Лекции.Орг
Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Тема 2. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

Модуль 2.Особливості охорони праці в галузі

Тема 1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі

Лекція 1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі

1.Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу в вашій галузі.

2. Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при виробництві продукції. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку.

3. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі.

Література: 1-10 основна; 1-15 додаткова

Семінар 1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі.

План.

1. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень в вашій галузі.

2. Вимоги до працівників вашої галузі і порядок допуску їх до роботи.

3.Особливості санітарно-гігієнічних вимог до умов праці в вашій галузі ( Можливо - Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони, або інше).

4.Особливості навантажень спеціаліста вашої галузі: динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці – наслідки впливу на організм.

5. Виділіть найбільш імовірні наслідки впливу типових умов праці на організм людини: наприклад, для педагогів - охорона праці в навчальних закладах, реабілітаційних центрах. Охорона праці в спортивно-оздоровчих закладах. Для спортсменів - охорона праці на стадіонах, басейнах, тренажерних залах. Охорона праці при роботі з персональними комп'ютерами, оргтехнікою. Охорона праці при роботі в системі «людина-людина», наслідки для людини. Професійні захворювання в галузі. Для цього заняття старост попередити мене заздалегідь принести презентації на тему, з вашого боку-організувати можливість їх перегляду – ноутбук.

Тема 2. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

Лекція 2. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

План.

1. Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень.

2. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші підрозділи вищих навчальних закладів.

3. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 421 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. Актуальність теми
 2. Аналіз наукових, філософських і соціокультурних передумов становлення дидактичної концепції К. Д. Ушинського
 3. Аналіз штатного розпису, продуктивності праці, фонду заробітної плати
 4. Безпека праці користувачів комп’ютерних технологій
 5. Білет № 28 Ст.6. Чи оплачується працівнику період простою в разі відмови його від дорученої роботи?
 6. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту
 7. Визначення збитків, пов’язаних із втратою працездатності працівників, та доцільності проведення заходів з охорони праці
 8. Визначення штатної чисельності інженерно-технічних працівників електротехнічної служби
 9. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з персональними комп'ютерами
 10. Вимоги до режимів праці учнів при роботі з персональними комп'ютерами
 11. Відомості про правила охорони і техніки безпеки на підземних гірничих роботах
 12. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.011 с.