Лекции.Орг
Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Яка з організаційних структур є механістичною?А. проектна;

Б. матрична;

В. функціональна;

Г. конгломератна.

84. Якщо керівники середньої та нижчої ланки організації можуть приймати більшість управлінських рішень, то така організація є:

А. централізованою;

Б. ієрархічною;

В. етархічною;

Г. децентралізованою.

85. Централізована організація доцільна за таких умов:

А. розмір організації та технології різко змінюється;

Б. зовнішнє середовище визначається динамічними ринками та конкуренцією;

В. зміни в навколишньому середовищі відбуваються повільно;

Г. стратегія постійно змінюється.

86. Яка з наведених характеристик не властива бюрократичній структурі:

А. прийом на роботу за діловими якостями та практичними навиками;

Б. велика кількість інструкцій, постанов;

В. чітке розмежування функціональних обов’язків працівників;

Г. негнучкий режим роботи.

87. У централізованій структурі керівник:

А. залишає за собою право ухвалювати більшість рішень;

Б. надає перевагу самоконтролю працівників;

В. менеджер керує творчим колективом;

Г. відрізняється демократичністю своїх поглядів.

88. Управління виробничою діяльністю в організації здійснюють:

А. начальник механічного цеху;

Б. працівник відділу реклами;

В. заступник директора з виробництва;

Г. відділ економічного аналізу.

89. Лінійно-функціональна структура управління застосовується переважно:

А. в управлінні великими сучасними організаціями;

Б. в управлінні середніми за розміром організаціями;

В. в управлінні малими організаціями;

Г. в управлінні великими і малими організаціями.

90. Дивізіональні структури управління застосовуються переважно:

А. в управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих та комерційних відділень;

Б. в управлінні великими організаціями;

В. в управлінні спільними організаціями;

Г. в управлінні малими об'єднаннями.

91. Матричні організаційні структури управління застосовуються переважно:

А. в управлінні багатопрофільними організаціями з великою кількістю виробництв, надання послуг обмеженого життєвого циклу;

Б. в управлінні спільними організаціями;

В. в управлінні середніми за розміром організаціями;

Г. в управлінні великими організаціями.

92. Лінійна структура управління застосовується переважно:

А. в управлінні малими організаціями;

Б. в управлінні великими організаціями;

В. в управлінні об'єднаннями організацій;

Г. в управлінні окремими організаціями.

93. У менеджменті виділяють такі види повноважень:

А. лінійні, функціональні, контрольно-звітові, координаційні, рекомендаційні, погоджувальні;

Б. планові, організаційні, мотиваційні, соціально-психологічні;

В. адміністративні, економічні, соціально-психологічні;

Г. управлінські, соціальні, економічні.

94. Відповідальність – це:

А. сукупність офіційно наданих прав і обов'язків самостійно приймати рішення, віддавати розпорядження і здійснювати дії в інтересах організації;

Б. необхідність звітувати за прийняті рішення, активні дії та їх наслідки;

В. обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких співробітників на виконання визначених задач;

Г. звітувати за виконані дії.

95. Яка організаційна структура управління передбачає, що кожний підлеглий має тільки одного керівника і в кожному підрозділі виконується весь комплекс робіт, пов’язаних із його управлінням:

А. лінійна;

Б. функціональна;

В. лінійно-функціональна;

Г. секційна.

96. Якого типу організаційної структури не існує:

А. лінійно-функціональної;

Б. лінійно-штабної;

В. функціонально-штабної;

Г. територіальної.

97. Процес передавання керівником частини будь-якої своєї роботи та повноважень, необхідних для її виконання, підлеглому, який приймає на себе відповідальність за її виконання – це:

А. делегування повноважень;

Б. небажання виконувати роботу;

В. турбота про заробітки співробітників;

Г. делегування відповідальності.

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.009 с.