Лекции.Орг


Поиск:
Розробити презентацію, відеоролик
Індивідуальна робота №3

(одне завдання на вибір) на тему:

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

2. Історія розвитку науки про безпеку людини

3. Багатогранність діяльності людини, її структура та характерні ознаки.

4. Небезпека як основний фактор, що визначає рівень безпеки.

5. Методологічні основи безпеки життєдіяльності.

6. Теоретичні положення БЖД, їх філософська основа.

7. Сучасні проблеми життєдіяльності.

8. Теорія ризику. Управління ризиком.

9. Теорія катастроф.

10. Природні фізіологічні системи захисту, резерви організму.

11. Людина — відкрита біоенергетична та духовно-інформаційна система.

12. Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику.

13. Захисні властивості людського організму.

14. Вплив психічного стану на функціонування організму.

15. Можливі порушення діяльності організму та хвороби, що викликаються умовами життя і діяльності людини.

16. Світогляд і мораль людини як визначальні фактори особистої безпеки.

17. Вплив характеру й темпераменту людини на її безпеку.

18. Стрес.

19. Типові моделі психологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій.

20. Психологічний клімат колективу, його вплив на самопочуття індивідууму.

21. Конфлікти та їх вирішення.

22. Методики формування й підтримання особистої психологічної стійкості людини в екстремальних обставинах.

23. Специфічні властивості зорового аналізатора, межі його сприйняття. Фізіологічна дія кольорів на людський організм.

24. Слух. Реакції організму людини у різному звуковому середовищі.

25. Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини.

26. Взаємодія людини з біосферою в цілому та її компонентами зокрема.

27. Якісні та кількісні параметри природного середовища, які визначають умови життєдіяльності людини.

28. Екологічна характеристика життєдіяльності.

29. Механічні фактори — причини виникнення, способи попередження їх негативної дії.

30. Термічні фактори та спеціальні засоби попередження і захисту від них.

31. Дія електромагнітних полів та випромінювань на людину, засоби та методи захисту від них.

32. Електричні фактори в природі та побуті, попередження ураження електричним струмом.

33. Природа іонізуючого випромінювання. Дія радіації на людину.

34. Хімічні фактори, їх класифікація, шляхи надходження небезпечних хімічних речовини в організм людини.

35. Біологічні небезпечні фактори та захист від них.

36. Сучасні інформаційні технології, інформаційні небезпеки.

37. Нові види небезпек, що породжуються науково-технічним прогресом.

38. Природні стихійні лиха та небезпечні явища.

39. Технічні засоби та технологічні процеси як джерела небезпек.

40. Моделі аварійних ситуацій.

41. Джерела виникнення та види соціальних небезпек.

42. Руйнівні ідеї та течії, їх наслідки для людини та людства в цілому.

43. Недемократичні та псевдодемократичні системи влади.

44. Глобальні небезпеки. Можливі шляхи підвищення глобальної безпеки

45. Засоби індивідуального та колективного захисту.

46. Методика захисту і виживання в умовах техногенних катастроф, природних стихійних лих та автономного існування людини в природі.

47. Культура життєдіяльності як фактор попередження виникнення небезпечних ситуацій та зменшення їх шкідливого впливу.

48. Раціональні умови, параметри та норми забезпечення безпеки життєдіяльності.

49. Ергономічні вимоги до середовища. Принципи ергономічного проектування.

50. Здоров’я людини як медико-біологічна та соціальна категорія.

51. Проблеми здоров’я в житті людини.

52. Фактори, що забезпечують стабільність здоров’я людини.

53. Фактори ризику для здоров'я.

54. СНІД.

55. Профілактика шкідливих звичок.

56. Суїцид. Профілактика суїциду.

57. Здоров’я родини. Фактори ризику в сім’ї.

58. Репродуктивне здоров’я, вагітність, попередження спадкових хвороб.

59. Догляд за дітьми та їх виховання. Профілактика фізіологічних та психоневрологічних порушень.

60. Оздоровчі традиційні та нетрадиційні системи, методи оздоровлення.

61. Необхідне фізичне та розумове навантаження і стан здоров’я людини.

62. Безпека харчування.

63. Вплив харчування на життєдіяльність людини.

64. Державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини.

65. Криміногенні ситуації та найбільш характерні випадки їх прояву.

66. Безпека в натовпі.

67. Психологія спілкування в конфліктних ситуаціях кримінального характеру.

68. Технічні засоби самооборони. Юридичні документи, що підтверджують права та межі самооборони.

69. Стан та динаміка розвитку проявів тероризму. Індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів.

70. Корпоративна безпека.

71. Інтелектуальна власність та її захист.

72. Система забезпечення корпоративної безпеки об’єкта економіки, її організація.

73. Невідкладна допомога при нещасних випадках.

74. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності.

75. Діяльність ООН — основа міжнародної безпеки і безпеки особи.

76. Міжнародне співробітництво України з питань безпеки життєдіяльності та спільних дій у разі транскордонних екстремальних ситуацій.

77. Концепція національної безпеки України.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 478 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

580 - | 533 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.