ≥д останньою розум≥ють суму грошових кошт≥в ≥ њх екв≥валент≥в та ≥нших компенсац≥й, €ку необх≥дно було б надати дл€ придбанн€ (створенн€) такого ж або аналог≥чного активу на поточний момент (на дату проведенн€ оц≥нки або складанн€ зв≥тност≥). «м≥на початковоњ вартост≥ об'Їкт≥в основних засоб≥в можлива також у випадках њх добудови, дообладнанн€, реконструкц≥њ та частковоњ л≥кв≥дац≥њ в≥дпов≥дних об'Їкт≥в.

 

ќбл≥к ус≥х основних засоб≥в у бюджетних установах, за вин€тком б≥бл≥отечних фонд≥в, б≥лизни, од€гу, взутт€, малоц≥нних необоротних матер≥альних актив≥в, ведетьс€ у повних гривн€х, без коп≥йок. —ума коп≥йок, сплачених за придбан≥ основн≥ засоби, зараховуЇтьс€ зразу ж на видатки установи. ¬итрати на кап≥тальний ремонт на зб≥льшенн€ вартост≥ основних засоб≥в не зараховуютьс€, а списуютьс€ на видатки установи за рахунок в≥дпов≥дних асигнувань. —уми податку на додану варт≥сть (ѕƒ¬), €к≥ сплачуютьс€ при отриманн≥ (куп≥вл≥) основних засоб≥в, також не враховуютьс€ до вартост≥ основних засоб≥в ≥ в≥днос€тьс€ на статтю видатк≥в на придбанн€ цих засоб≥в.

 

ќсновн≥ засоби, отриман≥ безоплатно у встановленому законом пор€дку, в≥дображаютьс€ в обл≥ку за балансовою варт≥стю. ѕри цьому щодо основних засоб≥в, €к≥ були у використанн≥, обов'€зково зазначаЇтьс€ сума нарахованого зносу. ќсновн≥ засоби, отриман≥ безоплатно €к гуман≥тарна допомога, оц≥нюютьс€ за ринковими в≥льними ц≥нами на аналог≥чн≥ види. ќдночасно визначаЇтьс€ ≥ вказуЇтьс€ сума њх зносу.

 

Ќеобх≥дно звернути увагу на те, що варт≥сть витрат на перевезенн€ придбаних або одержаних безоплатно основних засоб≥в (у тому числ≥ власним транспортом), встановленн€, державну реЇстрац≥ю, страхов≥ платеж≥ при њх транспортуванн≥ також не зараховують до вартост≥ цих засоб≥в, а списують безпосередньо за рахунок в≥дпов≥дноњ статт≥ кошторису видатк≥в на утриманн€ установи.

 

 ниги, пос≥бники та ≥нш≥ виданн€, що вход€ть до фонду б≥бл≥отек, обл≥ковуютьс€ за ном≥нальними ц≥нами, включаючи варт≥сть початкових пал≥турних роб≥т, незалежно в≥д вартост≥ окремих екземпл€р≥в книг. ¬итрати на ремонт ≥ реставрац≥ю книг, у тому числ≥ на повторн≥ пал≥турн≥ роботи, на зб≥льшенн€ вартост≥ книг не зараховують ≥ списують на видатки за кошторисом установи.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-06; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 422 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

532 - | 442 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.