Лекции.Орг


Поиск:
Україна в останній чверті XVII-XVIII ст.
 

1. Розкрийте причини шведсько-українського союзу 1708 р.

2. Проаналізуйте причини провалу планів гетьмана І.Мазепи і його прихильників.

3. Які наслідки для України мав перехід І.Мазепи і частини козацтва на бік Карла XII?

4. Визначте головні ідеї “Конституції” П.Орлика.

5. Які факти свідчать про обмеження автономії козацької держави (Гетьманщини) російським царатом за гетьманування І.Скоропадського, П.Полуботка?

6. Чим були зумовлені і у чому проявилися позитивні зрушення в Україні за гетьманування Д.Апостола?

7. Чому російському уряду вдалося досить легко ліквідувати Запорозьку Січ? Чому це відбулося тільки у 1775 р., а не одночасно з ліквідацією гетьманства у 1764 р.?

8. Чому період гетьманування К.Розумовського називають “золотою осінню” Гетьманщини?

9. Назвіть заходи Катерини II щодо остаточної ліквідації автономії Гетьманщини.

10. Які наслідки мали російсько-турецькі війни другої половини XVIII ст. для Південної України?

11. Які події в історії України пов’язані з такими іменами: Максим Залізняк, Іван Гонта, Олекса Довбуш?

12. Які наслідки для України мали три поділи Речі Посполитої?

13. Схарактеризуйте досягнення культури України останньої чверті XVII-XVIII ст.

Література:

1. АлександровП. Військова операціязруйнування Запорозької Січі // Розбудова держави. – 1996. – № 4.

2. Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. – К., 1991.

3. Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорозька Січ як український феномен. – К., 1995.

4. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К., 1993.

5. Бачинська О. Історія українського козацтва ХV-ХХ ст.: Навч.-метод. пос. – Одеса: Астропринт, 2007. – Ч. 2.: Кінець ХVІІІ-ХХ ст.

6. Голобуцький В. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1732-1775. – К., 1991.

7. Горобець В., Струкевич О. Українсько-російські політичні відносини ІІ половини XVII-XVIII ст.: тенденції, характер, етапи // УІЖ. – 1997. – № 1.

8. Грабовецький В.В. Олекса Довбуш (1700-1745). – Л., 1994.

9. Грибовський В. Кошовий отаман Петро Калнишевський. – Дніпропетровськ: Пороги, 2004.

10. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVII-ХVIII ст..: кордони, населення, право. – К., 1996.

11. Гуржій О. Іван Скоропадський. – К.: Альтернативи, 2004.

12. Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2007.

13. Когут З. Російський централізм і українська автономія: ліквідація Гетьманщини 1760-1830. – К., 1996.

14. Корчмарик Б. Духовні впливи Києва на Московщину в добу гетьманської України. – Л., 1993.

15. Мельник Л. Остання битва за Гетьманщину: (П.Орлик та запорожці проти Петра І у 1710-1714 рр.) // Київська старовина. – 1994. – № 4.

16. Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. – К.: Києво-Могилянська академія, 2005.

17. Печерський В. Меценатство української еліти в глухівський період Гетьманщини // Сучасність. – 1997. – № 3.

18. Реєнт О.П. Усі гетьмани України: легенди, міфи, біографії. – Х.: Фоліо, 2007.

19. Сергієнко Г.Я. Правобережна Україна: відродження козацької державності й визвольний рух проти панування Речі Посполитої (80-90-ті рр. XVII – початок XVIII ст.) // УІЖ. – 1996. – № 3.

20. Смолій В.А. Максим Залізняк // УІЖ. – 1990. – № 3.

21. Смолій В.А., Ричка В.М. Угоди гетьманського уряду України з Москов­ською державою (1654-1764) очима правознавця // УІЖ. – 1993. – № 4-6.

22. Стороженко І. Збройні сили України від останньої третини XVII ст. до кінця XVIII ст. // УІЖ. – 1998. – № 1.

23. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст. / Пер. з англ. В.Кулика. – К., 1994.

24. Чухліб Т. Український гетьманат: проблеми міжнародного утвердження. – К.: Наш час, 2007.

25. Шевчук В. Гетьман Кирило Розумовський та кінець козацької держави: (Із циклу «Етюди до історії українського державотворення») // Розбудова держави. – 1996. –№ 2, 3.

26. Шевчук В. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий козацької держави і як літературний герой. – К.: Либідь, 2006.

 

Самостійна робота до теми 4.

Україна в останній чверті XVII-XVIII ст.

 

· Українська культура другої половини XVII-XVIII ст. (Заповніть таблицю).

Галузі культури Видатні діячі Основні надбання
Освіта і наука    
Література    
Архітектура    
Живопис    
Музика і театральне мистецтво    

Лекційне заняття № 5.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 497 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

760 - | 701 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.