Лекции.Орг
Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Яке твердження відповідає одному з принципів менеджменту за А.Файолем?А. пріоритетом є домінування короткострокових цілей над довгостроковими;

Б. необхідно підпорядковувати суспільні інтереси інтересам особистості;

В. де надаються повноваження там виникає відповідальність;

Г. мета діяльності компанії - максимізація прибутку.

25. Ключові положення ситуаційного підходу в менеджменті:

А. методи моделювання процесів управління;

Б. використання прийомів психології та соціології в управлінні;

В. моделювання організаційних структур;

Г.вивчення конкретних ситуацій функціонування об’єкта в мікро- та макросередовищі.

26. Засновником школи людських стосунків вважається:

А. А.Файоль;

Б. Г. Гант;

В. Е. Мейо;

Г. Ф. Тейлор.

27. Важливим внеском школи людських стосунків у практику управління було:

А. перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;

Б. створення універсальних принципів управління;

В. систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлен-ня працівників у збільшенні продуктивності і обсягів виробництва;

Г. застосування в управлінні математики, статистики, економетрики.

28. Наука управління або кількісний підхід у менеджменті отримав розвиток у такі роки:

А. 1885-1920 рр.;

Б. 1920-1950 рр.;

В. 1930-1950 рр.;

Г. 1950-1988 рр.

29. Характерна особливість науки управління (кількісного підходу):

А. використання спеціальних моделей, методів кількісного аналізу;

Б. створення універсальних принципів управління;

В. перенесення центру уваги в управлінні на стосунки між людьми ;

Г. підпорядкування суспільних інтересів особистим.

30. Операційний менеджмент є пріоритетною сферою:

А. школи наукового управління;

Б. школи науки управління;

В. школи кількісних методів;

Г. адміністративної школи.

31. Визначте, що з наведеного нижче відповідає внеску неокласичної школи у розвиток менеджменту:

А. врахування керівниками неекономічних факторів впливу на поведінку працівників;

Б. відбір працівників, які володіють здібностями для виконання конкретних завдань;

В. розробка стандартних методів виконання робочих завдань;

Г. нормування праці та створення системи винагород.

32. До третього етапу розвитку менеджменту відноситься:

А. адміністративна школа;

Б. школа кількісних методів;

В. школа наукового управління;

Г. школа людських стосунків.

33. Удосконалення системи управління - це пріоритетна сфера:

А. школи наукового управління;

Б. класичної школи;

В. школи кількісних методів;

Г. школи соціально-психологічних методів та поведінських наук.

34. Управління – це:

А. процес встановлення завдань для організації, визначення найкращого шляху їх використання;

Б. послідовність дій менеджера;

В. конкретний кінцевий стан або очікуваний результат організації;

Г. цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стану або поведінку в зв’язку із зміною обставин.

35. Ухвалення управлінського рішення – це:

А. вибір лінії поведінки, здійснений керівною особою;

Б. вибір однієї з кількох можливих альтернатив;

В.процес обміну інформацією для вирішення певної проблеми;

Г. нарада з виробничих питань.

36. Найчастіше непрограмовані рішення доводиться приймати керівникам:

А. вищого рівня управління;

Б. середнього рівня управління;

В. низової ланки управління;

Г. всі відповіді неправильні.

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 274 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження
 2. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Автотранспортне страхування і страхування автотранспортних засобів
 3. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Договори морського страхування із страхувальниками – резидентами укладаються страховиками, які визнані такими відповідно до законодавства України
 4. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Кредитор дає грошову позичку, щоб отримати через деякий час від позичальника гроші з відсотками – це авансовий кредит
 5. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Медичне страхування – це страхування на випадок утрати здоров'я тільки у
 6. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Найпоширенішою й найдоцільнішою формою організації страхового
 7. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Страхова сума обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських
 8. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Страхування від нещасних випадків відноситься до довгострокового
 9. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Чинне в Україні законодавство відносить страхові послуги до фінансових
 10. Виробничої практики з менеджменту та маркетингу фармації
 11. Вывод: Уравнение Бернулли с помощью замены сводится к линейному неоднородному уравнению первого порядка
 12. Глава третья. О необходимости наблюдения за собой и познания себя. Надо приковывать врага к одному месту и наносить ему удар


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.047 с.