Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника


ЩОДЕННИК. виробничої практикивиробничої практики

зі стандартизації, контролю якості та сертифікації

парфумерно-косметичних та лікарських засобів

 

студента ___ групи 5 курсу

фармацевтичного факультету

Прізвище, ім’я та по-батькові студента _____________________

 

Місце проходження практики_____________________________

(місто, база практики, адреса, тел.)

 

Термін проходження практики:

з «__» _________________ 20__р.

по «__» ________________ 20__р.

 

Керівник практики від університету

_________________________ ПІБ

 

Керівник практики від бази практики

_________________________ПІБ

 


Додаток №2

 

ЗРАЗОК оформлення ЩОДЕННИКА

 

Сторінка 1 (обов’язкова)

 

 

ГРАФІК

виходу студента на виробничу практику з стандартизації, контролю

якості та сертифікації лікарських та парфумерно-косметичних засобів

З правилами техніки безпеки ознайомлений _____________

(підпис студента)

Робочий день Дата Час приходу Час закінчення роботи Підпис студента Підпис керівника (аналітика) Примітки
           
           
….            
           

Завідувач аптеки (лабораторії) ________________ ПІБ

(печатка закладу)

 

 

Сторінка 2 (обов’язкова)

Знайомство з базою практики:

1. Характеристика закладу: адреса, категорія, штат, план закладу, режим роботи тощо;

2. Інструкція з техніки безпеки;

3. Права та обов’язки аналітика;

4. Документація, яку використовує у своїй роботі аналітик.

 

 

Аналіз води очищеної

Форму журналу реєстрації результатів контролю води очищеної (у вигляді таблиці) необхідно навести в щоденнику одноразово на весь час практики. Після таблиці написати відповідні методики аналізу, рівняння хімічних реакцій та кожного дня вписувати в таблицю результати контролю води очищеної.

 

Додаток 1 до пункту 3.4.4 Правил

виробництва (виготовлення)

лікарських засобів в умовах аптеки

(Наказ МОЗ України

від 15.12. 2004 року N 626)

Журнал

реєстрації результатів контролю води очищеної

та води для ін'єкцій "in bulk"

Дата отримання (перегонки) води Дата контролю № з/п, він же № аналізу № балона або бюретки Результати контролю на відсутність домішок2 Питома електропровідність Висновок (задовільно або незадовільно) до ДФУ Підпис особи, яка провела перевірку
Нітрати1 Алюміній1 Важкі метали1 Вміст загального органічного вуглецю або "Речовини, що окиснюються"1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 – У графах: нітрати, алюміній, важкі метали, вміст загального органічного вуглецю або "Речовини, що окиснюються" результати контролю на відсутність домішок позначаються знаком (-).

2 – Допустимі домішки слід позначати знаком (-) або "в межах еталона" (м/е).

Приклад оформлення в щоденнику

аналізу парфумерно-косметичних засобів

Дата добавления: 2015-05-08; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


© 2015-2017 lektsii.org.

Ген: 0.009 с.